Tulledebattene om klimaet

Lederen i Senterpartiets programkomite mener at klimapolitikken herjes av tulledebatter. Vi ser nærmere på dette, sammenligner med egne oppleveser på Arendalsuka og avslutter med en pikant observasjon i regi av professor Rögnvaldur Hannesson ved NHH i Bergen.

Senterpartiet ut mot tulledebattene?
Her kan vi like godt spørre oss selv med en gang, er Senterpartiet imot alle tulledebattene om klimaet, eller bare imot de tulledebattene som kan føre til at noen av de mange mange meningsløse og rådyre klimatiltakene nå skal ramme bøndene i Norge?

OBM_fotoHer er hva Ola Borten Moe har uttalt nyiig: «Norsk klimapolitikk herjes av tulledebatter . En ganske liten gruppe profesjonelle/statansatte miljøorganisasjoner får definere hva som er god latin. Det tar vi et voldsot oppgjør med i vårt partiprogram, sier tidligere olje og energiminister Ola Borten Moe Til Trønder avisa.
Han mener at det er stadig flere liksomdebatter, skinndebatter og tulledebatter i klimaarbeidet og trekker fram klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) idé om klimamerking av kjøtt

Vår umiddelbare reaksjon er at endelig er det en kjent politiker som tør si fra og det er på tide selv om det bare pirkes i utkanten av problemet. Borten Moe har identifisert en gruppe grønne sjarlataner som et hinder for en seriøs klimadebatt. Definitivt en  brukbar start,, men hvor går veien man nå begir seg inn på?..

Mens gresset gror blir kua avgiftsbelagt
Vi har lenge vært i den paradoksale situasjonen at befolkningens biler blir utsatt for rådyre klimaavgifter, mens hesten, sauen og kua har sluppet de samme avgftene til tross for en tilsynelatende livstruende (for menneskeheten) raping og promping av klimagasser. Fra CIVITA ble det ifjor startet et råkjør mot kua og sauen som til stor irritasjon for mange Høyrefolk har nytt godt av omfattende subsidier i mange årtier. I bunnen ligger bøndenes frykt for at kua skal bli like avgiftsbelagt som bilen og flasken med rødvin.

En del av denne tulledebatten
er Høyres mangeårige motvilje mot de generøse subsidiene våre bønder lenge har mottatt og som nå blir dratt inn i klimadebatten

CAGW_AxisofEvilEn annen del av tulledebatten
henger sammen med hva som sker dersom gresset ikke blir spist av sauen, kua og hesten: Nemlig at gresset råtner i vinterhalvåret og avgir nøyaktig de samme utslippene av såkalte klimagasser som om gresset hadde blitt spist av de samme dyrene.
Til samme tulledebatt hører utpusten fra 5 millioner nordmenn, som årlig utgjør ca 2,5 millioner tonn CO2.

En tredje del av tulledebatten
er klimagassen det støyes mest om: metan.  Av 1 million luftmolekyler finnes det 1,8 metanmolekyler og disse omdannes i helt naturlige prosesser til vanndamp og CO2 på få år (gjennomsnittlig levetid i atmosføren er 10-14 år). Med mindre du søker fakta hos en klimaskremmer, så er det ikke omstridt innen natur-vitenskapen at det er så bagatellmessig lite metan i atmosfæren at det ikke har noen målbar virkning på klimaet.

En fjerde del av tulledebatten
 er terminologien i debatten, «Klimagasser» er et begrep som ikke eksisterer innen naturvitenskapen. «Utslipp» er en annen pervertering av språket siden CO2 ikke forurenser. Mange politikere snakker om karbon når det handler om CO2, hvilket er like saklig som å snakke om hydrogen når temaet er drikkevannet vårt. Eksempene er mange på at demagogene i kimadebatten har misbrukt og tildels pervertert språket vårt for å fremme sin egen agenda.

En siste del av tulledebatten er myten om at mennesket påvirker klimaet vesentlig ved utslipp av CO2, en myte som opprinnelig ble omtalt som global oppvarming, men da oppvarmingen stanset for ca 20 år siden ble myten omdøpttil klimaendringer. Underforstått, nå kunne klimaskremmerne Per Borten Moe er så arg på, bruke enhver endring i været til å skremme oss med en kommende dommedag.

Vi vet altså ikke nøyaktig hvilken del av tulledebatten om klimaet Per Borten Moe og de øvrige ku- og saueeierne i Sp er imot før vi ser programmet Sp går til valg på i 2017.

Enda en klimaminister uten kunnskap?
Vidar Helgesens (H) idé om klimamerking av kjøtt kan være ødeleggende for Høyres omdømme i neste valgkamp, vel og merke bare for alle som besitter reell kunnskap om fotosyntesen. Både dette utspillet og Helgesens forsøk på å forsvare den mest ødeeggende internasjonale avtale Norge noensinne har inngått, viser at vi enda en gang har fått en klimaminister som ikke har vist naturfaglig kompetanse utover nivået til bikkja til Rasmus Hansson.
Men også i Høyre snekres det på et nytt valgprogram til valgkampen neste år, og det gjenstår å se hvor mye Høyre vil bruke av penger på en ikke-observerbar klimakrise. Eller på bestikkelser av halehenget fra Venstre hvor flere av våre fremste klimademagoger sitter i sentrale posisjoner.

Parisavtalen – vil sola samarbeide?
Oppgaven med å holde Høyres grønne radarpar i ørene kan likevel bli tung, da både Astrup og Helgesen ivrer for å overoppfylle våre uforpliktende forpliktelser etter Parisavtalen – en avtale som i bunn og grunn bare forplikter oss til å sende våre klimaskremmerne til en årlig luksuriøs klimakonferanse hvor de i klima-Messiasrollen taler i tunger over siste versjon av landets rådyre klimatiltak. Samtidig prøver man å skjule at sola slett ikke har tenkt å samarbeide vedrørende Paris-vedtaket om global temperatur – det skal bli kaldere ifølge solforskningen! ..

Arendalsuka – tulledebatt fra flere aktører
Fra Arendalsuka har vi fått med oss en rekke arrangementer hvor klimaskremmer Kristin Halvorsen fra Institutt for klimapolitikk stilte opp i en rekke tendensiøse arrangementer hvor det gikk gjennom alle som en rød tråd at man var 100% sikre på at kjetterske ytringer ikke ville forekomme. Dette er et mønster arrangørene av Arendalsuka har fulgt hvert eneste år – der er alle offisielle klimadebatter tulledebatter, strengt regissert av aktører med godt betalte jobber i klimakriseindustrien.
Arendalsuka var iår i tillegg krydret med tulledebatter hvor Schøtt Pedersen fra Norsk Olje og Gass og en rekke presumtivt oppegående aktører som burde vite bedrem istedet omtalte CO2 som om det var en giftgass man for all del måtte fjerne fra atmosfæren. 100% tulledebatt ble det først i Arendal i de paneldebattene hvor Frederic Hauge fra Bellona hadde lurt seg inn i debattpanelet..

En armé av sjarlataner
Ola Borten Moe kan ha kommet til samme konklusjon som professor Rögnvaldur Hannesson som for noen år siden beskrev i E24 hvordan en armé av sjarlataner hadde tatt styringen over klimadebatten i Norge. Men det tynnes i rekkene i klimamenigheten som har overbevist seg selv om at de kan redde verden dersom alle de andre må fly litt sjeldnere eller betale litt mer for biffen.
Vi venter i spenning på Sp’s nye program, vil Senterpartiet fra 2017 omfavne empirisk naturvitenskap eller armeen av sjarlataner som har kidnappet klimadebatten? Dette er tross alt et av de partiene hvor ledelsen tidligere har sagt klart fra til sine partimedlemmer at de som flagger klimaskepsis kan si farvel til en videre karriere i partiet.

Tine Skei Grande (V) Foto: Bjørnbakk_NTBscanpix
Tine Skei Grande (V) Foto: Bjørnbakk_NTBscanpix

I gamle dager kunne man i mange land rulle både sjarlataner og ymse grupper kvakksalvere i tjære og fjær og trygt jage de ut av byen, men i dag stemmes karbondemagodene inn på Stortinget, hvor de sitter i blokkerende posisjon inntil velgerne skjønner at de har blitt lurt.

Og i Østfold som nå mster sin eneste flyplass er de aller fleste skjønt enige om hvem som har ansvaret for at over 1000 arbeidsplasser nå blir borte fra Rygge! .

:

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Dette er spennende! Sp er et klimareligiøst parti helt til det går opp for dem at bøndene også må ta sin del av byrden for å redde verden. Jeg har ventet lenge på at noen av våre politikere skal komme ut av klimaskapet. Aner vi en liten gløtt på skapdøra fra Borthen Moe? For ingen skal få meg til å tro at alle sammen tror fullt og fast på klimaskremslene. Det er bare så veldig politisk korrekt, inntil videre.

 2. Mener Hannesson er professor emeritus fra NHH i Bergen.
  Per Borten Moe heter vel Ola? Per Borten var hans bestefar.

  (Moderator: Takk for påpekningen av noen trykkfeil, dette er nå rettet opp i teksten over)

 3. SP har oppdaget at klimahysteriet kan komme til å ramme også bøndene hardt på pengepungen. Derfor kommer Borten Moe på banen.

 4. Kanskje skal man hilse velkommen alt tullet med at husdyra i landbruket raper og promper farlig mye og må skattlegges for å redde planeten?
  Det tar mindre enn 5 minutter å lese om hva co2 er for noe og hva co2 gjør av nytte.
  En minnes et hjertesukk fra John Christy: (oversatt etter husken) Alle vil snakke og skremme om klima, men ingen orker å lese om det, for ikke å snakke om hvor vanskelig det er å motivere til noe vanskelig matematikk. All vitenskap er tall.

 5. Et lite barn kunne en tid tilbake fortelle meg om kua som klimaversting.
  Hvordan er det mulig ?.
  En ku slipper ut nøyaktig den samme mengde CO2 som den mengden kua fortærer i løpet av livet – altså bidrar kua egentlig med null CO2. Kua er «klimanøytral» for å ta et uttrykk fra tulldebatten.
  Kua er bedre enn det ryktet diverse klimademaoger har formidlet til små barn nu for tiden.
  Dersom hva et barn forteller fra sitt klimapensum skulle medføre riktighet ,ba jeg grunnskolens lovende klimakandidat minne sin læremester om at i USA var det før 1800 60 millioner bøfler .
  https://en.wikipedia.org/wiki/American_bison#Hunting

  Dagens bestand av kveg i USA er forøvrig 85.000.000
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cattle

  .

Kommentarer er stengt.