Stabil global temperatur i juli

Vi har temperaturdata for juli måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli er stabilt, med en ubetydelig stigning fra juni med 0,05 o C. For resten av 2016 er det overveiende sannsynlighet for at vi går rett inn i en La Nina så tidlig som i perioden august til oktober i år!. For mer informasjon om værfenomenet El Nino, se KN120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH_LT_1979_thru_July_2016_v6-550x318UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Juli 2016 har med (+0,39 o C) gitt oss en liten pause i temp-eraturfallet på veien fra El Nino til La Nina. Nordlige halvkule bidrar med et uvesentlig fall på 0,03 o C til endringen fra forrige måned (fra 0,51 oC til 0,48 o C), mens sydlige halvkule har det noe varmere (fra 0,17 o C til 0,30 C). (Klikk i figuren for å se en større versjon).
Dermed fikk man den pausemåneden Dr. Spencer antydet var mulig i forrige måned etter det spektakulært temperaturfallet i juni+juli med 0,37 o C, det var en tilsvarende pausemåned i etterkant av forrige kraftige El Nino i 1998. Det aller kraftigste temperaturfallet for globale satellittmålinger var ifølge Dr. Spencer i februar 1988. tHans korte forklaring på fenomenet er at konveksjon fra vanndampen bidrar til oppvarming av troposfæren i en noe ujevn skala. Mer informasjon hos Dr. Spencer her.

UAH-v6-LT-with-2016-projection-2-550x330Blir 2016 det varmeste året?
Som lovet følger Dr. Spencer opp med å se på om 2016 blir det varmeste året etter at satelittmålingene gav pålitelige data fra 1979. Han skrev forrige måned at fallet i troposfærisk temperatur i tropene for mai-juni var spektakulært (ned 0,56 o C) og det sterkeste fallet som er observert i tropene siden 1979.
Dr. Spencers korte kommentar denne måneden bekrefter på bakgrunn av oppførselen til tidligere ENSO-fenomener at han anser det for usannsynlig at 2016 blir det varmeste året etter 1979. Bare tiden vil vise hvilke temperaturer vi ender opp med.

Du finner mye mer informasjon om global temperatur på climate4you, som er administrert av professor Ole Humlum, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

 

Støtt oss ved å dele: