Sommerens klimabløffer – og fakta

Klimanytt 164, av Ole Henrik Ellestad

Sommerens medieskriverier om klima fortsatte i samme uvitenskapelige spor med direkte gale påstander om mer ekstremvær, varmerekorder i 2016 et halvt år før tiden, bagatellmessige kostnader for klimatiltak osv. Men den viktigste nyheten, om nye beregninger av fremtidig solaktivitet på nivå med de som var under den Lille istid, forbigås i stillhet i Norge, men ikke internasjonalt. At forskere prøver å stoppe arbeidet er typisk, men begredelig.

I «Climategate»-epostene skrev Michael E. Mann etter «Hockeykurve»-skandalen at selv om den vitenskapelige debatten muligens var tapt, håpet han at de ikke ville tape klimadebatten i media. Og slik har det gått i Norge med Aftenposten og NRK i spissen, mens betydelige deler av internasjonale medier i større grad har referert klimaskeptikernes teorier og gradvis større skepsis til IPCC.

HA_MaunderBlant sommerukenes medieensretting tas «førsteprisen» av fortielsen av det viktigste vitenskapelige resultatet om lavere solaktivitet. Solforskere i England, de som beregner prosessene i selve solen, har utvidet teorien og beregnet variasjon av solaktiviteten basert på flere nivåer i solen. Beregningene stemmer med observa-sjoner av solflekkmønstrene de siste 400 år, bl.a. under den Lille istid, og med tidligere empiriske studier. Videreføres mønsteret skal solen og dermed kloden, frem til minimum rundt 2040, oppleve kalde perioder på linje med det Maunderminimum som var mellom 1645 og 1715. Det hører med at forskere fra IPCC-leiren har forsøkt å få trukket tilbake publiseringen av arbeidet uten å anføre en seriøs vitenskapelig diskusjon.

Aftenpostens Arild Færaas slo et slag for stadig nærmere et isfritt Nordpolen under «Må vite». Årsakene er menneskeskapt oppvarming. Ingen referanse til samme forhold da liknende overskrift ble benyttet i Dagbladet høsten 1945 (6 linjer) basert på sovjetiske observasjoner, før CO2 hadde nevneverdig effekt,. Og spørsmålet blir da: hvor er all isen som har smeltet i de siste tiår kommet fra når det var like lite is den gang uten at det er naturlige svingninger?

Dagsavisen promoterte Kristin Halvorsen, CICERO med bl.a. alarm om mer ekstremvær. Uvitende om at IPCC ikke har hevdet det i de senere år, og at data fra Meteorologisk institutt heller ikke viser dette for Norge (KN 124), støttet sogar av et post doc.-innspill i Aftenposten.

Henrik Svensen, Thomas Hylland Eriksen og Dag O Hessen slo et slag for å kalle de senere årene for Antropocen (menneskets tidsalder) – et helt nytt aspekt på perioder som vanligvis varer flere tusener til millioner år. Nina Kristiansen hadde et betimelig innlegg om at det er for mye tillit til publikasjoner og lite sjekking i akademia. Men påfallende at hun og andre som omtaler forskningsmanipulasjoner og -juks, ramser opp en rekke forhold – men aldri nevner klima til tross for skandaler som Climategate, Himalayagate, Amazonasgate, Sternrapporten, modelleringsresulteter som ikke stemmer med observasjoner, administrative justeringer av temperatur osv.

Christina Pletten skriver i Aftenposten at i Afrika er temperaturøkningene størst. Helt uvitende om at det er allment akseptert at endringer på kloden er klart størst i Arktis, at tropisk sektor har den minste stigningen, og at tørke og flom er regulære fenomener i regionen under El Niño, La Niña og andre naturlige sykluser.

Bjørn Lomborg refererte til studien fra MIT som viste at dersom alle lands CO2-reguleringer fremsatt i Parisavtalen blir realisert innen 2100, vil det redusere stigningen i global middeltemperatur med kun 0.2 C. Avtalen er kun et skalkeskjul for medie- og politikerretorikk, og forhåpenligvis være politikernes retrettmulighet.

Siv Jensen og Trine Skei Grande har vært i Canada for å studere avgiftspolitikk for CO2 mhp. industri, landbruk mm. Kanskje de bør se på realitetene og sløyfe retorikken. Venstre er i sin vippeposisjon blitt landets hovedpådriver for økonomisk klimasløseri. Kreftmedisin til pasienter  som ikke får moderne behandling fordi medisinen i dag er for dyr, økt satsing for nye legemidler mot multiresistente bakterier, bedret nasjonal sikkerhet ved økte bevilgninger til forsvaret og innsats for flyktningene vil stå seg bedre i et historisk lys. Det synes som om Ola Borten Moe (SP) bør få langt mer gehør når han nå påpeker miljøorganisasjonenes klimabløffer.

Det er bare ca 25 % av befolkningen i Norge som har stor tro på menneskeskapte klimaendringer (Gallup). Omtrent samme andel som i UK i 2010 etter «Climategate»-skandalen. Valget i 2017 vil avholdes i en periode med en kald La Nina-fase slik som vist i 2000 i figuren fra satellittmålinger per 27. juli og i en periode med fortsatt tilnærmet utflating av global middeltemperatur. Og med enda et eksempel på at et forbigående, naturlig værfenomen feilaktig hausses opp som menneskeskapt klimaendring.

 

 

Støtt oss ved å dele:

17 kommentarer

 1. Må si at som «utenforstående» og med for lite kunnskap til å vite for sikkert hva som stemmer blir det spennende å se hva som skjer i 2017.. Blir et slags breakingpoint da, hvor den ene eller andre siden «vinner»?

  • Neida, ikke noe breaking point og ikke noe «tipping point» heller. Hverken i klimadebatten eller i klodens klima. Det blir de samme gamle spådommene og advarslene om klimakrise -snart, dersom vi ikke kutter alvorlig ned på våre co2-utslipp. Men se det, det har verdens folk ikke tenkt å gjøre. Så da bærer det lukt inn i i undergangen, men først om noen hundre år, man er blitt mer forsiktig med de litt skumle rett-rundt-hjørnet spådommene. Hovedpoenget er å opprettholde kriseopplevelsen hos det folket som tross alt betaler for klima-forskningen og klikker på stadig nye oppslag i media om skrememnde ting som er vår skyld. Business as usual.

 2. Det hadde vært særdeles interessant om KR kunne lagt fram kilder som viser at det ikke er mer ekstremvær enn tidligere, sågar mindre, jfr. denne oppsummering av Ellestad. Ekstremvær er det som nå brukes mest flittig for å vekke/skremme folk. Har alltid lurt på hva man vil med å fortelle folk at de må våkne. Det er jeg ikke alene om, og folks kognitive dissonans slår raskt inn. Samtidig er den kogntive dissonans sin fetter – bekreftelsesfellen (confirmation bias) – også egnet til at folk ser at forskerne løper etter bevis for egen hypotese. Altså selvmord i opinionen. Selv det som er korrekt og farlig mht vær, slenges på bålet av en uvitende befolkning. Det er trist at vi sitter igjen med ekstrem synsing.

 3. Denne oppsummering inneholder mer enn nok til å kunne få politikere av alle farger til å stusse om man leste hva Ellestad her skriver. Var de ærlige og sannhetssøkende ville de ta initiativ til drøftelser og sjekking av stoffet. Men tidsånden er ikke fyllt av iver etter sannhet, klimapolitikken er vedtatt, og tiden brukes ikke til lesing av ikke-PK stoff. Enorme pengesummer kastes bort til ingen nytte. Det spinkes og spares på alle andre forhold og ting.
  Et annet meget lesverdig innlegg med lærerik tekst kommer fra Kenneth Richard, hvor han avkler store deler av IPCC’s mangel på logikk og ærlighet.
  Han avslutter med følgende:
  “Considering how fundamental climate sensitivity estimates are to climate science, and ultimately to the direction of political policies and energy production and consumption, these questions deserve to be answered . . . with something more substantive than what the IPCC authors have long believed to be true.” – See more at:
  http://notrickszone.com/2016/08/25/uncovered-incoherent-conflicting-ipcc-beliefs-on-climate-sensitivity/#sthash.CHyTkZuF.dpuf

 4. Pussig at Ellestad gjentar påstanden om Climategate, da seks undersøkelser viser at det ikke har skjedde noe muffens.
  (Moderator: Vennligst lær deg forskjellen på uavhengig granskning og hvitvasking før du kommer med usanne påstander om Climategate-emailene)

  Ny måte å telle solflekker på viser en en jevnere situasjon på solflekkfronten etter Maundef Minimum enn tidligere antatt: https://arxiv.org/pdf/1407.3231.pdf

