Signer CO2-petisjonen!

Av Dr. Richard S. Lindzen

Lindzen er Alfred P. Sloan Professor emeritus i Meteorologi, MIT, medlem av National Academy of Sciences og Det Norske Videnskaps-Akademi. Han har sendt ut denne oppfordringen til å signere en CO2-petisjon som vi her har oversatt til norsk. (Oversettelsen til norsk er foretatt av redaksjonen.)

Lindzen har holdt flere klimaforedrag i Norge, disse finner man her og her.

Petisjon
Vi oppfordrer myndighetene i USA og andre land til å trekke seg fra klimakonvensjonen (UNFCCC). Vi støtter et rimelig og kostnadseffektivt miljøvern. Men karbondioksid som er målet for UNFCCC, er ikke forurensende, men til stor nytte for landbruket og uunnværlig for annet liv på jorda. Observasjoner siden opprettelsen av UNFCCC for 23 år siden viser at oppvarmingen fra økt atmosfærisk CO2 vil være nyttig og mye mindre enn de første modellprediksjonene.

Bakgrunn
Siden 2009 har USAs regjering iverksatt en rekke klimatiltak som ikke kan begrunnes vitenskapelig, men som vil forårsake en betydelig grad av sosial og økonomisk skade. Mens vi støtter effektive, rimelige og direkte tiltak mot vanlige miljøforurensninger, så er det klart at karbondioksid ikke er en forurensning. Tvertimot foreligger det gode bevis for at et økt atmosfærisk nivå for karbondioksid er til nytte for miljøet..

Dessuten har demoniseringen av hydrokarboner svært negative effekter på teknologien til verdens nasjoner. Demoniseringen vil dømme over 4 milliarder mennesker i teknologisk underutviklede land til fortsatt fattigdom.

Presisering
(tillegg 30. jan) Denne minimalistiske formuleringen (warming … will be benign/oppvarmingen … vil være nyttig) dekker alle tilfeller, inklusive at oppvarmingen kan være null eller nær null.  

Et veiskille nå
Vi er nå ved et veiskille hvor den nye administrasjonen i USA har lovet ikke bare å holde USA utenfor en skadelig internasjonal klimaavtale. Dessuten vil USA også reversere skadelig og meningsløs statlig retorikk og tilhørende regulering av utslipp av karbondioksid fra bruk av kull, olje og gass, eller metan fra landbrukssektoren.

Det er spesielt viktig at regjeringene får høre fra den delen av befolkningen som har den vitenskapelige opplæring som trengs for å vurdere relevante data om klimaet og som kan gi praktiske og sunne råd.

Hvis du trenger ytterligere informasjon så finner du en 36-siders rapport her, «The Climate Surprise: Why CO2 is good for the Earth», publisert av «the CO2 Coalition» 29. juli 2016.

Hvis du i likhet med meg og andre vil støtte denne petisjonen (se orginaltekst under), så skjer «signeringen» ved at du vennligst sender en epost til:


Vennligst oppgi ditt fagfelt, din høyeste akademiske grad, B.S., M.S. eller PhD, samt annen relevant informasjon, etter mønster av linjene under. Hvis du har noen i ditt nettverk som har kunnskap om klimaet, vennligst videresend denne teksten til dem og inviter dem til å slutte seg til denne CO2-petisjonen.

Dr. Richard S. Lindzen

PhD, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Emeritus, MIT, Member of National Academy of Sciences, author of numerous papers on climate and meteorology

Den amerikanske originalversjonen av petisjonen lyder som følger:

PETITION
We urge the United States government, and others, to withdraw from the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). We support reasonable and cost-effective environmental protection. But carbon dioxide, the target of the UNFCCC, is not a pollutant but a major benefit to agriculture and other life on Earth. Observations since the inception of the UNFCCC 23 years ago show that warming from increased atmospheric CO2 will be benign — much less than initial model predictions.

 

 

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Vanskelig å gi sin støtte til noe som omhandler «oppvarmingen fra økt atmosfærisk CO2», så lenge dette kun er en vitenskapelig ufundert hypotese.

 2. Formuleringen:

  «Observasjoner siden opprettelsen av UNFCCC for 23 år siden viser at oppvarmingen fra økt atmosfærisk CO2 vil være nyttig og mye mindre enn de første modellprediksjonene.»

  kan jeg ikke støtte, gjelder også den engelske originalteksten. Jeg har ikke i min mangeårige gjennomgang av litteratur om emnet funnet grunnlag for å hevde at CO2 bidrar til oppvarming av atmosfæren. Modellene bygger på en hypotese om CO2 som ikke har sin rot i virkeligheten.

  Av ovennevnte grunn signerer jeg ikke petisjonen.

  Oppvarmingen som har skjedd etter den lille istid sammen med økt CO2 er uten tvil gunstig for livet på kloden.

  Nils M. Nielsen

  • Da bør du … (Moderator: vi takker nei til denne off-topic kommentaren)

Kommentarer er stengt.