Stikkord tørke

Sommertørke og klimakrise

Forfattet av Jens Olaf Pepke Pedersen, Ph.D, Chief Scientist, DTU Space, Lyngby. Følgede tekst er tatt inn i Weekendavisen, og med forfatterens tillatelse gjengir vi teksten her på dansk. EKSTREMT VEJR ER EKSTREMT VEJR ER et eksistensvilkår på en planet,…