Rotevatn roter med viten og uviten

Rotevatn har vært i media i det siste, iherdig i sine forsøk på brannslokking etter at folk flest fikk nok av klimatyranniet og samlet seg på Facebook. Her ser vi på hans forsøk på å opplyse folket om den eneste rette tro. Vi analyserer, hvor er ministeren for vær, klima og årstider mest uredelig i sine uttalelser? For de som har gått glipp essensen, her er VGs gjengivelse av noen av hans mange kannestøperier. (Offisielt foto, Olav Heggø Fotovisjon)

Vi har delt inn i viktige spørsmål, Rotevatn gjengitt i kursiv, vår analyse i vanlig skrift under, med kategorisering av Rotevatns påstander i uthevet skrift. Også Høyres fanebærere i klimakorstoget har rykket ut, men vi tar tak i den delen av underholdningen (tragedien?) på et senere tidspunkt.

Menneskeskapt eller ikke?

– Jeg forstår at det er politisk debatt og jeg diskuterer gjerne det med disse i Facebook-gruppen, men å diskutere hvorvidt det er menneskeskapt eller ikke, det har vi faktisk ikke tid til.
Uredelig fordi Rotevatn og andre politikere samt deres bestillingsforskere systematisk har nektet i årevis å delta i en saklig debatt med nøytral ordstyrer. Årsaken er selvsagt at de vet de vil tape debatten siden det ikke eksisterer troverdig naturvitenskap til støtte for klimapolitikken.

I beste fall manipulerende fordi Rotevatn unngår det sentrale punktet, det er ikke snakk om enten eller, det er snakk om hvor store de menneskeskapte endringene er i forhold til de naturlige.

Og her er FNS klimapanel enig med NASA i at det ikke eksisterer observasjoner i naturen som bekrefter at vår påvirkning er tilstrekkelig stor til at vi kan finne påvirkningen.

The enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally in the observational record.

IPCC 1990:The IPCC Scientific Assessment. Cambridge University Press, 212 pp

Rotevatn og resten av regjeringen er altså uenig med både NASA og FNs klimapanel, og til overmål skjer dette flere år etter at de NASA-ansatte skrev brev til USAs president og bad ham trekke landet ut av Paris-avtalen.

Uviten. Med regjeringens manglende evne og vilje til å forholde seg til både NASA og IPCC er vi uten tvil vitne til dette regjeringsprosjektets mest imponerende virkelighetsorientering over de siste syv årene.

Mer uviten. At Rotevatn ikke har tid er litt pussig, når FNs klimapanel allerede i 1990 skrev at det første året vi ville kunne skjelne menneskets påvirkning på klimaet ute i atmosfæren, forutsatt minst 0,5 C i ny oppvarming i kommende år, det er godt på vei til året 2047.

En kø av uviten. Siden vi vet at FNs klimapanel i 2013-rapporten stadfestet noe alle var klar over men mange ikke ville innrømme, at vi fikk et trendskifte i oppvarmingen i 1998, og at kloden vår etter dette har vært i en varmepause; så kan vi komme i den snodige situasjon at ingen nålevende mennesker vil få oppleve at NASA greier å observere vår klimapåvirkning ute i atmosfæren.

Som vi ser så langt, så består produktet Rotevatn vil tvinge på en stadig mer uvillig befolkning, i hovedsak av uviten. I beste fall uviten.

Rotevatn som er født i 1987 har altså ikke opplevd signifikant global oppvarming etter at han hadde 11 lys på bursdagskaken. Han har opplevd normale skifter mellom vinter, vår, sommer og høst og dette har han vært med på å selge til befolkningen, først som menneskeskapt global oppvarming, og etter at oppvarmingen opphørte, som menneskeskapte klimaendringer og som ulike typer ekstremvær. Som markedsføring er dette i beste fall uredelig.

Legger man til økende DDR-journalistikk og statens hjernevask av barn via NRK, så har vi noe man bare ser i land Norge vanligvis ikke sammenligner seg med.

Konsekvenser og lidelser?

Han påpeker at klimaendringer skaper store lidelser og er et faktum man må forholde seg til.– De kan la være å tro på forskning, men nå begynner de faktiske konsekvensene å vise seg og det må vi ta inn over oss.
Manipulerende siden det er så uspesifisert at det er umulig å forholde seg til slik svada. Vi tatt fram en figur som viser faktiske konsekvenser fra 1990.

 • Sult ned 40 %
 • Fattigdom ned 74 %
 • Analfabetisme ned 56 %
 • Barnedødelighet ned 53 %
 • Forurensning (USA) ned 50 %

Alt dette har skjedd mens vi har hatt noen tideler av en grad Celsius med oppvarming. Samtidig påstår en nær uendelig rekke av journalister og politikere at de neste tidelene skal forårsake en nær uendelig rekke med katastrofer. Dette er ikke forankret i noen form for viten, og det må derfor ansees å være noe helt annet. Kloden vår har helt klart blitt et bedre sted å være for alle, i løpet av de siste 30 årene.

Om Rotevatn egentlig selger et sammensurium, for å låne et ord fra vår statsminister, der profetier dominerer, forkynnet av politikere som har satt seg selv i Messiasrollen, det kan leserne fundere på selv i tiden som kommer.

Det kan ikke utelukkes at Rotevatn har andre faktorer enn ovenstående i tankene, for i regjeringspartiene kan man fange opp stadig mer fargerike påstander om hva menneskeskapte klimaendringer har forårsaket, jfr. siste påstand halvveis nede i dette dokumentet som er fra Westgaard-Halle (H-Vestfold). Hun mener klimaendringene er ukontrollerbare og forårsaker Boko Haram.

Rotevatn skjelner heller ikke mellom politisert forskning på den ene siden (hvor man ikke følger vitenskapelig metode, men bruker konklusjonen som kommer med bevilgningen), og naturvitenskapen på den andre siden.

Kritikerne av Norges klimapolitikk følger vitenskapelig metode, man forholder seg til alle dataene (data kommer fra observasjoner i naturen, ikke fra villedende klimamodeller), og tar konklusjonen til slutt som en virkning av analysen.

Arroganse og hersketeknikk

– Klimaendringer stopper ikke ved å melde seg inn i en Facebook-gruppe.
Usaklig. Klimaendringer styres heller ikke som et resultat av vedtak i Stortinget eller i det politiske klimapanelet og hva global temperatur skal være X år inn i fremtiden er selvfølgelig noe Stortinget burde avstå fra å vedta, både direkte og indirekte (klimaforliket og klimaloven).
Klima har endret seg naturlig så lenge det har vært klima på denne kloden, og siden klimasystemet er kaotisk av natur, så endrer også været seg hele tiden.

– Han er en klimafornekter, og det er heldigvis kun et lite mindretall som er enig i dette
Sjikane. Har ikke statsråder kurs i folkeskikk i dag? Her er opprinnelsen til karakteristikken som er bevisst nedsettende, en direkte sammenligning med Holocaust-fornekting. «Almost everywhere, climate change denial now looks as stupid and as unacceptable as Holocaust denial ». George Monbiot, The Guardian, 2006.

Nazi. Kritikere av regjeringens klimapolitikk er altså nazister. Her har Rotevatn greidd å krysse en anstendighetens og ærbarhetens grense, og senere fått følge av en statsminister som burde vite bedre, en utrolig prestasjon etter at man nylig med Hillary Clintons «Basket of deplorables» fikk bevist at dette er den beste måten å gjøre seg selv irrelevant på.

Personhets. Det er tøft å være klimadissident og klimakjetter i Norge, for makten tar systematisk mannen og ikke ballen når de ikke lenger kan late som om dissidenter ikke eksisterer. Befolkningen styres vekk fra fakta og i retning av personhets mot dissidenter, hvor enkelte av disse i sin fortid ikke har iført seg en politisk korrekt helgenglorie til enhver tid. Det er greitt å vite hva personer som trer fram i det offentlige rom har stått for før, men hva om det meste som hevdes faktisk ikke er sant?

Problematisk her er også at Faktisk.no på kort tid har gjort seg beryktet ved å ha et særdeles lemfeldig forhold til virkeligheten, spesielt på klimafeltet.

Psykologen, Putin og de galeste grønne

Til og med en forhenværende offiser spesialisert på psykologisk krigføring settes inn mot de opposisjonelle, til tross for at vedkommende mest av alt later til å ha behov for timer hos egen psykolog. Men Aftenposten vil spre hans konspirasjonsteorier. Dermed har lokomotivet i medie-Norge fulgt etter mediene i USA hvor det forlengst er slått fast at hvis du ikke er medienes politisk korrekte yndling, så tjener du Putins interesser på en eller annen mystisk måte.

Dette til tross for at det lenge har vært kjent at Putin finansierer de galeste grønne som både er grunnstammen i den klimatistiske trosretning og som motarbeider olje- og gassbransjen i vesten.

Man manipulerer og utelater, vrir og vrenger

Det er litt uklart om det er Rotevatn eller VG som har diktet opp linjene i kursiv i dette avsnittet, hentet nederst fra VG-oppslaget vi startet med:
FNs klimapanel består av et stort antall forskere fra mange land. Panelet ble opprettet av statene i FN i 1988, og har som oppgave å vurdere og forskning som gjøres på klima og klimaendringer i hele verden.
Usant, fordi her er det utelatt at FNs klimapanels mandat bare omfatter menneskeskapte klimaendringer, som blir tatt som en selvfølge. De leter altså ikke etter kritisk forskning eller naturlige klimaendringer, men bare etter forskning som støtter konklusjonen de starter med.

Klimapanelet slår fast at temperaturen på jorden stiger (hele 0,01 C pr tiår), isen smelter (har økt i flere år), havet blir surere (oppspinn) og det blir mer ekstremvær (Synkende eller stabil trend) – fordi det slippes ut mer klimagass i atmosfæren enn det som er naturlig (politisk eller religiøs påstand).

Alt dette (Parentesene er vår påpekning av fakta) skal være vår skyld, og som om ikke alt dette var nok opererer Rotevatn på Twitter etter en utenlandsreise som om han var minister også for menneskeskapte gresshoppesvermer.

Den folkelige motstanden mot klimahysteriet og klimatyrannene kan selvsagt bare vokse seg sterkere med en slik oppførsel fra de som har makt. Det er positivt for både ytringsfrihet og demokrati at det har oppstått en slik bevegelse, som nå omfatter ca. 155 000 nordmenn hvor de fleste er enige med klimarealistene i det naturfaglige og hvor enda flere er lut lei klimahysteriet. Fra før vet vi at bare 35 % av befolkningen er enig med makten i at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte, så motstanden vil bare øke fram til neste stortingsvalg.

Vi avslutter med en konkluderende bemerkning fra fysikeren Freeman Dyson som overtok professorjobben til Albert Einstein.

Støtt oss ved å dele:

27 kommentarer

 1. Jeg vil anbefale alle å se på gamle «Filmavisen» som man viser på NRK 1 fra 17.15 hver dag. Siste måned har de vist fra året 1962. Tidligere har de vist fra slutten av 40 tallet. Her har vi sett flere store jordras og flommer, noe som viser at klimaet (været) har vært «ekstremt» også tidligere. Problemet idag er at klima politikere, som Erna og Rotevatn, mangler kunnskap om klimaet (været) på 70 tallet og tidligere. Et paradoks er det at NRK, som sender programmene, heller ikke bruker kunnskapen om fortiden som de formidler daglig, i sin «hysteriske» klima fortelling.

  PS 1962 var et spesielt år for meg, da jeg i November dro på FN oppdrag til Kongo. DS

 2. Antar at Klima realistene er klar over at den folkelige motstanden mot klima tyrannene er mye større
  enn 155000.Vi blir sabotert av facebook.

  • Kolbjørn,

   VI er klar over at ca 2/3 av befolkningen i Norge mener at klimaendringene for det meste er naturlige, og at motstanden mot hysteri og indoktrinering later til å være enda større.

   I fravær av verifiserbare observasjoner mener vi intet om hva Facebook gjør eller ikke gjør. Så langt har vi bare sett et samarbeid med subjektive klimafaktasjekkere som trakasserer brukerne av Facebook, hvor dette forklares best med naturfaglig inkompetanse og muligens noe politisk egeninteresse.

