Stabilt klima?

Forfattet av biolog Morten Jødal

Miljøpartiet de grønne hevdet så sent som i 2018 at vi har krav på et stabilt klima. Og SV vil stanse klimaendringene. De øvrige partier er neppe særlig bedre.

Hvor de har disse forestillingene fra, er ikke lett å forstå. For forskningen har omfattende kunnskaper om klimaet på kloden, de siste 12 000 år. Det viser at klimaet alltid har variert. I Det postglasiale varmeoptimum i perioden 7000 – 3000 før Kristus, var det rikelig med nedbør i Sahara, og området var savanne. I Norge var det trær på Hardangervidda, og vi hadde villsvin i skogene.

De siste årene har gitt oss data (fra dryppsteinsgrotter), som viser hvordan tørken slo til i Latin-Amerika i begynnelsen av Middelalderen, og ødela mayakulturen.

Og helt nylig har vi fått kunnskaper om den katastrofale tørken som ødela Khmer-riket i Cambodia.

Vi kan aldri få et stabilt klima.

Vi kan ikke stanse klimaendringer.

Ikke engang vedtak i sentralstyrene eller landsmøtene i norske politiske partier, kan stoppe de store endringer i solsystem og galakse, Milanković-sykluser, vulkanutbrudd eller meteornedslag, påfører klimaet. Det hjelper ikke en gang, at noen snakker sammen.

 

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Merkelig i grunnen at «ansvarlige politiske partier» oppfører seg som jattende og tankeløse individer uten å ha trygge referansepunkter i omforent og etterprøvbar forskning i klimasammenheng…

 2. «I det postglasiale varmeoptimum i perioden 7000 – 3000 før Kristus, var det rikelig med nedbør i Sahara, og området var savanne. I Norge var det trær på Hardangervidda, og vi hadde villsvin i skogene.»

  Så vidt jeg skjønner er ikke dette omstridt. Det er heller ikke omstridt at hoveddriveren er Milankovitch-syklene, og da primært jordas presesjon.

  Men presesjonen endrer ikke den gjennomsnittlige solinnstrålingen – den bare flytter den på kloden og mellom årstidene. Det var nok til at Sahara gikk fra savanne til ørken.

  Og da kan det vel være grunn til å se med litt bekymring på våre CO2-utslipp – som endrer jordas energibalanse betydelig.

  • CO2 fra menneskelige aktiviteter har null betydning for klimaet på jorden. Det ville vært bedre for alt liv på jorden om CO2 innholdet i luften økte en del.

  • Det er dette som er det gigantiske paradokset i klimasaken, Raaen. I flere tiår har vi hørt om hvor farlig økende co2-utslipp er, men ingen gjør noe med det. Kina og India, bl.a., kan øke sine utslipp så mye de ønsker, uten noen som helst reaksjon fra verdenssamfunnet. Selv ikke Tyskland klarer å redusere sine co2-utslipp lenger. Likevel skal våre utslipp være årsaken til «menneskehetens største utfordring noensinne». Dette henger ikke på greip, og er vel noe av grunnen til at de fleste bare trekker på skuldrene av de stadig gjentatte skremslene om klimakatastrofe.

  • Poenget, Raaen, er vel at CO2 ikke er en kontrollknapp. Den styrer ikke klimaet i seg selv. Vi vet vel lite om hvilke feed backs som kommer tross nedgang i CO2. I gamle dager; dvs. på nittitallet snakket alle forskere om et pådriv. Så snakket de om feed backs. Deretter om tipping points. Det er en desperat kamp om folks bevissthet som gjør seg utslag i stadig mer blomstrende språkbruk. Nå trues det med fengsel. Sågar trues forskere som Roger Pielke Jr. av både presidenter og kolleger til taushet. En mann som verken benekter CO2 som påvirker av klimaet eller stemmer Trump. Han viser bare til forskernes egne data som ikke viser endring i ekstremvær. Men han kritiserer derimot politikerne for gjenbruk av tiltak som man vet ikke virker for å få ned klimagassutslipp.

   Klimaet kan være en tøff sak for oss mennesker. Jeg har nettopp lest en del bøker om paleoklima opp mot moderne tid skrevet av Brian Fagan. Beskrivelsene viser hvilke brå klimaskifter som pågikk gjennom flere århundrer lenge før vår tidsregning, med tørke og flom som de verste fiendene. Klimaet de siste århundrer, spesielt det siste har vært svært gunstig og medført befolkningseksplosjon og økt velstand forårsaket av mer stabilt klima. Da er det ikke rart et klimaskifte skaper angst hos noen.

   Vi mennesker leter alltid etter årsaker og syndebukker. Men ingen i denne verden kan styre klimaet. Det er den store livsløgnen. Fokuset må være tilpasning!

  • Ja, «klimakrisen» er menneskeskapt.
   Og da kan det vel være grunn til å se med litt bekymring på våre CO2-utslipp – som endrer jordas energibalanse betydelig.
   Hvilke referanser, data og målinger har du som grunnlag for dette?
   Man kan få til mye ved å konstruere flotte teorier og å sitte ved et skrivebord å anta ditten og datten og deretter bygge modeller, Ja, på den måten er «klimakrisen» skapt og derfor menneskeskapt. Men i den reelle verden er det ingenting som tyder på noen «klimakrise».

 3. Ja Raaen, det var forståelig at man kanskje så på økt CO2 med LITT bekymring på grunn av daværende (nåværende) teori (hypotese) om drivhuseffekten. Men kan man som du konstaterer, sitat; «-som endrer jordas energibalanse betydelig».
  Er det ikke nettopp dette vi nå får «falsifisert» via eksempelvis «hiatus». Vi kan vel i dag konstatere at CO2 må ha vesentlig lavere pådriv enn tidligere antatt. Eller sagt på en annen måte, et vesentlig lavere pådriv eller klimasensitivitet for CO2 enn antatt av visse forskere og teoretikere.

  Det er vel derfor behovet for å endre historiske data oppstå. Man endrer godt dokumenterte temperaturdata for 30-40tallet, med like stor selvfølgelighet som man endrer proxydata for eks. middelalderen. Dette behov for å jukstere data er vel beviset for at IPCC representere en politisk retning mer enn de representerer vitenskaplige fakta

  Men når man snakker om ellipser og presesjon er det vel sånn at jorden (på nåværende tidspunkt) er nærmest solen når det er sommer på sydlige halvkule, og dermed stor solinnstråling over hav fremfor landområder. Dette er vel (i kombinasjon med lav skydannelse og grand solar maximum) en av mange mulige årsaker til naturlig økning av dagens globale temperaturer.

Kommentarer er stengt.