Slutt med denne galskapen

Forfattet av biolog Per Engene.

Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri. Klimadebatten er heftigere enn noen gang og oljenæringen blant dem som har fått et kraftig kritisk søkelys rettet mot seg. Ifølge VG/E24s opplysninger svarer nå oljenæringen, norske redere og LO med å love et saftig klimakutt.

Skjermklipp fra Finansavisen 5.januar 2020

Kva er Klimakutt?

Klimakutt er kutt i utslepp av CO2! Det er skremmande og aldeles uhøyrt! Tenk det: Så lite CO2 som det er i lufta i dag. Den normale mengda av CO2 i 600 mill. år er sju gonger så mykje CO2 som det er i lufta i dag. Gartnaren pøser på med det firedobbelte med CO2 for å få brukbare avlingar i drivhuset! I dag er det ikkje meir CO2 i heile atmosfæren enn at all CO2 kunne få plass i ein av dei minste kommunane i landet, Bø i Telemark. Og på ein stor globus er ikkje Bø større enn eit punktum.

Norske politikarar gløymer også at i Bronsealderen og 8.000 år før den tid var det 4-5 grader C varmare enn i dag. Det vaks furuskog over alle fjellvidder heilt opp til 1500 moh. og meir, og forskarane meiner at fjella var isfrie i Skandinavia i lange periodar. Då er det meir enn merkeleg at folk skulle vera redde for at temperaturen skulle gå opp 2-3 grader C. Dersom me skal høyre på solforskarane, er nok sjansen større for at temperaturen går ned enn at han går opp. Det viser at Paris-avtala er svært lite verdt. Og det viser at vitskapen er meir å stole på enn politikarane.

Toppen på kransekaka er at Noreg gløymer at CO2 er ein heilt uskyldig gass. Tvert imot så er CO2 livets gass, for i fotosyntesen, som er grunnlaget for alt liv, er CO2 det einaste næringsstoffet. Folk gløymer at i samsvar med Henrys lov er CO2 balansert mellom luft og hav, der det er 50 gonger så mykje CO2 i havet som i lufta.

Det same viser masseverknadslova, eksperimentert fram av dei norske forskarane Guldberg og Waage med likninga for karbonatbufferen. Desse framståande norske forskarane blir heilt utegløymt av «spesialistane» ved Cicero i Oslo og Bjerknes-senteret i Bergen!

Når det blir for mykje CO2 i lufta, så tar kaldt vatn ved polane opp CO2 frå lufta. Når det blir for lite CO2 i lufta, så gassar det varme havet ut CO2 i tropiske område. Har de høyrt om solgangsvind om ettermiddagen, ein vind som bles frå havet inn mot land og tek med seg luft metta med CO2 ? Fotosyntesen har tømt lufta for CO2 ein varm dag, og så kjem solgangsvinden med luft som er metta med CO2 frå havet og etterfyller lufta med CO2. Det skjer heile tida kvar dag, og ordnar med at balansen av CO2 mellom hav og luft er korrekt.

Derfor er fjerning av CO2 fullstendig mislykka, fordi havet alltid etterfyller lufta med CO2. Kan det vera at norske politikarar er så kunnskapslause at dei ikkje har fått med seg denne kunnskapen om CO2?

Kan det vera at desse politikarane ikkje berre er så dumme, men dummare enn me trudde? Tida vil vise det.

No har Equinor tilgjengeleg 10-20 mill. tonn CO2 per år som selskapet kan tilby alle som har drivhus til ein brukbar pris. Det som blir til overs kan selskapet selja til andre land. Dei kan tilby Nederland t.d. å kjøpe CO2 til den store mengda med drivhus som landet har.

Politikarane i Noreg som einaste land skryter av at CO2 har vore bannlyst i snart 30 år, og store mengder CO2 har vorte deponert i fjellgrunnen under Sleipner-feltet til enorme kostnader på 30 milliardar kr eller meir per år, eller til saman i 28 år, svimlande 840 milliardar kr eller meir, pengar som skulle vore brukt t.d. i helsestellet og vegbygginga. Men no skal galskapen overta heilt. Det var ingen hjelp for nokon med dei enorme kostnadene med deponeringa av CO2 i snart 30 år, det var fullstendig bortkasta pengar! Og det blir fullstendig bortkasta resursar med den nye galskapen som skal overta.

Det er berre Noreg som har så dumme politikarar at dei deponerer CO2 i fjellgrunnen under havet. Andre land berre ler av Noreg som er så dumme, verre enn nokon bananrepublikk.

Her er det all grunn til å rope varsko: No må politikarene stoppe galskapen.

Støtt oss ved å dele:

45 kommentarer

 1. Det var i hvertfall klar tale. Men det virker som at forfatteren ikke har fått med seg at det ligger betydelige mengder forskning som indikerer at vi faktisk bør redusere antropogene drivhusgassutslipp. Det er ikke noe norske politikere bare har funnet på at er en lur ting å gjøre….

  • Hagen,

   Joda, det er betydelige mengder bestillingsforskning som, støttet av klimamodeller som i beste fall er villedende, mener vi må redusere CO2-utslipp, bestilt og betalt for av de galeste grønne politikerne.

