Sterk nedkjøling påvist i Antarktis

Klimaindustrien skremmer med issmeltning i Antarktis og det påfølgende stigende havnivå, mens virkeligheten er en helt annen. Fra før vet vi at det blir stadig tykkere snødekke i Antarktis. En ny studie som sammenligner temperatur fra værstasjoner i området med reanalyse, påviser 2,8 graders nedkjøling i Øst-Antarktis over hele 40 år.

En ny studie fra Zhu et al (An Assessment of ERA5 Reanalysis for Antarctic Near-Surface Air Temperature) påviser sterk nedkjøling etter å ha sammenlignet observasjoner fra 41 værstasjoner i området med ERA5 og ERA Interim, to av datasettene for reanalyse av observasjonsdata. Sebastian Lüning kommenterer dette 12.september i en ny video fra prof. Fritz Vahrenholts nettsted «Die Kalte Sonne». Vahrenholt er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

En rekke alarmistiske studier av Antarktis har gjennom årene misbrukt data, bl.a har Steig et al brukt Mannisk statistikk på utvalgte data for å «bevise» global oppvarming i resten av Antarktis. Med hjelp av journalister i klimaindustrien har man dermed greidd å manipulere flere til å tro at det er samme globale oppvarming i Antarktis som på resten av kloden.

Tabell 4 fra Zhu et al

Nedkjølingen skjer sterkere og raskere …

Østlige Antarktis som utgjør 2/3 av landarealet ved sydpolen, har blitt hele 2,8 grader kaldere på de siste fire tiårene. Vestlige Antarktis har noe mindre nedkjøling, bare 1,7 grader i samme periode, Bare den lille antarktiske halvøya skiller seg fra resten av kontinentet, med sin tydelige vulkanske virksomhet og en ubetydelig oppvarming i 9 av årets 12 måneder.

Andre studier er tydeligere på utviklingen over tid på halvøya, eksempelvis: Turner et al., 2016 viser at den antarktiske halvøya har gått fra en varmende temperaturtrend på 0.32 °C/tiår I perioden 1979–1997 til en sterkere kjølende trend på −0.47 °C/tiår fra 1999–2014. En nedkjøling som fortsatt pågår i dag. Flere studier bekrefter denne situasjonen.

Mens varmerekordene vi til stadighet skremmes med fra år til år som oftest består av noen få hundredeler av en grad, og IPCC oppgir en observert global oppvarming i AR5 (HadCRUT data) på 0,04 grader pr tiår fra 1998, så er dette en klarere klimaendring. Og i motsetning til oppvarmingen, ingen klimaforbedring.

Mens klimaforkynner Samset fra Institutt for klimapolitikk sjelden glemmer å påstå at oppvarmingen skjer mye raskere nå enn noensinne før, så er virkeligheten helt annerledes. Oppvarmingen går i sneglefart, saktere enn før, og i rykk og napp, avløst av perioder med nedkjøling eller uten noen klar trend.

Det Østlige Antarktis med en kjølende trend på 2,8 grader på 40 år kan gi oss et 7 grader kaldere Øst_Antarktis om 60 år fra nå. Det kan det med samme trend bli klimakrise av med tid og stunder…

Blir dette de første klimaflyktningene kloden vår får oppleve ?
Støtt oss ved å dele: