Stikkord klimapolitikk

Energitoppmøtet COP28

FNs klimatoppmøte i år ble et energitoppmøte der energimiksen stod i fokus, mens IPCC-leirens modellforskere ble parkert på sitt eget villspor. Som kjent er alt som vedtaes på COP-møtene helt uforpliktende for deltagende land, i tillegg til at hvert enkelt…

Bitter strid i klimapanelet

Det ligger an til et skikkelig bikkjeslagsmål på høstens klimakonferanse COP28, mellom Vesten og Resten. Ikke siden spesialrapporten om 1,5 graders oppvarming ble diskutert i 2018–19 og avvist på COP24 i Katovice har det vært slik strid blant statlige klimabyråkrater.…

Klimaloven kan avvikles

Klimaloven kan avvikles i sin helhet fordi forutsetningene for å ha en slik lov er tvilsom. Her følger en begrunnelse for dette standpunktet. Klimalovens formål er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i…

Cicero’s forunderlige reise – 2

Forfattet av Dr. Philos Erik Bye. Institutt for klimapolitikk har vært kallenavnet til CICERO siden de formulerte sin første formålsparagraf: «Å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet.» Denne formålsparagrafen bidro nok vesentlig til at ikke UiO…

Åpent brev fra CLINTEL til ledere på COP 27

Klimanytt nr. 329. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Oversatt av Ole Henrik Ellestad Den internasjonale klimaorganisasjonen CLINTEL har sendt et åpent brev til årets klimamøte i Egypt (COP27) med budskap om at alt i år 2030 vil historikere undres over en urealistisk klimapolitikk bestemt av…