Solaktiviteten for januar 2016

Vi ser på solaktiviteten i januar måned (etter å ha hoppet over desemberstatistikken), med data hentet fra websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Det har vært en ganske rolig måned med lite solflekker, dette kommer til å fortsette ut denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021.

marv1-1024x603Svakere sol i november
Observerte solflekker (SSN – SunSpotNumber) var i januar bare 56,6 og 71% av gjennomsnittet for denne 86 måneden i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observasjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755. Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, og syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Daltonminimumet i årene 1798-1810.

marv2-1024x609Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 86 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse.

  1. syklusmåned høsten 2011 var solflekkmaksimum på solas nordlige halvkule, mens måned 68 sommeren 2014 var solflekkmaksimum på solas sydlige halvkule. Anomaliene summerer seg til minus 3443.

 

Støtt oss ved å dele: