USAs politikere ignorerer klimautfordringen

Mens forrige president i USA holdt «State of the Union» – tale til kongressen 8 ganger og fikk med klimaendringene 7 av gangene, er trenden nå en helt annen – både hos republikanere og demokrater. Her er en kort oversikt, samt litt om neste klimahøring på Stortinget som ekstra innhold.

Global oppvarming, senere omdøpt til klimaendringer da oppvarmingen stanset, har vært et sentralt budskap fra demokratene helt siden Al Gore var visepresident og «solgte inn» konseptet både blant demokratene og til FNs klimapanel, som ble instruert i detalj om hva de skulle mene om den menneskeskapte andelen av oppvarmingen. Al Gore var førende blant de politikerne som ikke ville vente til mellom 2050 og 2100 for å kunne identifisere vår andel av oppvarmingen, slik panelets forskere mente var påkrevd i en seriøs prosess.

President Obama vil utvilsomt gå inn i historien som en av USAs mest prominente medlemmer av klimavekkelsen, her er ett av gullkornene fra hans SOTU-tale i 2015:

«And the best scientists in the world are all telling us that our activities are changing the climate, and if we don’t act forcefully, we’ll continue to see rising oceans, longer, hotter heat waves, dangerous droughts and floods, and massive disruptions that can trigger greater migration and conflict and hunger around the globe.  The Pentagon says that climate change poses immediate risks to our national security.»

Heller ikke i 2016 slapp lytterne unna, men fikk servert mer av det samme til tross for at man da var på vei inn i det 20. året uten signifikant global oppvarming:

«Look, if anybody still wants to dispute the science around climate change, have at it. You’ll be pretty lonely, because you’ll be debating our military, most of America’s business leaders, the majority of the American people, almost the entire scientific community, and 200 nations around the world who agree it’s a problem and intend to solve it.»

Årets SOTU-seanse var merkbart annerledes. Ikke bare var temaet helt fraværende i år, men den tradisjonelle kritikken mot sittende presidents SOTU-tale inneholdt ikke et eneste ord om klimaet fra ledende demokratiske politikere. Til fortvilelse for NGOene som har levd godt på klimaskremslene i mange år.

De siste årenes snørike og kalde vintre i USA har utvilsomt kjølt ned misjonslysten hos de fleste av landets politikere, bortsett fra i nedsnødde Vermont hvor den uavhengige senator Bernie Sanders var sjokkert over utelatelsen. Som man ser av dagens illustrasjon hentet fra Twitter fikk han sitt pass påskrevet av analytikeren Steve Goddard.

I kulissene har forsvaret i USA tatt klimaendringer helt vekk fra listen over strategiske trusler, EPA-leder Pruitt har mer enn antydet at litt global oppvarming bare er til fordel for fattig og rik, og budsjettene for det som er fornybarsubsidiert eller en del av den korrupte klimaforskning skal kuttes drastisk.

Kontrasten til Norge
Kontrasten til Norge er betydelig. Her hjemme omtaler man i Stortingets dokumenter den uteblevne globale oppvarmingen som «klimautfordringen» og siste sak på Stortingets klimadagsorden er følgende høring i miljø- og energikomiteen, som avholdes mandag 12. Februar med to saker på dagsorden: 1) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid 2) Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020. Jfr. Meld. St. 41 (2016-2017), Dokument 8:16 S (2017-2018).

Tradisjonelt er det de ekstreme som dominerer i denne komiteen, og naturfaglige argumenter framført her i klimasammenheng er uansett som å skvette vann på gåsa. Selv om  de mer troende representantene fra den forrige stortingsperioden har forlatt komiteen (Hansson (MDG) og Elvestuen (V), er det fylt på med nye hoder fra klimavekkelsen: Tina Bru (H), Lars Haltbrekken (SV) og vår gamle kjenning klimapsykolog Per Espen Stoknes som i 2018 vikarierer for Une Bastholm (MDG).

Første sak på dagsorden er ikke helt god, siden premissene for den klimastrategien som skal diskuteres er helt feil. Klimarealistene har innlevert et høringsnotat og professor Ole Henrik Ellestad stiller opp på høringen for Klimarealistene.

Sak to, som er et SV-forslag, ligger likevel tynt an, siden siste nytt fra EU er at både Frankrike og Tyskland har gitt opp sine utslippsmål for 2020, noe som bør være godt kjent. Sistnevnte land har på kreativt vis spilt ballen videre til neste generasjon politikere når man foretrekker å snakke om klimamålene for 2030.

Enkelte på stortinget har utvilsomt merket seg at SV-forslaget om klimakutt for å bekjempe global oppvarming kommer opp midt i den snørikeste vinteren i Sør-Norge på nesten 20 år.

Støtt oss ved å dele:

89 kommentarer

 1. Denne avtalen som miljø parti i Norge trodde var et forlik med å redusere utslipp å henviser hele tiden til Paris avtalen som igrunn er ikke noe verdi for de fleste land har ikke nok penger for gjøre omstillinger som den er tenkt fra starten av. Når jeg drar i penger så er det disse 2% BNP for Nato medlemskap som mange land ikkje klarer ordne

  Å etter at USA ikke vil være med på dette…… Så ble KIna som den som skulle lissom ta ansvar men det landet skal ikke snu med mindre utslipp før 2030 heter det i Paris avtalen å i mellomtiden så skal alt av biler i Norge kjøre på lav utslipp biler 2024 og 2030 er det vel redusere ned til 2 grader målet…… Men er det sånn at Norge som eneste land i verden skal redd kloden på lissom eller hva er det muljø forkjempere ønsker seg??

  Vis alle land som vil være medlem av NATO så må de betalte 2% av BNP og skal de på toppen betale for å omstille verden så tipper jeg at det kommer ikke til skje blir bare noen folk i miljø folk som ønsker seg dette.

  Med så mye krig og uroligheter i verden i dag sååå er muligheten større for at det blir krig før 2040….. Å da kan vi snakke om hvor mye klima utslipp vil være ved 1 krig eller de kriger som har vært det siste 30 årene som har koket opp kloden mye

  Men et godt råd til miljøforkjempere er å bruke tiden med å utvikle ny teknologi og gjøre ting med lavere priser og gjøre dette sammen med flere land sånn at innen 2040 så vil det koste 1% å kjøre bil på fornybar energi mens dagens modell vil koste 99% høyere å da vil det bli mye enklere å velge.

 2. Ventetida er over (den som venter på noe godt venter ikke forgjeves)! Kronargumentet over alle kronargumenter! Argumentet som skiller KR-klinten fra den liksom-vitenskapelige hveten! Dette er spikeren i kista (i SV- og MDG-kista, i klimakista, miljøkampkista, forskningskista, alle kister!)!

  «[ ] midt i den snørikeste vinteren i Sør-Norge på nesten 20 år.»

  Er det mulig…

  • Og dette skriver mannen som i to tre år har ridd argumenter basert på det velkente naturlige varmefenomenet El Nino. Hva er det neste Østensen – at kulden de nevnte stedene bare skyldes global oppvarming?
   Det er jo ingen tvil om at Tyskland har probemer både med grønne prosjekter (bl.a. største solcellefirma konkurs) og innfasing av grønn energi. UK som en av de største pådrivere, er på vei ut. av EU. Macron inviterte USA-forskere til å søke på franske forskningsmidler, men det kom ingen friske midler. De ble ‘tatt fra’ franske forskere. Bonn-møtet var ingen suksess.
   Det mest interessante i USA er jo at heller ikke mange av demokratene ønsker å ri Obamas klimakjepphest. Lurer på hva Østensen ser som positive elementer i utviklingen?

   • «Og dette skriver mannen som i to tre år har ridd argumenter basert på det velkente naturlige varmefenomenet El Nino.»
    For det første har jeg fulgt med på denne siden i et snaut år… For det andre, hvorfor starter «alle» KR-statistikker i 1998 Ellestad? Kan du ikke være så snill å se deg i speilet før du øser rundt med påstander i hytt og pine. For det tredje, bestrider du global oppvarming Ellestad? Hva med Spencer og Christy’s 0,114 C/dekade frem til mars 2015 (altså godt før toppen av siste El Ninjo)?

    Tyskland og UK produserer fornybar energi som aldri før. Dette blir i dine ord «problemer» og «på vei ut». Javel, deg om det. Vi andre vet bedre. Og helt konkret, hvilke mål er det Frankrike har gitt opp (som det henvises til i artikkelen)?

    • Østnsen. Statistikkene om naturligr variasjoner startet for flere hundre år siden. Det er de vi følger hvilket fremgår også fra NIPCC-rapportene. Men temperaturutflatingen starter rundt den siste El NIno 1997 (med regresjon ett år før). Det gjør også IPCCs 2013-konklusjon om hiatus. Merk også at utflatingen kunne startet senere, fra 1999, pga den etterfølgnde La Nina, men de balanserte hverandre sånn noenlunde. Det kan det jo hende at det vil skej når den pågående La Nina er ferdig.
     Du kan umulig ha fulgt særlig godt med på våre websider det siste året når du påstår at jeg ikke anerkjenner oppvarmingen. For det skal jo etter alle ‘solemerker’ være varmere nå enn under Den lille istid. Også andre planeter og måner i vårt solsystem blir jo varmere. I tillegg har Golfstrømmen og PDO vært inne i en varm fase.
     Jeg leser også ‘salgsartiklene’ for grønn energi. Men jeg leser også de andre. Og da blir bildet langt fra så rosenrødt. Og så er det jo slik at de moderne ‘grønne energer’ bare er rundt 3% av totalen, med en rekke problemer der de er kommet lengst – og langt fra billigst.

     • «Men temperaturutflatingen starter rundt den siste El NIno 1997» Tenker du da på +0,114 C/dekade?

      «Også andre planeter og måner i vårt solsystem blir jo varmere» Gjør de det Ellestad?

      «og langt fra billigst.» Så når Statkraft melder om at de taper penger pga. billig solenergi tar Statkraft feil? Kanskje du skal melde ifra til regnskapsavdelingen deres?

     • Hva med lagring og reservekapasitet ved utfall av grønn energi? Det må til i moderne samfunnenergi. Hva med miljøkostnader ved utrangerering osv? Vindkraft er langt dyrere. Hvorfor er det så mange prosjekter som faller bort hver gang subsidiene forsvinner?
      Opplyste kostnader er ofte vel optimistiske her som i andre sammenhenger.

     • Her er jo noen ideer til lagring: http://discovermagazine.com/2015/july-aug/26-power-stash I tillegg kommer vel i hvert fall produksjon av flytende hydrogen.
      «Hva med miljøkostnader ved utrangerering osv?» Ja, hva med dem? Er de høyere enn for kjernekraft? Eller for alt som er f.eks. oljerelatert?
      «Vindkraft er langt dyrere.» Absolutt ikke: https://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/wind-energy-is-one-of-the-cheapest-sources-of-electricity-and-its-getting-cheaper/

      Hvorfor svarer du ikke på de andre spørsmålene mine? Og når skal du slutte å spre løgner om fornybar energi?

     • Østensen. Den desidert billigste er å pumpe vann opp igjen i et reservoar for så å lag vannkraft.

     • Mener du at vannkraft har høyere produksjonskost enn solenergi uten subsidier?

     • Dette er uetterettelig.

      For det første handler det om Chile som har verdens kraftigste solinnstråling.
      For det andre:»Han understreker at Statkrafts vannkraftverk i Chile fortsatt er lønnsomme, men ikke så lønnsomme som de har antatt tidligere.»
      Selvfølgelig gårt marginene ned når det kommer mer energi på markedet. Dette vil presse prisene og derav marginene.

      Hvis det andre du skriver er like omtrentlig som dette har jeg ikke så stor tiltro.

     • «Sol- og vindkraft presser kraftprisene over hele verden, og er den direkte årsaken til at Statkraft må ta tap på 2,35 milliarder kroner i Chile.»

