Trenger du en glorie?

Gjesteinnlegg fra ingeniør Arne Plassen, Hamar.

Vil du være med og redde verden kan du få en glorie! Dette med å redde verden er en sport som stadig går igjen. Men for at vi skal kunne redde verden må vi få noen til å tro at verden trenger å reddes. Folk flest må tro at vi har en krise på kloden. Og hvordan skal vi få til det?

Eksempler på globale kriser fra den nære fortid
– Fare for skade på ozonlaget.
– Fare for skader fra sur nedbør.
– Fare for ny istid.
– Fare for skadelig høy global temperatur.

De tre første har vist seg å være sterkt overdrevet, og er derfor ikke lenger et tema. Den fjerde krisen trenger vi litt mer tid på å legge bak oss. I mellomtiden vil vi bruke opp store pengebeløp, som heller burde vært brukt til andre ting.

FNs klimapanel som kriseadministrator
IPCC (Internasjonalt panel for klimaendringer) ble opprettet av 2 grunner:
1. Etablere den nødvendige vitenskap for å vise at menneskeskapt CO2 er et problem.
2. Overbevise folk (spesielt politikere) om at hvis man ikke handler, vil resultatet bli katastrofalt.

Pinlige svakheter florerer
IPCCs slagplan har store svakheter: Den utbasunerte og forventede klimakrisen kan fremdeles ikke observeres selv etter mer enn 20 år, og ikke bare har vi et totalt fravær av farlig høy temperatur, men klimapanelets egen hovedrapport (WG1) inneholder en 3-siders faktaboks hvor man diskuterer «The Hiatus» som er et fravær av signifikant global oppvarming de siste 15-20 årene.)
I tillegg kommer at den påståtte klimakrisen er en politisk oppfinnelse som ikke er forankret i sann naturvitenskap.

Taktikken er å beskrive situasjonen som meget farlig og medfører at en må ignorere det vi vet om situasjonen i klodens fortid. For 540 millioner år tilbake var mengden CO2 oppe i 7000 ppm (part per million), uten at dette hadde den minste registrerbare innflytelse på temperaturen på kloden. I forhold til dette virker det utenkelig at vi kan stå overfor en stor trussel i dag, når mengden CO2 er nede på fattige ca. 400 ppm! Altså må vi late som vi ikke kjenner klodens forhistorie.

Deterministiske modellprediksjoner
Til gjengjeld lager IPCC prediksjoner på vår fremtid basert på scenarier for utslipp som skal få folk til å tro at nå stiger temperaturen dramatisk, som en følge av økende utslipp av CO2. Deterministiske modeller er programmert med den falske forutsetning at mer CO2 skal føre til sterkt økende temperatur, og da viser naturligvis modellene akkurat dette. Siden modellene ikke har med kjente fysiske prosesser fra hav og atmosfære og fordi de aldri er validert og verifisert mot virkeligheten har de liten vitenskapelig verdi slik de brukes.

Skremsler og manipulasjoner
Imidlertid er det ingen grunn til å frykte alarmistenes scenarier om hvordan dette skal gå. Disse er med en åpenbar hensikt laget altfor høye, for å oppnå den ønskede skremselseffekt. Se heller på hvilken reell temperatur vi har til enhver tid. Det er det som teller. Klodens middeltemperatur har faktisk ikke steget fra år 2000 og fram til i dag. Dette selv om utslippet av CO2 hele tiden øker jevnt og trutt. Altså stemmer ikke scenariene til IPCC. Det har i utstrakt grad vært benyttet manipulasjoner og feilaktige fremstillinger for å overbevise oss om at faren er overhengende. (Kfr. Donna Laframboise.)

TARfig-3Toppen av dette isfjellet må være Michael Mann, som i 1998 produserte en figur med en temperaturkurve som lignet en hockey-kølle. (En rekonstruksjon av temp-eraturen på den nordlige halvkule de siste 1000 år.)

