Solaktiviteten for februar 2016

Vi ser på solaktiviteten i februar måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Det har igjen vært en stille måned med lite solflekker. Dette kommer til å fortsette ut denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021.

ben1Svakere sol i februar
Observerte solflekker (SSN – SunSpotNumber) var i februar bare 57,2 mens 80,8 er gjennomsnittet. 57,2 er 71% av gjennomsnittet for den 87.måned i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observa-sjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755.

Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, samt gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, med syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Daltonminimumet i årene 1798-1810. For hver nye solsyklus starter man månedstellingen fra nr 1, man sammenligner så dette månedsnummeret med samme månedsnr i alle de tidligere solsyklusene.

ben2Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 87 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse.

Anomaliene summerer seg til minus 3465, forrige måned var summen minus 3443.

Støtt oss ved å dele: