Siste ukens klimanyheter

Her følger et utdrag av nyhetene siste uke på klima- og energifeltet.

Klimahøring i Senatet i USA
Ukens klimaunderholdning har definitivt vært høringen i USA 29. mars hvor de tre ledende klimaforskerne Judith Curry, John Christy og Roger Pielke Jr stilte opp med sin vitenskap.

Michael Mann var også tilstede på høringen. Hans opptreden med tallrike personangrep på de øvrige tre, samt hans mange usannheter er kommentert her på WUWT og her av James Delingpole. Høringen forøvrig falt inn i et velkjent mønster hvor demokratene gjentok sine politiske argumenter. Denne analysen konkluderer med at Dr. Mann grundig diskrediterer sin egen klimaalarmistiske agenda.

It’s the Sun, stupid!
Fra Sveits kommer meldingen om at IPCC-leirens forskere nå i en modellstudie har kartlagt solas effekt på klimaet for første gang. De ligger litt etter i IPCC-leiren, for dette har både russiske og norske solfysikere og astrofysikere hintet om lenge.

Swiss National Science Foundation (SNSF) opplyser via GWPF at sola kan gi oss en nedkjøling på 0,5 grader Celsius til neste solminimum som kan ligge 20–30 år fram i tid. Legg merke til bruken av ordet kan. Det betyr at det er stor usikkerhet, men slår det til så er det snakk om en reversering av all global oppvarming etter 1950 og vel så det.

Apokalyptisk i Dagbladet
Dagbladet melder at klimakrisen har gått fra å være CO2-katastrofal til å bli metan-apokalyptisk. Et godt eksempel på at Dagbladet kan være seg selv nok.

Metanhydrater som is befinner seg på store havdyp hvor temperaturen ikke påvirkes av det som skjer oppe på havoverflaten på en dag eller et år, det er bare lange trender over tusener av år som er relevant.

(utvidet, 3. april kl 10.28) Leser man selve teksten får man bekreftet det alle med litt viten vet, at metan som pipler opp fra dyphavet i vesentlig grad blir spist av bakterier allerede før gassen når havoverflaten. Det er aldri dokumentet noen målbar effekt på klimaet vårt fra metan. Denne gassen utgjør bare 0,00018 % av atmosfæren. Metan absorberer i to smale bånd i IR-spekteret ved bølgelengdene 3.3 og 7.5 mikrometer og overlapper den dominerende vanndampens absorpsjonsområde. Denne overlappingen gjør metanet fullstendig irrelevant som drivhusgass.

Slutten er nær – dommedag er her
Klimaskremmer Samset fra Kristin Halvorsens Institutt for klimapolitikk er som vanlig aktiv i mediene, her via Dagsavisen. På dette instituttet handler det i ikke liten utstrekning om å få våre politikere til å følge det budskapet de ansatte formidler via mediene. Her er budskapet at Samset er optimist, forutsatt at fornybarsektoren får vokse, at oljen blir liggende og at oljeselskapene tar det såkalte karbonbudsjettet på alvor. Innimellom serveres velkjente usannheter vi kan bl.a lese at «den globale gjennomsnittstemperaturen øker måned for måned.» Sannheten er at temperaturen har falt med ca 1 grad Celsius de siste 12 månedene!

Kudos til NRK – Dagsnytt!
NRK Dagsnytt har igjen gjort det som for andre deler av NRK er utenkelig – med NRKs formålsparagraf i bakhodet (kravet om saklig og objektiv journalistikk fra de ansatte) har man vært i kontakt med KVR – Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Her er oppslaget hvor Martin Hovland (fotoet til venstre) får komme til orde, bl.a. med presiseringen av at Grønlandsisen i innlandet legger på seg og har en rekordstor økning i masse denne vinteren. Takk til Iselin Fjeld i Dagsnytt-redaksjonen.
Utfra Samsets kommentar «Å avvise forskningen som lite spennende, er å melde seg ut av den faglige diskusjonen» kan vi konkludere at Samset ikke vil innrømme at det finnes to typer forskning, den vitenskapelige forskningen som tilfører menneskeheten ny viten, og alt det andre som ikke hører med i den forrige kategorien.

Samtidig sklir andre deler av NRK helt ut, med dagens Ekko-sending full av en sprudlende Bjørn Samset, og klimaaktivist Thomas Cottis (feilaktig presentert som høyskolelektor), i full utfoldelse på Dagsnytt så balansen er jo særdeles skjev. Morten Jødal fra KVR har på egen blogg 28. mars oppsummert hvor ille Cottis-innslaget var.

Putin om naturlige klimaendringer
Det har vært arktisk forum i Arkhangelsk siste uke, og Putin stjal hele showet med sin globale nyhet om naturlige klimaendringer, til stor skuffelse for klimaskremmerne som ikke slapp til i år. Budskapet kom til og med inn i deler av Norges presse via den første NTB-meldingen vi har sett på mange år som omtaler klimasaken i saklige og objektive rammer.

«The issue is not stopping it… because that’s impossible, since it could be tied to some global cycles on Earth or even of planetary significance. The issue is to somehow adapt to it.»
Vladimir Putin i Archangelsk

Parisavtalen død og begravet
Samtidig som Putin helte kaldt vann i blodet på IPCC-leirens tilhengere, kom meldingen fra USA om at man før G7-møtet 26. mai vil kunngjøre hvordan USA forholder seg til Parisavtalen. Alle tiltak USA har kunngjort under president Trump viser at avtalen allerede er død og begravet. De gjenstående detaljene rundt avtalens seremonielle begravelse kommer altså innen to måneder. Mulige løsninger utover null pengebruk på klimatiltak inkluderer at man går ut av hele rammeverket FN har bygd, at man blir i Parisavtalen som bremsekloss, eller at man sender avtalen til Senatet for å få et klart vedtak på at USA avviser Parisavtalen med bindende virkning for framtidige USA-presidenter.

Pakistan satser på kull
Pakistan er muligens landet med den mest skandaløse elektrisitetsforsyningen, med daglige brudd på elforsyningen på opptil 12 timer selv i de største byene. Alle utveier skal prøves for å få skikk på dette, fra atomkraft til solceller.

Landet har til nå bare fått 0,1 % av sin energiforsyning fra kullkraftverk, men nå melder Bloomberg at det skal satses stort. Målet er at 24 % av landets elforsyning skal komme fra kull til 2020 ifølge Bloomberg kilder, som vi tar med en klype salt. Poenget her er at dette vil medføre svært store utslipp av CO2 til atmosfæren, noe som nøytraliserer effekten av alle klimatiltak i vestlige land.

Kina bistår Pakistan med utnyttelsen av det som påstås å være «verdens største forekomst av skittent, lav-kvalitets brunkull». Uansett er det et stykke igjen før Pakistans energiforsyning blir like avhengig av kull som de er i Tyskland. Der står kullet for ⅖ av elektrisitetsproduksjonen.

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

 1. Høringen:
  Judith Curry skriver om denne bl.a.:
  «Ironically, being the only witness called by the Democrats played to Mann’s favor. All of the Democrat members fed Mann ‘red meat’ questions, and some of the Republican members also asked Mann questions. Mann probably got more air time in the questioning than Christy, Pielke, and myself combined.”
  Se hennes: “‘Deniers,’ lies and politics” her: https://judithcurry.com/2017/03/31/deniers-lies-and-politics/

  Eric Worrall har merket seg hvor uhyre lite oppmerksomhet og nysgjerrighet det var omkring John Christys fremstilling av det «missing Hotspot» se:
  https://wattsupwiththat.com/2017/04/02/why-john-christies-missing-hotspot-matters/

Kommentarer er stengt.