Solforskere advarer mot kulde

Professor Valentina Zharkova ved universitetet i Northhumbria varsler i en pressemelding at vi fra 2020 til 2053 vil se en sol med et svært redusert magnetfelt. Allerede i dag har vi en svak solaktivitet og denne meldingen føyer seg til en lang rekke lignende meldinger fra solforskere de siste 10 årene! Men denne meldingen er spesiell fordi vi ser at klimaforskere nå prøver å kneble solforskningen.

Maunder minimum
Dette kan bety at vi skal tilbake til et Maunder minimum, en liten istid med usedvanlig svak sol slik vi hadde i årene 1645–1715, med et vesentlig kjøligere klima i de påfølgende 150 årene. Det kan også hende vi «bare» får en nedgang i global temperatur på 0,5 grader, det er nok til å utslette all global oppvarming siste 100 år. Dette vil vi vite mer om i løpet av 4–5 år når neste solsyklus starter ifølge denne
3 år gamle studien som antyder et svakere solminimum.

HA_MaunderDet interessante her er at solforskningen er nær unison; det skal bli kaldere, men det er ikke enighet om hvor mye kulde som er det mest sannsynlige.

Figuren her er fra Habibullo Abdussamatov, medlem av Russlands Vitenskapsakademi. Han var blant de første som varslet et sterkt solminimum i vår tid.

 

Klimaforskere vil avskaffe ytringsfriheten
Nye vitenskapelige data om sola er altså for sterke nyheter for enkelte klimaforskere. Noen av dem reagerer med sjokk og vantro og istedet for å studere de nye dataene, så vil de kneble solforskningen og forlanger pressemeldingen trukket tilbake. Video her,

«They were trying to actually silence us»
Professor Valentina Zharkova

Også i Norge er ytringsfriheten under press på samme måte. Dette kommer vi tilbake til etterhvert.

FNs klimapanel bagatelliserer sola
Deres mandat omfatter kun menneskeskapte klimaendringer, dermed kan de fokusere på de menneskeskapte klimaendringene til tross for at disse enda ikke er observert ute i naturen. Samtidig med det sterkt overdrevne fokuset på våre utslipp kan man bagatellisere både solas betydning for klimaet, vanndampens dominerende rolle som såkalt drivhusgass og øvrige årsaker til naturlige klimaendringer, som vulkansk aktivitet. Når klimaforskere lojale til FNs klimapanel nå prøver å kneble solforskningen, så har de blitt en trussel mot ytringsfriheten.

Useriøs klimaforskning
Klimaforskningen slik den praktiseres av IPCC-leiren har lenge hatt overdrevent fokus på villedende modeller til fortrengsel for observasjoner og eksperimenter i naturen, noe som kom spesielt godt til syne da Hockeykøllegrafen ble avslørt som bedrageri. Nytt i år er at disse miljøene nå benytter ethvert tilfeldig omslag i været som bevis for sine påstander om menneskeskapte klimaendringer. Regner det, snør det, blåser det eller skinner sola så er alt dette nå blitt bevis for de menneskeskapte klimaendringene.

downloadImens jobber de innen solforskningen ufortrødent videre, med observasjoner av stadig færre solflekker. Det er et sikkert tegn på kjøligere klima i de kommende tiårene, i motsetning til alt det rare som havner i pressen bygd på myten om den CO2-drevne menneskeskapte oppvarming.

Her er en illustrasjon fra NASA som viser styrken på de tre siste solsyklusene i form av observert antall solflekker.
Fra vi observerer de svakere solsyklusene går det tid før vi merker de lavere temperaturene. For eksempel så går det ca 11 år fra solas innstråling varmer Golfstrømmen utenfor Florida til dette vannet når kysten av Norge.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Jeg savner en god forklaring, eller teori, på hvorfor solminimum skal forårsake synkende global temperatur, annet enn at det synes å være en historisk sammenheng. Solinnstrålingen varierer jo ekstremt lite med solflekkene. Kanskje Svensmarks teori kan få en bekreftelse?

  En ny liten istid vil på den ene siden være en global katastrofe i seg selv, men på den annen side vil det nok kjøle ned CO2-hysteriet og spare oss for milliarder på milliarder i feilinvesteringer for å løse et ikke-eksisterende problem. Uansett går vi svært intreressante og spennende tider i møte.

  • Manglende variasjon i solinnstrålingen er noe som stadig bringes opp som bortforklaring av IPCC-lojale krefter. Med det mener de solinnstråling i det synlige spekteret, etter at de har definert vekk alt annet, både solinnstråling utenfor det synlige spekteret som utgjør en vedentlig del, sammen med alle geomagnetiske effekter.
   Det er særdeles godt kjent innen solforskningen at solaktiviteten de siste 50 årene har vært svært høy, man må faktisk hele 8000 år tilbake for å finne en tilsvarende solaktivitet. For 8000 år siden var Hardangervidda dekket av skog og det eksisterte ikke en eneste isbre i Norden. Det må ha vært 3-4 grader varmere enn i dag.

   Videolenken i oppslaget fører til et intervju med professor Zharkova, som gir en kort forklaring på hva som er nytt i hennes forskning.

  • Det forundrer meg i hvilken grad klimarealistene overser Svensmark En av grunnene kan være at effekten av økt kosmisk stråling er vanskelig å tallfeste? Men jeg er ganske så sikker på at S må hentes fram som forklaring om ikke så lenge

   • Det er ikke korrekt at Svensmark blir oversett av oss, du kan for eksempel lese om ham her: http://www.klimarealistene.com/2015/09/10/kosmisk-straling-skyer-og-klimaet/

    Klimarealistene arrangerte ifjor et eget seminar med reise til København, omvisning i Svensmarks laboratorium, samt en forelesning fra Svensmark selv med en gjennomgang av hans forskning. Seminaret var fulltegnet.
    Min egen vurdering er at det stort sett bare er politisk korrekthet og Nobelsystemets iboende naturlige treghet som hindrer at Svenskmark kan tildeles en Nobelpris i fysikk, men det er å håpe at dette kan finne sted om ikke alt for lenge..

  • «En ny liten istid vil på den ene siden være en global katastrofe i seg selv,»

   Jeg tviler på det. Vi er så uendelig bedre rustet til å tilpasse oss idag, i forhold til den noe kjøligere perioden for et par hundre år siden. Det er liten tvil om at varmeperioder har vært gunstige for menneske-heten (sic), men glem ikke at LIA også var tiden for enorme fremskritt innen teknologi, kultur og kunst.

   Newton overlevde i kulden, det samme gjorde Voltaire og Kant, ja selv Mozart og Beethoven klapret trossig på sine frosne tangenter i Fimbulvinteren.

 2. Dette er i alle fall dårlige nyheter for de som pusher Agenda 21 , basert på forferdelig menneskeskapt global oppvarming.
  De som ikke leste Pravda – For den interesserte har vi forøvrig en lesverdig artikke datert 11. mai 2016
  «Six Issues That Are Agenda 21»:

  http://www.pravda-tv.net/six-issues-that-are-agenda-21/

  Ringen er sluttet , Los Angeles Times tar ikke inn artikler fra klimaforskere som ikke tror på FNs klimateorier , og man må til tross for pressestøtte lese Pravda for å holde seg orientert om den del av klimapolitikken som ikke ropes ut på torget i vesten .

  • Ref min forrige – og siste avsnitt i Aaslids artikkel over.
   Det bekreftes daglig at majoriteten av media uhemmet markedsfører IPCCs klimateori . I tillegg har vi fortielser og knebling av uønsket klimaforskning – kommentarer og ytringer som ikke passer inn i det som tydeligvis er deler av medias propagandaoppgave .
   Her en artikkel her som tar opp dette:
   «Censorship Won`t Win the Climate Debate» ført i pennen av Larry Bell , jan. 2016:.
   http://www.newsmax.com/LarryBell/Climate-Change-Global-Warming/2016/01/25/id/710739/

 3. Til tross for «Den lille istid» påstås det at det gjennom hele 1700-tallet kunne drives hvalfangst nord for Svalbard grunnet et mildere klima og mindre is enn vi har nå!

Kommentarer er stengt.