      Fornybar energi er «langt fra billigst» påstår Ellestad. Hvis denne energien er så dyr er det jo rart at kraftprisene presses kraftig nedover…

      Og kan jo minne deg på: «Solar is already at least as cheap as coal in Germany, Australia, the U.S., Spain and Italy. The levelized cost of electricity from solar is set to drop another 66% by 2040. By 2021, it will be cheaper than coal in China, India, Mexico, the U.K. and Brazil as well.» https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

     • Lars Østensen
      11. februar 2018 at 23:16

      Vi snakket om vannkraft, ikke kull. Statkraft sier jo at anlegget i Chile fremdeles er lønnsomt.

      Du må lære deg prissetting i et konkurransemarked. Den er bestemt av tilbud og etterspørsel. Øker tilbudet går prisene ned selv om produksjonskosten for den ekstra kapasiteten er høyere.

      At teknologiske fremskritt gjør sol- og vindkraft konkurransedyktige på sikt er helt greit, men vi er ikke der ennå, uten at subsidier må benyttes. Jeg tror ikke de som er opptatt av klimadebatten er negative til utvikling. Selv tror jeg vi vil gå over til elektriske biler fordi de vil bli billigere og bedre enn fossilbiler på sikt. Debatten handler om forsert utvikling basert på en politsk vedtatt antropogen global oppvarming. Det er ikke en optimal forvaltning av verdens resurser.

     • Tore Andersen, du tar dessverre fryktelig feil.
      «At teknologiske fremskritt gjør sol- og vindkraft konkurransedyktige på sikt er helt greit, men vi er ikke der ennå, uten at subsidier må benyttes.»

      Jo, i Chile er vi der: «In a sale in August, solar energy recorded the lowest price in history, with contracts awarded at US $ 29.10 MWh. Wind energy came to sell for US $ 38.10, natural gas plants for US $ 47, coal to US $ 57, hydroelectricity for US $ 60 and geothermal for US $ 66.» http://www.solarpaces.org/38-bids-24-energy-firms-chiles-energy-auctions/

      Sol altså halvparten så dyrt som vannkraft.

      I auksjonen for november 2017 ble nok en rekord brutt: «The 2017 auction saw a record-low bid for solar PV of 21.49 USD/MWh for the daytime bidding block.»
      http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesBeyondIEACountriesChile2018Review.pdf

      Fra samme rapport kan vi lese: «Solar
      and wind have emerged as market-competitive technologies – unlike in many other countries, they do not receive direct subsidies in Chile.»

      Og nok en gang, Statkraft har altså bokført et tap på 2,35 milliarder NOK. Hvis du er uenig i regnskapsføringen til Statkraft får du snakke med deres CFO, ikke kverulere med meg.

     • Som vanlig med Østensen, må man se under gulvteppet for å finne ut hva han prøver å holde skjult for oss, for å «vinne» diskusjonen. Denne kommentaren gjelder både det han har skrevet ovenfor og under om sol, hvor solkraft i Chile framheves som «bevis» for at solkraft er konkurransedyktig.

      La oss se på faktaene:

      1. Solkraften i Chile er konsentrert i nord, i Atacama-ørkenen, 2400 meter over havet, nær ekvator (28 S), i et tørt område med nær 365 soldager i året. Altså optimale etableringsvilkår, som man knapt nok finner andre steder på kloden og dermed blir hans og solindustriens matteakrobatikk irrelevant for resten av kloden..

      2. Elnettet i Atacama-ørkenen omfatter stort sett bare gruvedrift og innbyggerne i bosetning nær gruvene som konsumenter. Tilknytningen til resten av landet mangler (kommer i 2018 eller 2019), og omkostningene ved denne tilknytningen er ikke regnet med i investeringene i solkraft i Chile.

      Man kan derfor selge solkraften billig, og er nødt til å gjøre det fordi etterspørsel er såpass mye lavere enn tilbudet.

      3. Straks du må dekke tilknytningskostnaden til konsumentene i sør, eller investere i batterier for å kunne tilby solkraft om kvelden når sola er borte, men konsumentene bruker mye av døgnbehovet for energi, så forsvinner muligheten for å selge solkraften like rimelig som i dag.

      Snipp, snapp, snute, der var eventyret ute.

     • Aaslid. Om du tar en kjapp faktasjekk på det du kaller fakta (en god rutine å i arbeide) ser du at du tar feil på alle tre punkter.

      Der er fokus på sentrale Chile (der det bor folk) og deg har kommet godt i gang allerede, det er ikke subsidiert noe (landet prioriterer subsidier til andre områder)

      Men ja:Atacama er ideelt for solkraft. Jeg har forsøkt meg på en sykkeltur der , og jeg ble nokså solbrent og varm i pappen. https://sanpedrodeatacama.com.en

     • 1. Nå handlet det faktisk om Chile (solenergi er uansett konkurransedyktig i en mengde land). Det er forresten snakk om IEAs «matteakrobatikk», ikke min.

      2. og 3. La oss se hva IEA skriver: «Chile has enormous potential for various renewable-energy sources. Solar resources,
      are spectacular: the Atacama Desert in the north [ ] In its extreme south, together with Argentina, it has the best onshore wind
      resources in the world. [ ] The development of renewable-energy resources is expected to bring economic and social benefits to the country.» Sol i nord og vind i sør. Selvfølgelig er det utfordringer med nettransport, men disse er vel ikke så veldig mye mindre med f. eks. vannkraft. Vannkraft kan man som kjent heller ikke plassere hvor man vil… Andersen antydet at vannkraft er billigere enn solenergi. I Chile er det feil.

      «Snipp, snapp, snute, der var eventyret ute» IEA skriver: «The government of Chile should: Work ambitiously to limit energy-related GHG emissions and use its significant
      potential for energy efficiency and renewable energy to this end.»

      Hvem hører chilenske myndigheter på, Geir Aaslid eller IEA?

  • La oss heretter kalle det klimakrigen! 2 parter står steilt imot hverandre – begge parter mener deres «system»er best. Denne ene parten håper at klimaet normaliserer seg, for da viser det at det er større krefter i universet enn de rent menneskelige. Denne parten ser storheten i variasjonen, også i temperatur og CO2 nivå, og mener at mennesket må tilpasse seg klimaet – og ikke omvendt. Denne parten ser på fossil energi som et gode, som sammen med de øvrige tilgjengelige energiformer gir mennesket større frihet.
   Den andre parten følger like intenst med på temperaturmålingene og håper hver måned at det blir global temperaturøkning, for da beviser det teorien om menneskeskapt CO2 drevet global oppvarming som gir grunnlag for omfattende samfunnsendringer, en rekke forbud og forordninger, som lett kan føre til, har allerede delvis ført til, et mer totalitært samfunnssystem For denne gruppen er ordet «fossil» et sterkt stigmatiserende skjellsord, på linje med begrepet «jøde» slik det ble brukt i propaganda for noen år siden.
   Konflikten mellom disse motstridende ideologiene bærer alle propagandakrigens kjennetegn, usannheter, sannheter, subversjon, inversjon, i bølge etter bølge. Utallige følger med på sine egne kart over operasjonsområdene, hvem vinner neste slag? Når brenner krigen ut?
   Når skal friheten seire? Når skal det bli fred?

   • Man trenger ikke se på fossil energi som et gode, men som en periode i utviklingen der dette er den enkleste og billigste variant. Dersom andre teknologier blir billigere ved normale betingelser så er det en del av ‘gamet’. Så får man vurdere pro et contra på vanlige kunnskapspremisser. Man kan jo ikke eksempelvis sammenlikne to teknologier den ene med avgifter, den andre uten samt andre frynsegoder.
    I realiteten dreier det seg om å videreføre vitenskapelige prinsipper i folkeopplysningen. Kritikken ved evalueringen av IPCC-organisasjonen i 2010 gikk jo på: Manglende vitenskapelige prosedyrer, manglende usikkerhet og formidling av denne, sammenblanding av roller og sammenblanding av vitenskap og politikk.
    Og den vitenskapelige essens: er det modellene eller observasjonene som skal være førende. Og i all sunn vitenskap er det observasjoner og eksperimenter som teller.

   • Grei oppsummering Jon G, men jeg kan ikke si meg helt enig i at klimarealister forfekter en ideologi. Jeg vil heller si vi motstrider en ideologi som ser på mennesker som et problem for kloden, ja de ser på oss (mennesker) nærmest som en forurensing. Vi skal tilbake å leve i pakt med naturen. Og slik de definerer (i pakt med naturen) vil eller kan ikke fungere med hverken 7- eller 10 milliarder mennesker på kloden. Nå påstår ikke jeg denne ideologi er felles for alle alarmister, men svært mage av støttespillerne til CO2-hypotesen har denne ideologi.
    Krigen du beskriver kom også sent igang. De fleste forskere stoler på hverandre dermed så det lenge ut til at det ikke var to parter i en denne sak. Men når politikken tok overhånd og skremselspropaganda ble en drivkraft, kom mange forskere eller kall dem gjerne vitenskapsfolk på banen. Skremselspropagandaen inneholdt påstander som tråkket inn på felt etter felt og dermed begynte mange forskere å stusse. Påstandene stemte ikke med deres observasjoner på felt det faktisk det var de som skulle være spesialister, og ikke IPCC.
    Så svært mange vitenskapsfolk hevder at de først trodde på og støttet CO2- hypotesen, men når de etter hvert begynte å undersøke, noe etter hvert mange fikk god grunn til, da ble de raskt skeptikere eller realister.
    Da først kom krigen ordentlig igang. Og heldigvis ser det ut til at pseudoscience og menneskefiendtlig ideologi er i tilbakegang, og fornuften på fremmarsj.

  • Når kommer klimakatastrofen, Østensen? Du vet, den som er blitt prediket i 30 år nå?

   • Den er rett rundt hjørnet. Vi må bare komme oss gjennom denne kalde og snerike vinteren først 🙂

    • Og i Australia er det hetebølge. Men navlebeskuing er vel en kunst som noen mestrer bedre enn andre.

     • Og i Øst-Asia er det rekordkulde og mange dødsfall:

      «The southern Chinese city of Guangzhou, which is by the tropic of Cancer, saw sleet for the first time in 60 years, the local meteorological station said. Residents posted photos online of small snowmen they had made, quickly constructed from a thin layer of icy flakes that fell on cars and roads.»

      https://www.theguardian.com/world/2016/jan/25/deaths-japan-taiwan-snow-ice-chaos-asia

      Hva var det med den navlen, sa du?

     • Herre min hatt, artikkelen din er fra januar 2016…

      Uansett, værrapporter (om de er fra Norge eller Australia eller Kina i januar 2016!) er irrelevante hvis du ikke skjønte poenget…

     • Det er nok du som ikke skjønner poenget. Verden skal bli fryktelig mye varmere, ikke sant? Helt uutholdelig varm. Men så stemmer ikke terrenget med kartet 🙂 hverken i 2016 eller 2017:

      «Record cold in the U.S. and Canada has no end in sight — a running list of the records so far»

      https://mashable.com/2017/12/29/record-cold-us-canada-coldest-new-years-eve/#VAom9pSFJZqH

      Og i 2018, snø i Sør-Marokko for første gang på 50 år:
      https://wattsupwiththat.com/2018/01/31/amid-a-warming-planet-snow-falls-in-southern-morocco-first-time-ever/

      Men hver gang det er uvanlig varmt noe sted, så er det bevis på menneskeskapt klimakrise, og alle må kutte ned på sine flyreiser, unntatt Leo di Caprio og noen titusener av klimakonferanse-deltakere.

     • 2016 var det varmeste året noen gang registrert så dette blir bare mer og mer flaut… Og anbefaler at du lærer forskjellen på vær og klima.

     • Til Østensens kommentar under: Det er nettopp alarmistene som ikke forstår forskjell mellom vær og klima. Det er de som gjennom mange år har hausset opp et lokalt fenomen til varsel om en kommende katastrofe.

      «Varmeste år noen gang registrert», det er et typisk narre-uttrykk for å folk til å tro at det aldri har vært varmere på kloden enn nå. Men det har det vel?

