Takk til Anthony Watts

Verdens ledende klimablogg WUWT passerte i går 250 millioner sidevisninger. Anthony Watts har greid å skape en oase av klimafakta midt i flommen av klimaoppspinn, og vi gratulerer med passeringen av denne milepelen.

Watts_in_OZ_2010Pussig nok startet WUWT (Watts Up With That?) opp virksomheten samtidig med at bloggen «Real Climate» ble etablert av en gruppe klimaforskere som for det meste viste seg å ha en økonomisk egeninteresse i det alarmistiske klimabudskapet de formidlet, både faglig og via sin egen blogg. Veldig raskt viste det seg at WUWT ble stedet man fant faktaene mens sistnevnte bare var en propagandakanal hvor debatten var forbeholdt de med de riktige meningene om klimaet, og fakta som ikke stemte med de mange dommedagspregede oppslag glimret med sitt fravær.

Mens Real Climate raskt syknet hen og ble en ubetydelighet i mediebildet, greidde WUWT etter etableringen sent i 2006 å bli nettstedet hvor man fant alle klimanyhetene, enten det var ny forskning, falsifikasjon av IPCC-forskning, skandaler innen klimaindustrien eller omfattende klimadebatt i kommentarfeltene. WUWT dekket også klimapolitikken, spesielt i USA, og gjestebloggere bidro til å heve nivået med sine mange interessante innslag. WUWT refererer til daglig alt de finner av interessante saker fra resten av kloden, men fokuset er i stor grad på USA.

For redaksjonen har daglige besøk på WUWT blitt en selvfølge.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Kan bare henge meg på og gratulere. Det var på WUWT jeg fant TAR3 rapporten fra IPCC for nokså lenge siden. Den forteller om CO2’ens egenskaper, hvordan effekten veldig fort blir mettet (saturated) og hvordan selv en dobling av CO2 nivået kun vil ha en teoretisk, ubetydelig virkning på temperaturen. Siden den rapporten er støttet av annen forskning regner jeg med at det er årsaken til at du ikke lenger finner den i nyere publikasjoner AR4, AR5, SPM osv. f.eks. Det kan også være at siden den falsifiserer IPCC leierens dommedagsprofetier, er den ikke formåltjenlig å drive å lefle med i all offentlighet hele tiden.

  2. For undertegnede har WUWT vært en favoritt i mange år. Her får i stor grad flere meninger plass, og her diskuteres også faglig de verste alarmistiske påstander. Lærerike er også mange av kommentarene.
    Anthony fortjener stor takk for hans virksomhet.

Kommentarer er stengt.