Søndagsunderholdning?

I avdelingen for søndagsunderholdning bringer vi i dag denne lenken til «klimaforsker» Bjørn Hallvard Samsets opptreden i Finnmark, hvor han var innkalt som ekspertvitne i «Århundrets rettssak» under festivalen Barents Spektakel, samlet pressedekning fra iFinnmark her.. Altså et skikkelig spetakkel, det hele arrangert av lobbyistene i det klimaindustrielle komplekset. 

(redigert, utvidet  22.30 13.feb og 14.febr.) Vanligvis i en rettsak fins det en forsvarer for tiltalte og det fins en objektiv dommer, noe som mangler på denne seansen den skyldige er utpekt før rettsaken starter.

Det fremgår her at klimaforskning slik den praktiseres i IPCC-leiren ikke er helt som andre former for forskning. Det overlates til leserne å konkludere. Er det naturlig for en seriøs forsker å stille seg til disposisjon for et slikt mediesirkus?

(Red.anm. 14.feb) Vitnet Samset er fotografert i aksjon her, med belysning man vanligvis finner på et teater. Fotograf er iFinnmarks Ole-Tommy Pedersen, og da fotoet av avisen er lagt ut til allmenn bruk i det offentlige rom, gjengis det med hjemmel i sitatretten i Åndsverkloven.

Redaksjonen beklager
Redaksjonen beklager at vi i vanvare opprinnelig kom i skade for å benytte en fotomontasje med tilføyde detaljer som vittige sjeler har sirkulert i sosiale medier, istedet for det profesjonelle fotoet som er sitert her.

La oss se litt på faktaene
Først denne påstanden fra journalisten:
«Bjørn Samset jobber som forskningssjef i Cicero, en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo.»

Cicero ble stiftet som Institutt for Klimapolitikk i 1990, med en formålsparagraf som forutsatte at det eksisterte en menneskeskapt klimakrise. Dengang ble klimakrisen omtalt som global oppvarming. Når man starter med konklusjonen så dreier det seg aldri om vitenskap. Cicero er altså det politiske FNs klimapanels forlengede arm i Norge, planlagt, designet og etablert som en lobbyist i det Jens Stoltenberg i sin siste bok beskrev som det miljøindustrielle komplekset. Her kan man åpenbart lese miljø som klima, virksomheten er av samme art uansett, og aktørene er de samme.

Global oppvarming ble plutselig til klimaendringer
I de første 6 årene av Ciceros eksistens eksisterte det en slik signifikant oppvarming, men før årtusenskiftet inntraff det et trendskifte i global temperatur, slik at det etter dette ikke har eksistert noen global oppvarming (eller nedkjøling) større enn måleusikkerheten. Dette er en varmepause (The Hiatus) beskrevet over 3 sider i WG1 i FNs klimapanels siste hovedrapport. Bekreftet av uavhengig forskning.

Dermed sluttet Institutt for Klimapolitikk å snakke om global oppvarming, heretter het fenomenet klimaendringer – noe som har eksistert av helt naturlige grunner, så lenge jorda har eksistert. Retorisk-politisk var dette et smart grep, for nå kunne ethvert tilfeldig omslag i været knyttes til innsalget av klimakrisen i det offentlige rom.

Tvangsdekretet mot UiO
Ellers var det slik at universitetet i Oslo ikke ville ha noe med en slik politisert institusjon å gjøre. Så regjeringen måtte utstede et tvangsdekret, hvor budskapet til UiO var at det var vedtatt at Cicero (navneskiftet kom først ca 2006) var å anse som tilknyttet UiO, uansett hva UiO måtte mene om saken.

Hva er spisskompetanse for en klimaforsker?
Samsets inntreden på denne politiserte arbeidsplassen kom først etter navneskiftet, så det er naturlig at han heller vil snakke om noe annet. Klimaforsker er ingen vernet yrkestittel og er forøvrig et lite meningsfylt begrep, det man må se på er om man besitter spisskompetanse innenfor ett av de ca 50 fagfeltene som regnes til klimaforskningen. Spisskompetanse regnes som et professorat eller noe lavere utdanning kombinert med livslang læring innenfor og utenfor eget fagfelt.

