Stans klimaskremsel mot barn!

Arnt Orskaug er bestefar og mangeårig naturfaglærer. Hans klare budskap i Aftenpostens nettutgave 15. mars er at det er voksensamfunnets plikt å sørge for at barna har tro på fremtiden – for enhver pris. Her tar han opp klimasvart-malingen av de unges fremtid.

Arnt_OrskaugBestefaren er til tider bekymret for barnebarna på 6 og 8 år. De dynges ned med skremsler om klimaet fra NRK, Aftenposten og mange andre i verste Hallesby-stil. Mediedekningen på klima i Norge er de fleste steder nesten like ensidig som mediedekningen av Kim-dynastiet i Nord-Korea. Orskaug skriver følgende i Aftenposten:
«Jeg tar sterkt avstand fra – både som bestefar og mangeårig naturfaglærer – at barn utsettes for klimaskremsel. Når det gjelder klima, synes det å være helt stuerent hos myndighetene og i mediene å svartmale de unges fremtid. Produksjonen av klimaskremsel har vært formidabel i flere år, og toppet seg skikkelig i forbindelse med klimamøtet i Paris sist høst.»

«Det må bli slutt på å dynge barna ned med klimaskremsel i verste Hallesby-stil»
Arnt Orskaug, bestefar og naturfaglærer

Bestefaren står ikke alene, også småbarnsforeldrene er urolige og noen av dem sier klart ifra, som denne barnefaren i Rogaland som har lagt ut en video på youtube

Det spilles på frykt – og kanonene rettes mot forsvarsløse barn. Men Arnt Orskaugs oppslag i Aftenposten møtes med en mur av taushet fra det offisielle Norge. Plutselig er det en påtagelig mangel på politikere som vil tale barnas sak.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

  1. Situasjonen er unik i moderne norsk historie. Mange politikere og mediafolk vet utmerket godt at deres påstander om menneskeskapt klimakrise hviler på en skjør bro av fortielse og fornekting. Fortielse av alle som forsøker å sette et kritisk søkelys på de absurde varslene om klodens snarlige undergang, dersom vi ikke drastisk kutter våre utslipp av den livsviktige sporgassen co2. Fornekting av de mange, mange forskningsarbeider som avviker fra den vedtatte trosretning innen klimapolitikken.

    Det moralske klimaet likner mer på en trangsynt religiøs sekt, enn på seriøs vitenskap. Og enhver sekt som er verdt sin altervin, vet å forme de små i sitt bilde. Er det ikke underlig, at klimasaken, som hevdes å være vår største utfordring noensinne, forvaltes av nidkjære tempelvoktere som trosser alle prinsipper om fri og åpen vitenskap? Hadde vi stått overfor et reellt problem, ville verden ha mobilisert sine ressurser rasjonelt, og aldri tillatt seg de kvasi-religiøse eksesser som undergangs-profetene sverger til. Man hadde erkjent en oppgave som måtte løses med de beste tilgjengelige midler, uten hensyn til ideologi eller følelser.

    Er vi skremt? Ja, for når en samlet politisk falange alliert med en indoktrinert presse kan gi avkall på all kritisk sans og sunn skepsis, da lurer man på, kan de gjøre det igjen? Har vi et livskraftig demokrati i Norge, eller er det et godvær-fenomen, som ikke kan stå imot de autoritære krefter som slippes løs når dogmatismen stjeler vinden fra alle skeptiske seil? Hva om det neste «konsensus»-prosjektet truet mer grunnleggende friheter i vårt samfunn? Men heldigvis, barn er robuste skapninger, og når de kommer til skjells år og alder vil de se på klimakrisen som et eventyr de forlengst har frigjort seg fra.

  2. (Moderator: Denne kommentaren er slettet av to grunner, for det første er den ikke klimarelevant, for det andre har ikke kommentatoren registrert seg med fullt navn).

      • Enig med T. Andersen. Dette er en konspirasjonsside helt uten substans. Bare oppkonstruert svada.

Kommentarer er stengt.