Svak klimavitenskap og Brexit truer klimapolitikken

Klimanytt 162, av Ole Henrik Ellestad

Med «Brexit» forsvinner hovedpådriveren for EUs ambisiøse klimamål. I endringsprosessene vil det manglende vitenskapelige fundament, kun en feilaktig beregningsmodell, og den raskt synkende globale temperatur forsterke uenigheten mellom partene og svekke ambisjonene. Ifølge det anerkjente Reuter har Tyskland nå laget et nytt utkast som reduserer ambisjonene. Og Polen «pusher» for kull.

UK og Thatcher en tidlig hovedpådriver for IPCC
UK var en hovedpådriver for etablering av IPCC og utforming av EUs klimapolitikk fra statsminister Margaret Thatcher inviterte seg til Royal Society i 1988 og fortalte forskerne at «de var ikke kommet for å snakke, men for å lytte». Hun så CO2s postulerte klimaeffekt som en mulighet i kampen mot kullarbeidernes fagforeninger, med enklere argumentasjon for økt utbygging av kjernekraft og «grønne energier». Hun ble en hovedpådriver for etableringen av det politiske «virkemiddelet» IPCC. Senere distanserte hun seg og skrev i sin bok at IPCCs konklusjoner var overdrevne og feilaktige.

Siden har spesielt UK Met Office og HadCRU sammen med laboratorier i USA (NOAA, GISS-NASA, Lawrence Livermore m.fl.) vært i fremste linje for å fremme IPCC-hypotesen om dominerende menneskeskapte årsaker til klimaendringene. Brexit er således et markant skille, men det forsterkes av at ledelsen i Brexit og Nigel Fargas i UKIP mener at naturlige klimaendringer dominerer og at IPCCs konklusjoner er overdrevne. Omstendighetene rundt dette og eksempler ble omtalt i KN 161.

EU-landene har ikke ratifisert Parisavtalen
Siden EU-landene ikke har ratifisert Parisavtalen vil justeringene skje med bevisstheten om at IPCC stadig har tapt terreng. Alle vet at IPCC ikke støttes av de beste vitenskapsmenn når de lar folk med kun mastergrad uten publikasjoner være ledende forfattere i sine rapporter, og med overhyppig representasjon fra WWF, Greenpeace og en rekke andre «alarmorganisasjoner». Dette har også gitt seg utslag i skandaler som «Climategate», «Himalayagate», «Amazonasgate», Sternrapporten mm, en svært lang liste som media ikke makter å nedtone i lengden. Det har for lengst raknet internasjonalt, og selv i indoktrineringslandet Norge med NRK, Aftenposten, NTB og KMD i spissen er det bare en fjerdedel av befolkningen som mener at klima er blant de tre viktigste samfunnsutfordringer.

En utflating av global middeltemperatur
«Kalibrering» av Parisavtalen vil også foregå under mindre favorable omstendigheter. Det har vært en utflating av global middeltemperatur i realiteten i 19 år. Selv IPCC anerkjente 15 av disse i 2013. Dette er selvfølgelig fullstendig ødeleggende vitenskapelig sett, siden IPCC baserer sine konklusjoner på en beregnet markant stigning. Modellen er så komplisert at det er vanskelig å forklare lekfolk hvorfor den ikke holder mål, men det store avviket mellom beregnet og observert temperaturutflating er et sikkert bevis. Derfor har de mange uvitenskapelige krumspring for å bortforklare utflatingen vært nødvendige for IPCC-leiren for å påvirke lekfolk. For skeptikerne har argumentasjonen vært ytterligere bevis for IPCC-leirens og medias manglende vitenskapelige holdning som er erstattet av manipulerende omtaler.

T El Nino juni 2016Det har ikke vært konstant temperatur i disse 19 årene, men variasjoner opp og ned. Det var El Niño i 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2009/10 og nå i 2015/16, alle forbigående temperatur-topper. Slike utslag inngår i midlingen med normalt etterfølgende kalde La Niña faser.
Og nå fremtrer alle tegn på at overgangen til kald fase har startet med den raske avkjølingen som vist på figuren. Da vil midlingen vise 
fortsatt tilnærmet utflating. Ca 0.1 grad vil være usikkerheten i målingene.

Satellittmålinger og værballonger, som har den desidert beste geografiske fordeling, har ikke hatt 2014/15 som de varmeste år. Og IPCC-leirens, medias og politikeres henvisning til at det nå er alarmerende varmt vil inngå i den etterhvert lange listen av alarmerende skremmeskudd for lekfolk som atter påminnes om at det er ropt «ulv» uten grunn.

Og det er i denne atmosfære «kalibreringen» skal foregå. Der det anerkjente Reuters allerede har publisert at Tyskland nå har endret tidligere planforslag. De nye planene er mindre ambisiøse med å kutte i CO2-utslipp og fase ut kullfyrte kraftverk og har redusert spesifikke mål for næringslivet.

Det skal bli spennende å se utviklingen med enda noen spikre i IPCC-kisten.

 

 

 

 

 

 

Støtt oss ved å dele: