Trump trekker USA fra Parisavtalen

Klimanytt 198, av Ole Henrik Ellestad

Trumps ‘exit’ fra Parisavtalen (PREXIT) betyr minimalt for klima som varierer naturlig, og ingenting for de mange innbyggerne i de mange landene som notorisk setter klima på 16. plass, nederst på listen over oppgitte samfunnsutfordringer. Men det betyr mye for den etablerte ‘elite’ i USA, som Trump har lite til overs for, og i EU. De har satset politisk høyt og risikabelt på FN og IPCC-jokeren med sin forbausende svake og utilstrekkelige beregningsmodell og på en overstimulering av ‘grønn energi’, tildels i strid med gode miljøprinsipper. PREXIT kommer i tillegg til reduserte klimabudsjetter på bred front og gir en signaleffekt til meningsfeller, tvilere og andre om at verdens rikeste land hopper av ‘klimatoget’, men ikke ‘miljøtoget’, samstemmer med Russland og øker sine utslipp som India og Kina.

Det er flere måter «to skin the cat», sa Obama da han innså at han ikke hadde Kongressen bak seg, men brukte Parisavtalen som en internasjonal brekkstang for å fremme nasjonal klimapolitikk. Det samme ‘trikset’ gjelder for Trump når han nå vil innfri et tydelig valgløfte. Tiden vil vise hvilke tiltak han velger innen avtalens ramme som tilsier utgang tidligst i 2019. Det må jo gjøres korrekt. En reforhandling uten store pengeoverføringer synes urealiserbart.

I mai kuttet Trump i sitt helhetlige budsjett bevilgninger til EPA med 31 % innbefattet snaut 10 milliarder kr til klima og bidrag i andre departementer  Det er også spørsmål om han terminerer eller reduserer US Global Change Reserch Program (USGCRP) på 2.5 Milliarder dollar per år. Og det kan bety at USA trekker seg fra hele FNs klimarammeverk (UNFCCC). Restriksjonene på kullkraft synes å bli fjernet, men det må konkurrere på økonomiske vilkår med ‘fracking’-gass, hvilket kan by på utfordringer, og fornybar energi uten subsidier. Tiden vil vise.

Det lover ikke godt for solpaneler for vestlig industri. Kina har allerede underbudt vestlige selskaper, og Tysklands største selskap er nær konkurs. Samtidig selger Kina teknologi til nye kullkraftverk i U-land i stor stil og har sammen med India, store program for ekspansjon av kullkraftverk, tilnærmet ‘fritt frem’ til 2030 innen rammen av Parisavtalen. Vindkraft har problemer og er ikke konkurransedyktig. Det omtales et øvre tak for døgn- og sesongvarierende fornybar energi på ca 30 % som nettet kan tåle, og det må være nesten like mye tradisjonell kapasitet for å kompensere når produksjon av ‘grønn’ energi er liten. Slike investeringer og driftsberedskap bidrar til dyr energi i en konkurransepreget verden om handelsavtalene bevares.

Trumps avgjørelse betyr minimalt for klima, kun 0.2 C i år 2100 basert på IPCCs hypotese dersom alle land oppfyller sine forpliktelser ifølge rapporter fra såvel MIT som Bjørn Lomborgs institutt, heller ikke for de nærmere 10 millioner innbyggere rundt om i verden som har satt klima på siste og 16 plass blant oppgitte samfunnsutfordringer. Selv ikke i indoktrinerte Norge er det øredøvende oppslutning for de grønneste partier. Putin, basert på en rekke russiske forskningsinstitusjoner, og Indias statsminister har uttalt at de ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Det samme gjelder ledende BREXIT-politikere og politikere i en rekke andre land. Svekkelsen griper om seg og får momentum.

Det er ingen bagatell når verdens rikeste land ikke bidrar til Parisavtalens grønne fond på 100 milliarder dollar årlig fra 2020, som skal økes betydelig i løpet av noen tiår. EUs klimapolitikk møter betydelig intern skepsis fordi andre utfordringer bør adresseres. Fondet har vært ‘gulroten’ for U-landenes signatur. Her ligger den største faren ved ‘PREXIT’, fordi betydelige menneskeskapte klimavariasjoner er en konstruksjon. Når de kunstige stimuli svikter rakner hele opplegget, og Parisavtalens politikeralibi blir vesentlig mer kortvarig enn opprinnelig tenkt. Liknende forhold har begynt å bre seg innen hele det vitenskapelige aktivitetsområde fra forskere til journaler og til internasjonale medier. Ingen vil bli tatt med ‘buksene nede’ når tiden kommer.

Aftenposten siterte 1.juni M. Mann, professoren med ‘Hockeykølla’ karakterisert som en skam for vitenskapen, og fremmer syn om at ‘PREXIT’ vil være godt for Parisavtalen. Professorer ved Bjerknessenteret, Tor Furevik og Eystein Jansen griper til definisjonsmakten og hevder at USAs administrasjon «ikke lenger forholder seg til kunnskap» vel vitende om at Trumpadministrasjonen forholder seg til kunnskap og synspunkter frembrakt av fremragende vitenskapsmenn langt mer merittert enn de to professorer. Kunnskap som forklarer observasjonene i motsetning til utilstrekkelige forhåndsprogrammerte beregningsmodeller som påviselig ikke holder mål. Kunnskap fremlagt i mange høringer i den amerikanske Kongressen over år. Her bidrar IPCC-leiren til å gi Trump en viktig seier med hans «Make science great again».

 

 

Støtt oss ved å dele:

14 kommentarer

 1. Det kan jo være forskjellige meninger om dette:
  https://www.friendsofscience.org/index.php?id=3 , Kan jo selvfølgelig være at Hadley Centre of the UK Met Office and the Climate Research Unit of the University of East Anglia ikke vet hva de snakker om.

  Eller at disse ikke vet hva de snakker om:
  http://instituteforenergyresearch.org/analysis/u-s-outshines-countries-carbon-dioxide-emissions-reductions/

  Kanskje ikke disse vet hva de holder på med, (www.babcock.com):
  http://www.babcock.com/news/bw-begins-front-end-engineering-and-design-work-for-futuregen-2-carbon-capture-project

  Det står i artikkelen ovenfor, at de rike landene skal gi 100 milliarder dollar årlig til de fattige landene. Kanskje det er flere fattige enn rike land, og at de fattige landene protesterer for fortsatt å få pengene (fra U.S.A., som mest sannsynlig vil måtte bli den største bidragsyteren).

  Og så er klima hysteriet i gang for alvor verden rundt.  Vi kommer til å drukne, sulte i hjel og alle dommedags spådommer i Bibelen kommer til a skje.  Og dette er Trumps feil!

  Vidar Helgesen snakker om samarbeide med Kina.  Kina er verdens største forurenser og bygger hele tiden nye kullkraftverk!.  Kina har ingen planer om å redusere utslipp av CO2 inntil 2030.  India har heller ingen planer om reduksjon av karbon utslipp. Disse landene kan undertegne hva de vil siden de ikke har noen som helst interesse av å følge avtaler.

  Verdens politikere fokuser på feil problemer.  Forurensing er et stor problem for kloden vår.  Da mener jeg uansvarlig forvaring og lagring av atomavfall, spesielt i Russland; utslipp av giftige gasser, forurensing av vassdrag, drikkevann og jord mange steder, osv., osv., osv..  Kjemisk forurensing er spesielt ille i mange østblokk land som Romania.  Det er et søppelflak som er like stort som et kontinent som driver rundt i Stillehavet. Kinesere brenner uhorvelige menger med svovelrik kull som resulterer i sur nedbør mange steder.  Mange av verdens store elver er fullstendig forurenset av søppel og industriavfall i mange steder i Kina, India, Syd Amerika, Afrika og sørøst Asia.  Planeten vår har enorme problemer med forurensing av avfall og industriutslipp.  Dette er løsbare problemer, dersom det var internasjonal vilje til å innføre drastiske tiltak.  En vesentlig del av verdens befolkning har ikke engang adgang til trygt drikkevann.
  Det Trump sier er “hvorfor er det fornuftig å redusere karbon utslipp i USA og Europa med store økonomiske konsekvenser, men heller å overføre energikrevende produksjon til Kina og India” – land som gir blanke faen i miljøkonsekvenser av ukontrollert forurensing av mangfoldige giftstoffer.  Selv de som virkelig tror at CO2 utslipp fra menneskehetens virksomheter vil ødelegge verden, burde forstå at løsningen er ikke å forskyve bruk av kull til Kina og India.

