Utpressing av kandidater til stortingsvalget

Av Nicolay Stang

Under Arendalsuka vil Concerned Scientists Norway (CSN) under ledelse av juristen Beate Sjåfjell, som tidligere har forsøkt å stoppe den vitenskapelige debatten om klimaendringene, forsøke å presse kandidater til stortingsvalget til å underskrive usannheter.

Sjåfjell & Co har forfattet et opprop der de krever en rask og fundamental omlegging av samfunnet. De hevder at dette må til fordi oppvarmingen skal savne sidestykke de siste 800 000 år. Dette er usant.

Som en av verdens fremste atmosfærefysikere og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi Richard Lindzen viste da han foreleste på Universitetet i Oslo i 2015 (figuren til venstre), var oppvarmingen i mellomkrigstiden lik den siste oppvarmingen som opphørte i slutten av forrige århundre, til tross for at en stor del av menneskehetens CO2-utslipp har foregått de siste par tiår.

De bekymrede forskerne med Sjåfjell i spissen hevder også med referanse til WWF at verdens bestander av pattedyr, fugler og fisk er halvert de siste 40 år. Så hvor er alle dyrekadavrene, Beate? Dette bør vel være juristmat? Ser en bort fra jordens øyer, er det forøvrig kun 9 arter av fugler og pattedyr som er dødd ut de siste 500 år.

I oppropet hevdes det også at verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen 2050. Det vises til en studie hvor det påstås at det er mulig å dekke USAs energibehov med vind, vann og sol innen 2050. Foruten å finne en rekke graverende feil i artikkelen viser Clack et al. at det er noe annet å vise at noe er mulig enn å hevde at dette er gjennomførbart. Blant annet forutsetter studien, som CSN bruker, at det vil være mulig å lagre mer enn dobbelt så mye elektrisitet som USA produserer idag! Det finnes god oversikt over verdens kullkraftverk – også dem som bygges og planlegges. Ut ifra dette kan en slutte at rundt 80% av energiforbruket i verden fortsatt vil komme fra hydrokarboner i 2050.

Påstanden til Sjåfjell & Co om at verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen 2050 er i beste fall virkelighetsfjern. Det er svært betenkelig at en jussprofessor vil presse våre kommende stortingspolitikere til å signere et dokument med åpenbare feilaktige påstander i den hensikt å endre samfunnet etter sitt forvrengte verdensbilde.

Støtt oss ved å dele:

24 kommentarer

 1. Jusprofessor?! Trodde man trengte beviser innen jus før man gikk til domfellelse? Dette er skremmende; håper det finnes noen politikere med ryggrad nok til å ikke følge saueflokken.
  Jeg var videre av den oppfatning at (Klima-) Kirke og Stat skulle holdes adskilt……

 2. Våre politikere bør ha ryggrad til å stå imot aktivist-press. Dessverre blir deres tilgang på reell informasjon om klima strupet av aktivistene i norsk media. KR er en av svært få kanaler for dette i landet, og bør etter mitt syn motta statsstøte for sin informasjons-virksomhet.

  Det aller meste er mulig, månen kan gjerne være en ost, det er bare å gi nok penger til Tine, så ordner de det. Og et land kan også ruinere seg og sine borgere ved å følge en ødeleggende ideologi, det har vi sett gang på gang. Når tro trumfer fakta, spiller virkeligheten liten rolle.

  Men det er på høy tid at Sjåfjell % co blir konfrontert med fraværet av snarlig klima-katastrofe. James Hansen åpnet ballet tilbake i 1988, godt hjulpet av en warm juninatt i Washington og US Senator Timothy Wirth:

  «… What we did it was went in the night before and opened all the windows, I will admit, right? So that the air conditioning wasn’t working inside the room and so when the, when the hearing occurred there was not only bliss, which is television cameras in double figures, but it was really hot. …»

  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/hotpolitics/interviews/wirth.html

  Naturmetoden slår sjelden feil. Men 1988 er snart 30 siden, og budskapet som messes ad nauseum er fortsatt det samme; våre (den vestlige verdens) co2 utslipp vil nødvendigvis føre til klimakatastrofe og en rekke andre kriser (listen er meget lang) om xx antall år. Tidspunktet skyves stadig fremover.

