Solaktiviteten for september

Vi ser på solaktiviteten i september måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, nettsiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Også i september var det lav solaktivitet. Lav solaktivitet kommer til å være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021.

sonn1Svak sol i september
Observerte solflekker (SSN – SunSpotNumber) var i september 44,7 som er 64% av gjennomsnittet for denne 94 måned i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observasjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755.

Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, samt gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, med syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Daltonminimumet i årene 1798-1810. For hver nye solsyklus starter man månedstellingen fra nr 1, man sammenligner så dette månedsnummeret med samme månedsnr i alle de tidligere solsyklusene.

Den gjennomsnittlige lengden på en solsyklus er 11 år, korteste syklus har vært 7 år, mens den lengste har vært på 14 år. De varmeste syklusene har vært de korteste, mens de kjøligere er lengre enn gjennomsnittet. Forrige syklus varte i 12,2 år og denne syklusen kan bli minst like lang.

Man ser at det i de siste 18 månedene har vært lavere aktivitet enn i syklus 5 som innledet Dalton-minimumet i 1795.

sonn2Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 94 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse.

Anomaliene summerer seg til minus 3704.

Nettsiden til Bosse og Vahrenholt som vi har lenke til i ingressen har igjen en del tilleggsinformasjon, denne gangen angående smeltesesongen for havis i Arktis.

 

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.