Styrken og skadeomfanget fra globale orkaner er nedadgående

Klimanytt 203, forfattet av Kjell Stordahl

IPCC konkluderte i sin ekstremværrapport i 2012 at naturlige variasjoner ville dominere klima de neste 20-30 år. IPCC har i de senere rapporter dementert mange av de tidligere alarmerende effekter tillagt varmeperioden siste 35 år. Orkaner i Karibhavet har alltid eksistert og fått store medieoppslag, men er ikke overrepresentert i varmeperioder.

Orkanen Harvey som har gått inn over Texas aktualiserer klimadebatten. Nå viser det seg at den er nedgradert fra kategori 5 (mer enn 245 km/t) til kategori 1 (117 – 153 km/t) på Safir-Simpson-skalaen, når den nå er gått inn over land.

Safir-Simpson-skalaen graderer styrken på lavtrykk som ordinært lavtrykk (under 63 km/t), storm (63 – 117 km/t) og i orkaner av kategori 1 – 5 som nevnt over.

Ryan N. Maue publiserte i 2011 artikkelen «Recently historical low global tropical cyclone activity» Her er det utarbeidet en detaljert analyse av akkumulert orkanenergi basert på vindhastighet og varighet for globale tropiske orkaner (orkaner, sykloner, taifuner) i perioden 1970 – 2011 for nordlige og sydlige halvkule og globalt.

Figuren viser at akkumulert orkanenergi var på et høyt nivå i 1992 – 1997, mens nivået var lavere i perioden 1998 – 2011 og at nivået reduserte seg markant de siste årene. FNs klimapanel publiserte også i sin SREX rapport chapter 4 (2012) en analog vurdering.

Ved å sammenligne 10-års perioder fra 1970 til 2010 konstateres at det ikke har vært noen økning i orkanfrekvensen. I samme rapport viste IPCC en figur som viste vær- og klimarelaterte kostnader i milliarder USD (inflasjonsjustert) på verdensbasis. Denne figuren ble dominert av skadene fra orkanen Katrina i 2005. Imidlertid viser den oppdaterte figuren nedenfor analog utvikling for perioden frem til 18. juli 2017, men nå med enda sterkere markant nedgang.

Statistikken viser også at under værfenomenperiodene knyttet til den varme El Niño-fasen som gir seg markant utslag i global middeltemperatur, er det i snitt én orkan årlig som når kysten. Under den kalde La Niña-fasen er det 2.2. Heller ikke tornadoer i USA har slik statistikk.

Denne figuren fra Munich Re, UN, Pielke jr. viser prosentandelen av de globale vær- og klimarelaterte skadekostnader i forhold til globalt bruttonasjonalprodukt (GDP). Utviklingen av disse kostnadene følger da også grovt nedgangen i akkumulert orkanenergi også for de siste årene.

Det er tidligere etablert en myte om at antall orkaner, vindkraften i dem eller skadeomfanget av orkaner (dvs. orkaner, sykloner, taifuner) på verdensbasis er økende og at skadeomfanget også er økende. Dette er altså ikke riktig.

 

Støtt oss ved å dele:

22 kommentarer

 1. Teorien bak klimahysteriet tilsier at polare strøk skal varmes mer enn andre strøk. Det skal gi en temperaturutjevning, altså mindre temperaturforskjeller. Det er temperaturforskjeller som er drivkraft til vind med uvær. Klima-dogmet bør altså gi mindre uvær/ekstremvær hvis man skal være konsekvent, men klimahysterikere følger ikke sitt eget dogme engang og spår mer ekstremvær. Fullstendig ulogisk klimascientologi fra klimahysterikernes side. Vær-historien gir oss informasjon om at det var mer og verre uvær under Lille Istid enn nå med bedre klima. Hele klimahysteriet er verdens største svindel.

  • Tuvnes,

   Ja, arktis blir varmere. Det er riktig at temperaturgradienter påvirker trykkfeltet, men her snakker vi om regionale variasjoner. Imidlertid er 1.-ordens effekt i denne sammenhengen, som du av en eller annen grunn har utelatt, at en varmere atmosfære inneholder mer energi og mer fuktighet. Det er den viktigste driveren for mer vind og regn, eller ekstremvær. Som vi har sett (dersom vi inkluderer tom. 2017) har ekstremvær økt – også i følge dataserien som KR-artikkelen henviser til.

   • Feil på feil på feil som vanlig fra Lackner. En av verdens beste eksperter på ekstremvær sier:
    Professor Roger Pielke Jr. of the University of Colorado Boulder: «The world is presently in an era of unusually low weather disasters. This holds for the weather phenomena that have historically caused the most damage: tropical cyclones, floods, tornadoes and drought. Given how weather events have become politicized in debates over climate change, some find this hard to believe…The US has seen a decrease of about 20% in both hurricane frequency and intensity at landfall since 1900…Data on floods, drought and tornadoes are similar in that they show little to no indication of becoming more severe or frequent…Thus, it is fair to conclude that the costs of disasters worldwide is depressed because, as the global economy has grown, disaster costs have not grown at the same rate. Thus, disaster costs as a proportion of GDP have decreased. One important reason for this is a lack of increase in the weather events that cause disasters, most notably, tropical cyclones worldwide and especially hurricanes in the United States.»
    Dette gjelder tom 2017 så langt.

    • Tuvnes,
     Det var dette med å være nyansert som KR ser ut fortsatt å slite med. Sitatet ditt er det ikke noe i med, forskning er helt klar på at antallet orkaner totalt (både de mest beskjedne og de mest ekstreme) går ned. Det som skjer at en del mindre orkaner forsvinner, pga temperaturforskjellen slik du er inne på, men de mest ekstreme overlever og øker i intensitet, slik det er beskrevet i
     videoen.

     (Hvor er mine «feil på feil på feil», forresten?)

     • Hva er logikken i at små orkaner blir mer beskjedne, mens ekstreme øker i intensitet? Hva er årsakssammenhengen her?

     • Hei,
      Jeg mener mekanismen er godt illustrert i videoen som Raaen linket inn. Global oppvarming øker vindskjær mellom luftlag noe som stopper opp dannelsen av de mindre orkanene, men denne (for oss positive) effekten er for svak til å kuliminere de sterkere orkanene. IPCC har sist publisert at sansynligheten for mer orkanaktiviet er omlag 50%. Data viser også at mens antall orkaner totalt har avtatt noe, «overlever» de sterkeste orkanenen forblitt og blitt enda sterkere. Økt havtemperatur og energi/fuktighet i atmosfæren er en forklaring på sistnevnte.

      Når det er sagt er jeg helt med på at orkanfrekvensen også påvirkes av naturlige variasjoner.

     • Lackner, det gir inntrykk av en ersatz-krise; kan vi ikke få flere orkaner, så må de bli sterkere. For det er vel helt utenkelig at det kan bli «bedre enn vi trodde».

      Et godt eksempel på den rottefella som alarmistene har satt seg i, med stadig gjentatte påstander om stadig verre forhold og kommende kriser, det er et propaganda-maskineri som ikke kan tillate seg å stanse opp, av frykt for at frykten skulle bli svekket. Som en ballong som må blåses mer og mer opp hele tiden. Til den sprekker.

     • Logikken er at det må bli verre. Derfor vil heller ikke norsk media ta en rask kikk på tidligere katastrofer og se om det var like ille, eller til og med verre, i gamle dager. Som i Galveston, Texas 1900:

      «The Great Galveston Hurricane was a Category 4 storm, with winds of up to 145 mph (233 km/h), which made landfall on September 8, 1900, in Galveston, Texas, in the United States, leaving about 6,000 to 12,000 dead. It remains to the present day the deadliest natural disaster in US history.»

      https://en.wikipedia.org/wiki/1900_Galveston_hurricane

      Det er bare noen få mil fra Houston…og hvor mye «menneskeskapt oppvarming » slet de med den gangen?

 2. Interessant artikkel,

  Lurer imidlertid hvorfor analysen er stoppet i 2011, dvs. hvorfor dere ikke har tatt med data som har kommet etter Ryan N. Maue-artikkelen ble publisert(?) Da blir blidet noe endret og det er ingen klar nedgang, ser det ut til.

  Link

  http://models.weatherbell.com/tropical.php

 3. Raaen ser ut til å forholde seg til vitenskap som om den var hans personlige eiendom, et lukket felt for folk med «avvikende» synspunkter 🙂

 4. Det er rart hvorfor troverdigheten til IPCC ikke blir mer diskutert, da vi vet med 100% sikkerhet at deres prognoser feiler grovt.
  Noen eksempler her fra havstigning, fra våre egne nasjonale målestasjoner, eller våre nabolands.

  http://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=2038&city=Mandal

  http://www.clo.nl/en/indicators/en0229-sea-level-dutch-coast-and-worldwide

  Norge legger milliarder av kroner på bordet, med IPCC som kilde, en kilde som feiler grovt.
  Når vil noen stille spørsmålstegn til IPCC sin troverdighet ?

  Og, kunne ikke man heller lagt til grunn at Norge kan gjøre visse klimatiltak, under betingelse av at IPCC sine prognoser viser seg å stemme. Slik at man da blir fritatt av tiltak om prognosene feiler ?

  Ellers vet vi jo også dessverre at det pågår en massiv manipulasjon av værdata fra mange land, ganske enkelt pga. at havnivået ser ut til å stige i type oljeavhengige land, mens de ikke stiger i olje uavhengige land.
  I tillegg må institusjoner som jobber med vær ( yr / met , NASA, gjøre seg synlige og viktige, ved å ikke avkrefte hypotesen om global menneskeskapt klimaendringer, slik at de får den pengestøtten de kan klare og makte fra verdens myndigheter.

  • Når media ensretter all informasjon om klima, som ofte fremstår som en ideologi, og når kompetente og mediterte debattanters motsynspunkter ikke slipper til, og samtidig representanter fra Cicero og Bjerknessenteret ved UIB bruker «Helga-metoden» og kaster skitt i stedet for å diskutere sak når gode argumenter lanseres, da blir det vanskelig å føre en åpen, reflektert og kunnskapsbasert debatt…

   • Det het også at media ens-rettet og ikke har et objektivt og balansert syn den gang da Moskva Radio og Sovvvv-jettt-nytt ikke var 50:50 representert på NRK og i aftenposten og hovedstadsavisene.

    Så argumenter er ikke nytt.
    Tvert imot, det er rutinemessig og gammelt.
    De intellektuelle på venstresiden under takhøyden og innenfor vegga på Folkets Hus der jorden er flat som et gølv eller som en exerserplass i en fabrikk der KADRENE! er in charge (nemlig disse intellektuelle..) , vaktmester og befffal– og underoffiser- kroppstypen og blodet nemlig lav- adelen vår….
    ..er communist manifesto med o. Det er Vaktmestern, syndig feilaktig og dypt beklagelig.

 5. Stormer, orkaner og tropiske sykloner hr vært skremselstema i alle IPCC år. Som regel mot hovedresultatene i vitenskapelige publikasjoner basert på observasjoner. Og slettes ikke knyttet til at ‘science is settled’. Fra stormene i Nord-Atlantern dementert i IPCCs 2007-rapport (men det fortalte en professor i meteorologi med alt i 1991) til Katarina m.fl orkaner i (2006?) osv. Her kommer en link om’ Harvey’. Der det påpekes at det ikke er økte vindkrefter over de senere år (https://wattsupwiththat.com/2017/09/04/attributing-hurricane-harvey-to-climate-change-is-murky-science/). (Har ikke Humlum også kurver over dette på climate4you?). Det er også påfallende at 12 års orkantørke ikke gjør nevneverdig inntrykk på Raaen, Lackner m.fl. 12 år der de samme personer stadig har referert til stadige stemperaturstigninger og de ‘ekstremtmt varme år’ i 2015 og 2016.

  • Ellestad, kan du som en tjeneste til leserne dokumentere (med minst 2-3 linker!) hvor Raaen stadig har referert til ekstremvarmt 2016. For påstanden var vel ikke noe du fant på i farten…

Kommentarer er stengt.