Temperaturmålinger blir manipulert

Klimanytt 93, Av Petter Tuvnes

Utvikling av CO2 og global temperatur over tid stemmer ikke med klimaspådommene til FNs klimapanel når man benytter rådata for temperatur. Offisielle data for temperatur ser ut til å stemme bedre etter forskjellige justeringer, men hva er riktig? De målte dataene eller de justerte dataene? Klikk på figuren for å se forskjellen. Vi takker Tony Heller for å ha varslet om dette i USA.

ushcntampering2014

Av ulike årsaker blir originale målinger av temperatur justert av meteorologene før de presenteres for publikum. Årsakene kan være at målingene blir tatt på forskjellig tid på døgnet, plassering av målestasjon m.m. Mer omfattende justeringer av originale måleserier for temperatur er gjennomført etter at teorien om menneskeskapte klimaendringer ble lansert og FNs klimapanel IPCC ble opprettet i 1988.

IPCC har utvilsomt lett høyt og lavt etter data som skal vise at den svake oppvarmingen som har pågått siden Den Lille Istid er unik, og dermed må være forårsaket av økende CO2-mengder i atmosfæren.

De siste årene er antallet målestasjoner sterkt redusert fra 6000 målestasjoner i 1970 til 1500 i år 2010, bl.a. omtalt i boken av P. Engene og G. Tullberg; ”Klimaet, vitskap og politikk”. Spesielt er stasjoner i utkantstrøk og fjellområder fjernet, og erstattet med justerte temperaturer fra tettere bebodde strøk og nær hav. Korrigering for forskjell mellom by og land synes å være for liten. I urbane varmeøyer (byer) er temperatur ofte godt over 0,5 grader C høyere enn i landområdene omkring, mens korrigeringene har vært langt mindre enn dette. Det har ført til at publiserte temperaturer gir en misvisende for høy temperaturutvikling gjennom tid.

Mye tyder imidlertid på at iveren etter å tilpasse temperaturen til økt CO2 har tatt overhånd. Det er en klar korrelasjon mellom justeringene av temperatur og CO2, se vedlagte figur (klikk for å se forskjellen på før og etter justering). En så klar korrelasjon i justeringer kan ikke være tilfeldig. Det kan synes som at formålet med å bevise menneskeskapt global oppvarming og klimakrise helliger middelet, som er uriktige justeringer. Det er ingen forsvarlig faglig grunn til å korrigere temperatur i forhold til CO2.

Det virker som om algoritmen som brukes for justeringer er programmert slik at den skal stemme med dogmet om katastrofal menneskeskapt global oppvarming. Det er i såfall juks.

Tony Heller (@stevengoddard) har på sin blogg presentert grafen nedenfor som viser korrelasjon mellom temperaturjusteringer og CO2.
KN93 fig

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Det har vært en langvarig trend at målestasjoner har blitt flyttet til flyplasser, samtidig har det grodd opp urban bebyggelse rundt mange målestasjoner uten at dette er tatt hensyn til i tilstrekkelig grad når man bruker disse værdataene for å analysere lange klimatiske trender.

  Etter at Anthony Watts publiserte forskning som dokumenterte seriøse kvalitetsproblemer med nettverket av målestasjoner for temperatur i USA ble det mye spetakkel, men i det stille ble flere dusin av de mest skandaløse målestasjonene førtidspensjonert.

  Hvordan står det til i lille Norge?

  • Ettersom dere lurer på hvordan utviklinegn og kvaliteten til de norske målestasjonene er vil jeg sterkt oppfordre dere til å ta målestasjonene, og datasettene, som Meteorologisk institutt forvalter, de ligger tilgjengelig på eklima.met.no, og gjennomføre en vitenskaplig undersøkelse av dette. Dette vil være svært interessante resultater for oss forutsatt at dere gjennomfører dette på en vitenskaplig akseptabel måte.

 2. Tilfeldige intervjuer som du viser til her er egentlig ganske uinteressante, kan du ikke heller vise til forskningen som støtter de utsagnene gjennom for eksempel fagfelle vurderte artikler.

  • Jeg er litt forbauset over at en etablert forsker troller i kommentarfeltet her og spør om ting han garantert er klar over selv og indirekte indikerer uvitenhet om sentral fagfellevurdert forskning innen sitt eget fagfelt, istedet for å innlede en saklig debatt slik man forventer av en presumptivt seriøs aktør som er lønnet over offentlige budsjetter.

   En ledende forsker som Roger Pielke Sr gratulerte Anthony Watts i Juli 2012 med hans banebrytende forskningsanalyse av kvaliteten på det historiske temperaturnettverket i USA, Pielke påpeker at Watts har påvist: «a substantive warm bias exists even in the mean temperature trends».
   https://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/07/29/comments-on-the-game-changer-new-paper-an-area-and-distance-weighted-analysis-of-the-impacts-of-station-exposure-on-the-u-s-historical-climatology-network-temperatures-and-temperature-trends-by-w/

   Dette er en kvalitetskontroll som f.eks James Hansen skulle utført i USA og som du og dine kolleger skulle ha utført på tilsvarende data her i Norge fremfor å opptre som klakkører for Klimapanelet som hausser opp en klimakrise man ikke kan se spor av ved empiriske observasjoner i naturen.

   At det er et globalt problem med feil i temperaturmålingene er solid dokumentert her: http://bit.ly/1riEAsm Faktisk er det bare 0,2 grader av oppvarmingen de siste 50 årene som viser seg å være reell temperaturstigning. Man undrer seg over at såkalt ledende klimaforskere i Norge ikke deltar i en offentlig debatt rundt dette for Klimapanelet pinlige faktum. Er du helt sikker på at det er smart av din arbeidsgiver å bidra i en prosess hvor man fører våre politikere bak lyset med hensyn til den globale, historiske temperaturutviklingen?

   Dersom du har saklige, faglige innvendinger til noe du leser på websiden til Klimarealistene er du hjertelig velkommen til å sende oss et seriøst innlegg som vil bli publisert og deretter kommentert seriøst av de mange klimarealistene som har solid kompetanse på feltet du skriver om.

Kommentarer er stengt.