«Unsettled» av Steven Koonin

Forfattet av Rögnvaldur Hannesson

Jeg har akkurat lest ferdig Steven Koonins bok «Unsettled». De som følger med på Klimarealistenes hjemmesider kan alt ha sett den omtalt, bl.a. av meg selv i Klimanytt 299. Nu har jeg fått lest boken i sin helhet og vil si at den er et «must». Riktignok er mye av det Koonin sier kjent fra før for oss som prøver å følge med i klimadebatten, men det fremstilles på en særdeles klar og overbevisende måte.

Dertil kommer at Koonin ikke er en hvemsomhelst. Han er en av USAs mest fremstående fysikere, med lang fartstid fra Caltech. Dessuten har han vært dypt involvert i klimaforskning, bl.a. som «chief scientist» for BPs satsning på fornybar energi, og som «Undersecretary for science» i USAs energidepartement i Obamas tid. Han har selv bidratt til utviklingen av store regnemodeller basert på fysikkens lover og kjenner klimamodellenes styrke og svakheter bedre enn de fleste.

Tittelen «Unsettled» henspiller selvsagt på at klimavitenskapen langt fra er «settled», i kontrast til hva vi får høre i ny og ne fra diverse sjarlataner.

Jeg bet meg spesielt merke i følgende passuser fra boken (side 212):

«Det er konsentrasjonen av gass i atmosfæren som påvirker klimaet. Det ser ut til å være utbredt mangel på forståelse av hvordan utslippene påvirker konsentrasjonen. … Moderat reduksjon i utslipp vil kun utsette, men ikke forhindre, økt konsentrasjon. Så hvor sannsynlig er det at globale CO2 utslipp kunne bli redusert tilstrekkelig for å stabilisere menneskenes påvirkning [av klimaet] i løpet av de nærmeste tiår? … Ca. ett år senere forstod jeg de vitenskapelige og sosiale implikasjoner godt nok for å innse at … til og med stabilisering av menneskenes påvirkning [av klimaet] ville være vanskelig nok til å være praktisk umulig. … Hadde jeg sagt det direkte og offentlig mens jeg jobbet for BP og Obama-administrasjonen ville jeg antakelig fått sparken.»

Tenk på det neste gang NRK eller andre media marsjerer Tordenskjolds soldater fra klimaindustrien som sannhetsvitner for «klimakrisen».

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Hei, bør ikke » Unsettled» oversettes til norsk og utgis. Kan klimarealistene bidra til dette. Det finnes sikkert et forlag som er villig. Boken er bestseller i USA

Kommentarer er stengt.