  Kjernespørsmålene som politikere bør tenke over, er bl.a. disse:
  -Hvorfor er ingen av de varslede katastrofene inntruffet, selv om det meste av våre co2 utslipp er skjedd i de seneste årene, faktisk etter 1988?
  -Hvorfor kan ikke alarmistene sette klare tidspunkter og betingelser for klimakatastrofe, f.eks. ved å angi mengde co2 utslipp som med sikkerhet vil medføre katastrofe innen et fastlagt tidspunkt? Er det ikke slik at «the science is settled»? Etter ufattelig mange milliarder til klima-forskning, bør man kunne forvente slik kunnskap, hvis ikke, bør man revurdere disse bevilgningene.
  -Ettersom spådommene ikke oppfylles, hvorfor kan vi ikke opprette et uavhengig forsknings-miljø som kontrolllerer påstandene fra offentlig finansierte institusjoner from CICERO og Bjerknes? Disse pengene vokser ikke på trær, de kunne kanskje ha blitt brukt til mer trengende oppgaver som utdanning, forsvar, helse, etc.

  • Våre politikere, nesten uansett parti (bortsett fra Frp), går i takt med verdens alarmister. De vedtar fellesutgifter på mange milliarder uten å følge vanlige rutiner som bør være å vurdere alle sider ved en sak. De hører på alarmistene i Bjerknessenteret og Kristins Cicero, og er fornøyd med svarene de får derfra, og tror at de gjør rett når de åpenbart gjør alt galt for folk og menneskehet…

 3. «De bekymrede forskerne med Sjåfjell i spissen hevder også med referanse til WWF at verdens bestander av pattedyr, fugler og fisk er halvert de siste 40 år.»

  Ikke nok med det, de påstår:

  «We could witness a two-thirds decline in the half-century from 1970 to 2020 – unless we act now to reform our food and energy systems and meet global commitments on addressing climate change, protecting biodiversity and supporting sustainable development.»

  Det er ikke lenge til 2020 så det kan være interessant å finne ut hvordan de er kommet frem til dette.

  Jeg har ikke rukket å lese rapporten fra WWF, men det ser ut som de er mest opptatt av menneskelig eksploatering av naturen. Blant annet snakker de om regulering av fossefall. Det er jo et problem siden det benyttes til grønn energi. Jeg vil anta de også da er motstandere av vindkraft siden det tar livet av mange fugler. De tørr ikke snakke om elefanten i rommet som er overbefolkning.

 4. Man kan få inntrykk av at kullkraft er på vei ut, men dette er ikke tilfelle, det planlegges og bygges svært mange slike anlegg over hele kloden.

  F.eks. i Japan er det et større antall kraftverk underveis, mens knapt et eneste eksisterende kullkraftverk skal fases ut. Solkraft derimot, har tunge tider i Japan:

  «One hundred solar PV companies are forecast to collapse in Japan this year alone.
  Up to 100 solar PV firms in Japan could face bankruptcy this year, with more than double the number of firms going bust in the first half of this year than the same period in 2016.
  According to corporate credit research company Teikoku Databank, which surveys companies across various industries and has produced its third report on solar PV company bankruptcies, 50 companies in Japan’s solar sector have already gone out of business in the first six months of 2017. While the market overall has rapidly expanded from the launch of the feed-in tariff (FiT) in July 2012, Teikoku Databank acknowledged that there has been a slowdown in deployment in the past couple of years as the government successively made cuts of 10% or more on an annual basis to the premium prices paid for solar energy fed into the grid.»

  http://joannenova.com.au/2017/07/japan-fifty-solar-pv-companies-already-gone-in-2017-as-subsidies-end/

  Lenken viser også illustrative kart over kullkraft i Japan…og kartene kommer fra organisasjonen «EndCoal», som neppe er finansiert av Koch-brødrene 🙂

  Det grønne skiftet er i stor grad skifte av penger fra fellesskapet til de som ser muligheten til å tjene på denne ideologien. Uten subsidier stanser det ofte opp. Som i Danmark, der det er solgt svært få el-biler så langt i år.

  «Salget i Danmark sank umiddelbart etter avgiftsinnføringen i fjor, og har bare fortsatt å synke i år. Per 15. juli har kun 17 privatpersoner i Danmark kjøpt elbil.»

  https://www.tu.no/artikler/da-elbilsalget-tok-av-gjeninnforte-danmark-registreringsavgiften-resultat-kun-17-dansker-har-kjopt-elbil-i-ar/398307

  Men de stakkars danskene er jo så akterutseilt at de ikke engang har innført bompengering i København.

   • Japan har mye solkraft i forhold til mange andre land, det utgjorde 3,3% av kraft-produksjonen i 2015. Men det ser ut til å ha nådd høydepunktet, ikke minst på grunn av lave olje- og gasspriser og nye kullkraftverk, pluss at man starter opp igjen atomkraftverk som ble stengt etter Fukushima 2011. Som følge av frafallet av atomkraft, har Japans co2-utslipp steget de seneste årene.

