Solaktiviteten for desember

Vi ser på solaktiviteten i desember måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, nettsiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Også i desember var det lav solaktivitet, noe som vil være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021.

Svak sol i desember
Observerte solflekker (SSN – Sun Spot Number) var i desember 19,5 som er 35% av gjennomsnittet for denne 97. måned i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observasjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755. Det var 6 dager i desember uten solflekker, men allerede nå i januar har det vært 10 slike dager.

Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, samt gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, med syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Daltonminimumet i årene 1798-1810. For hver nye solsyklus starter man månedstellingen fra nr 1, man sammenligner så dette månedsnummeret med samme månedsnr i alle de tidligere solsyklusene.

Den gjennomsnittlige lengden på en solsyklus er 11 år, korteste syklus har vært 7 år, mens den lengste har vært på 14 år. De varmeste syklusene har vært de korteste, mens de kjøligere er lengre enn gjennomsnittet. Forrige syklus varte i 12,2 år og denne syklusen kan bli minst like lang.

Man ser at det i de siste 18 månedene har vært lavere aktivitet enn i syklus 5 som innledet Dalton-minimumet i 1795.

Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 94 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse – tredje svakest etter at observasjonene startet i 1755.

Anomaliene summerer seg til minus 3817.

Nettsiden til Bosse og Vahrenholt som vi har lenke til i ingressen har igjen en del tilleggsinformasjon for spesielt interesserte, denne gangen angående solas polare felt hvor nord og syd i denne solsyklusen er i fase, mens de var i motfase i forrige solsyklus.

 

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Men det har flere ganger vært kraftig nordlys. (Kanskje ingen sammenheng ?)

Kommentarer er stengt.