     • Du skyter deg selv i foten Nielsen. Er det ikke KR som kommer med månedlige rapporter om temperaturer? Er det egentlig relevant? Klimaet endrer seg hver måned? Og nå «godter» KR seg altså over at det er kaldt og mye snø i Norge i vinter. Så hvis det er noen som hausser opp lokale fenomener er det nettopp KR. Noen ganger er det fint å se selv i speilet. Eller feie for egen dør.

      «Varmeste år noen gang registrert”, det er et typisk narre-uttrykk»
      Ja, registrert av termometre. Hvis du lar deg narre får det være ditt problem.

    • Jeg har for øvrig aldri skrevet om noen klimakatastrofe. Eller vet dere noe som jeg ikke vet?

     Når det er sagt, er det kanskje greit å minne dere på et eksempel: Mange vil hevde at den ekstreme tørken i Syria i årene før krigen brøt ut ikke akkurat var med på å dempe konflikten. Ja, noen vil hevde at denne tørken var en medvirkende årsak. Og jeg anser faktisk det som skjer i Syria for en katastrofe. Dere?

     • Se, der kom katastrofen likevel 🙂
      Men akk, tørken som skapte krig i Syria må nok på den lange listen over klima-skremsler som ikke slår til:

      «A new study, published today in the journal Political Geography, shows that there is no sound evidence that global climate change was a factor in causing the Syrian civil war.

      -Although northeast Syria did experience an exceptionally severe drought prior to its civil war, this drought was not necessarily caused by human influences on the global climate;
      -Though the 2006/07 to 2008/09 drought did contribute to migration away from northeast Syria, this was on nothing like the scale which has been claimed (most likely 40-60 thousand families, rather than the 1.5 million people often quoted), and was probably more caused by economic liberalisation than by the drought;
      -There exists no meaningful evidence that drought-related migration was a contributory factor in the onset of the civil war.»

      https://wattsupwiththat.com/2017/09/08/sorry-alarmists-new-research-disputes-claims-that-climate-change-helped-spark-the-syrian-civil-war/

     • Forfatterne av en lignende studie skriver: «What can be said with much greater certainty is that economic struggles stemming from drought vulnerability, the loss of subsidies and the loss of agricultural wages did contribute to widespread dissatisfaction with the government. And it was this dissatisfaction which served as a rallying cry to unite people in opposition.»
      https://theconversation.com/is-syria-really-a-climate-war-we-examined-the-links-between-drought-migration-and-conflict-80110

      At tørken ikke har spilt en rolle er tvilsomt. Og at noen hevder at tørken ikke er et resultat av menneskeskapte klimaendringer er ikke akkurat overraskende. F.eks. denne studien relativiserer den påstanden: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015JD023929/full

      Jeg skrev forresten «noen vil hevde». Et klart svar får man vel aldri.

     • Aha, så tap av subsidier i Syria skyldes våre co2-utslipp? Det virker noe søkt.

      Historien som er fremmet av alarmistene er, i grove trekk:

      -våre co2-utslipp skaper klimakrise
      -tørke er et tegn på menneskeskapt klimakrise
      -det er tørke i Syria
      -tørke skaper sult, også et tegn på menneskeskapt klimakrise
      -sult og misnøye er grunnlaget for krigen i Syria, derfor er våre co2-utslipp medvirkende årsak til krigen

      Dette er tilbakevist av flere forskningsrapporter. Universitetet i Lund:

      «In the case of Syria, there has been no scientifically proven link between reduced rainfall or failed crops, and rural-urban migration. The evidence that has been used to prove the drought-migration link comes from displacement reports published by the Syrian government and UN assessment missions. The two phenomena are claimed to be linked because they coincided in time. Scientifically, however, this is not enough.»

      «The drought which affected Syria has been described as a severe, multi-year drought that lasted between 2006 and 2010. But rainfall levels in 2006, 2007, 2009 and 2010 were close to normal, both in Syria as a whole and in the northeastern “bread basket” region. This suggests that only 2008 was a real drought year.»

      http://theconversation.com/is-syria-really-a-climate-war-we-examined-the-links-between-drought-migration-and-conflict-80110

      Ettersom det bare var alvorlig tørke i 2008, er det lite overbevisende å hevde at dette -og indirekte, de påståtte menneskeskapte klimaendringer – var en viktig årsak til krigen i Syria.

     • Neivel, den verste tørken i Syria i manns minne gjorde sikkert befolkningen i Syria strålende fornøyd. Den første studien du henviste til sier forresten: «This finding, to be clear, does not prove that climate change and northeast Syria’s drought were not factors in its civil war».
      Altså, jeg repeterer: «Et klart svar får man vel aldri.»

      Til slutt, du skriver «så tap av subsidier i Syria skyldes våre co2-utslipp? Det virker noe søkt.» Det er alltid en fordel å lese hele setningen…»economic struggles stemming from drought vulnerability».

     • Østensen. Å koble tørke til krigen i Syria viser hvor useriøse og historieløse klimaaktivistene er. Krigen i Syria føres av forskjellige motstandere av et korrupt og terroriserende styre. De mange fraksjoner i den spente regionen med Islamsk Stat, Hizbollah, kurder nasjonalistene, og Russland, USA, Tyrkia og Irans politiske å militære interesser er en del av de kompliserte årsaker til den langvarige krigen. Denne omfattende og tragiske krigen med enorme lidelser for uskyldige ser ikke ut til å ebbe ut grunnet tørke og mangel på mat, våpen og ammunisjon.

     • Alle vet at konflikten i Syria er komplisert med svært mange aktører involvert. Men det betyr ikke at tørken IKKE spilte en rolle. Uansett, om tørken var en medvirkende årsak eller ikke, knapphet på ferskvann er et reelt problem og global oppvarming ser ikke ut til å gjøre problemet noe mindre.

 3. Apropos «[ ] siden siste nytt fra EU er at både Frankrike og Tyskland har gitt opp sine utslippsmål for 2020» EU oppfylte sine mål for 2020 i… 2014. Og hvilke mål er det Frankrike har gitt opp?

   • «France failed to meet its targets for cutting greenhouse gas emissions in 2016, the government said Monday, just a month after President Emmanuel Macron warned that «we are losing the battle» against global warming.»

    Det er slike utsagn som gjør hele klimaspørsmålet absurd.

    Man må gå ut fra at Macron frykter en klimakatastrofe når han bruker uttrykk som «losing the battle against global warming». Men samtiidg er han ikke i stand til å oppfylle egne mål om kutt i utslipp.

    Men tror man på klimakrise, så gjør man det man mener er nødvendig for å unngå den, ellers er det bare spill for galleriet. Man kan ikke få i pose og sekk her, så lenge man ikke er et u-land.

    • Macron ble valgt til president i…2017. Men han er vel skyld i alt. Spesielt alt som skjedde i…2016.

     • Tja, si Frankirke som nasjon da. Uansett, franskmennene har et nokså lite utslipp per capita, mye på grunn av sin store andel av atomkraft. Men det er jo anathema hos mange alarmister 🙂

     • Det er ingen tvil om at franskmennene kan takke kjernekraft for lave CO2-utslipp. Men kjernekraft (fisjon) har mange andre utfordringer. Det vekker ikke akkurat tillit når Greenpeace kan fyre av fyrverkeri få meter fra en reaktorbygning. Eller når de avdekker klare svakheter ved blant annet nedkjølingsbassengene (hvis det er riktig uttrykk på norsk). Og vi har jo hatt ulykker som kjent. Dessuten er det vanskelig å sikre atomavfall for mange tusen år fremover. Bare det å få overlevert informasjon så langt frem i tid er nærmest umulig (det er nok få PDF-filer eller papirtegninger som overleverer noe særlig mer enn et par generasjoner…). Får man til fusjon i stor skala derimot er nesten alle problemer løst (men kan ikke se at KR snakker noe særlig om f.eks. ITER…).

     • Så hva foretrekker du? Klimakatastrofe fra co2 utslipp eller kjernekraft katastrofe?

      James Hansen, stjerne-alarmist, er helt klar: Han vil ha mer kjernekraft.

 4. https://congress.gov/search?q=%7B%22congress%22%3A%22115%22%2C%22source%22%3A%22legislation%22%2C%22search%22%3A%22Climate%22%7D&searchResultViewType=expanded

  Overskriften for artikkelen er feil.

  Korrekt sett ville det vært «Republikanere i USA anser ikke klimaendringer som en utfordring» – noe som alle allerede visste. Og, med tanke på Ellestads kommentar under, anser han antallet lovforslag som et tegn på at demokratene ikke tar klima alvorlig lenger?

  Her må jeg bare beklage ordbruken, og sikkert bli slettet igjen, men Ellestad: den kommentaren viser at din forståelse av politikk er svært mangelfull. Eller, mer sannsynlig, at du forteller en historie der du ønsker å sensurere det du ikke liker.

  Uansett, det er på ingen måte imponerende innhold. Tvert imot.

  • Overskriften relaterer seg til årets SOTU-tale og reaksjonene fra den fra opposisjonen som beskrevet i ingressen. Man må derfor anta at den oppvakte leser anser overskriften for relevant, men vi er fullt inneforstått med at enkelte mener at alt som skrives på denne nettsiden er feil..

   Tidligere tiders lovforslag med tilhørende retorikk er derfor ikke relevant og stiller i klassen stråmann. Også i politikken er det lov å ombestemme seg og prioritere ned eller vekk det man tidligere trodde var et problem.

   Igjen, lite imponerende innsats med trolling på egen stråmann, og langt på vei representativt for debattnivået i klimavekkelsen.

   • Kjære deg, oppvakte leser Aaslid….

    «Tidligere tiders lovforslag»..

    Prøv igjen. Den der er – med tanke på det du skriver – latterlig flau.

    For øvrig, å slå fast ut fra SOTU hva som er viktig for alle er … politisk ukunne. Tenk gjerne at det er mellomvalg i høst, og gjør analysen om igjen.

    • Hei,

     Er det noen som faktisk kan si med 100% sikkert at ekstrem vær som flom eller tørke er svar på at verden blir varmere??

     Da mener jeg at alle kan svare uansett hvilken en tror på??

     Når vi hører om flom er dette vanlig eller unormalt??

     • IPCC konkluderte i 2012-rapporten om ekstremvær at ekstremvær ville bli dominert av naturlige variasjoner de nærmeste 20-30 år. I 2007-rapporten konkluderte de med at stormer i Nord-Atlanteren ikke hadde økt tendens (faktisk nedadgående fra figuren). Alt dette må vel betraktes som dementier etter alel skrekkoppslag. I 2013-rapporten var det ingen økt tendens til tropiske sykloner, tornadoer, tørke. Tror også de nevnte flom. Men Roger Pielke jr. Hevder at han er i pakt med IPCC når han inkluderer flom (senatshøring 2013 og påfølgende debatt frem til 2017).
      Det er ulike mekanismer som bidrar til ekstremvær. Man vil ikke tro at stormer skal bli mer utbredt når temperaturgradientene mellom kalde og varme hovedsoner avtar. Men det kan jo være lokale elementer. Den viktigste årsak til vårflom i Norge er sen snøsmelting. Det er jo normalt størst sannsynlighet for i kaldere perioder med sen vår og mye snø. Det er mer vanndamp i luften i varme perioder, men det er ikke dermed sagt at det gir seg utslag i mer ekstremnedbør. Statistikken fra 1994 i Norge viser ingen økt tendens.
      Mye har nok med mekanismer å gjøre og dem er det flere av ved ulike temperaturer. Den franske meteorologiprofessor Marcel Leroux skriver i sin bok: Hvorfor var det så ofte et mobilt polart høytrykk i nærheten av intens nedbør? Og de går periodisk lenger sørover.
      Og hva betyr solstormer og økning av vanndampmengden på opp mot 6% som en utløsende faktor når solstormen er over? Sikkert mye upløyd mark her. Man har jo først nylig etablert en ny viktig mekansme for skydannelse knyttet til kosmisk stråling.

    • Hva har mellom valg å gjøre med klima problem som noe mener er menneske skapt??…… Så hvorfor kjøper Land klima kvote av fattig land er det for å bekjempe klima eller redusere varmere på kloden?

     Dette med analyser av hva som skjer på kloden er vel dokumentert fra flere forskere i verden som sier noe om at isbreer smelter og at vannstand stiger men det er også forskere som ikke mener dette.

     Så 1000 kroner spørsmål er hvem er det som tar feil eller bløffer???…….. Det er veldig trist for alle disse folkene som blir forledet i 1 eller den andre retning vis det skal være sånn at 1 av disse har veldig feil…..

     Personlig er jeg for at folk skal utvikle verden med alt av ny teknologi som kan gjøre at vi slipper diesel og bensin…… Men det er viktig også å bygge ut Norge sånn at alle har en mulighet til å velge å da må det være 100% sikkert!!

     Om ikke så vil det være trist om folk dør for at noen trodde at sykebil eller brann bil kom frem til familien som trenger hjelp…… som ikke klarte dette grunnet at var ikke mer strøm på bilen forstår at dette virker å dra den langt men det er faktisk folk i mange plasser i hele verden som ikke er like lett som folk som bor i Oslo som eksempel.

     • Veldig enkelt: i et mellomvalgår kjører du frem de sakene du vil vinne på.

      For demokratene pr. nå vil det si å sitte stille i båten, jobbe mot at republikanerne får gjort noe, og holde fokus på Trump. For han er – til president å være – historisk upopulær, og har vært det jevnt over.

      I så å si alle supplerings- og ekstraordinære valg siden presidentvalget har da også republikanerne tapt seter, eller tapt oppslutning. Og de kandidatene Trump har støttet eksplisitt i det siste har da også tapt.

      Klima er et stridsspørsmål politisk (vel å merke!), og det er ingenting å tjene for Demokratene å fremme det. Altså gjør de det heller ikke.

      Enkel og grunnleggende politisk analyse. Fraværende her.

     • Takk for at du deler vår oppfatning av at demokratene ikke har noe å tjene på å gjøre den ikke eksisterende klimakrisen til et stridsspørsmål nå.

     • Har skjermdump av … Snip (Moderator: Alle kommentarer skal skrives under fullt navn, ikke psevdonym. Velkommen tilbake som deg selv)

     • Jeg ønsker ikke å følge med på hva USA gjør uansett for jeg ser mest på hva Norge roter til for seg av V, SV, MDG som alle ikke klarer å ordne opp i Norge og faktisk så tror jeg fleste av hos bor i Norge å er opptatt av dette….. Men tar jeg feil så er det dumt!

      Men MDG sammen med AP i byråd i Oslo hadde 1 virkelig stor sjanse til å sende Norge i en mer grønn retning, men vi alle så jo hva som skjedd ved valg 2017 for MDG å tørr faktisk å si at dette MDG gjorde dumt i var å være for tøff i Byråd i Oslo mot mye forslag som gjorde folket usikker om det faktisk er lurt……. ??

     • Det skal bli interessant å se hvorledes resultatene fra de over 900 vitenskapelige publikasjonene (2016 og 2017) som støtter naturlige variasjoner eller kritiserer IPCCs konklusjoner blir mottatt når det etterhvert siger inn. IPCC-konklusjonene er ikke så akseptert som det yndes å fremstilles. Og nå skal solen bli svakere frem til minimum rundt 2040. Da har det alltid vært kaldere perioder. At IPCC strør om seg med vulkaner og aerosoler i sine forklaringer har liten ‘beviskraft’. At norn setter sin lit til det med stor sikkerhet viser jo at det er liten vitenskapelig tyngde bak.

     • Hvis klimakrise hadde vært så ekstremt viktig som enkelte hevder ville de selvfølgelig fokusert på det. Det ville jo være direkte uforsvarlig å ikke gjøre det. Basert på din logikk er altså Demokratene like useriøse som Republikanerne.

     • Viktige sprøsmål her. De fleste er skeptiske til IPCC fordi de ikke har vitenskapelig dekning. IPCC benyttes som et vitenskapelig alibi for å føre deres foretrukne politikk. Det har store konsekvenser for samfunnet, og fjerner oppmerksomheten mot. f.eks overbefolkning, fattigdom, utbygging av viktig infrastruktur, deler av miljøproblemene, multiresistente bakterier, flyktninger mm. Viktige saker som bør kunne avgjøres med en saklig, opplyst debatt uten at konstruerte teorier om klodens undergang pga. klima fra visse politiske leire skal dominere debatten.

      Om kvoter: siden CO2 fordeler seg likt på jorden er det greit at man kan stimulere mindre utslipp i land som skal bygge nytt til langt lavere kostnader enn endringer i I-land med høyt kostnadsnivå.

      Det er jo også mye mer som kan føyes til.

     • Til Olemvik om IPCC og ekstremvær.
      ¨Beklager at jeg ikke så hvor i rekken min kommentar ‘landet’. Min forrige kommentar skulle være til Nordbu ovenfor. Det var en mulighet for å skjønne det for en oppvakt leser.
      Det du for øvrig antyder blir jo bare polemikk fra en som ikke har satt seg inn i helheten i argumentasjonen. Det er forskjell på å slenge ut alarmerende påstander og å måtte dementere dem, Det er pinlig tungt for IPCC å dementerende tidligere alarmerende meninger med så mye prestisje og taktikeri. Særlig å måtte si seg enig med de av IPCC-leiren utskjelte skeptikere som hele tiden har hevdet det IPCC faller ned på. Av den grunn finnes det jo solid dokumentasjon for vårt syn i hele den vitenskapelige litteratur, bl.a. innen NIPCC-rapportene.

     • Hei, Er det ikke riktig å bruke «vitenskapelig og forskning» for å få frem fakta…. Mener å husk at det er blitt brukt veldig mange forskere og rapporter for å bevise at det er Klima endring fra mennesker.

      Men er det feil bruke dette fra IPCC i kommentaren vedrørende ekstremvær. Er det grunn for å tro at forskere ved Paris avtalen ikke har alt av fakta på bordet eller hva er det du virkelig mener??

      Glem alt sammen og gi den korte versjon du mener beviser at ekstremvær er noe som er mennesker og gjerne gi svar på denne flom som var i Frankrike nå hvor det ble mye vann på kort tid osv osv…..

      Så får vi avslutte denne saken med ekstremværet

     • Knut, det er godt kjent at forskerne bak klimapanelet og Parisavtalen bare forholder seg til forskning på menneskeskapte klimaendringer, hvor slik endringer blir tatt som en selvfølge i utgangspunktet.

      Du kan se dette allerede i mandatet til klimapanelet, første setning i pkt 1 her som slutter slik:
      information that is relevant in understanding human-induced climate change, its potential impacts, and options for mitigation and adaptation.

      http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=22

      Konsekvensen av dette mandatet er at forskere med kompetanse på naturlige klimaendringer (sol, vind, hav, geokjemi etc) ikke blir ansatt for å være klimaforskere av de på innsiden og derfor blir holdt utenfor klimapanelet.

      Den internasjonale sammenslutningen av verdens vitenskapsakademier (IAC) har sagt klart fra at klimapanelet driver med politikk, de har ingen vitenskapelige prosesser.

     • Hei. Takk for raskt svar og sånn jeg har fått en forståelse hvordan det er!

      Men personlig synes jeg at vi hører om ekstrem vær over alt også over hele verden.

      Men da har vært ekstrem før 1940 iallfall hadde Frankrike dette ifølge det en hørte på TV før helgen.

      Men dette med om klima er en trussel er vel kanskje tilstede men tror ikke på dette som Paris avtalen går ut på. For da kan ikke Tyskland, Frankrike, England og Nordisk land sitte stille i båten.

      Å Kina ble ropet frem som vinner og til å ta ansvar ( men de vil ikke starte før 2030 så hvor mye haster det da??…) når USA trekker seg fra avtalen.

      Så er Norge ute med at de skal gå først med å stenge av inntektene fra olje og gass….. urealistisk mål å tanker. Da bør iallefall de som tror på klima avtalen gå foran å leve på 50 tallet sånn at de kan overbevise verden at det Ok.

      Men det er best at MDG og V og SV går foran som godt eksempel for Norge og Verden ettersom de tror dette er mulig!

      Jeg er ikke mot elektriske biler eller vind kraft eller Sol, viktig å finne bedre måter å frakte folk og oppvarming osv

      Mvh
      Knut olav

     • Geir Aaslid skiver «Knut, det er godt kjent at forskerne bak klimapanelet og Parisavtalen bare forholder seg til forskning på menneskeskapte klimaendringer, hvor slik endringer blir tatt som en selvfølge i utgangspunktet….Konsekvensen av dette mandatet er at forskere med kompetanse på naturlige klimaendringer (sol, vind, hav, geokjemi etc)»

      Dette er feil. Dette er fleree kjente klimaskeptiker blant forfatterne av de mange publikasjonene som vurderes i IPCC AR5. Dette er bare et knippe:

      John R. Christy
      Judith Curry
      Don Easterbrook
      Stanley Goldenberg
      Ole Humlum
      Richard Lindzen
      Steve McIntyre
      Christopher Monckton (reviewer)
      Roy Spencer
      Henrik Svensmark
      Nick Lewis
      Ross McKirick

     • Er det ikke slik at de faglige rapportene blir polert til menneskeskapte klimaendringer av politikere og byråkrater i IPCC uansett hvilke konklusjoner de faglige rapportene inneholder?

     • Øystein. Registrer at du har rett, og en del av oss andre tar fei. men det er langt fra sikkert. Og for å komme til bunns må man starte med CO2s evne og kapasitet til oppvarming. Det er fastsatt på feilaktig grunnlag av IPCC og medløperne deres. Dermed er utgangspunktet helt feil, og deretter blir svaret enda verre. Som nevnt: IPCC konklusjonene er basert på «garbage in and gospel out.». Tar man fysikk og målemetoder i bruk er CO2s del av oppvarmingen på jorden betydelig overdrevet av IPCC, og de fattige 0.04% eller 400 ppm, derav 16 ppm fra menneskeskapt fra forbrenning kan ikke bety noe for klimaet på jorden. Mens derimot H20 med opp til 50 000 ppm, børstes under teppet, i tillegg til varmeoverføring og konveksjonen fra hav og sjø, som dekker mer enn 70 % av jordens overflate.

      (Moderator: Vennligst ikke besvar kommentarer fra de som er utestengt grunnet manglende forlkeskikk. Slike kommentarer slettes jevnlig, og svarene forsvinner da også eller blir hengende i løse luften.)

  • Kan ikke se at jeg har kommentert noe om politikk nedenfor. Men det har ikke vært flertall i Kongressen for hverken Kyoto eller Parisavtalen. Det har heller ikke vært noen massiv, enstemmig blokk av demokrater. Også der er det nyanser til tross for et massivt institusjonstrykk under Obama. Det skal bli interessant å se utviklingen fremover når dette utvikler seg, Det skjer jo ting innen såvel klima og prosessene rundt dette – blant annet granskinger av institusjoner og den lovede gjennomgangen basert på parteness syn.

   • Viser seg at der det er «pinlig tungt» for IPCC å innrømme feil (dårlig språkvalg, sannsynligvis feil, men det er par for KR), er det umulig for Ellestad og KR.

    Godt, da, at man kan slette kommentarer man ikke liker. For da ser ikke folk uærligheten.

    (Moderator: Vi takker for besøket, og takker nei til videre deltagelse fra deg her da det skorter noe på evnen til å delta i en opplyst debatt.)

    • Godt tips til deg Gjør som her, skriv dem under fullt navn du som de andre.
     Og ellers etter reglene.

 5. Tipper at både EU og Norge vil følge etter USA i klimasaken. Men på god avstand, så de ikke risikerer å bli «befengt» med «Trumpisme». EUs ivrigste klimaredder, Tyskland, har gitt opp å nå sine 2020-mål om utslippskutt.

Kommentarer er stengt.