Senator Rand Paul: Au Revoir til Paris-avtalen

Av Senator Rand Paul, datert 23.mai, Fox News via GWPF.

Budskapet i Senator Rand Pauls siste utspill er krystallklart i denne teksten redaksjonen har oversatt:USAs føderale regjering burde tjene en myndighet og en autoritet alene – vår grunnlov – og ikke noen FN-byråkrater.

Det er min plikt som senator å opprettholde og forsvare grunnloven. Ett av mine viktigste ansvar i denne rollen er å gi råd og samtykke til avtaler, en sjekk og balanse på utøvende makt. Det gir oss muligheten til å sørge for at avtalene vi signerer er gode for alle amerikanere.

President Obama ønsket å sementere sin arv av miljøvennlighet gjennom klimaavtalen i Paris. Obama visste også at senatet aldri ville ratifisere avtalen, så han merket den bevisst som en «executive-avtale» for å unngå ratifikasjonsprosessen og forpliktet ensidig USAs støtte med et pennestrøk.

Så hva signerte Obama oss inn i, i bytte for en mulig reduksjon i global temperatur på 0,2 ° C innen 2100? Eksperter forutsier at i 2040 kunne avtalen koste oss 6,5 millioner tapte jobber – et tall betydelig større enn hele befolkningen i Kentucky. Det vil koste oss $ 3000 milliarder i tapt BNP. For hver husholdning kan gjennomsnittlig årlig inntektstap være så høyt som $ 4 900.

Disse tallene gjør oss målløse. Hvorfor kan vi ikke jobbe for en fremtid som beskytter både miljø og jobber? Hvorfor tvang den tidligere administrasjonen jobbene til å være en martyr for miljøet?

Heldigvis har president Trump muligheten til å reversere kursen etter Obamas feil.

President Trump har levert på nesten alle sine løfter for en «America First» energiplan. Han har instruert EPA å suspendere, revidere og oppheve bestemte handlinger knyttet til «Clean Power Plan». Han har fjernet regulatoriske sperringer for amerikansk energi uavhengighet, inkludert signering av resolusjonen Kongressen sendte ham til å oppheve «Stream Buffer» regelen. Han har også instruert føderale etater om å gjennomgå eksisterende administrativ politikk som skader innenlandsk energiproduksjon.

Men det mangler et stykke for å være virkelig «America First», noe president Trump lovet i valgkampen. Han lovte at han ville kansellere Paris-avtalen som president. Kan vi virkelig ha en nasjonal energiplan hvis vi trenger å søke støtte fra FN når vi bestemmer vårt lands miljø- og energipolitikk? Den føderale regjeringen bør se til en myndighet og en autoritet alene – vår grunnlov – og ikke noen FN-byråkrater.

Jeg ble senator for å beskytte jobbene i Kentucky og gjenopprette Kentuckys kullindustri etter misbruk av reguleringer. Jeg sto rett bak president Trump da han signerte loven jeg var medsponsor for ved å oppheve «Stream Buffer»-regelen.

Jeg har tidligere introdusert en resolusjon som krever at Paris-avtalen skal betraktes som en traktat som krever senatets råd og samtykke. Jeg holder mitt ord til folket i Kentucky.

Derfor presenterte jeg en resolusjon mandag med Andy Barr som medsponsor, med oppfordring til president Trump om å trekke seg fra Paris-avtalen, en avtale som eksperter mener ikke vil løse de miljøspørsmålene den var ment å adressere.

Vi grunnla vårt land på et system med kontroller og balanser, og ingen president bør ha den ensidige myndigheten til å gjøre slike viktige internasjonale forpliktelser uten innspill fra kongressen.

Jeg ser frem til at president Trump følger opp sitt løfte om å gå ut av denne avtalen.

 

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Det var en god nyhet. Blir nesten rørt, av slik god formulering av Senator Paul. Den forrige presidenten er avkledd en sann pest og plage for sitt land.

Kommentarer er stengt.