Solaktiviteten for mai og juni

Vi ser på solaktiviteten i mai og juni måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Mens mai har vært en normal måned, så har juni satt rekord for lav solaktivitet og har hatt 9 dager med bare en eneste liten solflekk. Lav solaktivitet kommer til å være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021.

DKS_SSN-Jun16Rekordsvak sol i juni
Observerte solflekker (SSN – SunSpotNumber) var i mai 52,1 som er 2/3 av gjennomsnittet for denne 90.måned i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observasjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755.
Juni derimot slo ettertrykkelig bunnrekorden for 91.måned, med et SSN gjennomsnitt på 20,9. Forrige bunnrekord for mnd 91 er hele 39, satt i syklus 14 som varte fra 1902 til 1914.

Figuren over og til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, samt gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, med syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Daltonminimumet i årene 1798-1810. For hver nye solsyklus starter man månedstellingen fra nr 1, man sammenligner så dette månedsnummeret med samme månedsnr i alle de tidligere solsyklusene.

DKS-Jun16Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 91 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse.

Anomaliene summerer seg til minus 3612, sist vi så på dette, for februar, var summen minus 3443.

Bosse og Vahrenholt har en del mer materiale om sola nå, samt en gjennomgang av temperaturene etter El Nino. Dette kan dere lese ved å klikke på lenken i ingressen. En interessant bemerkning er at CO2-innholdet i atmosfæren har økt med ca 10% siden 1998. Vil det for året 2016 resultere i et rekordvarmt år, eller blir det kjøligere enn i 1998?

HA_Maunder(Edit 14.7) Sola i pressen
Sommeren er også den delen av året hvor journalistene oppdager sola og slipper til solforskerne. Her er et ferskt intervju med Pål Brekke i Dagbladet, hvor det attpåtil er med to grafiske illustrasjoner som illustrerer utviklingen.
Den vi viser her som Pål Brekke har foret Dagbladet med, er fra Habibullo Abdussamatov ved Pulkovo-observatoriet i St. Petersburg. Han er  Russlands fremste solforsker, medlem av VItenskapsakademiet i Russland og har varslet et kommende solminimum i 2043, med en usikkerhet på +/- 11 år.

Valentina Zharkova er en annen yngre solforsker som har gjort seg bemerket de siste årene. Hun uttaler til pressen i England:  “We confidently predict this minimum will last for three cycles (33 years), not as long as the last one, but during this time global temperature may fall by an average of 1.5°C although there will be fluctuations across the globe.”

Her varsles det altså en mulig global nedgang i Temperatur på 1,5 grader. Det er det tredoble av all den globale oppvarmingen vi fikk de siste 100 årene.

Støtt oss ved å dele: