Satellittmålt temperatur viser global oppvarming på 1,2 C

Professor John Christy som er klimaforsker ved University of Alabama i Huntsville (UAH) har årets gladnyhet til våre politikere: målingene av temperatur fra satellitt viser en trend for årene 1979-2015 som tilsvarer 1,2 grader Celsius på 100 år. Dette er under det klimamålet Paris-konferansen satte. Dermed kan politikerne i både Norge, EU og USA glede seg over at klimatiltakene øyensynlig har virket, allerede før de er satt i verk.

Trend på 0,115 C pr tiår
John Christy gjør i en pressemelding oppmerksom på at trenden på 0,115 som har vart i 37 år, vil utgjøre 1,2 grader Celsius hvis trenden varer i 63 år til. Fra før vet vi at nesten alt dette er levert i de første 20 av disse 37 årene, fra det som styrer klimaet vårt og leverer energi til hav og atmosfære. (Debatten om hva i alle dager dette kan være, lar vi ligge i denne omgang). Siden desember 1978 har trenden i temperatur vært (pr. tiår):

Global gjennomsnittstrend.: +0.11 C
Nordlige halvkule: +0.14 C
Sydlige halvkule: +0.09 C
Tropene: +0.10 C

UAH_since_1979Prof Christy påpeker at den pågående El Ninjoen i Stillehavet kan komme til å øke trenden til neste år, mot 0,12 C pr tiår. Hos UAH har de observert at 2015 kommer til å bli det tredje varmeste året etter at satellittmålingene startet, etter 1998 og 2010 som var de to varmeste årene, men allerede i 2016 kan vi få nye temperaturrekorder og muligens kan årsrekorden fra 1998 i 2016 bli slått av dette naturfenomenet.
Fjerner man naturfenomener som El Ninjoen og en lignende kjølende virkning fra store vulkanutbrudd og trenden fortsetter, så ligger det an til at vi får 1,2 grader Celsius over 100 år.

Krise i klimakriseindustrien?
Man skulle tro at denne nyheten ville bli slått stort opp i pressen i Norge, men nei, vi har ikke sett et eneste pip om dette. Grunnen er sannsynligvis at de som forer media med klimanyheter alle har sin arbeidsplass hos ulike aktører i industrien som lever av klimaskremsler. Hvis nå klimakrisen er vel overstått så er arbeidsplassene der i fare og krisepsykriatrien må tre til overfor de mange betuttede og kriserammede ansatte som ikke lenger kan bruke frykten som sitt våpen for å verne egne jobber.
Dermed velger man heller den enkleste utveien: alle nyheter om klimaet som ikke er tilstrekkelig skremmende går rett i makulatoren hos Cicero, Bjerknes, NRK og NTB med flere. Og dermed kan man fortsette som før med å skremme med temperaturdata som er hentet fra villedende klimamodeller.

Og politikerne våre?
Der forsvant det lille politikerne hadde som vitenskapelig påskudd for å innføre en avgift på flyseter for å redde verden fra en klimakrise som nå kan avlyses. Da sitter de bare igjen med det alltid like presserende behovet for nye fiskalavgifter for å fylle statskassen ….

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. «Grunnen er sannsynligvis at de som forer media med klimanyheter alle har sin arbeidsplass hos ulike aktører i industrien som lever av klimaskremsler.» Kan det være at de mener at de har minst like gode argumenter for at de har rett? Kan du fortelle hvorfor så mange lar seg manipulere, bestikke, svindle og bedrages frivillig? Er de noe paranoia her, og hos hvem?

  • Takk for din innsiktsfulle kommentar. Hos oss dreier det seg om hva man observerer i naturen, debatten om motiver hører hjemme andre steder.

    • Det er korrekt at jeg har nevnt behovet for å fylle statskassen, men dette er da nevnt av flere politikere og ligger åpent i dagen. Noe man ikke kan si om Finn Kaares egne spekulative forslag til motiver andre måtte ha.

     • Hrm…

      Det kan telles på en hånd de innleggene fra Aaslid som ikke nevner motiver til forskere og politikere. Disse nevnes som regel som klovner, men det er vel da empiriske målinger som beviser dette?

 2. Hei, Finn Kaare og Tore Andersen!
  Når klimaforskerne sitter foran serverte enorme mulighet skyhøye lønninger og karrieremuligheter i FN systemet, er det vel naturlig at de tar for seg der.
  Husk FN systemet er en gjennom korrupt organisasjon som administrer, klimakampen i den politiske organisasjonen IPCC.
  Her rår makten og sydhavkongenes muligheter til å presse penger av de rike I- landene, og de grønnes og røde orientertes kamp mot kapitalismen.
  Når bedraget om CO2 hypotesen blir avslørt, oppdages svindelen til de norske klimatologene, klimajournalistene, de mest uærlige antikapitalistiske politikere i rød og grønn utgave.
  Uærligheten deres kan dokumenteres på forespørsel.

  • Nå bommer du på kritikken. Jeg er ikke uenig i kronikken til Aaslid. Det var poenget med hvem som dro inn politiske motiver jeg kommenterte.

 3. Temaet som omtrent fullstendig oversees er at vi her i landet KAN bidra (og det samme kan andre land gjøre) – blant annet ved å stoppe transportsløsingen ved å langtransportere på sjø og jernbane i stedet for på vei som nå, PLUSS å stoppe med bagatelliseringen av elbilens- og hybridbilens betydning. I tillegg kommer forbedret utslipp fra bedre ovner og prioriteringen av energi-produksjon med andre metoder enn fossilt drivstoff. Våre «hel-grønne» drømmere omtrent bare snakker om å sykle, gå og ta buss og de overser det som vil bidra.

  • I atmosfæren er det 0.04 % CO2. Av dette er ca. 4 % fossilt CO2. Norge bidrar med ca 0.4 % fossilt CO2-utslipp. Selv ved å fjerne all norsk fossilt CO2-utslipp blir det kun ren symbolpolitikk i global sammenheng. Det eneste som merkes er de uhorvelige kostnadene.

 4. Hvis man, som IPCC sier, at man tror at hele denne økningen skyldes CO2 tilsvarer dette en ECS på 2.17 C, gitt fortsatt tilnærmet lineær økning i CO2 konsentrasjonen over 100 år fra 1978. Dette er godt innenfor IPCCs område for ECS på ca 2 – 4.4 C og vil gi en temperaturøkning i år 2100 på 1.95 C. En ECS på 2 (IPCC snitt) gir en temperaturøkning i 2100 på 2.88 C (1800-2100).

  En ECS på 2.17 virker i høyeste laget; de 21 siste rapportene jeg har resultatet av gir et gjennomsnitt på ECS på 1.92, tilsvarende økning i 2100 på 1.73 C.

  Vi har i flere tiår sett at trenden på verdien av estimert ECS er nedadgående, mens IPCC holder seg til tall fra 1960 og 70 årene. Hvis estimatet fortsetter å gå nedover til 1.66 vil økningen i 2100 være på de magiske 1.5 C fra Paris.

  Aner man her muligheten for at sirkuset i Paris dreier seg om et selvoppfyllende mål, som ytterligere vil styrke politisk kontroll og særinteresser på bekostning av fri vitenskapelig?

  • Feilkorreksjon: IPCC snitt er på 3.2, hvilket gir en økning på 2,88 C som jeg skrev.

Kommentarer er stengt.