Da denne kurven (figuren til venstre) ble hovedattrak-sjonen i FNs Klimapanels tredje hovedrapport fikk Mann stjernestatus i vitenskapelige kretser. I 2002 ble han inkludert i Scientific Americans liste over de 50 mest visjonære forskere i verden.

Opprinnelig hadde klimapanelet brukt figuren som du kan se i neste avsnitt, fra forskeren Hubert Lamb. Den viser helt klart at dagens temperaturer ikke kan måle seg med varmen for 800-1000 år siden.

IPCC1990_fig7c_lambh23På kort tid var klimahistorien omskrevet
Men så var det to kanadiere (McIntyre og McKitrick) som fant kurven til Mann mistenkelig. Da de ba Mann om å få utlevert hans materiale fant han på en tvilsom unnskyldning for at de ikke kunne få dette. En domstol fattet vedtak om at han var pliktig til å utlevere kurvens bakgrunnsmateriale. Da var slaget tapt. Mann ble gjennomskuet. Feilene var av en alvorlig og grunnleggende karakter. Det ser faktisk ut som at jo mer man fusker i klimaforskningen, desto høyere status får man!

Det verste er likevel at dette materialet med svært store feil, er en del av det materialet som IPCC har lagt til grunn som fundament for sitt arbeid, noe som gir all grunn til stor skepsis til alt arbeid som IPCC utfører.

Påstand om arbeidsmetode bekreftes
Etter at jeg hadde avsluttet arbeidet med denne teksten, dukker det opp en interessant figur i A-posten 7. juni. Dette er en kombinasjon av to ting; en kurve som skal vise utvikling i temperatur fra 1910 fram til i dag, som er avsluttet med en prognose som stiger loddrett til værs! Først om kurven fra 1910 til 2015.Kunsten er å skape en kurve som stiger så bratt som mulig. Det gjør de elegant ved å gjøre tidsaksen så kort som mulig, og for Y-aksen (for temperatur) gjør de denne i en målestokk slik at den blir så høy som mulig.

For virkelig å skremme leseren avslutter de temperaturkurven med et loddrett spretthopp.

De hevder at vi har en «sterk El Nino», underforstått at dette naturlige værfenomenet bidrar til høyere temperatur. Dette er imidlertid helt feil. El Nino omfordeler varme fra hav til atmosfære og bidrar til en lavere temperatur, og ikke en høyere temperatur ! (Jfr KN120, red.anm.)

Den kurven som de har klart å konstruere svært så bratt representerer slett ikke en skremmende temperaturøkning: 1 gr. C på 105 år er da ikke så ille ! Og spretthoppet til slutt kan du glemme. Som jeg skrev om alarmistenes scenarier:

«Disse er med en åpenbar hensikt laget altfor høye, for å oppnå den ønskede skremselseffekt. Se heller på hvilken reell temperatur vi har til enhver tid. Det er det som teller.»

 

 

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

 1. Plassen,
  har du link til A-oppslaget 7. juni? Vil gjerne sammenligne med evt. utvikling i hva «tanta» legger ut på dette området.

 2. Steve McIntyre har gitt en detaljert orientering om Lamb’s graf.

  Dette viser at 1) Arbeidet var i hovedsak avsluttet i 1965 2) Kurven gjelder det sentrale England 3) Kurven har et viss preg av skjønn/håndtegning.

  Når Plassen ser etter noe bedre enn MBH98/99 (hockeykøllegrafen), må man undres på hvorfor han går til et tidlig, geografisk svært smalt arbeide.

  Hvorfor ser han ikke på PAGES2k konsortiet, som publiserte en del resultater i 2013 – som ser på det globale, og altså nær 50 år senere?

  Stefan Rahmstorf blogger om det her.

  Det er interessant å se hvor lite denne rekonstruksjoen avviker fra MBH98/99 – på tross av de velkjente statistiske svakhetene i det arbeidet.

Kommentarer er stengt.