    De som frykter effekten av co2-utslipp er ofte også motstandere av atomkraft, så dette må være et vanskelig dilemma.

    «The disaster forced the shutdown of reactors that had supplied about one-quarter of resource-poor Japan’s energy. To plug the gap, electricity providers have been obliged since 2012 to buy power generated from green suppliers, including solar, at above-market rates — known as feed-in tariffs — fixed by the government each year. But renewable energy investments have plateaued and are set to fall in the coming years as Tokyo cuts back subsidies while commodities including coal, oil and natural gas remain cheap. Japan is also facing a shortage of land for new solar installations.»

    Imidlertid ser det ut til å være et potensielt stort marked for solkraft-anlegg i private boliger, til tross for stor befolkningstetthet har Japan en høy andel tett-lav bebyggelse.

    Japan har som målsetting at 22-24% av el-kraft produksjonen (inkl. vind og vannkraft) skal være fornybar innen 2030, om de oppnår dette er vanskelig å forutsi idag.

    «Japan was among the worst performers in terms of countries cutting back on energy-related CO2 emissions in an annual ranking released during U.N. climate talks in November (2016). Critics say they don’t have much hope for Tokyo’s long-term commitment to renewable energy.»

    http://www.japantimes.co.jp/news/2016/11/30/business/sun-setting-japans-solar-energy-boom/#.WXxzSITyjIU

    Japan ser altså ut til å satse primært på ny kullkraft og gjenoppstarting av eksisterende atmkraftverk.

 5. Jeg mener bestemt å ha lest for kort tid siden at «sol og vind» i følge IEA vil utgjøre maksimalt 5% av den globale energimiks i 2040, mot under 3% i dag, mens energi fra fossile kilder (olje, gass, kull) fortsatt vil representere 80%+. Den rådende hiatus, varmepause, og det faktum at isutbredelsen i nord er større enn på mange år, at Grønlandsisen vokser og likeså isen i Øst-Antarktis, burde berolige alarmistene…

  • Tvert imot. Ingen krise er full krise for alarmistene. Hvor skal de få penger fra uten krise?

   Denne grafen viser antatt miks av energiforbruk 2040, med stor vekst i fornybar energi, men også innen fossil kraft, selv om kull er vist som tilnærmet nullvekst. Men noen nedgang i kullforbruket regner de ikke med. Så dersom det er slik at kullforbruk på dagens nivå eller mer vil føre oss inn i katastrofen innen år 2014, ja da er vi kokt om 23 år.

   https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26212
   (EIA; US Energy Administration, ikke IEA)

  • Pedersen, I den siste setningen din er alle påstander i beste fall misvisende:

   1. Analyse av ALLE relevante temperaturtrender (satellitt og bakkemålte data) viser aksellerert temperaturøkning de siste 10, 15, 20 og 30 år, sammenliknet med gjennomsnitlig stigningen de siste 100 år (0,6 grader C dokumentert av IPCC). Dette er naturligvis også dokumentert i ledende journaler gjennom mange publikasjoner (f.eks. her: https://www.nature.com/nature/journal/v545/n7652/abs/nature22315.html). Desverre blir det på dette forumet blandet med den siste midlertidige oppvamingspause som var observert mellom 1998-2012.

   2. Her er relevant info ang. isutbredelse i nord: http://nsidc.org/arcticseaicenews/
   Som du ser er 2017 nesten rekordminimum, kun slått periodevis av forrige minimumsår, 2012. I alle tilfeller er 2017 langt under 90%-percentilen.

   3. Om Grønnlandsisen, en isbre i arktis, vokser eller avtar sentralt beror på først og fremst på nedør, ikke temperatur. F.eks. om det blir 100 grader kaldere, i et milje hvor det allerede er ca. -20 grader i snitt blir det ikke mer is dersom det ikke også snør mer. På tross av varmere globalt klima gir mer vanndamp i atmosfæren som og kan forklare økte nedbørsmengder over Grønlandsisen, hvor det fremdeles er langt under frysepunktet hele året.

   4. Ja, isen i Øst-Antarktis er observert å legge på seg de siste år, men dette er et areal som dekker ca. 2% av jordoverflaten. Studier viser desverre at smeltingen i Arktis er mye større en akkumulering av sjøis i Antarktis. Akkumulering av innlandsisen er igjen avhengig av nedbør.

   • Men si du har rett, hvorfor jobber ikke Bellona og andre i Klimabransjen mer aktivt mot befolkningsreduksjon ? siden verdens befolkning har nesten doblet seg fra 4 til ca 8 milliarder ca 1980, og menneskeskapt CO2 proporsjonalt deretter.

    Ville ikke dette vært den billigste og mest effektive metoden ?

    For meg virker det som om Klimabransjen er mer eller mindre likegyldig til denne doblingen, av både CO2 og befolkning, ja jeg vil påstå at de heller ser på det som en mulighet. Hva sier du ? Kroner i kasse ?

   • Kan også legge til at den politiske bevegelsen som er driveren i klimasaken som SV, Venstre, Miljøpartiet, osv. har paradoksalt nok alltid kritisert Kina for sitt befolknings-begrensningsprogram. De har også vært liberale til innvandring, som er direkte tiggende til befolkningsvekst. mm. så de har paradoksal aktivt jobbet mot det mest effektive tiltaket i å redusere menneskeskapt OC2 utslipp.
    Dette forteller meg at bevegelsen som jobber for å redde klimaet, egentlig ikke vil dette likevel. men de vil meget gjerne at grunnlaget skal finnes, slik at de kan profittere på deg.

   • Lackner, sjøisen i Arktis har vært tema for kriseskriking i meget lang tid nå, og fremdeles er sommerisen der. Joda, TRENDEN, alarmistenes hellige gral, den viser sikkert nedgang ennå i forhold til 1979. Det var da vi fikk de første satelittobservasjonene, og det var da kloden var på vei ut av en periode med nedkjøling. Er det å undres over at det er blitt mindre is siden dengang?

    Men mindre er ikke nok. Sommerisen må helt bort, ellers blir det ikke skikkelig krise. Og sannelig har sommerisen vært borte opptil flere ganger…skulle vært borte, rettere sagt. Forskerne har sagt det, så da må det være sant:

    «- Arktis blir isfritt om sju år
    Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015. Det er konklusjonen i det mest omfattende forskningsprosjektet som noen gang er gjort om isforholdene i Arktis. Nærmere 300 forskere fra 15 land har tatt del i prosjektet Circumpolar Flaw Lead System Study, et prosjekt som har kostet totalt 280 millioner kroner. Nærmere 300 forskere fra 15 land har tatt del i prosjektet Circumpolar Flaw Lead System Study, et prosjekt som har kostet totalt 280 millioner kroner.»

    «Senteret for prosjektet har vært den kanadiske isbryteren Amundsen. Resultatene fra prosjektet skal legges fram på en internasjonal konferanse i Quebec i Canada denne uken om klimaendringene i Arktis, skriver Winnipeg Free Press.
    – Det vil fortsatt finnes vinteris i Arktis, men den flerårige isen vil bli borte. All is vil være tynn førsteårsis, sier forskeren David Barber fra Universitetet i Manitoba.»

    http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1205556.ece
    (Adressa 2008)

    Hva er vel naturen mot 300 forskere og 280 millioner?
    Året før var det også mye snakk om isfri sommer i havet i nord:

    «»The Arctic is screaming,» said Mark Serreze, senior scientist at the government’s snow and ice data center in Boulder, Colorado.
    Just last year two top scientists surprised their colleagues by projecting that the Arctic sea ice was melting so rapidly that it could disappear entirely by the summer of 2040.

    This week, after reviewing his own new data, NASA climate scientist Jay Zwally said: «At this rate, the Arctic Ocean could be nearly ice-free at the end of summer by 2012, much faster than previous predictions.»»

    National Geographic News 2007
    http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071212-AP-arctic-melt.html

    «The Arctic is screaming», det må være verre enn vi trodde. Og det helt uten å nevne professor Peter Wadhams.
    Men det kan bli verre! Det skal bli verre! Det MÅ bli verre!

    • Artig lesing, Henning. Du er flink å finne frem slike ting.

     Det forandrer vel imidlertid ikke på faktum at Alf Lackner faktisk har rett? Temperaturen stiger og isen minker, på tross av at vi er inne i en periode med lavere solaktivitet, som skulle tilsi at det omvendte skulle skje?

     Du er helt sikker på at jeg ikke kan overtale deg til å finne frem til litt seriøs og balansert forskning på hva som egentlig vil skje, hvis temperaturen skulle stige med 2-3 grader frem til 2100?

