Sterkt fall i global temperatur for mai måned

Vi har temperaturdata for mai måned fra UAH og RSS. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mai viser et kraftig fall. UAH med 0,15 o C og RSS med hele 0,21 o C. Tatt i betraktning at FNs klimapanel har varset en T-økning på 0,2 o C pr tiår, så er dette tydelige tall som viser hvor kraftig variasjon vi kan få fra naturlige variasjoner i været. For resten av 2016 er det overveiende sannsynlighet for at vi går rett inn i en La Nina så tidlig som i perioden august til oktober i år!. For mer informasjon om værfenomenet El Nino, se KN120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH_LT_1979_thru_May_2016_v6-550x318UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, de publiserer månedlig avvik fra gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Mai har med (+0,55 o C) gitt oss et betydelig fall fra aprilverdien på 0,71 o C. Nordlig halvkule bidrar til nedgangen fra forrige måned (fra 0,85 o C til 0,65 o C), mens sydlig halvkule har endring i avviket (fra 0,58 o C til 0,44 o C). (Klikk på figuren for større versjon). Mer informasjon hos Dr. Spencer her.

Du finner mye mer informasjon om global temperatur på climate4you, som er administrert av professor Ole Humlum, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

rss_ts_channel_tlt_global_land_and_sea_v03_3_thumbRSS Data
USA-selskapet Remote Sensing Systems rapport for mai måned viser et enda kraftigere fall med 0,21 o C! Merk RSS bruker perioden 1979-1998 som refer-anse og at deres avvik derfor ikke kan sammenlign-es med tallene fra UAH.

Denne figuren har forøvrig en trendlinje fra 1979 til i dag, uten at det vektlegges at vi hadde et trendskifte for snart 20 år siden hvor signifikant økning i global temperatur opphørte. RSS-målingene viser tydelig at man ikke er i nærheten av å realisere en økning i global temperatur på hverken 2 eller 1,5 grader Celsius på 100 år, dersom denne trenden fra 1979 fortsetter.

 

Støtt oss ved å dele: