USA med kvalitetskontroll på klimaindustrien?

Det går mot valg i USA og med demokratenes satsning på klima i valgkampen, blir det nødvendig for president Trump å ta et oppgjør med klimaindustrien. Vi ser i dag på den siste runden med tiltak og skittkastingen og sjikanen mot fysikeren William Happer.

Fysikeren William Happer (se omtale her) sitter i Det nasjonale Sikkerhetsrådet som rådgiver, og er nå ifølge lekkede dokumenter drivkraften i arbeidet med å etablere en kvalitetskontroll for de mange rapportene som publiseres av aktører i den offentlige delen av klimaindustrien. Blant de som deltar i prosessen finner vi Trumps vitenskapsrådgiver Kelvin Droegemeier og NASA-leder Jim Bridenstine.

Happer (Cyrus Fogg Bracket Professor of Physics, Princeton – bakgrunn her) er ikke bare en av USAs mest respekterte fysikere med dyp viten om atmosfæriske forhold, han deltar også i JASON hvor det ypperste av vitenskapskompetanse i USA gir råd til myndighetene vedrørende teknologi og vitenskap relevant i forsvarsspørsmål. Han er uvanlig fritt-talende vedrørende den gjennomkorrupte klimaindustrien. hvor hans vokabular inkluderer hysterikere, fanatikere og klima-mafia.

En kvalitetskontroll etableres

Happers gruppe som formelt skal hete «Presidential Committee on Climate Security» vil ha 12 medlemmer med kompetanse fra naturvitenskap og forsvar. Klimaindustrien har vokst jevnt og trutt de siste 30 årene både i USA og globalt, i takt med de økende skremslene fra FNs klimapanel. Veksten har i stor grad skjedd ved et samrøre mellom svært mange særinteressegrupper, hvor ett av de viktigste elementene har vært en kampanje for å sensurere naturvitere slik at det ikke kommer ut at CO2-hypotesen ikke støttes av troverdig naturvitenskap.

Et annet viktig element har vært en jevn strøm av alarmerende og delvis meningsløse klimarapporter som varsler om alt fra krympende sauer til 50 millioner klimaflyktninger i 2010. Behovet for kvalitetskontroll er åpenbart. Det er politikk hele veien, og reaksjonene på planlegningen av denne komiteen uteble ikke.

Skittkasting fra klimaindustrien

Både New York Times og Aftenposten via NTB reagerte som forventet, med betegnelsen klimafornekter på de som kritiserer klimaindustrien. Siden intensjonen er å sidestille kritikerne med holocaustfornektere, er dette å trå over anstendighetens og ærbarhetens grenser.

Trumps administrasjon har gjort lite for å begrense klimahysteriet, utover å gi NASA og miljøetaten EPA ny og mer profesjonell ledelse som skal refokusere disse etatene på kjerneoppgavene.

Med neste valgkamp som starter nå, og lanseringen av Green New Deal er det klart at klima blir en av de store valgkampsakene i USA.

Det er derfor på tide med litt kvalitetskontroll slik at produsentene av de mange useriøs klimarapportene kan bli grillet av naturvitere.

Klimaindustrien har forberedt seg godt, de har til og med sentralen Silencing Science Tracker som overvåker de minste mottrekk mot det de produserer, en overvåkning som pussig nok ble iverksatt først etter valget av ny president. Her skal alle forsøk på å få den såkalte klimaforskningen til å følge vitenskapelig metode selges som sensur og angrep på vitenskapen.

Klimaforskning ingen akademisk disiplin

NTB-meldingen i Norge inneholder også faktafeil. Oceanografen Kim Cobb, fersk professor ved Georgia Tech, siteres som klimaskeptiker om Happers «feilaktige, uvitenskapelige oppfatninger om klimaforandringer representerer en fare for det amerikanske folk».
Ingen skeptiker vil uttale seg slik. De vil heller ikke uttale, som Cobb gjør her: «Nobody denies that the risks of climate change will accelerate as greenhouse gas emissions accelerate».

Dette er uttalelser som kvalifiserer til å være forfatter for FNs klimapanel, og det er faktisk det hun er, når hun ikke villeder studenter ved Georgia Tech. Karrieremulighetene for denne typen akademikere i USA nå, er litt som skipsoffiserene på Titanics siste reise.

Happer påpeker jevnlig at mer CO2 er til nytte, det er ingen forurensning.

Som avslutning er det greitt å presisere slik Judith Curry gjør i en epost her på WUWT, at det ikke eksisterer noen akademisk disiplin som heter klimaforskning. Man studerer ulike retninger innen fysikk, kjemi, geofag osv. Det er mer enn 20 spesialiseringer som gir spisskompetanse på klimafeltet. Til disse regnes også noen kontrollfag, som matematikk, statistikk og økonomi.

Klimaforsker er mer en hedersbetegnelse de i IPCC-leiren bruker på seg selv og alle som er enige med dem, uansett kvalifikasjoner. Slike klimaforskere har ofte sin spisskompetanse på andre felter, som statsvitenskap. Ingen som kritiserer IPCC-leiren er akseptert som klimaforsker av medlemmene i denne eksklusive og politisk korrekte klubben, og også her er kritikernes kvalifikasjoner uten betydning.

Man forstår etter hvert utmerket godt at en ledende fysiker som Happer til tider karakteriserer en slik ukultur med ord akademikere vanligvis ikke benytter.

Se fersk presseomtale fra USA i American Thinker.

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Dette blir spennende. Sitter langt inne å heie på Trump, så vi får holde oss for nesen.

  Jeg har imidlertid lyst til å ta opp en sak fra Aftenposten før helgen der en 18 årig skoleelev, Storm Grimmestad har en kronikk.Jeg og andre har kommentert ganske frittalende, men Aftenposten har så langt jeg kan se, ikke strøket en eneste kommentar. Han går på Firda videregående på linja «det utviklende Klima- og miljøfaget». Han har noen meninger om fremtiden som er vond å lese. Dette er tragisk.
  Har dere noen kunnskap om denne skolen og linja og er det flere skoler som driver med dette.
  Her er kronikken: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/oRrJWg/Kloden-har-dodelig-feber-Vi-burde-reagere-som-om-det-var-krig–Storm-Grimmestad

 2. Dette er trolig en god timing for å starte en opprydning i det fullstendig korrumperte klimaindustrimiljøet:
  Vi har gjennomgått en forventet 30-årig varmeperiode siden slutten av 1970-tallet – mest tydelig på nordlig halvkule; Antarktis synes å ha gått i en viss motfase med flere tiårs økende havisutbredelse helt til 2014. Da snudde Antarktis’ sjøis ned mens Arktis’ minimumsnivå har økt de senere årene.
  Dette gir mening: Iht. historisk AMO-syklus skal de siste tiårs varmeperiode helt mønstergyldig etterfølges av en ny nedkjøling de neste tiårene. Minner her om mellomkrigstidens 30-årige varmeperiode da Arktis var omtrent på samme isnivåer som de siste tiårene, som ble etterfulgt av etterkrigstidens 30-årige kuldeperiode da mange «klimaforskere» framskrev en ny istid (sic).

  Men cherry-pickerne i klimaindustrien vil helst bare vise til siste varmeperiode som noe «unprecedented», og (mis)bruker satellittstatistikk fra 1979 (som passer bra med slutten på den kalde etterkrigsperioden…) til dette formål.

  Slik slipper man å bli konfrontert med
  a) mellomkrigstiden varmeperiode på mye lavere CO2-nivåer enn nå (som alene er en ren falsifikasjon av CO2-hypotesen hvis man ikke klarer å «kjøle ned» de historiske data – som man dessverre da driver kronisk med), og
  b) etterkrigstidens kuldeperiode, som blir en ytterligere falsifikasjon av CO2-hypotesens antatte klimasensitivitet: Hvorfor falt global temperatur så mye i etterkrigstiden at forskerne den gang alarmerte om en ny istid!? Hvorfor «virket» ikke CO2 iht. CO2-hypotesen verken da eller i mellomkrigstiden?

  NY KALD PERIODE VIL KUNNE STANSE KLIMASVINDELEN
  Mange tunge naturvitenskapsfolk har i flere tiår derfor – mens den inneværende 30-årige varmeperioden har gått sin gang og stilt overfor IPCCs institusjonaliserte overnasjonale overmakt – tålmodig måttet vente med å bli hørt mens halvstuderte, selvoppnevnte «klimaforskere» med fritt handlingsrom i søppel-media har fått undergrave det meste av vitenskapsetikken for å fremme sin AGW-agenda.

  HITTIL HAR DE HATT EN VARMERE 30-ÅRIG SYKLUS I RYGGEN.
  Men hvis nå verden, som syklisk klimahistorie tilsier, går inn i en ny udiskutabel kaldere 30-års periode, bør den nye granskingskommisjonen ha en mulighet til å renske opp i de verste vitenskapelige skamplettene, og kunne forhindre de verste skadene på samfunnet som denne feilsatsingen har forårsaket allerede. Og som er rigget for å bli mye verre hvis det får fortsette. Og ikke minst: Få tilbake et økt fokus på reelt miljøarbeid, som har blitt liggende på sotteseng mens klimaindustrien har rensket alle forskningsmidler.
  Det kan bli et interessant oppgjør etter hvert…..

 3. Som president i 8 år greide Obama og hans folk å indoktrinere store deler av amerikansk skole- og universitetsvesen på området klima. Hans administrasjon brukte økonomi gjennom selektiv tildeling av offentlige tilskudd. De som underviste politisk korrekt ble belønnet, mens man tok bort alle bidrag fra de forhatte fornektere og de som ikke ville tro at co2 var en giftig, forurensende og farlig temperaturforhøyende gass.
  Hvis nå den nye administrasjonen gjør det litt andre veien og prioriterer de som sier sannheten til den oppvoksende slekt, kan det kanskje hende at trenden kan snues?
  Tiden vil vise.

 4. «Han er uvanlig fritt-talende vedrørende den gjennomkorrupte klimaindustrien. hvor hans vokabular inkluderer hysterikere, fanatikere og klima-mafia»
  Mr.Happer er i siget, forstår man. Og det trengs absolutt. Personlig er jeg innom «Klimarealistene» noen ganger i uka for å forsikre meg om at jorda oppfører seg stødig variabelt slik den har gjort de siste 5 miliarder år..For meg er klimaidioter et passende navn på de som bevisst går inn for å omdefinere og benekte solas gang og universets enerådende og herskende krefter hva klima angår. Så «Keep up the good work» Klimarealister»,- hils til Mr.Happer og
  hans venner av fakta og jordens selvstendige gang!

 5. På tie at det blir litt realisme om klima slik at klimaidiotene får litt vitenskap å bryne seg på!
  Mr. Happer og hans gruppe er lovende i så måte. Synes også «Klimarealistene» gjør en god innsats med gode artikler
  om klima som er nyttig å ha med seg ved diskusjoner blant folk!

 6. Sakset fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin «Regional plan for klimaomstilling 2018-2021»:

  «Prosjektet «Grøn Skule» er eit samarbeid mellom Firda VGS, Norsk Bremuseum i Fjærland, 4H
  Sogn og Fjordane, United World College og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet fekk
  støtte frå Den Naturlege Skulesekken. Målet med prosjektet er å ha ein «grøn tråd» gjennom heile
  utdanningsløpet, frå barnehage til vidaregåande opplæring»

  Får håpe Firdas barn klarer å komme seg inn i voksenlivet med evne til å være kritiske til denne type kronikker. Kanskje er det best om de unngår denne spesifikke linja på Firda V.G.S. Men det kommer jo an på. Det er uante muligheter for å tjene penger i klimaindustrien. Noe av det mest kreative jeg har sett på lenge: https://www.climatechangenews.com/2019/02/19/laughter-helps-deliver-sobering-messages-climate-change/

  • Sigvart, takk for det!
   Det var et ærlig forsøk på å skissere hvilken ulykkelig situasjon verdenssamfunnet er kommet opp i:
   – fraværende kvalitetskontroll og politisk velsignet fribillett til å hanke inn svære midler og status på elendig og opportunistisk «klimaforskning» som villeder politikerne og bidrar til omfattende strategisk feilsatsing rundt energi og miljø
   – mens reelt miljøarbeid er blitt så marginalisert at det stort sett må drives av ungdomsskoleelever i fjæra

   For en skam for det som kunne vært opplyste samfunn.

   • Hei igjen Gunnar! Jeg har et fromt ønske om at de som KAN klima og er skeptisk eller direkte motstandere av klimahysteriets forkjempere kan komme lettere til i massemedia (NRK og aviser særlig). Men dessverre ser det ut til at de sensureres vekk og ikke får komme til. Hva må til for at våre beste talsmenn og kvinner skal få tale- og skriverett? Den vanlige mann og kvinne er visstnok skeptiske. Har ikke de en soleklar rett til å få saklig informasjon i demokratiet vårt?

 7. Det er en lang vei opp og frem.
  I en forsamling roste jeg President Trumps tiltak, og ble høylydt, med akklamasjon utnevnt til forsamlingens idiot.
  Fakta ble feid til side som propaganda, og det var nesten umulig for meg å komme til orde igjen.

Kommentarer er stengt.