  Verden er opptatt av feil problemer!  Dette med CO2 er blitt folkets nye opium.  Galileo forsto at jorden ikke var verdens sentrum.  Jorden gikk i bane rundt solen.  Han ble derfor satt i husarrest for resten av sitt liv fordi han nektet å være enige med kirken og “alle” som “visste” at jorden var verdens midtpunkt.  “Alle” vet at CO2 skaper klima forandring, men forskning som motsier dette blir ignorert.  Debatten er over.  Folk som meg, som ikke er overbevist om at menneskets utslipp av CO2 har målbar virkning på klima er  stemplet “climate deniers”.  Jeg har aldri benektet at klima forandrer seg.  Jeg har efter mening ikke sett vitenskapelig bevis på at CO2 produsert av menneskeheten har målbar innvirkning på klima. Klimadebatten er blitt en politisk debatt uten forankring i vitenskap, eller den “politisk korrekte vitenskap”.

  Klimadebatten i dag, ser ut til heller å ha blitt en maktpolitisk kamp om de økonomiske tilganger, ved hjelp av å få med seg flest av de uvidende og de som enkelt lar seg påvirke av bl.a. dommedagsprofetier, for slik å kunne få det nødvendige demokratiske flertall, for å kunne presse “de rike”.

  Det er også ganske “interessant”, – eller kanskje mer tragisk når jeg bl.a. overhører debatter og ungdomsdebatter på fjernsynet her i Norge (sikkert også i Sverige, -;) ), om den åpenbart omfattende spesialkunnskap “alle” mennesker har om ALLE amerikanske forhold, som om U.S.A. var på størrelse med Luxembourg. Det er riktignok ingen tvil om at også amerikanere er uenige med hverandre, – men alle andre enn amerikanerne selv, vet aller best hvorledes amerikanerne burde gjøre ting. Det hele minner meg litt om hvorledes “rike onkler” hele tiden blir fortalt av sine “fattige” nevøer og nieser, hva de “rike onklene” burde ha gjort for å bli ordentlig rike.

 2. Vi får si som myggen Macron: «We shall make Earth Great Again….»

  • Eller som co2-molekylet:
   «We shall make the Earth Green again.»

  • Jaja, du kan mobbe Macron, men når det kommer til intellektuell kapasitet er det liten tvil om hans totale overlegenhet i forhold til Trump (nå gjelder vel det forsåvidt alle andre statsledere også, men uansett…). Ellers er det verdt å merke seg at Ellestad mener at utslippene i Kina øker. Regner med at det først og fremst er snakk om CO2-utslipp; disse SYNKER i Kina på fjerde året. Ellestad mener også at vindkraft ikke er konkurransedyktig. Da er det jo verdt å merke seg at vindkraft er billigere enn kullkraft (i hvert fall i USA). Forøvrig kan Ellestad snakke så mye han vil om «BREXIT-politikere». Fakta er at 21. april 2017 var den første dagen på 35 år hvor det ble produsert elektrisitet i Storbritannia uten bruk av kull. Det kan legges til at andelen kullkraft i den britiske elektrisitetsmiksen har gått fra 40% i 2012 til 9% i 2016. Om ikke det var nok, vet vi alle at byggingen av Hinkley Point C endelig ble godkjent i september i fjor, samt at andre kjernekraftverk er på trappene. Fint om Ellestad kunne forholde seg til den VIRKELIGE verden.

   • Fint om du kunne gi noen tall fra den virkelige verden, LCOE er ikke en del av den!

   • Østensen: I UK har det store kullkraftverket Drax gått over til å bruke såkalt «biomasse», det vil si enorme mengder av trevirke importert fra Amerika, subsidiert med flere milliarder hvert år. Kutte masse skog, frakte trevirket over Atlanteren med co2-spyende skip (nei, ikke seilskuter). Synes du dette virker fornuftig?

    Kina fortsetter å bygge nye kullkraftverk (Wall Street Journal 08-11-16):
    «BEIJING—China’s government said it would raise coal power capacity by as much as 20% by 2020, ensuring a continuing strong role for the commodity in the country’s energy sector despite a pledge to bring down pollution levels.

    In a new five-year plan for electricity released Monday, the National Energy Administration said it would raise coal-fired power capacity from around 900 gigawatts last year to as high as 1,100 gigawatts by 2020. The roughly 200-gigawatt increase alone is more than the total power capacity of Canada.»

    Forøvrig er det mye usikkerhet omkring energi- og utslippstall fra KIna, noe CICERO bekrefter:

    «China’s carbon emissions may have risen in 2015, contrary to previous assumptions, says new research from Norway’s CICERO institute»

    «Even though China had burnt fewer tonnes of coal than in 2013, the coal apparently contained more energy per tonne. CO2 emissions from coal depend mainly on the energy content, not the weight of the coal, so this matters a great deal.»

    https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8780-China-s-coal-consumption-and-CO2-emissions-What-do-we-really-know-

   • Den virkelige verden er at Kina ikke har noen restriksjoner innen 2030 og i sin nuværende 5-års plan har en økning på 20%. Det var jo en liten nedgang knyttet til lavere økonomisk vekst, men den er over. Videre at fornybar har hatt store porblemer i Europa og at man i UK spør seg hvordan man kan oppnå stabile lave energipriser som grunnlag for virksomheten etter BREXIT. .
    Fordi de fleste politikere vet at økt CO2 har liten betydning for klima, og at kloden under ett har store fordeler av en økning på en par-tre grader. Det er pengeoverføringene
    til U-land som var hovedhensikten med Parisavtalen, og en gunstig retrettmulighet for politikerne.

    • «Det var jo en liten nedgang [ ], men den er over.» Og hvor er dokumentasjonen for den påstanden? La meg gjette: Den finnes ikke.

     «Videre at fornybar har hatt store porblemer i Europa» Hvilke «problemer»?

     «man i UK spør seg hvordan man kan oppnå stabile lave energipriser» De trenger ikke å spørre lenger. Svaret har de allerede funnet: Gass, vind og kjernekraft.

     «kloden under ett har store fordeler av en økning på en par-tre grader.» Nei, det er ikke riktig. Høyere temperaturer vil blant annet gi dårligere avlinger.

    • Hva forventer du at havnivået vil stabilisere seg på – på lang sikt – med tre graders økning av global middeltemperatur?

 3. Det ser ut til at de aller fleste «Vestens» ledere kjører klimagalskapen videre mot en fremtidig enestående fiasko. De har knapt giddet høre Trumps grunner og argumenter for sin tilbaketrekking. De tror å vite bedre enn en leder som har brukt mye tid til å høre begge sider av den konstruerte sak.
  Det har blitt bortimot umulig å ha respekt for en slik supremasistisk arroganse og nedrig sjikanøs holdning fra folk som er valgt til å holde seg våken på velgerens vegne.

  • Trump åpner for å gå inn i Paris igjen eller i en tilsvarende avtale:

   «I’m willing to immediately work with Democratic leaders to either negotiate our way back into Paris, under the terms that are fair to the United States and its workers, or to negotiate a new deal that protects our country and its taxpayers. (Applause.)

   So if the obstructionists want to get together with me, let’s make them non-obstructionists. We will all sit down, and we will get back into the deal. And we’ll make it good, and we won’t be closing up our factories, and we won’t be losing our jobs. And we’ll sit down with the Democrats and all of the people that represent either the Paris Accord or something that we can do that’s much better than the Paris Accord. And I think the people of our country will be thrilled, and I think then the people of the world will be thrilled. But until we do that, we’re out of the agreement.»

   Men selvsagt på hans egne premisser og uten milliard støtte til verdens klimatigger-nasjoner.

Kommentarer er stengt.