Trine Skei Grande og Trine-avgiften på flyseter

Fortvilte ansatte på Rygge som nå blir arbeidsledige har vært i avisene, både Dagbladet, Moss Avis og andre steder. Trine Skei Grande som står som gudmor for denne geniale nyskapningen i avgifts-Norge har svart for seg, blant annet i denne kronikken. Også Ryanair har vært på banen sammen med Jonas Gahr Støre som nå helt gratis har fått anledning til å vise at Ap kan tilby en mer fornuftig politikk enn det de to regjeringspartiene med haleheng presterer.

Er dette en avgift til hjelp for klimaet, for miljøet eller mot Ryanair?
Det politiske spillet er i gang, om hvem blir sittende med svarteper etter at Ryanair har sagt opp avtalen med Rygge flyplass og det dermed er klart at de første 1000 arbeidsplassene ryker, utav de opptil 5000 som flybransjen mener kan forsvinne som et resultat av Trineavgiften på flyseter. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har glidd inn i rollen som forsvarer av arbeidsplassene, et felt hvor Ap både har grunnleggende troverdighet og hvor de nå attpåtil kan kose seg over å forsvare delvis privateide og lønnsomme arbeidsplasser. Ofte har de sitter i rollen som forsvarer av offentlige og/eller subsidierte arbeidsplasser og det er lite effektivt når man trenger å stjele velgere fra en H+FrP-regjering.

Tine Skei Grande (V) Foto: Bjørnbakk_NTBscanpix
Trine Skei Grande (V) Foto: Bjørnbakk_NTBscanpix

Det liberale Venstre hadde en stiv pris for å støtte regjeringen, akkurat som SV hadde det for snart 10 år siden. Venstre opptrer i tillegg mer uansvarlig enn SV ved ikke å gå inn i den regjeringen de støtter. I utgangspunktet ville Venstre flytte på 28 milliarder med et friskt krav om at 8,9 milliarder skulle være grønne avgifter, ifølge Dagsavisen.

Av det de faktisk fikk, har det støyet mest rundt flyseteavgiften, som både utfordrer flyeiernes tradisjonelle monopol på kreative avgifter før, under og etter flyreisen, og som truer opptil 5000 arbeidsplasser.  SIden det er velkjent at Trine Skei Grande er alt for radikal for selv sitt eget parti i klimasaken, så fortjener hun å få denne avgiften oppkalt etter seg
Mens SVs krav om månelanding på Mongstad for ca 10 år siden medførte en meningsløs pengebruk på 7-15 milliarder, så var belastningen jevnt fordelt på alle i Norge. Nå er det 1000 ansatte på Rygge flyplass som må ta støyten sammen med hele flybransjen som må ut med klimaavlat i form av en Trine-avgift på flysetene. For Østfold som har relativt høy arbeidsledighet er Rygges 1000 arbeidsplasser mye. Både Norge og EU-landene har prøvd seg på flyavgifter før, og det har aldri vært spesielt vellykket som virkemiddel.

Trine «Titanic» Skei Grande med stø kurs?
Flosklene har rent i strie strømmer i det siste, og Trine klargjør i Dagbladet 4.februar at Trine-avgiften også skal sørge for at Norge blir kvitt Ryanair. Plutselig er det blitt en prioritert oppgave for Venstre å bli kvitt arbeidsplasser i en periode med stigende ledighet. Det er ikke vanskelig å være enig i deler av kritikken mot Ryanair som arbeidsgiver, men kjernen i saken er at Ryanair har bidratt sterkt til både å fly inn 500.000 turister årlig til Rygge og til eksistensen av 1000 arbeidsplasser samme sted. Dette i tillegg til arbeidsplassene i flyene som garantert vil fortsette å eksistere sammen med de såkalte utslippene fra flyene, på fly som da vil lande andre steder, For eksempel kan de lande på Gardermoen, da er flytiden for minst 85% av avgangene til og fra utlandet mye lengre og reisen til flyplassen for passasjerene er mye lengre, med tilhørende økte utslipp av såkalte forurensninger.

«Tåler ikke forretningsmodellen din det grønne skiftet, har du ikke en bærekraftig forretningsmodell». Trine Skei Grande, 4.februar i Dagbladet

Det grønne skiftet og den bærekraftige politikk
La oss se på hvor bærekraftig Venstres politikk er, liker man ikke forretningsmodellen til Venstre og andre nærliggende grønne herligheter, så kan man vurdere å stemme noe annet neste gang. Først økonomien i dette, det er anslått at staten skal få inn ca 1,6 milliarder årlig, selv om man mister opptil 10% av flytrafikken. Befolkningen som skal betale avgiften må enten kutte forbruket andre steder eller skaffe seg mer gjeld for å fly like mye i fremtiden.
Dette blir et fiskalt nullsumspill ved tap av 4000 eller flere arbeidsplasser, før man tar hensyn til at Trine-avgiften vil føre til at det kommer inn mindre på tilsvarende andre indirekte avgifter på forbruk.
Hva Trine Skei Grande mener er et grønt skifte i denne situasjonen er litt uklart, men vi vet at MDG har ønsket som bærekraftig forretningsmodell at kommunene skal ansette dedikerte grønne byråkrater, hvor oppgavene garantert vil være å innføre flere avgifter og restriksjoner på innbyggerne etter mønster av denne absurde Trine-avgiften på flyseter.

Hva har Trine-avgiften med miljøet å gjøre?
Felles for Trine-avgiften og SV’s månelanding er at disse to sakene er politisk utpressing fra to klimakåte, for ikke å si klimatroende småpartier som skal redde verden fra en «klimakrise» ved å begrense såkalte utslipp. Ekstra pikant blir det at partiledelsen i begge disse småpartiene har satt seg selv i Messiasrollen hvor deres egen politikk er det eneste som kan redde verden. Man undres over at de to største og vanligvis mest seriøse partiene finner seg i dette tøvet, hadde det dreid seg om NATO eller EU hadde de to store forlengst satt skapet på plass.

Trine-avgiften selges av Stortinget som en miljøavgift og er ment å ramme – litt forenklet beskrevet – flyseter det sitter folk i hvis flyreisen starter i Norge. Begrunnelsen er at flyene slipper ut CO2 som skader miljøet, samtidig slipper Trine Skei Grande selv ut ca 0,6 tonn CO2 årlig via eget utpust, men den CO2en er tydeligvis ikke til skade for miljøet. Både Trine og andre har forlengst sluttet med saklig omtale av CO2 eller karbondioksid, det går i «karbon» hele veien med lang o og kirkelig betoning, noe som er like saklig som å snakke om hydrogen når temaet er drikkevannet vårt.

CO2_over_600MYDette vet menneskeheten om CO2
Gassen trengs i plantenes fotosyntese og er en forutsetning for alt liv på jorda. Etter 500 millioner år med ca 1000 ppm (0,1%) med CO2 i atmosfæren er nivået nå redusert til ynkelige 400 ppm (0,04%). Som vist på figuren har nivået sunket fra 5000 ppm til dagens 400 (venstre kolonne). Det betyr at det er mangel på CO2 i atmosfæren, og resultatet er at vi bare får halve avlinger i forhold til det som hadde vært naturlig med et normalt CO2-nivå i atmosfæren, noe enhver gartner vet.

Vi vet også at CO2-nivået skal videre ned på grunn av geologiske prosesser over svært lange tidsrom. Ned enda 200 ppm og fotosyntesen stanser og det meste av liv på jorda opphører. Det er kjent hvor nesten all CO2en havner til slutt: sedimenter på havbunnen og bergarter som marmor og kalkstein. Løsningen er enkel: man resirkulerer små CO2 mengder tilbake til atmosfæren det kom fra ved å  forbruke kull, gass og olje. Mindre kjent er at det er så knapt med CO2 i verdens samlede reserver at det knappest holder for å komme tilbake på 500 ppm.

Mer CO2 i atmosfæren er altså en stor fordel for plantene og for alt liv som spiser planter eller planteetende arter. Men hva gjør våre politikere? De skal fange og lagre CO2 på steder der de sultende plantene ikke får tak i den – med såkalt CCS-teknologi og de skyhøye pengebeløpene som brukes kommer dels fra våre avlatsaktige avgifter og dels ved at de stjeles fra budsjetter for vedlikehold på skole, sykehus, vei og jernbane. Vi får trøste oss med at det første som skjer når barnebarna oppdager at de er blitt lurt, er en rask tømming av alle CO2-deponiene.