     • Herold. «på tross av ar vi er inne i en periode med lavere solaktivitet..».
      Selv om solaktiviteten blir lavere i noen år vil de oppvarmede verdenshavene sørge for at temperaturen vil falle gradvis tidligst 5 – 10 år etter at lavere solaktivitet startet.
      Dessuten vi reduksjon eller økning i skydekke over det tropiske hav, hvor 90% av jordens varmeproduksjon langt på vei oppheve eller forsterke lavere solaktivitets effekt på jordens globale temperatur.
      Men det liker ikke klimaforskerne å ta med i beregningene sine, fordi det ikke er bra for CO2 hypotesen deres, som er deres gode levebrød.

     • Andersen:
      Det er greit å lese at du aksepterer at «temperaturen stiger og isen minker, på tross av at vi er inne i en periode med lavere solaktivitet».

      Men kva for mekanisme er det som gjør at temperaturen treng minst 5-10 år for å reagere på lågare solaktivitet?

     • Lars Olav, det låter ulogisk på meg. Hvorfor skulle atmosfæren fortsette å varmes pga havet, hvis vi «skrur» ner solvarmen? Forstår at havet kan dempe/utsatte et fall i temperaturen, men neppe få atmosfærtemperaturen til å stige, vel? Jeg «kjøper» derfor hiatus, men etter denne burde vel temperaturen falle, ikke stige?

      Syklus 22 hadde en topp i 1988/89 og siden dess har syklus 23 og 24 (som vi nå er inne i) vært lavere.

      Derfor skrev Jan-Erik Solheim i 2010(?):

      «Sammenligner vi solflekktallet med tidligere perioder, finner vi at det i perioden 1923-2008 har vært et supermaksimum som det ikke har vært maken til på mer enn 7.000 år. Dette supermaksimum er nå definitivt slutt, og vi går inn i en periode med mer normal og lavere solaktivitet. I første omgang kan vi vente oss redusert aktivitet til samme nivå som omkring år 1900, og deretter vesentlig lavere. Enkelte forskere er kommet fram til at vi får et Maunder-minimum fra 2040 og utover.»

      Det låter vel fornuftig på meg? Så da burde vel temperaturen snart begynne å falle?

      Så vi får følge med på satelitt målingene de nærmeste par åren for nå går det vel feil vei?

     • «Enkelte forskere er kommet fram til at vi får et Maunder-minimum fra 2040 og utover.»

      Hvem vet? Det vi vet, er at den påståtte sterke oppvarmingen som ble spådd gang på gang, ikke har inntruffet. Disse spådommene, og andre varsler om katastrofe, har vært grunnlaget for den tragiske klima-politikken som vestlige land har ført i de senere årtier.

      Resten av verden bryr seg ikke om slikt, noe vi tydelig ser i Paris-avlaten, som lar verdens største co2-utslippsnasjon fortsette akkurat som de vil, sammen med andre nasjoner som har den største økningen i utslipp. Dersom politikerne hadde trodd på spådommen om snarlig co2-forårsaket katastrofe, ville de neppe ha tillatt dette.

     • Herold. Om den forventede lavere solaktivitet vil inntreffe og vare noen ti år vil og temperaturen gradvis bli lavere.
      Ikke undervurder havet og havstrømmenes betydning for klima.
      Golfstrømmen er ett eksempel på dette.
      Som du skriver vi får følge med på satellitt målingene, og ikke de justerte og ustabile bakkemålingene, hvor urbanisering kan øke målt temperatur med opp til 10 grader C, og blir snacks til å bevise CO2 hypotesen for klima-alarmist-industrien.

     • Hyggelig at du setter pris på mine innlegg. Håper det også øker innsikten i hvor pinlig ofte klimakatastrofer er varslet og uteblitt. Det gjelder ikke bare isen i Arktis, men også øystater som skal synke i havet, (nylig omtalt i en annen tråd her), klimaflyktninger, korallrev, ja selv fraværet av snø på Kilimanjaro ble begrunnet med våre co2-utslipp.

      Seriøs forskning er den som stiller kritiske spørsmål ved forskning som har feilet, igjen og igjen. Dette finnes det svært mange eksempler på, men disse arbeidene blir konsekvent fortiet. Er det slik vitenskap skal være?

 6. Jeg husker godt en svensk professor i sveiseteknologi som ble latterliggjort fordi han uttalte seg om klimakrisen. Han hadde ikke relevant bakgrunn og skulle derfor holde munn. Så kan man spørre seg om ikke en med teknologisk bakgrunn har bedre forutsetninger for å forstå naturvitenskaplige problemstillinger enn en med juridisk eksamen. Det er selvfølgelig lov å promotere sine standpunkter, men jeg håper ikke politikerne lar seg blende av en professortittel som er helt irrelevant i denne sammenheng.

Kommentarer er stengt.