Sommervarmen i Norge i 2018

Forfattet av Jan-Erik Solheim

Varrnen i deler av Norge fikk  ekstremt med medieomtale i sommer, og mye av omtalen var av lav kvalitet. Med bakgrunn i offisiell temperatur-statistikk fra Meteorologisk Institutt for Norge for sommermånedene juni, juli og august kommenteres dataene som her presenteres i to figurer. Det er intet saklig grunnlag for å omtale varmen som ekstremvær eller på annen måte som unormalt vær.

Ingen varmerekord for Norge
I klimanytt 230 ble den varme sommeren kommentert av Ole Henrik Ellestad. Nå har Meteorologisk institutt (MI) oppdatert sin statistikk. De fem varmeste årene er markert. Vi ser av figuren til venstre at sommeren 2018 ikke ble blant de 5 varmeste. Den ble den 6. varmeste siden 1900 og 0,05°C kaldere enn 2014.

I samme figuren har MI tegnet en kurve som midler over 10 år og vi ser at de siste 10 årene har temperaturen i snitt vært som varmetoppen i 30-årene, mens toppen omkring 2004 var et par tideler varmere.

Østlandet fikk varmerekord – men ikke klimavarmetopp
Ser vi derimot på tilsvarende diagram for Østlandet, finner vi at 2018 ble den varmeste sommer siden 1900 med et gjennomsnitt på 12,86 °C. Nr 2 er 1997 med 12,71°C og deretter 1947 med 12,67°C.

Også i denne grafen finner vi en 10-års midling som viser et maksimum i 2005 med 11,13°C, som er 0,2 grader høyere enn toppen i 1935, mens gjennomsnittstoppen for 2018 er kun 0,1 grader høyere enn i 1935.

Siden klimaet er definert som endring av gjennomsnittlige temperaturer, kan vi ikke konkludere med annet enn at forskjellen mellom de to varmeste sommerperiodene de siste 119 år kun har blitt 0,2 grader varmere på 70 år, og at somrene på Østlandet de siste 10 årene i snitt har blitt 0,1 grader kaldere.

Hvorvidt den varme sommeren på Østlandet i år har stoppet, eller vil reversere utviklingen mot kaldere somre i Norge som helhet, som vi så i Klimanytt 230, vil de neste somrene fortelle oss.

 

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Det hjelper dessverre lite med grafer og fakta her på klimarealistene.com så lenge massene er hjernevasket av norske medier og Cicero, og delvis også FN’s klimapanel IPCC, med samstemte ensrettede skremsler og desinformasjon om vårt klima, globalt, nasjonalt og regionalt. Når de store seriøse medier, MSM, og institusjoner hevder det må det jo være sant, tenker man, uten å ha noen formening om at det ligger penger og politikk bak det hele og ikke åpen og etterprøvbar vitenskap…

Kommentarer er stengt.