  • Climategate avslørte holdninger vi ikke kan ha innen vitenskapen.Jeg lastet ned mailene da de kom og har lest gjennom flere samtaler. Det er ingen tvil om at M. Mann forsøker å omgå vitenskaplige metoder og forsøker å påvirke kolleger utenfor USA på en dårlig måte for å skjule svakheter i egen forskning. Phil Jones er nærmest et slaktoffer for Manns dårlige innflytelse, og forsvant senere også rett ut i en depressiv avgang. Bare Manns forsøk på å skaffe seg internasjonale priser for egen forskning gjennom gjensidig «nepotisme», burde fått alarmklokkene til å ringe. Det er ikke slik at klimaforskningen generelt bare er råtten, men Manns forskning er benyttet som alarm for alvorlige prediksjoner. Etter mailene å dømme, bør Mann utelukkes som seriøs leverandør av studier til klimaforskningen.

    • De ble frikjent av folk jeg ikke vet hvem er. Dette er ikke en kriminalsak. Det er vitenskapens voktere selv som må ta dette. Mann burde vært fratatt tidligere priser og fått karantene. HOLDNINGER og forsøk på fusk, er det vi reagerer på. En del av vitenskapen er nettopp å ta feil og rette opp. Her er det motsatte forsøkt.

    • Det har aldri kommet noe ut av interne granskninger (dvs. innen samme miljø). Blant annet stilte ingen av granskerne spørsmål om de virkelig hadde slettet temperaturdata slik de pålegger hverandre i epostene seg i mellom. Heller ikke var det noen som stilte spm. til det vitenskapelige grunnlaget.

     • Det ble i ettertid holdt et møte i London hvor man fra East Anglia- universitetet forsvarte seg med at deres fokus etter skandalen var på det de selv betegnet som «reputation management.» Dvs man forsvarte sitt omdømme med henblikk på å opprettholde bevilgningene. Det sier seg selv at man ikke i en slik sammenheng kunne spørre sine egne om de hadde begått lovbrudd ved å slette eposter.

      Epostene taler forøvrig for seg selv, men det fins alltid faktafornektere som nekter for absolutt alt, og selv etter at de som skrev epostene beskrev innholdet i dem som «pretty awful.»

      Mvh
      Geir Aaslid

 5. Flere har kommet med viktige og riktige kommentarer til Sandbæks uttalelse om at «IPCC ble frikjent». I så fall frikjent fra hva? Han har allerede demonstrert gjennom sine innlegg på Dagsavisen nye meninger at det er helt greit å jobbe for å å vinne mediedebatten selv om man har tapt den vitenskapelige debatten. Dvs. at mediedebatten bygger på andre fakta enn vitenskapen. Han om det, men det er ikke den type holdninger et opplyst demokrati bygger på.
  Og bare for å nevne det: Wegmannrapporten har slaktet M. Manns faglige arbeid med Hockeykurven som blir omtalt, som en skam for vitenskapen.

  «Climategate» er så viktig at jeg lager et eget oppslag om det. Om dataingeniøren som var lei av rundt 13500 administrative endringer i temperaturene som var innsamlet. Om Briffa (nestleder under M. Mann) fra CRU som skrev at det var vanskelig å tilfredsstille både IPCC og vitenskapen, og vitenskapen vant ikke alltid. Men kanskje viktigst når Tom Wigley, fysiker og leder for CRU – altså en av de ledende bak IPCC-hypotesen, skriver at modellene er for dårlige. Han bruker dem ikke, og det må utvikles nye.

  Er enig med Concerned Scientist om at dette er ærlige eposter. Men hvor står det om dette ærlige synet i IPCCs rapporter? Ingen steder. Den interne debatten mellom sentrale forskere sier noe helt annet enn IPCC-rapportene. Så ha epostene i bakhodet når man leser IPCC-rapportene. Og ta gjerne med dere info fra Sandbæks refferanse. Den forteller jo mye om Concerned Scientist.

  Og evalueringen i 2010 av IPCC som organisasjon konkluderte med at det var mangelfulle vitenskapelige prosesser, manglende behandling av usikkerhet og formidling av denne, manglende rolleforståelse og -utøving og sammenblanding av vitenskap og politikk. Alvorlig kritikk ifølge media. «Climategate» epostene er ypperlige illustrasjoner på disse punktene.

Kommentarer er stengt.