Sammenhengen mellom temperatur og CO2?

Av Erik Bye

IPCC hevder at det foregår en global oppvarming, som er menneskeskapt. Dette skal angivelig skyldes utslipp av fossilt CO2, og at CO2 i atmosfæren er årsaken til temperaturøkningen. Dette er en utvidet utgave av et innlegg publisert på DNM tidligere i januar hvor Erik Bye som overskriften viser går til kjernen i klimasaken (red.anm.).

Temperaturen
Det er full enighet om at temperaturen har steget ca. 0,8 grader etter 1850. Imidlertid har Met Office (GB) meldt om utflating av temperaturen fra 1997. I tillegg viser HadCRUT4 at den globale temperaturen har sunket etter år 2000, til tross for at CO2-nivået i atmosfæren har steget jevnt og trutt. Det siste kan vi se av denne kurven, hentet fra Ole Humlums Climate4you.

tempco2x
Sammenhengen?
Det er jo ganske pussig at IPCC kan hevde at det er en klar sammenheng mellom stigningen av temperaturen og CO2. Temperaturen synker fra 1960 til 1975, stiger fra 1970 til 2000, og synker deretter. Samtidig stiger CO2-nivået hele tiden. Her er det åpenbart noe som ikke stemmer.

Enda mer interessant og avslørende blir dette, når temperaturen i neste figur fremstilles som en funksjon av CO2, i et xy-diagram, også fra Climate4you:

s-curvex
Fra venste kan vi se at temperaturen stiger samtidig med CO2. Denne stigningen pågår frem til ca. 2005. Da flater kurven ut til tross for at CO2-nivået fortsatt stiger. Da må temperaturen synke helt tilsvarende. Etter 2000 synker temperaturen, som vist med HadCRUT4-grafen øverst og denne trenden utlikner følgelig veksten i CO2-innholdet. Senkningen i temperaturen og økningen i CO2-nivået utlikner hverandre og xy-kurven flater ut.

Klimapaneet feiler
Det som er merkelig, er at denne kurven aldri blir brukt eller vist frem av IPCC. De fremstiller temperaturutviklingen som en funksjon av tiden. Men, når IPCC hevder at det er en sammenheng mellom temperaturen og CO2, ja så burde de jo fremstille nettopp denne sammenhengen. Det gjør de ikke, sannsynligvis fordi det ville avsløre feilen i det IPCC påstår. Nemlig at det er en kausal sammenheng mellom temperatur og CO2: «Forbrenning av fossilt brennstoff sender ut fossilt CO2 og dette skal danne grunnlaget for økt temperatur i atmosfæren». Men, dette er det ikke noe vitenskapelig dokumentasjon for, og heller ingen observerte temperaturdata på, etter år 2000.

Hvem blir den første innen IPCC, som presenterer denne grafen?

I skrivende stund har RSS MSU oppdatert sine data for hele 2014. Her er grafen hentet fra Climate4you:
rssmsux
Da det både fra Norge og fra utlandet kommer en jevn strøm av stadig nye observasjoner som dokumenterer at den globale temperaturen synker uten at dette rapporteres i særlig grad i pressen, la oss se mer detaljert på utviklingen i temperatur fra år 2000.

Her er siste del av grafen, fremstilt ved hjelp av verktøyet på WoodForTrees:
trend

På tide å innrømme feilen?
Som man lett ser til venstre her eksisterer det ikke lengre noen oppvarmende trend, det ser tvertimot ut som om nedturen så smått har startet.

Når vil IPCC stadfeste dette, ved å kaste inn håndkledet og erklære: Vi tok feil?

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Jeg beklager å måtte si det, men dette er så dårlig forklart at, jeg føler at man må ha en doktorgrad i statistikk for å forstå det. Fra og med figur 2, der det står «Fra venste kan vi se …» er det umulig for vanlige folk å begripe hva dette handler om.
  Er dette en diskusjon utelukkende for super-spesialister, eller er det meningen at vanlige mennesker, som prøver å orientere seg i klimasaken, skal begripe noe av det ?
  Jeg ber om at dette blir skrevet fullstendig om, slik at vanlige folk også kan bli innviet i hva figur 2 og resten av artikkelen handler om. Slik det nå er skrevet kan man ikke overbevise noen med dette.
  Så vidt jeg kan forstå hevdes det at i perioden 1970-75 både stiger og synker temperatur-trenden. Hvem kan bli overbevist av slikt tøv ?
  Hva er et xy-diagram ? Hva betyr alle punktene i figur 2 ?
  Nei, dette er det fullstendig bortkastet tid å forsøke å lese.
  Vennligst skriv om artikkelen slik at folk med bare videregående skole kan forstå dette.
  Å lage en offentlig diskusjon på doktorgradsnivå kan man ikke vinne klimasaken med !
  Det norske folk begriper ikke bæret av dette, så det ser ut til at hensikten med artikkelen utelukkende er at, Erik Bye vil vise hvilket himmelhøyt nivå han holder i forhold til vanlige folk.

  • Et xy-diagram er en elementær del av matematikkpensumet på Videregående skole. Det er et diagram med to akser, x-aksen og y-aksen og langs aksene leser man av verdiene av to variable.

   På diagram 2 som du tydeligvis har problemer med er avvik fra normaltemperatur angitt i grader Celsius (0 blir da normaltemperatur uten avvik) på den vertikale aksen, mens CO2 innhold i atmorfæren er angitt i den horisontale akser, angitt i PPM (som betyr Parts per million) som er det man måler CO2 med. Omregnet til prosent så er 400 ppm 0,04%.

   For den delen av den norske befolkningen som har VGS og kan tenke selv, så er dette relativt enkelt å lese. For de som er for late eler har glemt skolelærdommen så kan det sies på en annen måte:

   Det fins ingen målbar sammenheng mellom økende CO2 og økende temperatur i atmosfæren.

   Eller enda enklere og mer folkelig sagt, som min personlige kommentar: Alt klimaklovneriet du ser i media er hønsehjernet vås, det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Det eksisterer ingen klimakrise.

   • Men hva er disse sorte prikkene i figur 2 ?
    Skal man forstå det slik at i hvert år langs tidsskalaen på den horisontale akse er foretatt målinger rundt omkring i verden på ulike målestasjoner av temperatur og CO2-konsentrasjon, og at hver av disse målingene er avmerket i diagrammet med hver sin prikk ? Og at man deretter ved statistiske metoder har beregnet den røde gjennomsnittskurven ?
    Eller er hver prikk et slags gjennomsnitt i seg selv ? Det ser jo ut til å være flere målinger (prikker) i hvert år, men jeg går da ut i fra at det finnes flere målestasjoner enn prikker for hvert år ?
    Varierer antall målestasjoner med tiden ?
    Hvor mange målinger er det gjort ved hver enkelt målestasjon pr. år ?

   • En setning jeg fortsatt ikke forstår er : «Da må temperaturen synke helt tilsvarende»
    Hvorfor det ?
    Klimabevegelsen hevder at temperaturen er en funksjon av CO2-konsentrasjonen. De hevder at hvis CO2-konsentrasjonen øker, så stiger temperaturen.
    Men Klimarealistene hevder motsatt at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren er en funksjon av havets temperatur, og at hvis havets temperatur stiger, så vil CO2-konsentrasjonen øke (etterpå). Det siste er høyst sannsynligvis riktig.
    Men uansett blir det merkelig å hevde at temperaturen må synke tilsvarende hvis CO2-innholdet i atmosfæren øker. Hva er resonnementet bak en slik påstand ?

    • Utgangspunktet er at grafen er tilnærmet horisontal etter år 2002. I denne figuren ser vi at CO2-verdien øker jevnt og trutt hele tiden:

     http://www.climometrics.org/tempco2.gif

     For at grafen skal være tilnærmet horisontal i x,y-plottet, må da nødvendigvis temperaturen synke tilsvarende i denne perioden.

     Dette er en tolkning av grafen, eller observasjonene om du vil. Dette er helt uavhengig av hva ulike grupper måtte mene.

     Uansett, jeg synes denne x,y-grafen er interessant. Og forundres over at f. eks. IPCC ikke benytter et slikt x,y-plot. Dette illustrerer jo usedvanlig godt samvariasjonen mellom temperaturen og CO2.

Kommentarer er stengt.