   Og så har du to klimapaneler med klimavitenskap (FNs politiske klimapanel. og det ikke-statlige, uten politisk overstyring), som alltid har vært klare på at menneskets utslipp er for små til at de kan observeres i atmosfæren.

   Så, joda, dette er et helt genialt klimatiltak, som i tillegg bidrar til at fotosyntesen vil opphøre tidligere enn det naturen greier å få til selv.

   • Aaslid.

    Jeg registrerer nok en gang at det sås tvil om hvorvidt antropogene utslipp påvirker atmosfærens sammensetning. Jeg syns debatten bør handle om ting som faktisk er usikkert!

    Påstanden om at FN’s klimapanel (IPCC) alltid har hevdet at antropogene utslipp ikke kan observeres i atmosfæren er i bestefall villedende. Så vidt meg bekjent blir IPCC-rapportene stadig mer alarmerende og siste skrik derfra var vel en sammenligning av 2 graders- og 1.5 graders scenarioet. Tallet representer økt global temperatur og et scenario representer en framtidig utvikling i antropogene utslipp. Dermed er det underforstått (fra IPCC) at antropogene utslipp påvirker drivhuseffekten.

    At antropogene utslipp ikke har blitt observert med sikkerhet kan sikkert stemme, men det skyldes definitivt ikke at de er for små. Det er ikke opplagt hvor et tilfeldig CO2 molekyl i atmosfæren stammer fra. Det kan være fra en forbrenningsmotor, en vulkan, eller fra en helt annen plass. Jeg liker sterk saft og tilsetter ofte litt ekstra fra saftflaska. Selv om jeg ikke med sikkerhet kan fastslå hvorvidt et tilfeldig molekyl (ikke vann) kommer fra den ekstra dærten med konsertert saft, er jeg ikke i tvil om at saften blir sterkere!

    • Hagen,

     Er det ikke mer enn pussig at du til stadighet lanserer stråmenn som du debatterer imot?

     Det er ingen som er uenig i at mennesket påvirker atmosfærens sammensetning med antropogene utslipp. Det relevante spørsmålet er hvor stor denne endringen er, og det er dokumentert utallige ganger at menneskets andel av atmosfærisk CO2 er i størrelsesorden 1-4 %.

     Det står svart på hvitt i hovedrapportene fra 1996 og senere at antropogene utslipp er skjelnet i modellstudier. Det er ingen tekster i hovedrapportene som sier noe annet. At de som skriver SPM og pressemeldinger utelater «i modellstudier» i sine tekster, gjør ikke at det dermed oppstår observasjoner ute i atmosfæren. Derimot får flere øynene opp for hvor useriøst enkelte aktører opptrer.

     Når noe er for lite til at det kan observeres i forhold til andre faktorer som blir observert, så følger det helt logisk at fenomenet er for lite til at det kan observeres. Å argumentere for noe annet blir rett og slett useriøst.

     • Aaslid.

      Det er litt pussig at mine to siste innlegg ikke kom igjennom…

      Men det som virkelig er pussig er at selv etter at bla. Bjørn Steen har gitt gode indikasjoner på at antropogen utslipp påvirker CO2 ppm (med mer enn 4%), så forstsetter du å være skråsikker på det motsatte!

     • Haagen. Steen har argumentert for feil i isotop-bestemmelsene. Den er jo avhengig av hvor mye som er fossilt og som forblir i atmosfæren. Som er mye ifølge IPCC, men lite ifølge Salby og de andre. Dermed en usikker påvirkning.
      Og han hevder at Salby, Harde og Berry i sine tilnærminger gjør feil. Men han har ikke angitt hvor stor feilen er. Heller ikke IPCC i sin modell, som Steen er tilhenger av, kjenner de mange hastighetskonstanter for de vesentlig flere prosessene i IPCC-antagelsen,

     • Ellestad: Først et spørsmål: Du skriver at CO2 fra natur og fra mennesker behandles ulikt fra IPCC. Denne påstanden har jeg sett mange ganger. Gjelder det de påstått forskjellige levetidene for gassen?

      Så over til isotopbestemmelsen. Min påstand er at på grunn av stadig utveksling av CO2 mellom atmosfæren og omgivelsene, der isotopforholdet mellom C-13 og C-12 vil variere etter hvor mye C-13 gassen inneholder, vil en måling av dette forholdet ikke kunne brukes til å bestemme hvor mye antropogent CO2 atmosfæren inneholder. CO2 fra f.eks. havvannet når dette varmes opp om sommeren, fra ånding fra planter eller dyr, fra vulkaner (selv om dette ikke er stort sammenliknet med andre utslipp), fra jordsmonn eller fra forbrenning av fossilt materiale, vil ikke ha det samme C-13 / C-12-forholdet.

