Stadig manipulert argumentasjon fra IPCC

Klimanytt 213, forfattet av Ole Henrik Ellestad

 FNs klimapanel (IPCC) vil redusere CO2-utslippene for å begrense temperaturøkningen i år 2100 til 1.5 o C, regnet fra den industrielle revolusjon. En manipulerende formulering fordi fossile utslipp bare har hatt nevneverdig betydning etter 1945. Da CO2 begynte å stige merkbart sank temperaturen de neste 30 år. 1.5 o C-målet er enkelt å oppnå fordi solens aktivitet reduseres og er/forventes å bli omtrent som under Den lille istid. Solforskere spår kaldere tider frem mot 2040. På kort sikt bidrar en begynnende kald La Niña-fase.

Parisavtalens mål, ut over det grønne fondet til utviklingsland på 100 milliarder dollar årlig finansiert av de vestlige land, er å holde oppvarmingen under 2 o C i år 2100. I en artikkel i Earth and Space Science News omtales at IPCC i forkant av møtet i Bonn søkte å begrense temperaturøkning til 1.5 o C (sekundærmål i Parisavtalen) regnet fra den industrielle revolusjon på slutten av 1700-tallet. Stigning på 1.0 o C er den nedre grense for CO2-effekt ved år 2100 betegnet med modellene (IPCC 2013, 1.5 o C for likevektsberegningen frem i tid).

Bonn-møtet skjer i en tid da Kina nylig har økt sitt kullforbruk og med økning også i en rekke andre nasjoner. Med IPCCs mange taktiske vurderinger skal en ikke se bort fra at 1.5 o C målet ansees å være enkelt oppnåelig. IPCC kan ha indirekte akseptert at CO2 har liten klimapåvirkning og vil at deres forslag ikke skal avvike for mye fra observasjoner ved et høyst sannsynlig fremtidig, kaldere klima. Det er jo grenser på hvor mye de kan utnytte det naturlige værfenomenet El Niño (Gutten = Jesusbarnet) eller kanskje en riktigere betegnelse, Frelseren, for IPCC-leiren og mediene som har utnyttet det naturlige varmefenomenet hver gang det har inntrådt (2-7 år). Super El Niñoens primæreffekt i 2015-16 er kun et overflatefenomen fremkalt ved at varmt vann vest i Stillhavet strømmer østover over kaldere vann i enorme områder. Kjekt å ha når øvrige observasjoner viser at effekten fra økt CO2 er marginal. Også her er argumentene en «messe verd».

Temperaturøkning fra den industrielle revolusjon
IPCC har taktisk valgt formulering med CO2-økning fra starten av den industrielle revolusjon rundt år 1800. Det skal gi inntrykk av at fra da av har menneskeskapte utslipp av fossilt CO2 i tiltagende grad styrt klimavariasjonene til dagens dominans. Realitetene er ganske annerledes. Rundt år 1800 var en av de kalde perioder under Den lille istid, knfr. Napoleonstiden. Påfølgende oppvarming til mer normale forhold ved naturlige prosesser kan da innkasseres som menneskeskapte. Påfølgende varmetopper forårsaket av moderne tids «Grand Solar Maximum», ble en ytterligere bonus.

Men ut i fra produksjonstall har menneskelige utslipp fra fossilt brensel gjennom påfølgende 150 år vært marginale uten nevneverdig CO2-effekt slik Figuren viser. Det vil si at hele oppvarmingen i periodene 1850-80 og 1910-40 var naturlig, så hvorfor ikke også oppvarmingen fra 1976-2000 siden den føyer seg inn i den mange tusenårig registrerte syklus? Da fossilt CO2 begynte å øke markant etter 1945 sank temperaturen i den påfølgende kalde del av syklusen frem til rundt 1976. Og CO2 skal styre klima påstår IPCC? Det ville vært bedre å lytte til verdens ledende klimatolog, Hubert Lamb, som inntil sin død i 1997 påpekte at «da kan ikke CO2 styre klima. Det må være noe annet som dominerer – naturlige variasjoner».

Dagens CO2-nivå er det høyeste på 800 000 år?
WMO omtalte at i 2016 var CO2-nivået økt fra 400 ppm (0,04 %) til 403.2, ppm, det høyeste nivå på 800 000 år. Mulig, men eventuelt med hårfine marginer. For det første er det stor forskjell på å måle øyeblikkskonsentrasjoner med presis instrumentering og proksymålinger i iskjerner der det over år foregår mange prosesser som reduserer forskjellene mellom lagene. Dette er velkjent blant alle seriøse forskere. Men det viktigste er at i de siste 550 millioner år har CO2 nivået sunket fra 15 ganger dagens nivå til et lavmål (dog med markante utslag opp og ned og temperaturvariasjoner som ikke har sammenheng med CO2-nivået). Senere hundre års 300-400 ppm er bare like over nivået der noen planter begynner å få vekstproblemer (under 250 ppm) til der det blir kritisk under 180 ppm som var nivået ved siste istids slutt. Lave nivåer svekker matproduksjonen. I dagens drivhus benyttes rundt 1200 ppm for vekststimulans.

«Rekordstore» CO2-konsentrasjoner er jo også interessant etter at det til stadighet er meldt om reduserte/stabile globale utslipp i 2-3 år før stigningen kom i år. Mest nærliggende tolkning er at dette skyldes CO2 avgitt fra havet og fra nedbryting av organisk materiale. Så har naturen vist at menneskelige utslipp ikke betyr så mye for det aktuelle CO2-nivå. Naturen bestemmer det meste.

Svakere sol og kaldere tider
IPCCs 1.5 o C mål vurderes i en tid da solens aktivitet er svak, sammenlignbar med Maunderminimum som var den kaldeste delen av Den lille istid eller Daltonminimum under Napoleonstiden ved starten av den industrielle revolusjon. Som kjent var det ikke lystige forhold for befolkningene på den tiden. Det er bekymringsfullt for matproduksjonen med en verdensbefolkning på vei mot 10 milliarder.

Solforskerne mer enn antyder kaldere tider frem mot 2040. Måne, vinder og havstrømmer bidrar også.

 

 


 

 

Støtt oss ved å dele:

19 kommentarer

 1. Det er ikke lett å være klimaaktivist for tiden. Ikke bare de siste 200 år er jukset med, men Mann jukset med 1000 år. Al Gore har ett isfritt Arktisk proklamert å i år eller var det for 4-5 år siden.. Mens isbjørner og is er mer enn på flere år. Heldigvis er den en realist i Det Hvite Hus, som har gjennomskuet de ynkelige triksene deres.

  • Mann og Gore fremmer ideologi, politikk og ikke vitenskap. De fremmer kun ideer og hevder postulater om at vår klode skal «koke» om noen tiår hvis vi ikke gjør som de sier. Dette, uten noen forankring i allmenn kunnskap eller fagfellevurdert forskning…
   Mens dette skrives øker isutbredelsen i både nord og sør, spesielt i nord, og isbjørner formerer seg som aldri før.
   Verden vil bedras, krisen fins ikke og vi registrerer kun naturens nykker. Litt opp og litt ned, det er naturen det….
   Det er sikkert mye galt med amerikanernes president, Trump. Én ting har han imidlertid rett i, klimaendringer er slett ikke menneskeskapt..! Naturen råder, nå som før….

 2. Merkelig i grunnen at en ellers opplyst verden og flere forskningsinstitusjoner plutselig opptrer som imbesille idioter. For det første, den industrielle revolusjon startet på 1760-tallet med spinnemaskiner og dampkraft, vel hundre år etter det dypeste området av «den lille istid». Siden har den globale temperaturen gått oppover, litt i rykk og napp men oppover og helt naturlig uten hjelp fra oss. Vi har i ca tjue år nå opplevd en utflating av globale temperaturer målt med satellitter og filtrert for El Ninõ-er. Og siden solen nå går mot et ekstremt minimum, og det måles økt kosmisk stråling som seg hør og bør, vil også skydannelsene øke i følge forskning fra dr Svensmark ved DTU. Økte skydannelser medfører logisk sett lavere temperatur over tid. Altså temperaturfall de neste tiår..!

  • Erik Pedersen: «Vi har i ca tjue år nå opplevd en utflating av globale temperaturer målt med satellitter og filtrert for El Ninõ-er.» (Det staves forøvrig El Niño)

   Temperaturen øker jamt selv om vi filtrer bort temperatursvingninger som skyldes ENSO-fenomenet. Skal du filtrere bort La Niña må du filtrere bort La Niña også, men både El Niño-maksimum og La Niña-minimum blir stadig varmere. Den sterkeste El Niño siden satellittmålingene begynte var i 1998, men likevel er var El Niño-toppen 2015/2016 ennå høyere. Det er bare den virkelig langtidstrenden vi kan bruke for å bestemmer temperaturstigning i troposfæren: https://drive.google.com/open?id=10G154slpgG37fVLHRp88SIZj-tjEpJmT

   Den kosmiske strålingen sank fram til 1950, men siden har den økt eller vært konstant og likevel stiger temperatur. Derfor er Svensmarks forklaring på temperaturstigning ubrukelig.

   • Hvorfor legger du ut en graf som starter i 1979 og ser ut til å inneholde ENSO-sykluser når du argumenter for det motsatte?

    • Det er solen som varmer jorden, og oppgang fra 280 til 400 ppm CO2 i luften som overlappes av 5000 ppm H2O, som igjen overlapper 90% av CO2s mulig kapasitet til å absorbere alt av mulig energi i tilbake strålingsspekteret kan ikke styre klimaet på jorden og den svake oppvarmingen etter 1750 frem til nå. Når noen henger seg på CO2 hypotesen og verdens snarlige undergang, bør årsaken til disse uvitenskapelige konklusjonene behandles som vrangforestillinger etter massivt psykososialt press.

    • Fordi det er den langsiktige trenden som må brukes til å bestemme temperaturstigningen. Da må man inkludere alle målinger enten det er El Niño eller La Niña.

   • Satellittmålinger av atmosfærens temperatur på vårt nivå, et par tre, kanskje ti meter over bakken, startet vel i -76, -77, og -78 mener jeg å huske. Disse målingene viser en svak stigning mellom -77 og -97 og en utflating siden. Dette er man enig om i IPCC og verden forøvrig. Hvis du har andre konklusjoner så må det være ditt problem…
    Med lavere solaktivitet stiger den kosmiske strålingen, noe vi vet, og som en konsekvens av dette øker skydannelsen i flg Svensmark (hvis du gidder å oppdatere deg)…
    Slutt å tulle, naturen styrer, vi er passasjerer…

    • Satellittmålingene begynte i desember 1978. Satellittene kan måle temperaturen i den lavere troposfære (5000 til 6000 m over bakken), men ikke i ved overflaten.
     Overflatemålingene foretas med termometre på en rekke målestasjoner på land og i havet med skip og bøyer.

     Dersom du har opplysninger av målinger av temperaturen nær bakken med satellitt så hadde det vært interessant å se en referanse.

     Siden den høye kosmiske strålingen vi har nå skulle skape mer skyer, hvorfor stiger da likevel temperaturen.

    • Det jeg skrev var at dersom man skulle filtrere bort El Niño (som Erik Pedersen foreslo) så må en filtrere bort La Niña også. Jeg argumenterte imidlertid for at det ikke er noen grunn til å filtrere bort noen av delene, men bare se på den langsiktige trenden dersom er skal vurdere temperaturutviklingen. Dette illustrerte jeg i figuren.

     Det er interessant at Geir Aaslid er mer IPCC-tro enn jeg som tilhører IPCC-leieren. Jeg er faktisk uenig i enkelte ting IPCC har kommet ut med (mens Geir Aaslid synes å være bokstavtro til det IPCC skriver!) Blant annet det som Geir Aaslid refererer til om «hiatus» i den femte kunnskaprapporten (AR5) Arbeidsgruppe 1. I kapittel 9.2 side 769 er det en egen «box» om dette. Det er ikke direkte feil det som står der, men grunnen til at jeg synes denne analysen er svak, er at den bygger på et altfor kort tidsintervall (14 år) og at den bygger på en temperaturserie (HadCRUT4) som har dårlig dekning nær polene hvor temperaturøkningen har vært størst.

     Siden du har blitt IPCC-troende bør du lese kapittel 9 som som vurderer temperatursimuleringen og som bortsett hva som skrives om «hiatus», er meget bra: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

     • Jeg har ved flere anledninger påpekt at språkbruken i IPCC-rapporten er tendensiøs, og til dels lite redelig. Når man omtaler temperaturutviklingen etter at pausen oppstod som en lavere akselerasjon i oppvarmingen, uten å opplyse at den gjenværende endringen fra år til år er vesentlig mindre enn usikkerheten i observasjonene, så har man forlatt vitenskapen. Man må gjerne hevde at dette er å være bokstavtro mot IPCC.

      Forøvrig er nå intervallet for den globale oppvarmingen alt oppstyret i IPCC-leiren er basert på, bare 19 år av de 50 i siste halvdel av forrige århundre (1977-96), mens den påfølgende pausen er godt over 20 år.

      Klimaforsker Von Storch har i Der Spiegel forlengst påpekt at en slik situasjon gjør at man må vurdere alternativet – at CO2-hypotesen har vist seg å feile.

     • Dette sa Von Storch i 2016:

      “The fact that CO2 has a significant influence on climate is indisputable.”

     • Det er vel ingen som er uenige i at CO2 har en klimaeffekt. Spørsmålet er vel om den menneskeskapte delen har noen signifikant effekt. Kan du legge ut linken som viser i hvilken kontekst dette er uttalt?

   • Grafen din viser at tempen har vært ganske stabil i perioden fra slutten av 70-tallet med unntak av tre el Niñoer. At de følges av la Niñaer er ikke ukjent. Poenget er nok den gjennomsnittlige bevegelsen av kurven. Den viser, også her, en ganske flat utvikling, selv om dataene er «administrativt justert» som hos NASA/GISS…

   • Her er det en noe hjemmelagd tilnærming til statistikk.

    Først ser man bort ifra at både IPCC (2014) og analytikere som McKitrick har fastslått at det inntraff et trendskifte i eller etter1996 og at det etter dette ikke har vært statistisk signifikant oppvarming.

    Så hevder man at man må filtere ut både Nino og Nina for å finne trenden, og legger fram en graf som ikke gjør dette, men ufortrødent trekker trendlinjer opptil i dag, som om trendskiftet i/etter 1996 ikke inntraff og som attpåtil tar ned seg varmen fra nedturen på fjorårets Nino.

    • Beklager at svaret mitt til Geir Aaslid havnet under innlegget til Erik Pedersens innlegg lenger opp.

Kommentarer er stengt.