Solaktiviteten for november 2015

Vi ser på solaktiviteten i november måned, med data hentet fra websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Det har som vanlig vært en måned med lite solflekker, dette kommer til å fortsette lenge med små variasjoner i ca 5 år til før vi tar fatt på starten av den neste og enda svakere solsyklusen.

sun1-1024x602Svakere sol i november
Observerte solflekker (SSN – SunSpotNumber) var i november bare 63,2 og 72% av gjennomsnittet for denne 84 måneden i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observasjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755. Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, og syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Daltonminimumet i årene 1798-1810.

sun2-1024x611Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 84 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse.

Nåværende syklus kommer til å bli en lang syklus siden den er så svak, syklus 5 varte i hele 12,6 år og omtrent det samme kan derfor forventes nå hvis sammenligningen med nr 5 holder seg. Anomaliene summerer seg til minus 3403.

Frank Bosse mener å kunne se tidlige tegn i observasjonene som kan tyde på at neste solsyklus kan bli svakere enn den vi nå har, men det er for tidlig å si noe om hvor mye svakere. For detaljer se her.

Støtt oss ved å dele: