Smakebiter fra siste tids klimaforskning

Vi ser på to fagfellevurderte klimaforskningsrapporter fra Nature og Nature Climate Change. Idag kan vi friste med en ny godbit fra Dr. Michael «Hockeystick» Mann, samt siste nytt i klimamodellering fra en annen gruppe ledet av Kate Marvel og Gavin A. Schmidt fra NASA-Giss. Marvel Et Al er av den oppfatning at klimafølsomheten (både TCR og ECS) er anslått å være for lav og tallene må revideres oppover, noe de har funnet ut etter gjentatte modellkjøringer. Underforstått, det er noe i veien med observasjonene, de er ikke varme nok….

Hottest_year_JoshDr, Mann kan fremdeles ikke statistikk
Det er snart 10 år siden Wegman-rapporten bekreftet at Dr. Manns hockeykølle-forskning brukte statistikkmetoder som var så håpløse at de alene ugyldiggjorde hans forskningsresultater. Dette kom i tillegg til at Dr. Mann ledet en gruppe klimaforskere i en uredelig forskningsprosess, hvor han selv ble stemplet som bedrager både i politiske og vitenskapelige kretser.

Dr. Mann er nå ute med ny klimaforskning med tittelen «The Likelihood of Recent Record Warmth» som skal bevise hvor usannsynlig de siste temperaturekordene for 2015 fra NASA/NOAA vil være uten menneskeskapt global oppvarming. Denne forskningsrapporten har det meste: en bedrager som hovedforfatter, grove feil med statistikken, medforfatter som ikke er kjent for høykvalitets forskning (Stefan Rahmstorf), sirkelargumentasjon – samt fagfellevurdering i et såkalt velrenommert vitenskapelig tidsskrift.

Statistikeren William M. Briggs har totalslaktet Dr. Mann her.

[O]ur results suggest that the recent record temperature years are are roughly 600 to 130,000 times more likely to have occurred under conditions of anthropogenic than in its absence. – Mann et al.

Judith Curry og Nic Lewis har fyldige kommentarer her, og konkluderer med at dette er en gigantisk øvelse i sirkelargumentasjon, fordi leseren må svelge disse 5 forutsetningene med hud og hår:

 • Assume that the global surface temperature estimates are accurate; ignore the differences with the satellite atmospheric temperatures
 • Assume that the CMIP5 multi-model ensemble can be used to accurately portray probabilities
 • Assume that the CMIP5 models adequately simulate internal variability
 • Assume that external forcing data is sufficiently certain
 • Assume that the climate models are correct in explaining essentially 100% of the recent warming from CO2

In order for Mann et al.’s analysis to work, you have to buy each of these 5 assumptions; each of these is questionable to varying degrees.

Klimamodellene fremdeles like håpløse
Dette mesterverket har tittelen «Implications for climate sensitivity from the response to individual forcings.»

Marvel et al. konkluderer med at «GISS ModelE2 is more sensitive to CO2 alone than it is to the sum of the forcings that were important over the past century» og at «Climate sensitivities estimated from recent observations will therefore be biased low in comparison with CO2-only simulations owing to an accident of history: when the efficacies of the forcings in the recent historical record are properly taken into account, estimates of TCR and ECS must be revised upwards.»

Hverken den første eller den andre slutningen kan være korrekt, viser det seg i analysen fra Nic Lewis. Denne studien er full av feil og mangler enhver kredibilitet.

Og vi er ikke ferdige med kritikken enda….

marvel2fig4_lur1_1976-00v1850-75-2-5c
Hos Bishop Hill har de funnet en forskningsrapport (Chandler Et Al 2013) som ser på klimamodellen GISS-E2-R  fra NASA-GIss som er benyttet av Marvel Et Al. Omtale også her på Climate Audit. Noe går fryktelig galt med modellkjøring nr 1. Havstrømmen «Atlantic Meridional Overturning Circulation» (AMOC) kollapser rundt 1950 og kommer ikke igang igjen. Som vist på figuren her (Figure 4. LU run 1 surface temperature change from 1850–75 to 1976–2000 mean) ender de med et kjempeområde i blåsvart farge syd for Grønland med 3-5 graders nedkjøling.

Søppel inn gir søppel ut, er et velkjent problem for de fleste som bruker avansert datamodellering. Men innen klimaforskningen er modellene fremdeles langt på vei ansett å være ufeilbarlige.


TCR:(transient climate response) the warming after 70 years of CO2 concentrations that rise at 1% per year)
ECS:(equilibrium climate sensitivity) the equilibrium temperature change following a doubling of CO2 concentrations

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Og mens de «grønne» fortsetter klimavåset ser vi ute i den virkelige verden at kulden tar nye områder i besittelse. Snø i Kuwait er tydeligvis noe som ikke ses veldig ofte, noen sier også det er helt nytt, ref.: http://www.middleeasteye.net/news/snow-falls-kuwait-first-time-ever-1565913282

  En kuldebølge i Asia har hittil drept minimum 85 personer bare på Taiwan, ref.: http://www.bbc.com/news/world-asia-35397763

  12 personer døde av kulde i Thailand, ref.: http://www.aljazeera.com/news/2016/01/thailand-dozen-die-frigid-weather-160127064917925.html

  Fra India til Japan, ref.: http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/temperatures-plummet-as/2455146.html

  CHINA DROPS TO MINUS 41

  Officials said they recorded the lowest temperature in Hong Kong in nearly six decades, 3.1 degrees Celsius in urban areas.

  The deep chill prompted hundreds of firefighters to rescue stranded hikers, with more than 80 people injured and suffering from hypothermia.

  A record-breaking cold snap has hit much of China as well and turned some of the country’s scenic spots into a winter wonderland.

  Aktivistene og empiriske observasjoner kan ikke være riktige samtidig. Tror vi skal være glad vi er inne i et super-duper Godzilla El Niño år, ellers hadde vi helt sikkert frosset i hjel, – alle mann!

  • Husk at det er forskjell på vær og klima. Det du beskriver her er mer eller mindre lokale, og tidsmessig kortvarige værfenomener.

   • Ja vel, men skal en varmere atmosfære bli kaldere da? Har all CO2 utslipp stoppet opp?

    The AGW hypothesis says Carbon Dioxide, CO2 (the stuff coming out of my old SAAB) prevent heat escaping out of the atmosphere which, in turn, leads to a warmer planet.

    There are 2,500 air molecules around each CO2 molecule in the atmosphere.

    Let’s imagine that every molecule is the same as 1 meter in this thought experiment. 2500 meter + 1 meter (CO2).

    Let’s say this is the width of a dam spillway, 2501 meters, where excess water flows out when being overflowed by heavy rainfall or by spring floods, naturally designed to protect the dam from damages.

    Also imagine you can close or block the spillway, one individual meter, or locks at the time, in any order you wish. I.e any locks, but only 1 of the 2501 locks.

    If 2500 locks / meter (2,5 km.!!) are open and one gate, 1 meter, or one locks, is closed ..

    What effect will the one locks being closed have on the total amount of water that passes over the spillway have? Will the water be contained and potentially lead to severe damage on the dam or further upstream?

    Will the water just continue, bypassing the 1 meter wide blockage? Will it be possible to measure the increased flow in the other 2500 open locks? Surely you can calculate the increased flow using math ..

    .. but will it be possible to measure? (What about the inflow to the reservoir, is it constant? What other consumers (sinks) are there?)

    Will it help if the locks is a “super-locks” with amplifying powers?

    https://roaldjlarsen.wordpress.com/2016/01/26/the-fakery-of-global-warming-science/

    Dr John Christy: NOAA data shows downward trend of extreme high temps since 1930s
    https://www.youtube.com/watch?v=iOTHBgaij7c

    Som stemmer med virkeligheten, i hele verden ..

 2. Diskusjonen om årsak til endring av vær (og klima), der argumenter fra modellering, registrering, analyser, mv. flagrer i luften (så og si), kan formodentlig fortsette nærmest i det uendelige.

  Hva med, basert på kjente naturlover, å se på hva man kan være enige om?

  * Er det enighet om at opptak, avgang og omflytting av energi i troposfæren er drivkraften til endring av vær?
  * Hvor mye energi tilfører dagens mengde av atmosfærisk CO2 troposfæren til et gitt volum luft, basert på beregning (antall CO2 -molekyler multiplisert med den energimengde hvert molekyl kan apsorbere)?
  * Hvor mye energi tilfører vann ved fordampning fra jordoverflaten det samme volumet?

  Når en slik relativ beregning foreligger er det ikke så mye å diskutere.
  Beregningene viser at energi tilført via CO2 er så lav, sammenliknet med energi tilført ved fordampning, at den vil overskygges av endring i fordampning. Ergo; CO2 er uten praktisk betydning for endring i vær (og klima).

 3. Michael Mann er jo allerede avslørt som en svindler i og med at han har forfalsket rådataene for å få frem den feilaktige hockeykølle grafen. Det er ingen tvil om at dette er en skikkelig sjarlatan. Likevel må han ha litt av en personlighet og en stor evne til ikke å skamme seg for å være en svindler når han gir ut ei bok med stort sett de sammen påstandene som allerede er diskrediterte (avslørte som svindel).

  Fra Wikipedia ser jeg at Mann fremdeles er ansatt ved «Pennsylvania State University». Dette er litt merkelig, for dersom en forsker ved et universitet utfører såkalt forskning som viser seg som ren svindel, da burde han vel fått sparken umiddelbart. Jeg ville i hvert fall ha sparket ham umiddelbart dersom jeg hadde vært direktør ved et universitet og dersom jeg hadde tatt ham i bevisst svindel.

  At Mann fremdeles er ansatt ved «Pennsylvania State University» indikerer vel bare at hele systemet er korrupt og at korrupsjonen går til topps i ledelser på universitetene også?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Mann

  • I denne sammenheng er det interessant å lese det Onar Åm skriver om Hockeykøllegrafen i sin bok: Kampen om klimaet (Koloritt, 2007). Han har illustrasjoner som viser at bruk av tilfeldige tall i modellene til M. Mann gir nærmest identisk graf som originalgrafen til Mann.

  • Vil en søke etter forklaring på slike paradokser er det en bra regel å studere pengestrømmen.

   Hvem kan være interessert i at den fattige del av verden ikke skal få tilgang til rimelig energi (fossilt brensel)? Tilgang til rimelig energ må til for å oppnå økonomisk utvikling. Jamfør utviklingen i Norge de siste 150 år. Avvikling av allmenn fattigdom er en klar funksjon av tilgang på energi.

   Hvem tjener penger på tilgang av billig arbeidskraft? Hvem tjener penger på sosial uro/ krig? Sosial uro er en klar funksjon av allmenn fattigdom.

Kommentarer er stengt.