TRYSILELVA BUNNFRYSER

Av Morten Jødal, styreleder Klimarealistene

Det har vært iskaldt i flere uker. Trysilelva har gått åpen, og etter at kulda kom, kjøles det rennende vannet ned til under null grader. Da dannes det iskrystaller (sarr) i vannet, og når disse bringes ned mot bunnen i virvler, fester de seg på bunnsubstratet. Altså på steiner, grus og sand. Vi kaller det botnsarr.

Ferskvann er tyngst ved +4 grader C, og is er lettere enn flytende vann. Det er avgjørende for livet i vann. Det innebærer at stillestående ferskvann ikke bunnfryser om vinteren, hvilket ville redusert dyrelivet i vann betraktelig.

For rennende vann er det altså annerledes. Resultatet av bunnfrysing er en elv som blir hvit eller gråhvit på bunnen. For dyrelivet som overvintrer som voksne individer kan dette være ille, fordi dyrene fryser inne. Det påvirker også fiskens tilgang til vinternæring, og det samme for fossekallen.

Når mildværet kommer og elva blir varmere, løsner denne bunnisen. På sin vei nedover vassdraget vil det dannes isdemninger, omtrent som en beverdemning. Det kan gi store oversvømmelser. Akkurat dette kan bli et problem i Trysilelva når våren nærmer seg. For nå er store deler av dette vassdraget bunnfryst. Fordi Trysilelva nå bunnfryser, flytter en del av fossekallene seg.

Helt nord i Trysil ligger en stor og dyp sjø som heter Engersjøen. Engeråa tar vannet to kilometer ned til Trysilelva. Denne åa fryser aldri, hverken med topp- eller bunnis. Grunnen er at Engersjøen har så stor vannmasse, at Engeråa gjennom vinteren har relativt varmt vann. Det er gunstig for vår nasjonalfugl. Om vinteren er denne lille strekningen landets beste lokalitet for nettopp fossekallen. Her er det lett å se dem i aktivitet – opp og ned av vannet i minus tretti grader. Utrolige hardhauser.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

  1. Ser ut til at det er kaldt mange steder i verden denne vinteren og ikke bare i Trysil-traktene, trolig relatert til den kjølende La Nina-fasen vi skal være inne i.
    Det er derfor kaldt også der det skulle vært sommer; f.eks. i New Zealand (Sørøya) har polarfronten tatt med seg masse kulde fra Antarktis og gitt uvanlige snøfall og vinterlige forhold i flere uker nå. I den grad dette kan relateres til La Nina og ikke bare de vanlige og til dels uforutsigbare utslagene i polarfronten/jetstrømmen rundt Antarktis.
    Men men, man får vel en en mer konsistent «vareopptelling» for de globale La Nina-effektene i løpet av 2021.
    Et temperert og hyggelig 2021 ønskes til alle som søker klimanøytral innsikt!

  2. Ja fossekallen er en artig liten sprett og en hardhaus, det er sikkert. Men hva er det som skjer i Trysilelva nå med isgang, ispropp og flom? Har det vært kaldt for lenge og blitt for mye bunnis som har løsnet til slutt på grunn av oppdriften? Litt uvanlig med flom midt på vinteren..

Kommentarer er stengt.