Tragisk, ikke om pingviner, men for NTB

I serien klimatøys fra NTB har vi nå kommet til «Tragedien i Antarktis», som viser seg å være helt uten substans. Mens NTBs kvalitetsjournalistikk beskriver 150 000 adeliepingviners tragiske massedød med referanse til Chris Turney, så rapporteres det fra vår virkelige verden at bestanden er økende. Dette er altså bare propaganda og nok en gang har den samlede pressen i Norge blitt lurt av NTB. Men TV2 har i tillegg konstatert ovenfor sine lesere at dette skyldes global oppvarming.

Global oppvarming rammer noen hardere enn andre.
Mens de fleste bare har rapportert hva NTB skriver, med referanse til store isfjell som har dukket opp, så har TV2 forsøkt å gjøre det enda bedre. TV2 kan etter å ha bladd i forskningsrapporten til Chris Turney berette at «tidligere slått alarm om hvordan klimaforandringene slår ut negativt for de store keiserpingvinene» og at «Den globale oppvarmingen endrer deres spise- og parrings-vaner.»
Man undres en del over hva slags global oppvarming det er som får store isfjell til å dukke opp der det var isfritt før. Og alle observasjoner peker på at det blir litt kaldere i Antarktis, trenden fra 1980 er på minus 0,2 grader pr 100 år.

denier boatProfessor Chris Turney – Ship of fools.
Den observante leser husker muligens denne eksentriske professoren fra gruppen med klimaforskere som skulle finne bevis for den drastiske nedsmeltningen av havis i Antarktis for to år siden. Skipet ble sittende fast i enorme mengder «smeltet» havis og 52 personer måtte evakueres med helikopter, en historie som fant veien til Hegnar.no.

Så la oss sammenligne hva prof. Turney hevder med hva seriøse forskere har konstantert. Først Turneys IPCC-lojale virkelighetsbeskrivelse: «It’s eerily silent now,» Professor Turney said. «The ones that we saw at Cape Denison were incredibly docile, lethargic, almost unaware of your existence. The ones that are surviving are clearly struggling. They can barely survive themselves, let alone hatch the next generation. We saw lots of dead birds on the ground … it’s just heartbreaking to see.»
Og her er professor Turneys omgang med tall. Som vi skal se, er det Mathismoen-kvalitet over tallforståelsen,
«The penguins now have to make a round trip of more than 120km to feed in the sea and since 2011 the population has plummeted from 160,000 to just 10,000.»

image_thumb99Hans forskningsrapport finner du her. Og her er en omtale fra Australia, dette tøvet spres samtidig i de fleste land i verden, den norske avdelingen av denne klimakrise-industrien består av Bjerknessenteret og Cicero.

Fra kommentarfeltet der (illustrasjonen til venstre – klikk for å se en større versjon) har vi hentet en kommentar fra en fotograf David Killick som nettopp har kommet tilbake fra Cape Denison i Antarktis etter å ha telt pingvinene på samme sted som professor Chris Turney. Spaserturen til de gjenværende pingvinene er nå bare på 12 km, og da forutsetter man at de ikke benytter seg av de mange og nærmere åpningene i isen.

Og bestanden varierer vilt over tid på dette stedet, det trengs mange dager til telling, kanskje noen uker og Chris Turney gjorde sin «telling» på en dag.  Bestanden er kanskje halvert siden 1997, nå er det titusener av adeliepingviner igjen og de er:

…not starving or silent but rather in rude and noisy form and breeding well

Seriøs forskning har også en helt annen historie
Fra denne forskningsrapporten skrevet av Lynch et al, publisert i oktober 2014 står det i abstraktet:
We report on the first global census of the Adélie Penguin (Pygoscelis adeliae), achieved using a combination of ground counts and satellite imagery, and find a breeding population 53% larger (3.79 million breeding pairs) than the last estimate in 1993. We provide the first abundance estimates for 41 previously unsurveyed colonies, which collectively contain 420,000 breeding pairs, and report on 17 previously unknown colonies, 11 of which may be recent colonizations. These recent colonizations represent ∼5% of the increase in known breeding population and provide insight into the ability of these highly philopatric seabirds to colonize new breeding territories. Additionally, we report on 13 colonies not found in the survey, including 8 that we conclude have gone extinct. We find that Adélie Penguin declines on the Antarctic Peninsula are more than offset by increases in East Antarctica. Our global population assessment provides a robust baseline for understanding future changes in abundance and distribution. These results are a critically needed contribution to ongoing negotiations regarding the design and implementation of Marine Protected Areas for the Southern Ocean.

