Senator Rand Paul: Au Revoir til Paris-avtalen

Av Senator Rand Paul, datert 23.mai, Fox News via GWPF.

Budskapet i Senator Rand Pauls siste utspill er krystallklart i denne teksten redaksjonen har oversatt:USAs føderale regjering burde tjene en myndighet og en autoritet alene – vår grunnlov – og ikke noen FN-byråkrater.

Det er min plikt som senator å opprettholde og forsvare grunnloven. Ett av mine viktigste ansvar i denne rollen er å gi råd og samtykke til avtaler, en sjekk og balanse på utøvende makt. Det gir oss muligheten til å sørge for at avtalene vi signerer er gode for alle amerikanere.

President Obama ønsket å sementere sin arv av miljøvennlighet gjennom klimaavtalen i Paris. Obama visste også at senatet aldri ville ratifisere avtalen, så han merket den bevisst som en «executive-avtale» for å unngå ratifikasjonsprosessen og forpliktet ensidig USAs støtte med et pennestrøk.

Så hva signerte Obama oss inn i, i bytte for en mulig reduksjon i global temperatur på 0,2 ° C innen 2100? Eksperter forutsier at i 2040 kunne avtalen koste oss 6,5 millioner tapte jobber – et tall betydelig større enn hele befolkningen i Kentucky. Det vil koste oss $ 3000 milliarder i tapt BNP. For hver husholdning kan gjennomsnittlig årlig inntektstap være så høyt som $ 4 900.

Disse tallene gjør oss målløse. Hvorfor kan vi ikke jobbe for en fremtid som beskytter både miljø og jobber? Hvorfor tvang den tidligere administrasjonen jobbene til å være en martyr for miljøet?

Heldigvis har president Trump muligheten til å reversere kursen etter Obamas feil.

President Trump har levert på nesten alle sine løfter for en «America First» energiplan. Han har instruert EPA å suspendere, revidere og oppheve bestemte handlinger knyttet til «Clean Power Plan». Han har fjernet regulatoriske sperringer for amerikansk energi uavhengighet, inkludert signering av resolusjonen Kongressen sendte ham til å oppheve «Stream Buffer» regelen. Han har også instruert føderale etater om å gjennomgå eksisterende administrativ politikk som skader innenlandsk energiproduksjon.

Men det mangler et stykke for å være virkelig «America First», noe president Trump lovet i valgkampen. Han lovte at han ville kansellere Paris-avtalen som president. Kan vi virkelig ha en nasjonal energiplan hvis vi trenger å søke støtte fra FN når vi bestemmer vårt lands miljø- og energipolitikk? Den føderale regjeringen bør se til en myndighet og en autoritet alene – vår grunnlov – og ikke noen FN-byråkrater.

Jeg ble senator for å beskytte jobbene i Kentucky og gjenopprette Kentuckys kullindustri etter misbruk av reguleringer. Jeg sto rett bak president Trump da han signerte loven jeg var medsponsor for ved å oppheve «Stream Buffer»-regelen.

Jeg har tidligere introdusert en resolusjon som krever at Paris-avtalen skal betraktes som en traktat som krever senatets råd og samtykke. Jeg holder mitt ord til folket i Kentucky.

Derfor presenterte jeg en resolusjon mandag med Andy Barr som medsponsor, med oppfordring til president Trump om å trekke seg fra Paris-avtalen, en avtale som eksperter mener ikke vil løse de miljøspørsmålene den var ment å adressere.

Vi grunnla vårt land på et system med kontroller og balanser, og ingen president bør ha den ensidige myndigheten til å gjøre slike viktige internasjonale forpliktelser uten innspill fra kongressen.

Jeg ser frem til at president Trump følger opp sitt løfte om å gå ut av denne avtalen.

 

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

Kommentarer er stengt.