Stadig flere tegn kommer til syne, som viser at man i Tyskland i stigende grad skjønner at man er på villspor – både i klimapolitikken og med det kostbart meningsløse «Energiewende». Her er noe av det redaksjonen har plukket opp i det siste.

EUs Ti Bud og klima

EUs 27 ledere har på ukens møte i Sibiu i Romania uttalt seg om unionens politikk for de neste årene, med en særdeles uforpliktende erklæring som man i EU-kretser selv omtaler som EUs Ti Bud. Selve politikken kommer til avstemning i juni, etter EU-valget hvor man også skal omfordele de lukrative toppjobbene i unionen. Britene ble ikke invitert, siden de fleste i EU tar «Brexit» som en selvfølge.

Allerede i mars var det klart at EU var splittet i klimapolitikken, med en vestlig gruppe på 8 land, ledet av Frankrikes Macron og EU-kommisjonen som pådrivere for en enda mer absurd klimapolitikk, med en dekarbonisering senest i 2050, støttet av Paris-avtalens intensjoner. Disse vil bruke 25 % av EU-budsjettet på krigen mot klimakrisen. Pådriverne for denne politikken som vil gjøre Europa til et avindustrialisert reservat, inkluderer media og den grønne mafiaen (WWF, Greenpeace og lokale varianter).

Polen, Tyskland og Italia er de viktigste i den andre gruppen av land, støttet av det EU har igjen av industri . Disse har fått nok, og nekter å sette et årstall for dekarbonisering, uansett hvilket år som velges. Dekarbonisering betyr at man skal komme ned på netto null, altså at mindre utslipp av CO2 kan tillates dersom de motvirkes av CO2-fangst og lagring, eller av tiltak utenfor EU som reduseres andre lands utslipp.

EU-kommisjonen har arbeidet med alternativer, siden EU-landene erfaringsmessig sjelden velger den mest ekstreme varianten av kommisjonens forslag til politikk. Et av alternativene er en 85 % reduksjon i utslippene til 2050, og en innskjerping av kravene til 2030, til tross for at det i dag er klart at EU vil mislykkes totalt i å redusere utslippene med 40 % til 2030. Heller ikke Tyskland har noen som helst sjanse til å nå sine utslippsmål for 2020 eller 2030.

EUs klimapolitikk som fotnote

Striden har resultert i at klima og klimaendringer ikke er omtalt i møtedokumentet, med unntak av en fotnote-lignende setning med EU omtalt som en ansvarlig global leder i et regel-basert internasjonalt system, som også nevnte frihandel. En Greenpeace-leder var sjokkert over formuleringen, noe som tyder på at flere og flere EU-politikere skjønner at de er blitt lurt og at klimapolitikken er i støpeskjeen.

Det er kjent fra før at spesielt landene Italia, Ungarn, Polen og Romania ikke løfter en finger for å komme i mål med klimatiltakene. Også Tsjekkia og Østerrike har fått nok, men holder en lavere profil.

De mange grønne ekstremistene som strømmet til Sibiu fikk altså ikke oppleve flere svulstige erklæringer om klima. Ikke fikk de borgermesterens tillatelse til å demonstrere i gatene i Sibiu heller. Hellige Sankt Greta fra Sverige glimret med sitt fravær, til tross for at det nå er kjent at hun har den mirakuløse evnen at hun kan se CO2-molekylene ifølge boken hennes mor har utgitt. (Foto av Hanna Franzen, brukt i Rentzogs grønne investor-prospekt i 2018)

Hun har tidligere, styrt av Greenpeace-ansatte, talt i tunger både for en tom sal på klimatoppmøtet i Katowice og for de grønneste partigruppene i Europaparlamentet. Parlamentet selv og de store partigruppene takket nei til tilbudet om grønn tungetale. Her hjemme ble styret i Fritt Ord så imponert (muligens over det innovative misbruket av barn til støtte for klimakrisen) at de gav henne (og Natur og Ungdom) Fritt Ord prisen 2019 på 500.000 kroner i muligens den mest skandaløse tildelingen noen sinne.

Energiewende som Untergang?

En gruppe på 4 journalister skriver i Der Spiegel 3. mai om erfaringene med Tysklands grønne skifte, det største politiske prosjektet i Tyskland etter gjenforeningen av landet. Energiewende tok av etter Fukushima-katastrofen i Japan i mars 2011, hvor det ble vedtatt å stenge ned landets atomkraftverk, til tross for at Tyskland ikke ligger i en jordskjelvsone med truende tsunamier. Landets energibehov skulle gradvis dekkes av vind og sol, med et ubetydelig bidrag fra biomasse og vannkraft.

Den føderale revisjonen har påpekt i et kritisk notat at Energiewende har kostet minst 160 milliarder Euro på bare 5 år. Etter at Angela Merkel signerte Paris-avtalen i 2015 er lite blitt gjort og både migrasjonsdebatten i Tyskland og den raske veksten til det populistiske partiet AfD, som har gjort den naturfaglige kritikken av klimapolitikken til en fanesak, har gjort klimapolitikken til en lite interessant politisk bakevje for de to store partiene.

Energiewende er i ferd med å kollapse, nye vindprosjekter er blitt en truet art og det eksisterer ikke lagringsmulighet (batterier) eller kraftlinjer til å få energien fra vind og sol ut til forbrukerne på de få vellykkede dagene hvor sola skinner hele dagen og det blåser sånn akkurat passe. Befolkningens motstand mot politikken er i ferd med å bli massiv.

Tyskland får i dag 35 % av sitt elektrisitetsbehov dekket (årlig gjennomsnitt) fra 1,7 millioner solcelle-anlegg og nesten 30 000 vindmøller på land og 1305 i Nordsjøen og Østersjøen. Variasjonene er store, fra nær null til 100 % av behovet. Subsidiene er blitt massive, med årlige kostnader på 25 milliarder Euro.

For ti år siden ble det bestemt at man i Energiewende trengte 7700 km kraftlinjer fra nord til syd. Av disse er 950 km bygd hvorav 30 km i 2017. I Berlin spøkes det med at 30 km er så langt en snegle kan bevege seg på ett år. Befolkningens motstand har ført til at de nye linjene skal legges i bakken, noe som gjør saksbehandlingen enda tregere og fører til en drastisk økning i prisen for disse prosjektene. For vindmøller var det over 1700 nye installasjoner i 2017, mens det i 2018 bare var 743. I Bayern kom det bare 8 nye, siden befolkningen har fått bedre lovbeskyttelse mot skadelig infralyd fra vindmøllene. Lovpålagt minimumsavstand i Bayern til nærmeste bolig er slik at det i praksis ikke er mulig å bygge vindmøller i Bayern nå.

Journalistene er klart skuffet over det til nå mislykkede Energiewende, og trekker sammenligninger med land som har hatt et vellykket grønt skifte (Nederland, Sverige og Norge). For Norges del er vellykketheten konkretisert til påstanden om at vi ikke skal ha biler på veien i 2025 med tradisjonell forbrenningsmotor. Noe som tas som en selvfølge.

Makten til å gjennomføre Energiewende i Tyskland er fordelt mellom Kansler Merkels kanselli, og departementene for Miljø og Økonomi. Siden de to siste sjelden er enige om noe som helst, og politikerne i ledelsen ikke går til krig mot det andre departementet er det ikke mulig å få gjort mye. Intet skrives om hva tyske politikerne tenker om denne skandalen.

Grønne jeremiader

Siste halvdel av oppslaget i Der Spiegel er grønn ønsketenkning. Riktignok i et saklig format, i motsetning til dette ferske oppslaget som bare er skittkasting rettet mot alle som kan mistenkes for å være klimadissidenter. Journalistene mener løsningen må være et grønt skifte i versjon 2.0 som omfatter alle sektorer inklusive en renovasjon av bebyggelsen, og illustrerer dermed medienes totale kunnskapskollaps også i Tyskland. De skjønner heller ikke noe av behovet for økt reservekraft i form av kull- eller gasskraftverk på stand-by som må trå til for å dekke energibehovet når vinden plutselig stilner, eller sola går ned for kvelden.

2023 er året hvor Tyskland skal koble ut de siste atomkraftverkene og stenge de gjenværende kullkraftverkene, nevnes det i oppslaget. Uten at det forklares for leserne at dette ikke er mulig, med mindre tyskerne skal greie seg med elektrisitet bare når det blåser eller før sola går ned.

Energiewende 2.0

Hydrogen er det magiske ordet i Energiewende 2.0 ifølge Der Spiegel. Det vises til at nye testanlegg er bygd hvor energien fra lokale vindmøller brukes til elektrolyse av vann, slik at man får hydrogen. Hydrogenet kan så brukes til å produsere metan. Nærmest i en bisetning innrømmes det så at økonomien i dette ikke er god, over 60 % av energien forsvinner i prosessene.

Der Spiegel nevner så enda et genialt grønt prosjekt. Nye elbil-typer som kan levere energi fra sitt batteri og til elnettet mot betaling når det er behov. Det vises til en testbil som tjente inn 20 Euro på en uke, noe som ideelt kunne gi bileieren 1000 Euro i året i inntekter. Haken ved det hele, som ikke nevnes, er at det ikke eksisterer særlig mange elbiler i Tyskland.

Avslutningsvis nevnes det at løsningen i Energiewende 2.0 må inkludere klimakvoter for den halvdelen av næringslivet som i dag er unntatt for å gjøre det dyrere å slippe ut CO2, og en gigantisk satsning på versjon 2.0 må til, som fram mot 2050 vil bli enda dyrere enn Tysklands gjenforening. Medisinen er altså mer av det samme, men den blir enda dyrere, ifølge Der Spiegel.

Støtt oss ved å dele:

14 kommentarer

 1. Ja da ble det vel som mange skjønner at penger begynner å bli borte og folk blir møkka lei alt som har med klima, så da blir det vel lille Norge og Sverige og Nederland som må gjøre alt om Paris avtalen skal gjennomføres eller blir det avsluttet??

  Da fikk Trump rett at USA ikke ville være med på dette.

  Men om det er sånn at de skal flytte år til 2050 da vil jo kloden være borte om dette med klima er riktig….. Så spørsmål er om klima forskere kommer med nye løsninger eller at de finner ut at verden har ikke sååå dårlig tid som først tenkt ??

  Synes dette blir uansett veldig mye rot med klima avtalen

 2. Time will show!
  Et tankeeksperiement:
  1. Hva ville konsekvensen være dersom 80 % av verdens energibruk var basert på fossile kilder og det ble innført forbud mot storskala anvendelse av biologiske energikilder.

 3. Det grønne skiftet i Tyskland, og EU, har vel egentlig havarert. Såvidt jeg kan se hadde de en energimiks i 2017 med ca 58% olje og gass, 22% kull, 6% atomkraft og kun 13% fornybar av ymse slag hvor bioenergi dominerer. Dette har vel ikke endret seg dramatisk siden. Ved å fjerne kull- og atomkraft om noen få år forsvinner nesten 30% av energiforsyningen. Dette blir neppe erstattet av sol og vind som allerede nærmer seg smertegrensen, og da gjenstår vel i grunnen kun gasskraft. Er dette den tyske varianten av grønt skifte tro?
  Ellers syns jeg det er merkelig at man her i Europa er så opptatt av Parisavtalen og av å sage over den grenen man sitter på. EU og Norge er snart de eneste som tror de kan redde verden fra fortapelse, og EU er i tillegg delt i synet på dette. USA holder armlengdes avstand, Kina later som men forplikter seg ikke til noe som helst og bygger kullkraftverk i store antall både hjemme og ute, India likeså. Hvis man også tar med noen andre store nasjoner som Russland, Brasil og Indonesia som heller ikke forplikter seg til noe og alle ulandene som kun venter på de pengene som er lovet, kan vi se for oss en verden som ikke har spesielt stor tro at CO2 er noen fare for planeten og som har helt andre utfordringer å bale med…

  • Høres ut som Tyskland er på vei bort fra første delen å ønsker lengre frister som 2050 det er vel folket begynner å bli lei alt sammen og sikkert koster mye mer penger enn først tenkt.

   Det er skuffende ovenfor alle unge som har fått servert noe men at stor land trekker på avtalen

   Det er veldig skuffende at ikke VG eller andre media får fakta frem til folket i Norge sånn at ikke folk blir lurt

 4. Det er ville tilstander i media, og slik dette har utviklet seg viser det medias utrolige makt, og jeg tror NRK er ute og sprer «Fake news» i dag igjen.

  Dette kan vel umulig stemme?

  Nye tall: Mer CO₂ i atmosfæren enn på tre millioner år
  (Nrk 15.05.19) Lørdag passerte konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren 415 deler per million, ved en målestasjon på Hawaii. Forrige gang atmosfæren inneholdt like mye CO₂ som i dag, var for over tre millioner år siden, skriver AFP.
  https://www.nrk.no/urix/nye-tall_-mer-co_-i-atmosfaeren-enn-pa-tre-millioner-ar-1.14550933

   • Beklager Jarle, men en plansje fra klimaforskere som er tatt i en rekke løgner og har bommet på samtlige klimaskremsler siden 70 tallet, er lite troverdig. Derfor jeg la ut spørsmålet her hvor man kanskje kan få et annet syn på saken, noe som er svært viktig i en debatt hvor bare den ene siden er representert og hvor faktasjekkerne går til «feilkilden» og ber om dokumentasjon…

    Det er funnet tusner av aktive undersjøiske vulkaner de siste 20 år og de spyr ut 1200 grader gloheit lava OG Co2. Dette ante man ikke og i 2013 ble det meldt et funn på flere hundre aktive undersjøiske vulkaner på havbunnen mellom Svalbard og Grønland. SELVSAGT vil det påvirke klima på Svalbard og deler av Grønland, og SELVSAGT vil det varme vannet som sendes videre SMELTE sjøis.

    Hvor mye er ikke godt å si i en svært skjev klimadebatt, men solen er sterkere enn på 8000 år, magnetskjoldet er svekket med ti prosent de siste hundre årene, og NASA fant en sprekk i magnetskjoldet i 2008 som er fire ganger større enn jordkloden. https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/16dec_giantbreach/

    Det haglet også av artikler ved årtusenskiftet om disse polvandringene som skulle skape «klimakaos» og kanskje kunne vi få sydentemperaturer i norden. Denne polvandringen er bekreftet i 2010 og viser kanskje hvorfor det er så mange lokale klimaendringer i klimakaoset, men når man kun har en synder, nemlig Co2, er det stor sjanse for at vi har et klimajustismord.

    Co2 gjør kloden grønner og artsmangfoldet øker. Selv Sahara overrasker forskerne. Pingvinene flytter på seg som man ser etter skrekkmeldingene om at bestander kollapset, at Ooops, vi fant visst 1,5 millioner pingviner som hadde «gjemt seg bort» men de hadde som følge av en nyoppdaget vulkan i Vest-Antarktisk og som smelterVest-Antarktis underfra, flyttet seg til Øst-Antarktis. Isbjørnen har økt i antall med 30-40 prosent og skrekkbildene er avslørt som syk isbjørn og ikke utsultet. Bamsen på Svalbard har det bra, og på tross av varmen…

    NORDPOLEN FLYTTER SEG MOT SIBIR RASKERE ENN VENTET
    (VG 7. feb. 2019) – Den magnetiske Nordpol har drevet så fort mot Sibir at forskere har sett seg nødt til å oppdatere modellene som gir GPS-systemene

    At disse forskerne vet Co2 nivået for 3 millioner år siden er meg ubegripelig. Var det da Grønland var grønt?

    SJOKKRAPPORT: VERDEN KAN SLIPPE UT FIRE GANGER SÅ MYE CO2 SOM VI TRODDE. https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/sjokkrapport-verden-kan-slippe-ut-fire-ganger-sa-mye-co2-som-vi-trodde/3423375483.html

    VULKANUTBRUDD GA GLOBAL OPPVARMING
    (Forskning.no 28. april 2010) Forskerne er enige om at temperaturen på jorden steg med mellom fem og ni grader for cirka 56 millioner år siden. Flere tusen milliarder tonn drivhusgass ble frigitt, mener forskerne. Den globale oppvarmingen var en god nyhet for planter og dyr. https://forskning.no/vulkaner-geofag/vulkanutbrudd-ga-global-oppvarming/851911

    Og er den god for planter og dyr, er den også god for mennesket.

    Forskerne er forøvrig enig i at et solminimum kan føre til istid, mens et solmaximum ikke fører til global oppvarming. Det blir for dumt… Det skjer endringer i hele universet.

    Selv på Pluto og Mars skjer det merkelige endringer. Is smelter.. ja hele universet påvirkes…
    ENTIRE SOLAR SYSTEM IS HEATING UP! Scientists blame solar warming. https://www.space.news/2015-10-06-entire-solar-system-is-heating-up-scientists-blame-solar-warming.html

    Magnetfeltet akselererer – vil få spektakulært nordlys i sør
    https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/02/07/195545007/magnetfeltet-akselererer-vil-fa-spektakulaert-nordlys-i-sor

    • Johannes, jeg siterte Klimarealistene. Ref heftet «Naturen styrer klima».

    • Johannes Haugen
     Veldig interesant det du skriver om varmeflekken vest for Svalbard. På dette kartet https://earth.nullschool.net/ kan man ved å trykke på ocean på Mode linjen og SST på Overlay linjen se temperaturen på havoverflaten. Den er ikveld, 16 mai, +14,5 grader mens det er – 1,4 i havet rundt. Tidligere i vår var temperaturen oppe i +19 grader med en minusgrad utenfor. Da har vi altså godt badevann i Barentshavet.

  • CO2-konsentrasjonen må gjerne være det dobbelte, det er bra for matforsyningen og betyr neppe noe for det globale klimaet. Man bør vel ta innover seg at vi nå beginner oss i den kalde enden av denne mellomistiden. For 5-9000 år siden var det inntil 6 grader varmere på nordkalotten og 3-4 grader varmere på fastlandet. Isbreene var borte og det vokste tett furuskog på Hardangervidda…

 5. Jeg har undret meg over NRKs verdensbilde etter at jeg begynte å høre på morgennyhetene de siste månedene. De gjentar dette klimamantraet til kjedsomhet, og det stilles aldri kritiske spørsmål til presteskapet. Jeg ønsker meg en klimaets Martin Luther som kan starte en reformasjon og bringe yppersteprestene i miskreditt, slik de fortjener. Jeg ble først i dag klar over Klimarealistenes eksistens, og har brukt nasjonaldagen til å studere nettstedet nærmere. Det var vel anvendt tid. Merkelig at bidragsyterne her aldri blir referert til i riksdekkende media, det er oppsiktsvekkende stoff i massevis her for enhver journalist som gidder ( eller tør) å grave

  • Det hadde virkelig vært en flott om noen kunne ta en sånn rolle å få klima debatt over i et balansert spor og stille kritisk spm til media i Norge.

   For som du nevner er NRK og TV2 noe dårlig til å stille kritisk spm

Kommentarer er stengt.