(edit) Også norske fagmiljøer er skeptiske
Biolog Morten Jødal i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd er blant de mange som sterkt misliker denne typen politisk korrekt pingvinjournalistikk. Han påpeker at bl.a Aftenposten i snart 10 år har vært en sentral aktør på dette feltet, men faktaene er entydige:

Adeliepingvinen har en meget stor global bestand, som ifølge fugleorganisasjonen BirdLife International er på mellom 4,0 og 5,22 millioner individer, spredt over et kollossalt område. Riktignok går bestand-ene noen steder ned, men øker andre plasser. Samlet har den globale bestand i mange år vært stabil, og betraktes av Verdens Naturvernunion (IUCN) som trygg (least concern). Påstand om en dramatisk tilbakegang er feil, og rent klimahysteri.

(Edit 23/2) Penguin_GWAnalysen Jødal viser til fra BirdLife International er her, og viser at IUCN nå reviderer sine klassifikasjoner (brått endret fra LC til NT) basert på fremtidige forventninger – dvs de bedriver et politisk spill med rødlistene.
Med andre ord, arten er ikke truet, det har aldri vært så mange adeliepingviner som nå, og de har faktisk evnen til å flytte på sine kolonier.

I likhet med alle andre arter så flytter de seg dit maten deres befinner seg.

Men enkelte foretrekker å fortelle en annen og mer truende historie.  Klimapropagandistene lever tydeligvis i en veldig enkel verden.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

 1. «The Penguin Strikes Back.»

  «“I don’t think any of us anticipated what we saw: the ground was littered with dead chicks and discarded eggs. What had been until recently a noisy, raucous colony was now eerily quiet. It was heartbreaking to visit,” study co-author Chris Turney, of the University of New South Wales Australia, told Live Science in an email interview.

  But LaRue counters that Adélie penguin colonies always have dead birds scattered around because the carcasses don’t decompose in Antarctica’s dry, cold climate. Researchers have discovered mummified penguins and seals that are centuries old.»

  http://wattsupwiththat.com/2016/02/16/the-penguin-strikes-back/

  Enhver oppegående journalist burde ha blitt dypt mistenksom bare ved å se navnet Chris Turney. Men kritisk journalistikk i Norge går ikke oppe, den ligger nede. Turney, som ble liggende innefrosset i den antarktiske sjø-isen som ikke skulle være der. Hans såkalte vitenskapelige ekspedisjon var mer av en turist-jippo, der forskerne, unnskyld, turistene nektet å komme tilbake til skipet da kapteinen varslet om farlig mye sjøis. Men er man engang en virkelighetsfornekter, så pytt, pytt, hva er vel litt ikke-eksisterende is?

 2. Hvor er bildene som viser Chris Turney og hans følge, når de vasser rundt blandt mengder av døde fugler og knuste egg? Fikk han ikke summet seg til å ta frem kameraet?

 3. Oooops. Selv norsk media går Canossa-gang i Antarktis. VG innrømmer nå at de kan ha tatt FEIL. Pingvinene er kanskje ikke døde LIKEVEL.

  «Nyhetsmedier verden over – inkludert VG – omtalte rapporten, og fastslo samtidig at alle de 150.000 pingvinene var døde.

  «Hele 150.000 pingviner bukket under da det store isfjellet der de levde gikk på grunn og de ble tvunget ut på lang vandring for å finne mat i Antarktis», lød NTB-ingressen som flere norske medier tok i bruk.

  Det er bare ett problem: Ingen steder i forskningsrapporten står det at pingvinene er døde.

  – Kanskje flyttet fuglene på seg, og kanskje døde de. Det er mange ting som kan ha skjedd, men det står ingenting om pingvinenes død i rapporten, sier økologiforsker Michelle LaRue ved universitetet i Minnesota til The Daily Beast.»

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/dyrene/150-000-doede-pingviner-kan-vaere-i-live/a/23623054/

  Kanskje også VG nå bør ta NTBs alarmist-meldinger med en klype langsomt stigende havsalt?

Kommentarer er stengt.