Samset er ikke helt der enda, han er partikkelfysiker med tidligere jobberfaring fra CERN-reaktoren i Sveits, verdens største fysikklaboratorium. Sin spisskompetanse på klimafeltet fikk han etter eget utsagn gjennom et omskoleringskurs ved Cicero. Det er ikke kjent hva han ble omskolert til eller hvem som utførte denne prosessen. For de som vil vite mer, har Dr. philos Erik Bye forøvrig skrevet en omtale av Samsets faglige kvalifikasjoner og debattstil.

Samsets omgang med kjente fakta
(redigert kl 15.21+, 13.feb) Så var det Samsets mange mangslungne forskningsinnsats om klimaet. Han opptrådte eksempelvis på Dagsnytt 18 før jul i debatt med Carl I. Hagen, et NRK-innslag om klimaet av sjelden saklighet, hvor Samset kom med tallrike usannheter, fortielser og manipulasjoner av kjent vitenskap. Hans argumentasjon ble  raskt tilbakevist hos Klimarealistene. Samset ble også imøtegått i et rent vitenskapelig format i Klimanytt 181, forfattet av Ole Henrik Ellestad.
Og få dager senere på Ciceros nettside i «klimaforskningens 10 facts of life», opererer Samset med sine egne fakta i kjent stil, etter å ha kritisert andre for å holde seg med egne fakta. For en saklig og objektiv gjennomgang av klimasaken, anbefales til sammenligning denne lettskrevne rapporten fra fysikeren Stein Bergsmark.

Klimaet og Finnmark
Er det så noe saklig i dette medieoppslaget (fredag) fra www.iFinnmark.no? Vel, utover opplysningen om hva aktivistene i klimakriseindustrien planlegger, så er det ikke det. Vitenskapelig er dette selvmål. Man kan også mene at dette er en tragisk bruk av offentlige midler. Men her scores det, som forventet når de grønne NGOene er ute med sin agenda, opptil flere selvmål på klimaklovneri og klimapropaganda. Fotoet vi har vist, er alene nok til å dra på smilebåndet.

Observasjoner i naturen viser at det er sola sammen med noen astronomiske forhold som styrer klimaet, vår påvirkning er minimal. Det er ingen saklige grunner til at Norge skal bruke penger på meningsløse klimatiltak.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Det er mye usikkerhet rundt fremtidscenarier, noe IPCC heller ikke legger skjul på.

  Det mest vanvittige er likevel fornektelsen av at det har blitt dramatisk varmere, mer enn 0,1 grad pr. dekade siden alle målinger startet samt de siste 30 år. Ytterligere fokuseres det helt ukritisk på 1998 som universalreferanse for å desperat forsøke å bortforklare oppvarmingen. Faktum er at «varmpepausen» mellom 1998 og 2016 er forlengst forbi, og det at 2016 innenfor måleusikkerheten ikke 100% sikkert er varmere enn 1998 er totalt irrelevant for trenden helt klart fortsatt er økende. Det er bekreftet av ALLE globale datasett.

  Det er for enhver person mulig å verifisere trendene, her er hva jeg mener (UAH-data):

  Periode Trend (grader C pr. dekade)
  78-16 0,12 – R2 = 0,36
  87-16 0,11 – R2 = 0,21
  98-13 -0,06 – R2 = 0,02 (neglisjerbar korrelasjon pga. få data)
  98-16 0,05 – R2 = 0,02 (neglisjerbar korrelasjon pga. få data)
  00-16 0,11 – R2 = 0,09 (ennå svak korrelasjon pga. få data)

  • «Dramatisk» er vel å overdrive. Som jeg har nevnt før er det deler av NH som har fått det. Og mest utslag rundt Nordpolen. Uten den ville det knapt vært snakk om klimaendringer (USA har nesten ingen utslag). Varmepausen eksisterer jo mellom 1998 og 2016. Om ikke helt flat, så tydelig. Om ti år vil man kunne si noe om den gjentar seg på samme nivå. Du kan jo ikke nå si om det kommer en ny?

   • Det kommer trolig nye midlertidige varmepauser, basert på historien vet vi det. Ellers er eksisterte den siste varmepausen mellom 1998-2014 (ikke 2016). 2015 og 2016 var igjen rekordvarme. Trenden mellom 2000-2016 er lik som for hele serien siden målingene startet; 0,11 grader C økning pr. dekade. Over tid (glem endelig 1998) har vi hatt gevn økning over mange dekader.

    • 1998 og 2016 var begge topp-Nino år, så vidt jeg husker? Og 2016 var 4 (?) hundredeler varmere enn 1998, altså ingen statistisk signifikant øking.

     Og så får vi se om det nå kommer en periode med nedkjøling lik den vi hadde ca. 1945-ca.1975. Du vet, den gang media gikk helt av skaftet med skremsler om ny istid. Tror faktisk den også skulle være menneskeskapt (utrolig hva vi kan klare), og promotert av ledende klimaforskere.

     • Det spiller miminal rolle for trenden om det evt er fire hundredeler feil i en eller annen rettning for 1998 og 2016. Feilmarginen gjelder selvsagt også for alle andre år i serien.

 2. Det er ikke klimaendringer som er tema i debatten. Det er årsak til endringer.
  Hevder en at CO2 er skadelig for klima kan en gjøre en komparativ analyse.
  Eksempelvis CO2 versus vann. Vi registrere daglig at nedbør er en del av vær (og klima). Å benytte vann må vitenskapelig sett være akseptabelt for alle parter.

  1 m3 luft inneholder 2,7×10 (+19) molekyler. – () lik potens
  CO2 fra forbrenning av fossile brensler utgjør 16 (4%) (16×10 (-6) ppmv av totalt 400 ppmv i atmosfæren, altså 4,32×10 (+14) molekyler.
  Hver CO2 molekyl absorberer (i bandet 14,1 – 15,9 mikrometer) 1,41 – 1,25×10 (-20) J (joule, Ws).
  Vi velger minste bølgelengden som har høyest frekvens med høyest energiinnhold, og finner fra E= hxc/λ energimengden hvert molekyl absorberer:

  ECO2 = (6,63×10 (-34) Js x 3×10 (+8) m/s) / 14,1x 10 (-6) m = 1,41×10 (-20) J (joule, Ws)

  Altså: 16 ppmv absorberer samlet E= 1,41 x10 (-20) J x 4,32×10 (+14) = 6,09×10 (-6) J

  Til sammenlikning vil 1 m3 luft ved +15 Co og relativ fuktighet lik 60% inneholde 14 gram vann.
  Fordampningsvarme for vann ved +15 C er lik 580 cal/gram, eller 2427 J/ gram (1 cal = 4,185 J).
  Følgelig fører fordamping av 14 gram vann inn i følgende energimengde til 1 m3 luft:
  EH2O = 2427 J/gram x 14 gram = 33 978 J, eller = 33,978×10 (+4) J (joule, Ws).

  Fordamping av vann fra bakken fører altså mer enn 10 (+10) ganger så mye energi inn i 1 m3 luft, ved temperatur og relativ fuktighet som angitt, enn det CO2 fra forbrenning av fossile brensler gjør.

  • Og hva skal vi utlede av dine ligninger? At vanndamp er en årsak til klimaendringer? Er ikke økt CO2 i atmosfæren da årsaken til feedbacken (mer vanndamp) og dermed også årsaken til økt temperatur?

   • Vær (og klima) drives av energi. Sammenliknet med energi fra vanndamp er energi fra CO2 neglisjerbar som som pådriver av endring i vær (klima). Det har meteorologene visst siden Vilhelm Bjerknes la grunnlag for den fysikalske forståelsen av endring av vær med sin hydrotermodynamikk.
    Vanndamp bringer energi til luft ved at elektromagnetisk stråling fra sola fordamper vann på jordoverflaten. Energi kommer tilbake til bakken ved nedbør og vind. Nedbør som faller i fjellene våre kommer henter vi ut som elektrisk energi. Fra vindmøller henter vi også ut elektrisk energi.
    Det IPPC-leiren kaller «feedback» eksisterer ikke fysisk, kun i modellene deres. Vi andre forholder oss til fysikkens lover.

Kommentarer er stengt.