Solaktiviteten for februar

Vi ser på solaktiviteten i februar måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, nettsiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Også i februar var det lav solaktivitet, noe som vil være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021. Lesere som følger lenken over vil også finne interessant informasjon om sjøisen i Antarktis på Die Kalte Sonne.

Svært svak sol i februar
Observerte solflekker (SSN – Sun Spot Number) var i februar 26,1 som er halvdelen av det forventede denne måneden, utifra gjennomsnittet for denne 99. måned i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observasjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755.

Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, samt gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, med syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Daltonminimumet i årene 1798-1810. For hver nye solsyklus starter man månedstellingen fra nr 1, man sammenligner så dette månedsnummeret med samme månedsnr i alle de tidligere solsyklusene.

Den gjennomsnittlige lengden på en solsyklus er 11 år, korteste syklus har vært 7 år, mens den lengste har vært på 14 år. De varmeste syklusene har vært de korteste, mens de kjøligere er lengre enn gjennomsnittet. Forrige syklus varte i 12,2 år og denne syklusen kan bli minst like lang.

Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren, under til venstre. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 94 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse – tredje svakest etter at observasjonene startet i 1755.

Anomaliene summerer seg til minus 3869.

 

 

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/466/2114/303

  «It is important not to make the mistake made by Lord Kelvin and argue that there can be no influence of solar variability on climate: indeed, its study is of scientific interest and may well further our understanding of climate behaviour. However, the popular idea (at least on the Internet and in some parts of the media) that solar changes are some kind of alternative to GHG forcing in explaining the rise in surface temperatures has no credibility with almost all climate scientists.»

  • [..almost all..] ? 97% ? /sarc
   Kan du forresten kvantifisere denne ‘GHG forcingen’ din? IPCC er i hvert fall ikke enig med seg selv, og det virker uansett nokså vilkårlig å hevde x-antall grader ‘per dobling’ – hvor begynner man da? 10 ppm? 100 ppm? 200 ppm ? 350 ppm?

   • …snip (Moderator: Vi takker nei til gjentatt lenkespam. Det skal kommenteres innledningsvis med egne ord, med evt en eller flere lenker som støtte eller fordypende begrunnelse)

    • Når jeg kommenterer med egne ord blir innleggene mine stort sett slettet eller sensurert. Når jeg svarer på spørsmål …snip
     (Moderator: Har du lagt merke til at alle andre er i stand til å føre en seriøs debatt her, bortsett fra deg?)

  • Det finnes ikke noe vitenskapelige bevis på at solen ikke har noe innvirkning på jordens klima.
   Da ser du ikke det store bildet. Det er faktisk solen som er solsystemet med 99,86% av solsystemets totale masse.
   Det faktisk solen som gjør havet flytende og at det foregår prosesser som er vitale for at liv kan leve på jorden.
   Å tro at en stjerne som lyser sterkere en 85% av stjernene i Melkeveien er stabil må du tro om igjen.
   Nå går dessverre vår liv givende stjerne i ville. Hva kommer til å skje. Det er bare ett tidspunkt for globalt temperatur fall. Og de siste 4500 årene er det kartlagt 75 store temperatur svingninger. Og de alle er naturlige og ingen av de har noe med Co2 å gjøre. For Co2 har jo bare hat innvirkning siden 1950 tallet i følge IPCC. Ikke at solen har hat ett Grand Maximum fra ca 1920 fram til 2000.

 2. De som TROR at CO2 i atmosfæren gir en stråling av energi tilbake til jordoverflaten, som igjen har innvirkning på endring av vær (og klima), må ut fra et energiteknisk synspunkt også TRO følgende:

  * at stille vann kan renne oppover bakke
  * at stille vann kan skape bølger som igjen kan skape vind
  * at en blir varmere av å stå foran en isblokk

  Kort sagt; TRO at en energitilstand på et lavt nivå kan overføre energi til en energitilstand på et høyere nivå.

  Om fenomener drevet av energi kan en ikke TRO, en må VITE.

  • Mortensen,
   Mer interessant ville vært din betraktning om effekt (energi/tid) av CO2 sin tilbakestråling som funksjon av temperatur, absorbsjons/emmiteringfrekvens og bølgelengde. Husk å forutsette at omgivelsene (typisk N2 og O2) er KALDERE enn det eksiterte CO2-molekylet som har mottatt energi (ref. energitilstand fra HØYT til LAVT og ikke omvendt). Lykke til!

Kommentarer er stengt.