SvD Censurerar Kunskap: Varför?

Åpent brev til SvD, forfattet av Claes Johnson og Nils-Axel Mörner

Vi har i dag et åpent brev til riksavisen Svenska Dagbladet, som i et usmakelig oppslag av Jenny Stiernstedt har trakassert de tilstedeværende på konferansen i Mølndal med nedsettende bemerkninger i avisen, og helt har unnlatt å formidle konferansens vitenskapelige innhold til avisens lesere. Kritikere tillates ikke å komme til orde i SvD, og må ytre seg andre steder. Da dette er samme type ensretting av mediebildet med et totalt fravær av saklig og objektiv journalistikk som vi finner i Norge på klimafeltet, er denne saken fra Sverige interessant for våre lesere.

Brevet til SvD lyder i sin helhet

Sveriges Riksdag har antagit ett Klimatpolitiskt Ramverk att gälla fr o m 1 januari 2018, med ny klimatlag och nytt klimatpolitiskt råd, med mål att Sverige 2045 skall vara ett «fossilfritt välfärdsland» och agera modell i en global «omställning» till en «fossilfri värld». Utgångspunkten är dagens värld där mer än 80% av människans energianvändning kommer i form av fossil energi som kol, olja och gas och Kina planerar att bygga 1600 kolkraftverk i 62 länder för att lyfta världens fattiga till bättre levnadsvillkor.

Sveriges Riksdag grundar sitt beslut på följande CO2-Postulat: Mänsklig användning av fossil energi tillför atmosfären koldioxid CO2, som vid fördubblad halt från förindustriell tid om ca 0.03%  kommer att öka jordens medeltemperatur med 3 C, detta med förödande konsekvenser.

Agendan för den vetenskapliga konferensen Climate Sense 18 i Mölndal 16-17 februari gällde den vetenskapliga grunden för CO2-Postulatet. Ett antal välrenommerade forskare presenterade vetenskaplig teori och observation som visar att CO2-Postulatet
saknar egentlig vetenskaplig grund. Klimatmodeller med CO2-Postulatet inbyggt visar förvisso uppvärmning, men den överensstämmer inte alls med observationer. Kort sagt: Det finns inga vetenskaplig belägg som visar att en marginell ökning av halten CO2 mätbart kan ändra jordens medeltemperatur. Däremot finns det mycket vetenskap som talar för att det är solen som styr.

Detta var konferensens budskap till samhället, att rapporteras via media. Den politiska konsekvensen av budskapet är att marschen mot en fossilfri värld saknar vetenskaplig rationalitet och därför måste avbrytas, då en fortsatt marsch skulle orsaka ofattbart lidande för världens fattiga. Det är ej heller den väg Kina och Indien de facto har valt och Sveriges «fossilfria välfärdsstat» är ett meningslöst slag i luften, som kommer att försvåra livet för de fattiga som även finns i Sverige.

Men det var inte vad SvDs «klimatreporter» Jenny Stiernstedt rapporterade i sin 3-sidiga stort uppslagna bevakning publicerad den 3 mars. Stiernstedt satsade istället stort på att misskreditera konferensens föreläsare och deltagare som en samling «klimatförnekare av manligt kön», «i samhällets utkant», «personer med auktoritära attityder, låg empati och hög dominans», «inte längre i yrkesaktiv ålder», kopplade till «fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism», som «gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd», och «byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid».

Stiernstedt medger att vetenskapen gått henne helt förbi: «Men att få grepp om exakt vad deltagarna tror på och kämpar för är inte helt lätt».

För att bemöta SvDs osakliga rapportering, som hade den uppenbara avsikten att en gång för alla knäcka alla «klimatförnekare», sammanställer så konferensens föreläsare en debattartikel till SvD, som presenterar konferensens huvudbudskap, det som SvD ersatte med infama personangrepp.  Efter en månads handläggningstid refuseras artikeln med motivering «att det finns ingen självklar rätt att komma med på debattsidorna».

SvD ger sig alltså själv rätten att misskreditera i form av personangrepp utan att ge möjlighet till bemötande. SvD utövar därmed censur av kunskap i en fråga av synnerlig betydelse för samhället. Vem är det då som bestämt att SvD skall göra detta avsteg från sin huvuduppgift som fri granskande och rapporterande press i ett öppet demokratiskt samhälle? Vi väntar en förklaring från SvDs ledning.

Censur av klimatvetenskap som inte stödjer CO2-Postulatet utövas också effektivt av SVT genom politisk styrning, men varför kan inte SvD stå mer fri?

Konferensens fördrag samt den refuserade debattartikeln finns på hemsidan för den norska vetenskapliga sammanslutningen Klimatrealisterne, som var delarrangör tillsammans med svenska Klimatsans och StockholmsInitiativet.

Claes Johnson prof em tillämpad matematik KTH
Nils-Axel Mörner, docent, prefekt för Paleogeofysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)

———————————–

De innsendte tekstene til SvD kan leses herRefusering1 her, Debatt-tekst her, refusering 2 her,

Les også brevet fra Claes Johnson til sjefsredaktøren i SvD, her.

 

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

  1. Når man må ty til sensur og latterliggjøring er det som regel fordi man ikke har argumenter.

  2. Journalisten Stiernstedt må vel ha satt et slags absolutt bunnmål for det meste i svensk media med beskrivelser som ««klimatförnekare av manligt kön», «i samhällets utkant», «personer med auktoritära attityder, låg empati och hög dominans», «inte längre i yrkesaktiv ålder», kopplade till «fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism», som «gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd», och «byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid».

    Etter denne gørra svarer altså Svenska Sagbladet på protestene at ««det finns ingen självklar rätt att komma med på debattsidorna» og nekter tilsvarsrett på disse grove fornærmelsene og avsporingene fra saken.

    Man får unektelig assosiasjoner til andre regimer og andre tider man helst ikke ønsker å sammenligne med?

  3. At en svensk reporter viser sin manglende kunnskap og intellekt på denne måten får bli en sak for svenskene. Vi har en rekke tilsvarende eksempler i Norge med drittprat og kunnskapsløs sjikane av de som gis anledning til å stå fram med «umusikalske synspunkter» av en sjelden og modig redaktør. Det er ikke bare media i Norge som mangler objektiv kunnskap og refleksjon på klimaområdet, da denne ensrettigskampanjen også praktiseres langt inn i forskernes egne rekker, ikke minst i Kristins Cicero som er opphøyet til orakel av norske politikere… Merkelig psykose dette, svært merkelig og skremmende…

  4. «klimatförnekare av manligt kön» og «inte längre i yrkesaktiv ålder» Det hun ikke ser ut til a forsta er ‘hvem kan sies a kunne mer om vitenskap enn eldre menn (og kvinner) som har studert vitenskap og jobbet med vitenskap I mange titalls aar? Er det unge blondiner?

    • (Moderator: Kommentaren er slettet grunnet bruk av falsk navn. Petter Børkeeiet, du er herved utedstangt herfra).

Kommentarer er stengt.