Trine-avgiften har derfor intet å gjøre med miljøet overhodet, de som hevder dette sprer usannheter. Naturfag på VGS-nivå er tydeligvis ikke en del av Trines utdannelse. Hun er ikke alene der.

Det politiske samrøret mellom miljø og klima
Våre politikere og mange andre har rørt sammen miljø og klima til en eneste stor grønn smørje. Miljøet der vi lever kan hver og en av oss påvirke til daglig ved det vi gjør eller ikke gjør. Klimaet er definert av meteorologene som det gjennomsnittlige været over en periode på 30 år. I dette samrøret har politikerne overfokusert på temperatur som er styrt av en opplagt og dominerende energikilde og de har totalt glemt at menneskehetens samlede historie viser at kulde dreper mens varme gir velstand for fattig og rik. Man skal bare 200 år tilbake i tid i Norge for å finne år da kulda tok avlingen og befolkningen måtte livnære seg på barkebrød – men politikere forholder seg irrasjonelt til at global temperatur kan gå opp 1,5 grader Celsius over nivået vi hadde dengang. Trines løsning er klimaavlat i form av avgifter. Heller ikke på grunnfaget i historie har hun fulgt særlig godt med.

«Politikere blir irrasjonelle selv før temperaturen stiger med 1,5 grader over nivået fra dengang vi i Norge livnærte oss på barkebrød og tusener døde av kulde og sult».

Venstres bærekraftige klimavitenskap
Klimakrisen forårsakes ifølge FNs Klimapanel av utslipp av såkalte klimagasser (radiaktive aktive gasser i atmofæren) som skal føre til en høyere temperatur i atmosfæren i år 2100. De to viktigste av disse gassene er vanndamp og CO2. Utslippene er fordelt på naturen selv med 99,87% og mennesket med 0,13%. Siden FNs klimapanel har et mandat som bare omfatter menneskets utslipp, så vil de og Trine Skei Grande bare snakke om de 0,13% hvor CO2 dominerer. Allerede her har Trine «Titanic» Skei Grande satt kursen i omtrentlig retning av isberget som utgjøres av straffelovens paragraf om medvirkning til bedrageri.

Her kommer flere pinlige forhold inn, først forurensningen. Når Norge iverksetter tiltak mot noe som forurenser, så skal det utarbeides en toksikologisk rapport som kartlegger forurensningens art og omfang. Dette er ikke gjort med CO2, fordi påstanden kommer fra FNs Klimapanel som ansees av våre politikere for å være mer ufeilbarlig enn det paven var i tidligere tider.

John_ChristyDet neste pinlige forhold er at CO2-utslippene har økt og økt de siste tiårene, mens signifikant økning i global temperatur stanset vinteren 1996-97 iht temperaturdata fra satellittene. Det er altså noe annet enn CO2 som styrer klimaet på jorda, og dette drøftes av FNs klimapanel over flere sider i siste hovedrapport (WG1, kapittel 9) hvor opphøret omtales som pausen (The Hiatus). Et slikt dokumentet ville ikke ha eksistert hvis ikke klimapanelets hovedforfattere var enig i at den globale oppvarmingen hadde opphørt, til tross for Orwelliansk ordbruk som beskriver opphør av oppvarming som lavere akselrasjon. Det er lett å se (figuren til venstre) for hvem som helst at avstanden øker mellom observert temperatur og de mange modellene som er det eneste grunnlaget for alle klimaskremslene.

Klimapanelets hovedrapporter er de mest sentrale dokumentene innen klimapolitikken, hvorfor leser ikke Trine Skei Grande noe der? Som utdannet lærer har hun muligens en unnskyldning hun har hørt fra elevene: bikkja til Rasmus eller katten min har spist dokumentene.

Dermed er det klart at det ikke eksisterer noe vitenskapelig grunnlag for denne Trine-avgiften på CO2. Den har hverken noe med miljø eller klima å gjøre. Ytterligere dokumentasjon finnes i denne vitenskapelige rapporten. Utover å tilfredstille Venstrelederens markeringsbehov, er det bare en avgift mot arbeidsplasser og da Ryanair i sin særdeleshet.

Hvordan står det til med regneferdighetene?
Man kan tilgi en politiker for å mene noe fordi alle de andre mener det, politikere er tross alt som andre mennesker – de har en sterkt flokkmentalitet, og kravet til total politisk korrekthet er sterkere i dag enn på mange tiår. Men å bortforklare sviktende regneferdigheter er en annen sak, spesielt for en partileder. La oss se på hvor ille det egentlig står til hos Trine, her er regnestykket som viser hvor mye global oppvarming Trine-avgiften skal hindre:

All flyaktivitet i verden er ca. 2% av menneskeskapt CO2 utslipp.
Menneskeprodusert CO2 er 3,2% av totalt utslipp.
All flytrafikk er da 0,064 % av totalt CO2-utslipp.
Med atmosfærisk CO2 nivå på 400 ppm vil avvikling av all luftfart redusere nivået til 399,756 ppm

Klimapanelet med Trine på slep har formelen for hvor mye global oppvarming vi blir spart for:

dT x dW x ln(CO2,nå/CO2,før), eller 0,25 x 5,35 x Log(399,756/400) = 0,000816124 grader Celsius.

Merk at regnstykket forutsetter at det ikke eksisterer vanndamp med konveksjon i atmosfæren, samt at sola ikke har noen målbar virkning på klimaet vårt. Enkelte vil mene at Trine har et problem med sviktende forutsetninger akkurat der. Det er heller ikke tatt hensyn til at denne Trine-avgiften bare rammer ca 80% av flytrafikken i Norge og jeg overlater til leserne å finne ut hvor mye av den innsparte globale oppvarming som faller vekk hvis vi estimerer Norges andel av verdens flytrafikk. Siden alle desimalene etter de to første er uten praktisk betydning, så trenger man egentlig ikke å regne videre. Læreren Trine Skei Grande har også sovet i matematikktimen. Heller ikke de øvrige på Stortinget som står bak klimaforliket kan være stolte av sine regneferdigheter da innspart global oppvarming fra Norges samlede klimatiltak ikke er vesentlig ulikt svaret fra Trineformelen over her.

Men lesere flest har vel tatt poenget nå, denne avgiften og begrunnelsen for den kommer fra det dypeste og mørkeste skrekk-kabinettet på det klimagalehuset hvor de innsatte forlengst har tatt over styringen. Det passer bra å avslutte med en lettere omskrivning av Trine Skei Grandes sluttargument fra Dagbladet.

En lærer og politiker som ikke har noe annet enn forakt til overs for store deler av pensum i den norske skolen, kommer ikke til å bli savnet.

:

Støtt oss ved å dele:

30 kommentarer

 1. Jeg hadde bestemt meg for å skrive en harmdirrende kommentar, men jeg er redd det blir for sterkt kost. Jeg nøyer meg med å si, SKAM DEG, TRINE!!

  • Ja hun bør skamme seg, men hun er dessverre ikke alene om det.
   Situasjonen omkring vurdering av co2, sammen med annet politisk hysteri, har lenge vært, og er også nå slik at både fornuften, håpet og optimismen alle ser ut til å ha avgått ved døden.
   Alle vil ha en mening om co2, men de fleste gidder ikke lese om hva denne gassen i virkeligheten er for noe.
   En kan gremmes av mindre.

  • Strengt tatt er det ikke nødvendig med noen harmdirrende kommentar til de avgiftspolitiske utspillene til Trine Skei Grande. Utspillene er så tåpelige at selv Dagbladet fant å stenge for flere kommentarer til Venstres politiske elite (sort of)
   – dette er så pinlig at det burde kun vært utbasunert internt på Venstres landsmøte – og ikke som riksomfattende dårskap.

   Vi som kjenner til FNs Agenda 21 er i stand til å identifisere meningen i TSGs klimaformel :

   «Tåler ikke forretningmodellen din det grønne skiftet, har du ikke en bærekraftig forretningsmodell.»

   Mektige Moses !

   Nei , noe annet ville være sensasjonelt , og det finnes svært få bedrifter her på planeten som vil være «bærekraftig» dersom det grønne skiftet settes ut i livet slik det er beskrevet.

   Vi har derfor heller ikke bedt om noe «grønt skifte».Like lite som vi har bedt om en «grønn skattekommisjon».
   Som allerede har begynt med besynderlige utspill.

   En god regel er å av og til minne om hvem som er parkert i «grønn skattekommisjon» , slik vi i sin tid minnet om de som huserte i boilgbeskatningskommiteen
   .
   Professor Lars-Erik Borge , Utvalgsleder) , Trondheim.
   Forsker Brita Bye , Bærum,
   Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov , Danmark ,
   Banksjef Marianne Hansen , Steigen,
   Professor Michael Olaf Hoel , Oslo ,
   Advokat Ann Johnsen , Oslo,
   Professor Knut Einar Rosendal , Ski.

   • «Tåler ikke forretningmodellen din det grønne skiftet, har du ikke en bærekraftig forretningsmodell.»

    En mer virkelighetsnær beskrivelse er nok heller:

    «Tåler ikke forretningmodellen din det grønne skiftet, får du ingen subsidier. Og uten subsidier kan ingen bedrift klare seg når det grønne skiftet er gjennomført.»

  • Oftest er denne typen kommentarer best dersom den kommer fra «hjerte» harmdirrende og usminket av etterpåklokskap for å være mer språklig og personlig korrekt. Det viktige er ikke språkbruken og sinne, men at man angriper saken, politikken og ikke personen. Da er du alltid innenfor ytringsfriheten. I dette tilfelle er det helt på plass med krasse karakteristikker av Trine Skei Grande uttalelser. Den damen ser ut til å være immun mot «medisiner» som demper hennes form munndiare.

 2. At et parti under sperregrensen kommer med febrilske og vanvittige utspill for om mulig kanskje (?) hente stemmer fra andre like hysteriske co2 partier (MDG/SV) får så være. Men at regjeringen (H og FRP) stilletiende lar dette skje når de ser konsekvensene og motstanden i folket, ja det forundrer meg. Håper velgerne ikke glemmer saken før etter valget i 2017!

 3. Følgende er postet på Trine Skei Grandes FB-side:
  Kjære Trine Skei Grande,
  Du er omtalt på websiden til klimarealistene og har etter redaktørplakaten tilsvarsrett. Du er derfor hjertelig velkommen til å komme med et tilvar der du eventuelt imøtegår påstandene om det manglende fiskale, miljøfaglige og klimafaglige grunnlaget for din flyseteavgift.

 4. Skei Grande blander CO2-avgift og motviljen mot Ryanair i samme suppe. Det er nok ikke lett å lede Venstre for tiden. MDG er det klare «grønt skifte» partiet. AP er partiet for arbeidernes rettigheter. SV er det innvandringsvennlige partiet. Ikke lett å markere seg i dette landskapet. At hun håndterer dette med korttenkthet og arroganse er trist.

 5. Aaslid

  Kan du forklare, eller legge ut en link til denne formelen: dT x dW x ln(CO2,nå/CO2,før), eller 0,25 x 5,35 x Log(399,756/400) = 0,000816124 grader Celsius.

  • Termodynamikken er forklart både i FNs klimapanels hovedrapporter, i NIPCC-rapporten samt at du finner dette i de fleste lærebøker i fysikk på universitetsnivå. Formelen kommer fra vårt høringsnotat til Ryggesaken og er tidlgere brukt av KRs nestleder i en debatt med Cicero. Dengang fikk han ros for å ha regnet riktig. Dersom du utviser litt tålmodighet, så skal vi finne en nøyaktig referanse til deg.

  • Det var faktisk vanskelig å finne Arrhenius sin formel for CO2 sensitivitet på nettet. Enten var formelen ikke skikkelig forklart, eller så var hele greia så komplisert at det var vanskelig å finne ut av. Uansett, så bruker mange denne formelen for øket strålingsintensitet = 5.35 * ln (C1/C0):

   http://www.skepticalscience.com/empirical-evidence-for-co2-enhanced-greenhouse-effect-advanced.htm

   I tillegg må vi beregne en faktor for å regne om fra øket strålingsintensitet til øket temperatur. De lærde strides om hva denne konstanten skal være. IPPC bruker for eksempel en mye høyere konstant enn hva andre bruker. Vi kan si at temperaturen har steget med ca. 0.9 grader siden begynnelsen av den industrielle revolusjonen:

   http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.pdf

   I samme tidsrom har CO2 øket fra ca. 280 ppm til ca. 400 ppm. Vi får da en konstant som følger:

   Delta F = 5.35 * ln (400/280) = 1.908

   Vi ser da at konstanten blir: 0.9 / 1.908 = 0.4716

   Sensitiviteten for ei doblinga av CO2 blir da: 0.4716 * 5.35 * ln 2 = 1.75 grader C

   Hva man kommer frem for klimasensitiviteten avhenger selvfølgelig av hvilken verdi man bruker for observert temperaturstigning i de siste ca. 135 årene siden den industrielle revolusjonen.

  • Til Tore Andersen som etterlyste referanser til formelen som er benyttet:

   Hadley Centers modell (UKMO HADCM3 IS92A versjonen). dT = ºC/(W/m2) og dW = W/m2 = 5.35 ln(C/Ci) = CO2 påtrykket når CO2 nivået endres fra konsentrasjon Ci til konsentrasjon C.

 6. Venstre har visst ikke noen representant fra Østfold på Stortinget i denne perioden. Kan det være noe av årsaken? Men så er det jo andre deler av landet som rammes av den samme avgiften, som Kristiansand og flere flyplasser nordpå.

 7. Grande ! Dette vil kun gi deg selvtillfredstillelse hvis dette skulle gå igjennom, og da må jeg be deg om å se litt lenger enn nesetippen, for særlig lenger kan du ikke ha sett ! Det er flere som viser, att her går vinninga opp i spinninga, og vell så det ! SÅ fordi du ønsker å vinne fram i en sak, så skal vanlig folk ofres ? Og skape enda større problemer for NAV, lediggang for mange mennesker, og med det frustrasjon og irritasjon som mange ganger kan føre til samlivsbrudd ! Og dette er greit for deg ? Tenk deg om nå, og fortell igjen hvorfor dette er så viktig ?

 8. Trine Skei Grande må være temmelig tett i pappen dersom hun tror at flyene , som flytter fra Rygge , slutter å fly . Flyene blir bare satt i i drift lengre sør i Europa , Jeg minner bare om at om 1,5 år et det STORTINGSVALG ,og jeg glemmer ikke så lett .

 9. Trine Grande liker å være i rampelyset og derfor gjør hun dette stuntet. Under miljøskjoldet er det meste mulig og Støre var ikke bedre da han lanserte at biler med diesel og bensin skulle forbys solgte etter 10-15 år. Jeg bet meg ikke fast i årstallet. Men hva blir ståa når alle bilene går på bio drivstoff med såkalt null-utslipp? Da er jo hele saken uaktuell fra at utslipps synspunkt. Om naturen kjenner forskjell er for tidlig å si. CO2 er CO2 uansett hvor det kommer fra.

  Når man blåser opp biodrivstoffet som spesielt miljøvennlig for fly og man hører at det inneholder 0.5% raffinert frityr olje vet jeg ikke om man skal le eller gråte.

  • Fra Wikipedia:
   Biodiesel and NOx

   Biodiesel and its blends in general are known to produce lower carbon monoxide, soot, hydrocarbon emissions, and higher NOx emissions compared with regular diesel. Because of the lower heating value of biodiesel, more biodiesel should be burned to produce the equivalent energy of ULSD.[2] Also, due to the presence of high oxygen content in biodiesel fuels, generally biodiesel fuels emit more NOx than regular diesel for the same heat generation. The reduction of NOx emissions is one of the most important technical challenges facing biodiesel, especially in light of the increasingly stringent exhaust emission regulations on diesel engines. NOx formation during biodiesel combustion is associated with a number of factors such as the property of biodiesel and combustion conditions. Combustion temperature influences thermal NOx emissions. Therefore, low-temperature may help thermal NOx reduce during combustion, leading to low-temperature combustion or LTC technology.

 10. og det verste er at vi har noen godtroende folk som går på det Trine «Titanic» sier.kan bare håpe at folk som stemmer venstre får opp øynene sine for Titanic gjør det ikke (ihvertfall ikke før hun kommer langt under sperregrensen og kanskje heller ikke da).

  • Litt artig dette at alle er så opptatt av denne «magiske» sperregrensen. Noen som kan gi en kjapp forklaring på hva de tror skjer hvis et parti kommer under sperregrensen ved et stortingsvalg?

   • Oddvar Meyer. Er et parti under sperregrensen får de ikke utjevningsmandater. De kan få distriktsmandater hvis de får nok oppslutning i fylket.

Kommentarer er stengt.