Sverre Høstmark ny styreleder i Klimarealistene

Foreningens årsmøte valgte nylig toksikologen Sverre Alhaug Høstmark til ny styreleder. Han kommer til oss fra mangeårig stilling som miljøfagsjef i Norsk Industri. Her er hva han har delt med oss om egen svært allsidige bakgrunn.

Sverre Høstmark er utdannet sivilagronom fra NLH og toksikolog NAVF fra NVH, og har sittet i Moss Bystyre for Høyre 2007-2019. Han har prøvd seg som lektor og inspektør, har vært HMSQ-sjef i Peterson Moss, etablerte Monsanto Agri. Co. som forretningsenhet i Norge og var formann i Norsk Plantevernforening i to år. Fra 1998 var han miljøfagsjef i Prosessindustriens Landsforening, senere Norsk Industri.

Han har vært ekspert og komiteleder i nordiske og europeiske industriorganisasjoner som CEPI, Cefic, Eurometaux og Euromines, deltatt i EU-kommisjonens utarbeidelse av direktiver og styrende dokumenter og i EU Raw Materials Supply Group.

Høstmark har arbeidet tett på medlemsbedrifter og assistert dem overfor Miljødirektoratet og departementer, særlig i gruve- og råvaresaker og verftsnæringen.

Han har tre barn, åtte barnebarn, sin tredje Riesenschnauzer og har jakt, seiling og friluftsliv som viktige fritidssysler ved siden av stell av hus og hage.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

 1. Og hva står Norsk Industri for? «Klima-, energi-, og næringspolitikk griper inn i hverandre. Tiltak på ett felt får konsekvenser på de andre. En helhetlig politikk er nødvendig». Det er jo mildt sagt oppsiktsvekkende at samme mann finner seg til rette i både Norsk Industri og Klimarealistene. Det hadde jo vært på sin plass med en forklaring på hvorvidt mannen hele tiden har sympatisert med Klimarealistene, eller eventuelt hva som fikk ham til å skifte side og hvorfor.

  • Jarle,
   Høstmark har, etter hva han har opplyst meg, hele tiden reservert seg mot å ha noe som helst med klima å gjøre i sin tidligere jobb i Norsk Industri.

   Han er ikke alene om det. Det finnes tusener av høyt utdannede personer i Norge, både i akademia og i arbeidslivet, som velger å tone flagg straks man blir pensjonist, men som velger å ikke gjøre det mens man er i jobb. Ved minst ett universitet i Norge er redaksjonen kjent med at ledelsen har nektet ansatte lønnsopprykk ved ansennitet, med begrunnelse at vedkommende er klimafornekter.

   Det er godt kjent at din yrkeskarriere i Norge er over, dersom du ytrer noe fornuftig om klima. Da er du klimafornekter. Dette er til og med formidlet til medlemmer av opptil flere norske politiske partier av klimatroende medlemmer av partiledelsen.

   • Det er vel slik at Høstmark frivilig, som bystyremedlem, har skrevet leserinnlegg som antyder at klima i betydelig grad er noe mennesker kan påvirke. I hvertfall tolkes det slik av meg i det han skryter av hvor langt man har kommet med klimamål takket være Høyre. Klimamål er ikke et gyldig ord. Det er ikke slik at man kan sette seg klimamål når det er naturen som styrer klima.

    Å ikke tone flagg er én ting. Jeg har selv trodd på klimaløgnen som ung indoktrinert student. Jeg var bare ute etter å vite litt om hvordan det forholdt seg for Klimarealistenes nye styreleder.

 2. Imponerende CV. Håper Høstmark publiserer sitt syn på klimasaken, hva og hvorfor. Det hadde vært interessant.

Kommentarer er stengt.