Utslippene det bare hviskes om

Til tross for at det er vitenskapelig enighet om at antropogent innhold av de såkalte klimagassene i atmosfæren bare er 0,13% så fokuserer våre politikere på plantematen CO2. Politikerne våre er under konstant press fra en arme av grønne sjarlataner og en pseudo-vitenskapelig klimakriseindustri, de får derfor sjelden arbeidsro til å vurdere hvor de andre 99,87% av klimagassene kommer fra.

MDGs Rasmus Hansson. Foto VG/Frode Hansen
MDGs Rasmus Hansson.
Foto VG/Frode Hansen

Pseudo-vitenskapelig om utslipp
Direkte pinlig er det å lese avsporingen til MDGs Rasmus Hansson i dagens VG, hvor han ikke vil snakke om disse 99,87% av klimagassene hvorav nesten alt (95%) er vanndamp. Han vil snakke om den mikroskopisk andelen av de 0,13% som kommer fra utslipp fra flyselskap i Norge. Dette er ikke bare pseudo-vitenskap i og med at det aldri er observert noe sted at mer CO2 har ført til målbart økt temperatur noe sted. Dette er også demagogi, et sentralt element i skremslene til den fremvoksende klimareligionen hvor Rasmus Hansson er blitt Norges toneangivende klimareligøse profet.

Går man tilbake i historien så finner man mange tilfeller hvor skylden på dårlig vær og sviktende avlinger ble lagt på demoner og hekseri. MDG opererer på samme måte med en demonisering av den livgivende gassen CO2 som vi puster ut hver dag og hvor plantelivet på jorda lider av en mangel på denne maten. I dag gå han løs på arbeidsplassene i flytrafikken. Hvem blir morgendagens offer?

Etna2Hvor kommer karbondioksidene fra?
Vi er blitt minnet på dette av planeten vår som under påvirkning av en svakere sol er inne i en fase med høyere vulkansk aktivitet enn det vi er vant til. Vi har tidligere skrevet om vulkaner og klima, her og her. Det er særdeles mange aktive vulkaner på vår planet og mange av dem slipper ut både det ene og det andre til daglig selv om det ikke er vulkanutbrudd. I tillegg kommer omfattende utslipp av CO2 både fra sprekker i berggrunnen og i skjøtene mellom de kontinentale platene på havbunnen.

Legg merke til dette helt ferske bildet fra Etnautbruddet. Her er det mange aktive lyn, de fører til at det dannes bakkenært ozon og nitrogenoksider. Mens våre utslipp av NOx-gasser går med i kjemiske prosesser og har liten varig klimapåvirkning, så spres NOx-utslippene fra lyn høyere oppe naturlig utover i troposfæren, hvis vi skal tro denne forskningen.
Som vi ser er naturen selv en betydelig aktør, men til nå er det ikke foreslått klimaavgifter på hverken vulkaner eller lyn. Heller ikke utpustet til de mange grønne demagogene (innhold opptil 100 x atmosfærisk CO2), er avgiftsbelagt. Men dette kommer nok etterhvert. Om det blir før eller etter MDGs klimaheksebrenninger vet vi ikke i dag.

Etnas_klimakvoterNaturen sprer også kjølende aske
Av de 0,04% med CO2 atmosfæren inneholder er maksimalt 4% utslipp fra menneskeheten og vulkanene. Siden vi ikke kjenner vulkanske utslipp, så varierer estimatene for vår andel av disse 4% av det atmosfæriske innholdet på 0,04%. Forskningen varierer vilt fra 2,5% til 50% av disse fire prosentene for de vulkanske utslippene som dermed kan være det mangedoble av menneskehetens utslipp, uansett om det foreligger synlige vulkanutbrudd eller ikke. Og i motsetning til hva som er tilfellet med vulkanene, så kan ikke menneskehetens påvirkning på klimaet observeres i atmosfæren i det hele tatt.

Som man ser av dette andre fotoet fra Etna-utbruddet siste døgn, så kan man lett observere hva Etna nå foretar seg med klimaet vårt. Askeskyen er i motsetning til plantematen CO2 godt synlig. Ulikt CO2-ens funksjon som plantemat har ikke asken noen positiv virkning på klimaet. Blir utbruddene kraftige nok kommer asken opp i stratosfæren og blokkerer sollyset. Resultatet kan bli et år uten sommer, og uten avlinger. Det skjedde sist i 1816 – året uten noen sommer. Det kan skje igjen, og da er det vel en fordel med mest mulig CO2 i atmosfæren i utgangspunktet?

Etna3(Edit 5.des) Nytt utbrudd kl 0840 4.desember med en solid askesøyle som kom opp i 9-11 kilometers høyde. Foto av Testa Veronica. Det roet seg noe igjen etter et par timer, inntil det kom et nytt utbrudd rett etter 2100 med en kilometerhøy lavafontene.

Flyplassen i Catania forble stengt i hele dag etter utbruddet på morgenkvisten.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

  • CO2 er jo en drivhusgass fordi det tilsettes i drivhus som plantemat, i 4 ganger luftkonsentrasjonen, sjekk fotosyntesen. Forøvrig virker ikke atmosfæren som noe drivhus fordi den viktigste effekten i drivhus er å hindre konveksjon, mens konveksjon er den viktigste kjølende mekanisme i nedre troposfære. CO2 har ingen målbar virkning på klima, null, nix, nada!

  • Simonsen, blir du aldri lei av disse stråmennene dine?

   At det er vitenskapelig enighet om at det eneste observerbare CO2-en til nå har gjort er å være plantemat, later du til å ha gått glipp av. At denne svake drivhusgassen teoretisk også kan gjøre andre ting, betyr ikke at denne teoretiske effekten er tilstrekkelig stor til at den kan observeres med dagens teknologi.

   • Det er vel ikke konsensus om at Co2 ikke er årsaken til global oppvarming. Det er nettopp dette vi diskuterer. Siden det er en majoritet som av en eller annen grunn kjøper IPCC argumenter må det være høyde for å ha slike innlegg her også. La kommentarfeltet være et sted for diskusjon og ikke bare hylling av egne meninger. Uenighet og faglig diskusjon er forutsetningen for naturvitenskap. At ikke alle innlegg holder like stor kvalitet får man leve med. Ren trolling må dere selvfølgelig slå ned på.

    • Det eksisterer ingen observasjonsbaserte studier som påpeker noen målbar virkning av CO2-utslippene på klimaet.

     Det eksisterer en mengde studier som på peker at det er observert at empratur endrer seg først, deretter følger CO2 nivået etter. Jfr NIPCC-rapporten. En utfordring i debatten er at IPCC-leiren ikke vil diskutere disse og later som om de ikke eksisterer.

     Det man strides om er nøyaktig hvor stor klimasensivitenen for CO2 er, det er enighet om at den ikke er null. Striden er langvarig i mangel av observasjoner og i mangel på kunnskap om tilbakekoblinger som svekker eller forsterker den sensitiviteten.

     Det er en avsporing å havde at CO2 ikke er åraken til global oppvarming, Spørsmålet er hvor mye.

     • Neihei? Så når vi måler stråling ut til verdenstommet på de fleste bølgelengder, og ser at på de frekvensene CO2 absorberer varme slippes det ut mindre varme er ikke det en observasjon?

      Samtidig har flere studier fra overflaten tittet opp når det ikke har vært skyer, og funnet økning i nedover-stråling, f.eks http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2003GL018765/full#grl17683-bib-0018

      De studiene du refererer til om at CO2 følger temperatur, gjelder tidligere i historien. Denne gangen er det ikke samme situasjon, og CO2 leder an. Det er det også en mengde studier som viser.

   • Aaslid, blir du aldri lei av å ignorere alle resultater som ikke bygger opp under det du allerede har bestemt deg for? En del av det å være skeptiker er jo å følge dataene dit de leder, men det er kansje derfor dere kaller dere realister og ikke skeptikere?

    Du mener altså at all forskning på CO2 siden Arrhenius i 1896 aldri har kunnet observere denne effekten? Da lurer jeg på hva du mener med ordet observere?

 1. Klima er det samlede resultat av alle interne reaksjoner av varmen vi mottar fra solen. Intern distribusjon, sykliske energistrømmer osv. (dvs. alle værfenomen inkludert «tilbakestråling») er ikke produksjon av ny energi eller ny varme eller høyere temperaturer. De fleste klima effekter er avkjølende fenomener, unntatt frigjøring av latent varme som forsinker avkjølingen og holder ting varmere enn de ellers ville ha vært, eksempel, se på luften i ørkenen når sola går ned og temperaturen synker. Det skjer ikke fordi det er mangel på CO2. Tilsvarende i regnskogen i tropene, der holder det seg varmt selv om solen går ned, og det er ikke fordi det er mye CO2 der. Forskjellen i fra ørkenen er kun 3% – Nei, dette skyldes utelukkende vanndamp og latent varme.

  Effekten av CO2 er aldri empirisk målt ute i naturen, følgelig er den ikke annet enn plantemat.
  Sannsynligheten for at CO2 effekten noen gang blir bevist ved empiriske målinger er lik 0 – den kan like gjerne ha en teoretisk kjølende effekt fordi en eventuell varmende effekt vil gi konveksjon, noe Arrhenius konsekvent ikke tok hensyn til. CO2 hypotesen ble første gang motbevist i 1909 av Professor H. W.Woods.

  «.. og ser at på de frekvensene CO2 absorberer varme slippes det ut mindre varme er ikke det en observasjon?» Jo, du beskriver virkningen CO2 har, i frekvensen CO2 virker (15 mikro.) absorberer CO2 molekylene infrarøde stråler og sender det videre i alle retninger. Men det er ikke alt, noe av energien går med til å sette CO2 molekylene i bevegelse, ergo tapes varmeeffekten, og mer CO2 det er i luften, fortere blir energien «brukt opp».

  Temperaturen på jorden er et resultat av 4 ting, sola som gir oss varmen, trykk, gravitasjon og tetthet. Matematikken er lik for alle planeter uansett hvilke gasser de har i sin atmosfære, eller sammensetningen av gassene i forhold til hverandre.

  Vi kan si det på en annen måte også, CO2 er ikke magiske propanapparat som fra en høyde på 8 – 12 km. (The Hot Spot) og en temperatur på minus 42 C. varmer opp bakken.

  Referanser:

  http://claesjohnson.blogspot.no/2015/02/venus-vs-earth-atmospheric-mass.html

  http://climateofsophistry.com/2012/11/06/on-the-absence-of-a-measurable-greenhouse-effect-part-1-the-failure-of-ipcc-energy-budgets/

  http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/11/derivation-of-entire-33c-greenhouse.html

  https://johnosullivan.wordpress.com/2012/12/20/breaking-u-s-national-academies-find-greenhouse-effect-doesnt-exist/

  https://roaldjlarsen.wordpress.com/the-four-known-scientific-ways-carbon-dioxide-cools-earths-climate/

Kommentarer er stengt.