      At jeg ikke har angitt hvor stor feilen i Hardes og Berrys beregninger, skyldes enkelt og greit at dette er helt umulig å angi. Jeg gjentar at de setter opp en differensiallikning som i utgangspunktet er feil ved at de hevder at det er proporsjonalitet mellom CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og opptaket av CO2 i grønne planter. At planter og trær lukker igjen spalteåpningene dersom de blir tørkestresset, er velkjent, og dermed hemmes CO2-opptaket. Graden av lukking er avhengig av hvor sterkt de er påvirket av tørke. Her er en artikkel som viser at opptaket av CO2 i fotosyntesen økte med bare 37 % når CO2-konsentrasjonen ble fordoblet.

      http://www.science.poorter.eu/1993_poorter_vegetatio.pdf

      Dersom antakelsen i en differensiallikning er feil, er løsningene av likningen også nødt til å være feil. I tillegg blander Berry sammen begrepene levetid og tilpasningstid for CO2 og setter inn levetida på 4-5 år inn i løsningen av differensiallikningen istedenfor tilpasningstida, som er mye lengre. Svarene blir derfor verdiløse.

 2. Gassen fra Sleipner inneholder 8-9% CO2. Karbondioksidet fjernes i aminanlegg for å møte 2.5% spesifikasjon. Omtrent 1 million tonn i året. Driftsutgiftene er på 82.5 millioner kroner per år (2006), og det spares mest nåværende CO2-avgift over 500 millioner per år for CO2-avgift som ellers måtte blitt betalt. Og husk, driftsutgiftene er for både fangst og injisering, og fangsten må gjøres uansett. Kilde: forelesning ved Tom-Gøran Skog i faget TPG4140 Naturgass ved NTNU 2006. Finnes ved et google-søk. Engene, hva er det du regner inn i ditt tall på 30 mrd per år? 82 millioner per døgn.

  • Ja, separasjon og injeksjon på Sleipner var ikke et utslag av klimahysteri, men en lønnsom dyd av nødvendighet. Norcem-CCS, derimot, er reinspikka kostbart grønnsløseri, initiert og drevet av klimahysteri. En ny «månelanding».

 3. Dog går der netto 8 gigaton CO2 i havet årligt svarende til ca 1 ppm fra atmosfæren, fordi der er forskudt ligevægt mellem CO2 i atmosfæren (410 ppm) og og havet. Af de årlige 36 gigaton fossil CO2 (= 4,6 ppm) vi udleder, bliver de 16 gigaton i atmosfæren, 12 gigaton går i planterne og 8 gigaton går i havet, hvor de netto forbliver, netop på grund af uligevægten. – Havets (og planternes) optagelse af CO2 kan ikke ‘følge med’ menneskets fossile udledning. Hvis man vil deponere CO2, er dybhavet et godt sted

  • Det var utrolig godt å lese et så fornuftig innlegg som det Bjarne Bisballe har skrevet. Der har han kommet med den meget enkle – og riktige – forklaringen på hvorfor CO2-konsentrasjonen i atmosfæren stadig stiger. Vi slipper ut så mye CO2 at det ikke er mulig for hav og planter å ta opp alt sammen. Resten forblir i atmosfæren.

   Engenes påstander om at havet netto gir fra seg CO2 når det blir «for lite» i atmosfæren er bare riktig under forutsetning av at vi har likevekt mellom CO2 i atmosfæren og oppløst CO2 i havet ifølge Le Chateliers prinsipp. Det har vi absolutt ikke, siden innholdet av oppløste karbonatsalter i havet stadig øker.
   Engenes påstand om at CO2 er det eneste næringsstoffet som brukes i fotosyntesen er temmelig drøy. Vann er et uhyre vesentlig næringsstoff i svært mange prosesser som skjer i naturen, og i tillegg trengs en mengde andre stoffer i små konsentrasjoner for at fotosyntesen skal gå. Det er greit nok at det pøses inn store mengder CO2 i drivhus når man har fullstendig kontroll over vannhusholdningen og de andre sporstoffene som skal til. Men i naturen vil vannmangel føre til en sterkt nedsatt fotosyntese. Påstander som at farten på fotosyntesen er proporsjonal med CO2-konsentrasjonen i atmosfæren er meningsløs.

   • Nå fins det vel metoder for å analysere den CO2 som fins i atmosfæren. Sist jeg leste om dette ble det slått fast at av all atmosfærisk CO2 er det kun mellom 4 og 4,5% som kan spores tilbake til menneskelig aktivitet. Det betyr i ytterste fall 4,5% av 410 ppm. I følge kalkulatoren blir dette 0,001845% av atmosfæren. Ikke mye å skremmes av dette nei…

    • Pedersen.

     Atmosfæren både «lekker» og får tilført «naturlig» CO2. Derfor er det på sin plass å påpeke at det er forksjell mellom
     – Hvor mye antropogen CO2 det er i atmosfæren i dag
     – Hvor stor øking i atmosfærens CO2 konsentrasjon antropogene utslipp har bidratt med. Dvs differansen mellom dagens ppm nivå og ppm nivået det hadde vært i dag dersom antropogene utslipp ikke hadde forekommet.

     Infrarød stråling bryr seg ikke om hvilke molekyler som er antropogene og ikke. Den bryr seg om hvor mange det er. Og den økningen er ca. en størrelsesorden større enn 4-4.5%. Såvidt meg bekjent er antropogene utslipp hovedårsaken til denne økningen.

     • Hagen. Ved dagens konsentrasjoner vil en økning på 20 ppm CO2 gi et strålingsprådriv (teoretisk omregnet) på 0.07 C. Og en dobling fra 400-800 ppm vel 1C. Dette er uproblematisk med den økningen vi ser i atmosfæren.

     • Ellestad.

      Poenget mitt var ikke konsekvenser av økt CO2, men at antropogene utslipp bidrar med vesentlig mer enn 4% økning i CO2. Jeg synes KR’s viteskapelige råd/redaksjonen bør være tydeligere på at vi faktisk påvirker atmosfærens sammensetning!

      Men når vi først er inne på konsekvenser; Anslaget på 1C økt global temperatur for dobling av CO2 innhold (klimasensitivitet), da refereres det til den direkte effekten av CO2? Den er så vidt jeg har skjønt godt faglig dokumentert.

      Det viktige/interessante (og usikre) er den totale effekten (inkludert positive og negative tilbakekoplinger). Det er vel her KR’s vitenskapelige råd skiller lag med klimavitenskapen som baserer seg på fysiske modeller av atmosfæren? Førstnevnte hevder netto tilbakekopling er negativ slik at en dobling av CO2 gir mindre enn 1 C økt global temperatur. Mens simuleringer indikerer en betydelig høyere temperaturøkning enn 1 C p.g.a. sterke positive tilbakekoplinger.

      Jeg lurer veldig på grunnlaget for KR’s vitenskapelig råds konklusjon om netto negativ tilbakekopling. Hadde derfor satt pris om en framtidig artikkel kunne omhandle det!

     • Hagen. KR skal ikke formidle en enhetlig oppfatning av alle detaljer i klimaspørsmål på sine debattsider. Det er viktig å referere til ulike teorier og resultater. Og folk får formidle sin oppfatning. Noen av dem tar jo lærdom av informasjonen.
      Om CO2 er det bred enighet om at IPCCs offisielle ‘CO2-fortelling’ ikke holder mål og er korrigert på en rekke punkter (Veldig bra bidrag av KR). Videre at CO2-syklusen langt fra er korrekt. Muligens vil dette justere seg videre med data fra den nye CO2-satellitten. Allerede i 2016/17 kom korrigerende data. Vi har Beck-data (180 000 målinger) som av IPCC bare er puttet i en skuff. Men som åpenbart forteller mye om de nedre lag av atmosfæren mange steder, men neppe alt.
      På denne siden presenteres alternativene fra tid til annen som isotopdata, Harde og Salbys tilnærming, CO2 kommer etter Temperatur, historiske data osv. Det finnes usikkerheter og diskutable systematiske tilnærminger i disse dataene også. Siste ord er ikke sagt om syklusen.

      CO2-konsentrasjonen betyr mye for plantevekst og tilhørende avledninger samt litt for temperatur. De teoretisk mulige verdier er godt innenfor det kloden vil erfare som positive bidrag. Det benyttes en effekt ved dobling på ca 1 C. Nøyaktig bruker IPCC 1.05, ned fra 1.18 (Jeg er blitt fortalt at det tidligere har vært enda høyere, men har ikke sjekket det (om noen har verdier er det fint). Det ligger fremdeles usikkerhet og mulige systematiske feil i disse beregningene. Se Metanartikkelen og Happers arbeide.

      Effekten er jo avhengig av atmosfærens temperaturprofil på stedet, og den varierer mye. Som i Antarktis (varmere med høyden) der den i 9 av årets 12 mnd vil gi avkjøling for CO2. Ikke uvesentlig for skremselspropagandaen uansett effekten andre steder. Også mange andre detaljer i ulike strøk. For CO2 virker spontant ‘on the spot’ mens IPCC-modellene benytter gjennomsnittsverdier over store områder.

      Det gjør de også for økt vanndamp som de har definert som den sterkeste feedback og som ligger til grunn for alle alarmene. Men det måles mindre vanndamp i de atmosfærelag der man beregner den største effekten. Faktisk en større negativ effekt fra det enn av økt CO2 (Miscolzci 2010 (?).

      Det er 20-30 ulike forsterkningseffekter. Men IPCC har valgt en som ikke holder mål. Det blir for enkelt å postulere at relativ fuktighet er konstant og så bruke justerte data for å beregne spesifikt vanndampinnhold.

      En sterk feedback er S. B. strålingslov med 4.potens av temperaturen (K). Men det som er påvist er jo den systematiske reduksjon i skydekket i perioder når oppvarmingen var størst.

      Synes at ikke IPCC har noe å skryte av i sin vitenskapelige tilnærming slik du hevder. De bruker jo scenario-beregningene sine som åpenbart er gale ut i fra forhistorien.

    • Metoden med å analysere isotopforholdet mellom C-13 og C-12 for å beregne hvor mye av CO2-innholdet som skyldes antropogene utslipp, utelukker tydeligvis at det hele tiden utveksles CO2 mellom atmosfæren og omgivelsene. De analysene som bruker matematiske metoder, har alle det felles at de setter opp en differensiallikning som i utgangspunktet er gal.

     Så kan vi sette opp Klimarealistenes forklaring mot Bjarne Bisballes meget enkle og fornuftige forklaring. I følge Klimarealistene skal det antropogene innholdet av CO2 i atmosfæren være 4-5 %. Dette tallet stemmer bare for de årlige utslippene. Økningen av CO2-innholdet skal ifølge Klimarealistene stort sett skyldes vulkaner både over og under vann, som da må ha begynt å spy ut CO2 omtrent samtidig med at de antropogene utslippene startet for alvor. Netto avgassing fra havet er umulig ifølge Henrys lov.

     Så får enhver tro på det de vil.

     • Det er også umulig at bidrag fra vulkansk aktivitet forklarer økningen vi ser. Fordi utslippene våre både kumulativt og årlig er ca. dobbelt så store som atmosfærisk økning. Halvparten blir absorbert av hav og planter, resten forblir og forklarer altså økningen.

   • Steen: Det innstilles ikke bare en likevekt mellom havflaten og atmosfæren. CO2 løses også i nedbør og tilføres havet med en enorm vanndampsyklus på 9-12 dager. Dette er jo en av årsakene til at halveringstiden for CO2 i troposfæren er så kort som 4-5 år. (Se også frigivelse av CO2 fra vann ved isdannelse). Det er mange forhold som spiller inn og IPCCs ‘CO2-fortelling’ er ikke riktig viser en rekke data inklusive info fra CO2- satellitten. I CO2-syklusen er det mye som gjenstår. Harde og Salby har sannsynligvis den beste tilnærming selv om det også der er antagelser i forutsetningene.

    Dessuten blir det flisespikkeri og forsøk på å høste billig poeng, å ta opp at Engene ikke har nevnt eksplisitt vann i syklusen. Han vet jo godt dette som biolog, Det er liksom en selvfølge i betraktningene med mindre det eksplisitt er snakk om tørke. Det særlig interessante med vanntilførsel er jo at mer CO2 bidrar til økt planteresistens ved tørke (og saltholdighet) grunnet redusert antall stomata.

    Det spesielt drøye, om jeg kan benytte Steens egen formulering, er Steens og likesinnedes pinlige mangel på å anerkjenne at økt CO2 og temperatur i det omfanget som har foregått etter siste Lille istid og ekstrapolering av dette fremover har vært og er gunstig for kloden og på dens vei mot 10 milliarder mennesker. Noen om’er og men’er i ulike situasjoner endrer ikke det bildet.
    Som R. Tol publiserte i sin metastudie 2014: «Verden vil bli et bedre sted for fattig og rik innen en temperaturøkning på 2.2 C». Jeg mener at han utvidet dette til 3C i en senere artikkel, men det kan kanskje Steen og andre avkrefte/verifisere.

    Vi vet også alle sammen at gjødsling og kontrollert dyrking øker avlingene og økt CO2 bidrar ytterligere. Men uten gjødsling er kloden likevel blitt 15% grønnere. Og det har vært rekordavlinger i senere år i viktige områder.

    • Ellestad: Jeg er helt enig i at CO2 protolyserer etter at det er oppløst i vann. Dette vil føre til at mer av gassen vil løse seg i vannet ifølge Le Châteliers prinsipp, men også til at havet vil kunne gi fra seg mindre gass til atmosfæren ved oppvarming.

     Så over til mitt pirk angående at Engene ikke har nevnt vann i grunnlaget for fotosyntesen. Ja, Engene vet selvsagt at vann skal være med, akkurat som du og jeg gjør det. Men likevel burde han ha skrevet det, for det er slett ikke så opplagt at alle som leser disse diskusjonssidene, er like klar over det. Vi hører jo stadig at CO2 tilsettes drivhus for å øke veksten og hvor flott det er med mer CO2 i naturen for å gjøre den grønnere. Vannet nevnes ikke, men er et like nødvendig stoff som CO2. Jeg har målt mye på spalteåpninger på blader, og vet at tørkestressede trær og planter struper igjen spalteåpningene så godt det lar seg gjøre for å hindre fordamping av det livsviktige vannet. Da blir det ikke tatt opp mye CO2 av planten.

     Hovedpoenget med innleggene mine er – som Brede Hagen også har skrevet – å angripe Klimarealistenes påstander om at antropogene utslipp av CO2 bare utgjør ca. 4 % av det totale CO2-innholdet i atmosfæren. Så kan man gjerne diskutere klimafølsomheten til CO2 etc. etterpå. «Bevisene» for denne påstanden er analyser av innholdet av ulike karbonisotoper eller rent matematiske utredninger som skal gi dette svaret. Isotopanalysene tar ikke hensyn til den store utvekslingen mellom atmosfæren og omgivelsene av CO2 med ulike C-13 / C-12 – forhold. De matematiske utredningene, representert ved Edwin X. Berry og Hermann Harde, setter opp en differensiallikning der det påstås å være proporsjonalitet mellom veksten av grønne vekster og CO2-innholdet i atmosfæren. De antar tydeligvis at vann alltid er tilstede i tilstrekkelige mengder, noe som slett ikke alltid er tilfelle. Påstanden deres er derfor feil, og resultatene de kommer med på et ca. 4 % antropogent CO2-innhold er like feil.

     Jeg har ingen problemer med å erkjenne at temperaturøkingen etter siste istid har gjort Jorda mer grøderik. Men den høye farten på temperaturøkingen vi ser nå, skremmer meg. Påstanden om at 2-3 graders temperaturøking er positiv for Jorda er det svært mange som ikke er enig i. Jeg har ikke lest R. Tols innlegg, men skal gjøre det om jeg finner det på nettet.

     • Steen,

      Dette var da en underlig påstand:
      Men den høye farten på temperaturøkingen vi ser nå, skremmer meg.

      Tatt i betraktning at temperaturøkningen nå,.målt i lavere troposfære med UAH data, og (nå er dette årtusenet og med ekstreme varmeutveksllngseffekter av El Nino og La Nina filtret ut), er på bare 0.01 grader C pr tiår, hvorfor er dette skremmende? Er det fordi noen har vist deg en modell som varsler at det kan bli skremmende om hundre år? Eller er utsagnet tatt ut av løse luften?

      Hvorfor var ikke temperaturutviklingen 1695-1720 minst like skremmende, tatt i betraktning at økningen dengang var fire ganger sterkere enn den sterkeste oppvarmingen i forrige århundre?

     • Regner med at du her viser til verdens lengste instrumentelle temperaturserie fra England som startet i 1659.

      Her er en bra temperatur graf for målingene, av alle publisert i VG.
      https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/w1d7M/her-er-verdens-lengste-temperatur-maaling

      Spørsmålet er bare hvor pålitelig disse målingene er. Det ble kalt instrumentelle målinger, men allikevel ikke slik vi kjenner dem i dag, som det fremgår av artikkelen. Celsius kom på banen med sin skala først i 1740 årene og Faherenheit enda senere. Så disse målingene måtte på en måte senere overføres til disse skalaer.

      KR har også tidligere gjort et poeng av at temperaturstigningen 1695-1720 var mye brattere enn den moderne «alarmistiske» trenden og skulle således ta luven av påstandene om en helt enestående temperaturøkning etter ca 1980.

      Absolutt relevans til dagens klimahysteri, men hvor troverdige er de gamle målingene egentlig…….

     • Larsen,

      Takk for en fin kommentar og spesielt temperaturhistorikken du lenker til. Hvor troverdige er CET-dataene egentlig, spør du?

      Der kan jeg bare vise til den samme professor Phil Jones som uttalte seg til VG i 2014 i din lenke. Han skriver i en epost til kolleger at havtemperaturdata fra før 1976 stort sett er tatt fra løse luften.

      Så man trenger slett ikke gå helt tilbake til 1720 for å finne mindre troverdige temperaturdata. Det er åpenbart at allerede i den tidligere del av vår levetid (1976) var dataene for svake til å kunne legitimere den ønskede klimapolitikken.

     • Det finnes andre observasjone om kaldere forhold under siste Lille istid som: tele, is på Thamsen, is i Nordsjøen, snø i Cornwall, fiskesykluser osv. Likeledes omtale av levekår mm.
      I dag kan man foreta høypresisjonsmålinger, men mye av dagens utstyr som utplasseres (f.eks flyplasser), har en nøyaktighet på 0.5C har jeg sett (men garanterer ikke at det er siste nytt).
      Så kanskje de tidligere målingene er brukbare, dog ikke kontinentale.

     • Steen. Da er vi faktisk enige på noen punkter selv om jeg vil tro de fleste på denne siden vet at vann er viktig del av plantevekst.
      Siden det er både manglende info om katbonsyklusen og stor uenighet er det godt å vite at mengden CO2 i atmosfæren har liten betydning for temperaturen. ca 1 C ved dobling og der er vi nå på ca 40% logaritmisk effekt tatt i betraktning, etter 70 år iht effekt etter 1950. Vi ser ikke noe til vanndampforsterkning i atmosfæredata, så ut over ca 0.4 C vil være andre forhold, fortrinnsvis naturlige endringer.
      Om all T-økning er menneskskapt vil det i snitt være ca 0.1 per dekade iht til Christys satellittmålinger justert for vulkaner i starten. Bare fordelaktig. Det var mye bedre vekstforhold i Norge under Holocen optimum ed 4-5 C varmere, også i andre områder, høyden, Sahara osv.
      Hvor er arbeidet som viser at forholdene i 1950 var optimale for kloden? Hvordan er de kommet frem til optimal temperatur?
      Og man kan kritisere Harde, Salby og Berry for at det ikke er en eksakt beregning og endrede isotopforhold. Men hvor er hastighetskonstantene i de ulike prosesser knyttet til IPCC-syklusen? Og hvorfror behandles CO2 fra natur og mennesker ulikt?
      De scenatioene du ‘er redd for’ finnes ikke i de observerte data, bare i beregningsscenarioene til IPCC.

      Archibald har jo påpekt at de viktige avlinger i USA er avhengig av at vekstgrensene for ulike sorter ikke kryper sørover. Nordover derimot er det ‘uendelige arealer’

 4. Uten å ta stilling til nytteverdien/galskapen av å fange CO2. Hvis det slippes ut 1000 tonn CO2 i det ene minuttet, og fanges 1000 tonn i det neste minuttet. Hvorfor slulle havet supplere med 1000 tonn da? Slik jeg forstår det, er det ikke snakk om å fjerne CO2 fra atmosfæren, men å minske netto utslipp. Hvis vi holder oss til naturvitenskapen burde det ikke være noen forskjell på det å fange 1000 tonn kontra det å la være å slippe ut 1000 tonn.

  • Spørsmålet er vel da, hvorfor i all verden fjerne de 1000 tonn CO2? Henrys Lov om Væsker og Gasser forteller om balanseringen av CO2 mellom hav og luft. Disse prosessene går sin gang uavhengig av hva vi måtte foreta oss. Og, ærlig talt, 98% av klodens CO2 fins i verdenshavene og av de 0,04% som er konsentrert i atmosfæren er det kun ca 4% som kan spores tilbake til menneskelig aktivitet, altså 0,0016% +/- av atmosfæren…Dette er småtteri, åpenbart uten betydning for noe som helst…

   • Pedersen, vi trenger absolutt ikke redusere netto CO2-utslipp så lenge vi ser at CO2 betyr svært lite for temperaturen. Og selv om vi skulle komme til den konklusjon at CO2 betyr mer enn vi har trodd, så skulle det jo være mye mer hensiktsmessig å redusere utslipp direkte enn å bruke ekstra mye energi på å fange CO2 igjen etter at den er sluppet ut.

 5. Klimarealistene har informert alle på stortinget som ønsket å motta vår informasjon , og det var nesten alle. Også personlig informasjon til alle partiledere ble gitt( men, alle som en fortalte oss at DE IKKE SKJØNTE NOE AV DET !), så de fulgte FN. Men mulighetene til å bruke informasjonen fra FN , slik de valgte å tolke det( hørt om hviske leken). Så de tok valget om å overprøve informasjonen fra Klimarealistene. Pressen og media( som NRK ) slår mynt på å hause opp «klimakrise» med alle midler( som det å stenge ute den virkelige vitenskap kunnskapen. Organisasjoner som TEKNA ( hvor jeg tidligere har holdt de høyeste ledelsesverv) har solgt sjelen sin og sluttet seg til klimahisserne. Det er ufattelig at selv opplærte akademikere( selv om de ikke er klima studerte). Ingen i kongeriket er mer klima studerte enn ledelsen i Klimarealistene. Hilsen Dr ing. Og tidligere leder i Klimarealistene

 6. Politikerne kommer nok ikke til å stoppe galskapen, de står bak denne galskapen og de vil få sin dom i historiens løp…

 7. Klima møtet i Madrid viste at de landene som er villig til å nå 2030 målene kun stod for 11% av globale utslipp. De ivrigste landene er i vest Europa. Kostnadene og konsekvensene av omstilling er dramatiske. Nytteverdien er for lav. Flere EU land vil kun omstille seg til målene om Brussel dekker kostnadene. Kjernekraft og naturgass for Øst og sentraleuropa. Det blir spennende å se hvordan møtet i Glasgow ender.

 8. Godt innlegg
  At Equinor`s ledelse velger å injisere CO2 i et norsk reservoar er ene og alene for å være politisk korrekt i Norge. Der er nok mange i selskapet som er uening både faglig og forretningsmessig.
  Men hvem har råd/mot til å stå imot sitt eget selskap offentlig ?

  • Og nå har jo Equinor valgt å avlyse boring i Barentshavet av miljø og klimagrunner. De rakk akkurat å få med seg den PR-bonusen før iskanten går tilbake til maksimum ala 1979. De senere år er T der sunket med 1 C ifølge Havforskningsinstituttet. Og mindre varme er på vei nordover fra ekvatorial sone. Det er veldig gode tegn på at 60-års syklusen nå har passert toppen av varmetilførsel og går over i kald fase. Lav solaktivitet bidrar også.
   Og hva koster CO2-injiseringsprosjektet? Hadde man brukt disse pengene på noe fornuftig ville man kunne avlyse mange stortingsdebatter om ressurstildeling. Man kunne bare fordele klimamidler som likevel ikke hjelper på klima.

 9. Årsaken til at en reduserer CO2 fra ca 9% til ca 2.5% på produsert gass fra Sleipner Vest, er rørledning leveringskravet til feks England.
  Dette for å beskytte rørsystemet mot korrosjon. En tørker også hydrokarbongassen vha TEG absorbsjon slik at vannduggpunket blir
  ca -30 C * før transport. Hydrokarbongassen blir trykket opp til over ca180 bar.
  Når CO2 kommer i kontakt med vann får vi dannet kullsyre som frigjør syrejoner og bikarbonatjoner og litt karbonatjoner i 2re dissosiasjonstrinn. Pga det høye trykket kan pH synke til ca 3 som er 10 000 ganger surere enn vann. TEG absorbsjon og redusert CO2 vil forhindre så lav pH.

 10. «Kan det vera at norske politikarar er så kunnskapslause at dei ikkje har fått med seg denne kunnskapen om CO2?»

  Ja, så dumme er de norske (og danske) og amerikanske, canadiske, osv. osv. osv. politikere. De er videnskabelige analfabeter og de fleste tillige tilhængere af klima-religionen. Langt de fleste har aldrig forsøgt at forstå de videnskabelige sammenhænge, som dette handler om – de accepterer IPCC’s ord alene på autoriteten, sådan som de er vante til ved alle videnskabelige spørgsmål. Hvor mange politikere med naturvidenskabelige kandidatuddannelser findes der i de skandinaviske parlamenter?

 11. Ellestad.
  Jeg undres over om ukjente hastighetskonstanter er relevant for å forstå hvor mye antropogene utslipp har påvirket atmosfærens CO2 innhold. Uten å være ekspert sier min (relativt kvalifiserte) intuisjon at disse er mer relevant for å forstå hvor lenge den økte konsentrasjonen opprettholdes. Hvis ikke all CO2 økning kan tilskrives antropogene utslipp må det jo være noen naturlige mekanismer som har forårsaket den resterende økningen. Spørsmålet er da i såfall hvilke(n). Har det f.eks. være flere vulkanutbrudd siste tiden?

  Jeg har bare fått med meg en alternativ teori nevnt på disse sidene, og det er at temperaturen økes først deretter følger CO2 nivået etter p.ga. mer avgassing fra havet. Hvis dette er mer enn en tvilsom hypotese burde jo klimamodellene inkludere denne effekten, fordi dette er definitivt en positiv tilbakekopling!

 12. Da konstaterer jeg at vi er enige om at man ikke kjenner detaljene i hovedpremisset om at opptaket ved økt CO2 er proporsjonalt med endringen. Bortsett fra at om økningen er liten så er proporsjonalitetsantagelsen bedre. Så kan man vurdere dette opp mot en årlig økning på 2.3% (ikke veldig stor mhp. endring i reaktantmengde. Vi vet at CO2-opptak varierer noe med plantetypen, men ikke om forholdet endrer seg ved mindre årlige endringer. Også vet vi at opptaket skjer både i land, hav og ved plantevekst også i hav.
  Og så konstaterer jeg at hastighetskonstantene i IPCCs antagelse heller ikke er kjente. Om ulik behandling av naturlig og fossilt CO2 erfarer jeg at dette er et vanlig anført punkt uten at jeg har festet meg ved detaljer (ingen av partene).

  Og man kommer neppe videre uten et høyere presisjonsnivå om disse forhold. Muligens vil ytterligere data fra den siste CO2-satellitten mm. bidra. Det gjelder også en kvantifisering av endring i isotopforholdene som også avhenger av av de nevnte data.

  Så vitenskapelig sett er det fremdeles stor både usikkerhet og uvitenhet om CO2-syklusen. Det er vel derfor den dukker opp i de fleste debatter.

  Da synes jeg det er fint at økt CO2 er godt for plante- og annet liv på jorden, at som svak drivhusgass gir den en oppvarming som i hovedtrekk er fordelaktig (ikke for skigåere i lavlandet i begrensede områder), at denne varmen i særlig grad skjer om natten og andre kalde steder og tider (ikke noe kritisk oppvarming), og at
  IPCCs postulerte forsterkningseffekt fra vanndamp oppe i troposfæren ikke er observert.

  Så kan debatten gå videre med ‘rydding’ i mer avklarte forhold. f.eks om isbjørn og pingvinpopulasjoner.

  • Ellestad: Da konstaterer jeg videre at siden proporsjonaliteten mellom CO2-konsentrasjonen og CO2-opptak i fotosyntesen ikke er til stede, er påstandene om 1-4 % menneskeskapt CO2 i atmosfæren gale – spesielt når Klimarealistene ikke en eneste gang har kunnet komme med en fornuftig forklaring på hvor resten av den store økingen vi ser av CO2 i atmosfæren, kommer fra.

   Påstandene om ulik behandling av menneskeskapt og «naturlig» CO2 har kommet inn i debatten mange ganger, også fra dere i ledelsen av Klimarealistene. Ethvert fornuftig menneske – IPCC inkludert – vet at CO2 er CO2 samme hvor den kommer fra. Misforståelsen skyldes sammenblanding av ulike tider som skal angi hvor lenge CO2 oppholder seg i atmosfæren.

   Takk for debatten!

   • Det er greit å slutte debatten siden du ikke har svart på spørsmålene mine på en adekvat måte, men bare repertert ditt standpunkt.
    Vi er like langt

    • Ellestad.
     Jeg likte din oppsummering av debatten godt og spesielt kommentaren om usikkerheten og uvitenheten om CO2-syklusen. Og sluttkommentaren «Vi er like langt» eller vi vet ikke er det ikke alle som våger å si fordi det enkleste er som oftest «god dag mann, økseskaft» kommunikasjon.
     Men du verden hvor godt det er å ha CO2 å skylde på når man ikke vet noe annet. Og når en leser reportasjen i E24 og kommentarfeltet der så er det ganske underholdende lesing.

Kommentarer er stengt.