Samsets omskrivning av klimahistorien

Av Nicolay Stang

Etter at Carl I. Hagen meddelte at han vil bekjempe klimahysteriet, ble han innkalt av Rikskringkastingen til et møte med klimaforsker Bjørn Samset fra Cicero som overdommer. Programleder i Dagsnytt 18, Fredrik Solvang, hadde innsatt Samset for å gå i rette med Hagen. I det følgende skal jeg ta for meg Samsets imøtegåelse av Hagens utsagn om at det har vært varmere tidligere.

Samset hevdet at det ikke finnes forskning som viser at det var varmere i vikingtiden enn i dag i Europa og resten av verden. Varmeperioden i middelalderen har vært omtalt i historiefaget siden 1800-tallet. Historikere som Emmanuel Le Roy Ladurie og Christian Pfister kunne i forrige århundre trekke en rekke slutninger om klimatiske forhold i middelalderen fra en mengde skriftlige kilder og arkeologiske funn. Disse understøttes av naturvitenskapelige undersøkelser som blant annet er grundig beskrevet av den britiske klimatologen Hubert Lamb.

Hans graf (figuren til venstre) som viser temperaturutviklingen de siste tusen år, ble brukt i Klimapanelets første rapport fra 1990.
Denne viser en tydelig varmeperiode i middelalderen som langt overgår den moderne varmeperioden i omfang.

Etter at klimaforskeren Benjamin Santer i Klimapanelets neste rapport fra 1995 endret de vitenskapelige konklusjonene fra at menneskeskapt påvirkning av klimaet ikke var påviselig til det motsatte, ble det enda viktigere for en gruppe klimaforskere å bli kvitt middelalderens varmeperiode. Den moderne varmeperioden skulle ubetinget fremstå som unik. I Klimapanelets tredje rapport fra årtusenskiftet lanseres så den beryktede hockeykøllegrafen der middelalderens varmeperiode er utradert. Det ble imidlertid påvist at grafen var basert på misbruk av statistiske metoder, og den blir derfor ikke lenger brukt av Klimapanelet. Norske klimaforskere derimot hevder fremdeles at den moderne varmeperioden er unik, og de har vært spesielt aktive forsvarere av hockeykøllegrafen.

I 2003 viser Soon og Baliunas i en metastudie av en mengde forskningsarbeider fra hele verden at middelalderens varmeperiode var verdensomspennende, og at den moderne varmeperioden ikke er unik. Dette er forøvrig innledningen til en personforfølgelse av astrofysiker Willie Soon som mangler sidestykke i moderne vitenskapshistorie.

I 2007 undersøker Craig Loehle en rekke dataserier som indikerer globale temperaturer de siste par tusen år. Han kommer til at middelalderens varmeperiode var varmere enn den moderne. Samsets utsagn om at det ikke finnes forskning som viser at det var varmere i vikingtiden enn i dag, er altså usann.

Videre hevdet Samset at det ikke har vært varmere enn i dag de siste 10 000 år. Det er oppsiktsvekkende at en som kaller seg klimaforsker tydeligvis ikke er kjent med klimaendringene i vår mellomistid. Selv Wikipedia underslår ikke det som kalles holocen klimaoptimum eller atlantikum, og som betegner en periode for mellom 4000 og 8000 år siden. Den gang var det knapt nok isbreer i alpene, og det var savannelandskap med innsjøer i Sahara.

Samset hevdet også at vi vet godt hvordan temperaturen har vært i verden 1000, 2000 og 3000 år tilbake i tid. Det er riktig at vi har rikelig med beskrivelser og biologiske data fra medieval, romersk og minoisk varmeperiode. Delvis skyldes dette at varmeperioder begunstiger utviklingen av sivilisasjoner. Fysikeren Samset synes imidlertid ikke å kjenne til noen av disse varmeperiodene. Da vil han heller ikke kjenne til de mellomliggende kalde periodene som folkevandringstiden og lille istid. Han tillegger derfor temperaturstigningen etter lille istid menneskenes aktiviteter.

Det er vanlig at representanter for rådende ideologi omskriver historien. Et slikt forsøk var vi vitne til ved lanseringen av Klimapanelets tredje rapport rundt årtusenskiftet. Til tross for at dette for lengst er grundig tilbakevist, forsøker norske klimaforskere seg på lignende omskrivninger godt hjulpet av ukritiske journalister. Hagen måtte stå til rette og ble avkrevd svar når han pekte på tradisjonelle oppfatninger av klimaendringene. Det er større grunn til å avkreve Samset et svar når han avviser veldokumenterte varmeperioder i vår mellomistid.

(Red. Anm. 4.jan): Denne figuren fra vitenskapsbloggen «Die Kalte Sonne« viser hvor det geografisk er påvist endring i temperatur og/eller nedbør i Vikingetiden (MWP):
Rødt ikon – varmere enn i dag
Blått ikon – kaldere enn i dag
Grønt/Gult ikon – endring i nedbør.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Det iherdige forsøket på ensretting av informasjonsstrømmen i klimaspørsmålet som norsk media har gjort seg skyldig i, er meget skremmende. Lysenkoismen ser ut til å være den ideologiske ledetråden i våre redaksjoner.

  2. Nicolay Stang utdyper forhold jeg omtalte i Klimanytt 181 og inkluderte viktige referanser. Middelaldervarmen er funnet på alle kontinenter og flere steder i Europa, Grønland, Nord-Amerika, Mexicogulfen, isbreer i Andesfjellene, Sargossahavet, Kina, Afrika og New Zealand og Antarktis. IPCCs rapport i 1990 oppsummerte tidligere studier med en tydelig Middelaldervarme. Oppdatert oversikt (CO2science 2012) over vitenskapelige resultater fra 1072 individuelle forskere ved 616 forskningsinstitusjoner i 45 land viste i 2012 at det var ca 0.7 grader Celsius varmere i Middelalderen enn i dag. Også den Lille istid er overveldende dokumentert Se omfattende arbeider av S:-I Akasofu. Vær også klar over at paleodata forventes å vise noe lavere toppverdier fra prosesser som over tid jevner ut konsentrasjonene enn moderne målinger. Og varmeperiodene i moderne tid og Middelalder gårt inn i en rekke bakover bestående av Romertiden, Bronsealder og Faraotiden – høyst sannsynlig solens ca 1000-års syklus.

  3. Aftenposten har en artikkel i dag ( 13.01.17) med budskapet: «Klimarealistene består i hovedsak av eldre menn som ikke har noen forskererfaring om klimaendringene.»

    Dette synes jeg ikke KR skal la stå uimotsagt. Det finnes tydeligvis ingen grenser for usaklighet fra «the Establishment». Man går rett på personangrep. Dette kan man jo tolke som at de er på vikende front, men majoriteten som leser dette tar det nok for god fisk.

    http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Carl-I-Hagen-sprer-usanne-pastander-om-klimaendringer-og-drivhuseffekt–Benestad-og-Nordli-612903b.html

Kommentarer er stengt.