  • Grødem; det er nok mer enn 155.000, men spørsmålet fremover blir hva man skal gjøre med dette? En FB-gruppe er en svært løs og flyktig entitet. Mange i den gruppen spør om veien videre. Lederen, Knut Amundsen har gitt noe ideer i intervju med Resett 17. februar, altså litt før den helt store mengden av medlemmer var et faktum:

   «Knut forteller Resett at han ønsker å registrere gruppen som en organisasjon. Flere har tilbudt seg å komme med økonomisk støtte, men Knut har hittil takket nei. For han må få det hele inn i organiserte former, og ønsker ingen sammenblanding mellom privatøkonomi og denne gruppen.»

   «Om den voldsomme veksten av medlemmer sier Knut følgende:

   – Vi må omorganisere, og kreve en form for innmelding. Det er mulig at vi dermed mister mange medlemmer, kanskje må vi starte på nytt med ti tusen medlemmer. Men dette er den eneste måten vi kan bygge en organisasjon som kan få økonomisk støtte på en skikkelig måte.»

   https://resett.no/2020/02/17/folkeopproret-mot-klimahysteriet-naermer-seg-70-000-medlemmer-de-politiske-valgene-blir-helt-feil/

   Blir spennende å se om hva de bestemmer seg for å gjøre. De har allerede signalisert at de ønsker et samarbeid med Stein Bergsmark.

 3. I følge Nettavisens lesere, som befinner seg i hele landet, så tviler 65 prosent av folket på menneskeskapte klimaendringer. Over 21.000 har stemt. (se nederst) https://www.nettavisen.no/nyheter/45600-utestengt-fra-facebook-gruppen-folkeopproret-mot-klimahysteriet-har-laget-egen-svarteliste/3423926636.html

  I følge Cicero snakker vi i underkant av 10 prosent, så noen taler usant. Meningsmålerne og galluprytterne ringer vel rundt 1000 når «folket har talt», så vidt jeg har forstått og innsamling av stordata om alt vi tror, mener og foretar oss, registreres i stort monn. Slik kan man skreddersy målingene.

  Det at fattigdommen i verden går ned, er nok sannsynlig, men kurven det vises til er like falsk som hockey-kølla. Det man har gjort er det samme som klimaforskerne gjør. Man tar tidsmaskinen og går tilbake i tid og justerer tallene slik at nåtiden ser bedre ut

  Fattigdom: sannheten bak tallene
  https://www.uib.no/aktuelt/36952/fattigdom-sannheten-bak-tallene
  Verdensbankens tallmagi
  https://www.dagbladet.no/kultur/verdensbankens-tallmagi/65817531

  Media og Faktisk.no ligner mer og mer på det Orwelske sannhetsministeriet som driver med propaganda og omskrivning av virkeligheten.

  • Hansen; de fleste taler usant når det gjelder opinion om klima. Mulighetene for «bias» og vekting i en bestemt retning er legio.

   Det er vel omtrent noe sånt:
   «Vil du gjøre noe for å redde klimaet/miljøet/naturen (bevisst sammensausing av begreper, bevisst unnlatelse av å konkretisere «noe»).
   Svar: 97% sier JA.

   «Er du villig til å ofre 200.000 norske arbeidsplasser og en betydelig andel av statens årlige inntekter, i bytte mot teoretiske nye «grønne» jobber som vi vet ikke kan gi samme inntjening?»
   Svar: Diverse skjellsord, særlig nord-norske.

 4. Det er ganske så slitsomt å forholde seg til Klimarealsitene sin konspiratoriske tilnærming til klimaendringene.
  Typisk for propagandaen deres er i mange tilfeller usannheter og fordreining av informasjon.
  Et godt eksempel er henvisningen på siste bildet i artikkelen om Freeman Dyson.
  Dyson er ikke en klimaskeptiker, men en mann som har uttalt seg om datamodellene som har vært benyttet

  Fra Wikipedia står det om Freeman Dyson:

  Han har uttalt seg om global oppvarming, som han mener skyldes menneskelig aktivitet, forbrenning av fossile brennstoffer, men har gitt uttrykk for at datamodellene som blir brukt for å simulere klimaskiftet ikke er tilstrekkelig gode.

  Igjen et eksempel på slett faktasjekk. Det finnes mange tilfeller som dette.

  • Johannessen,

   Takk for din konspirasjonsteori, vi gjør oppmerksom på at slikt hører hjemme helt andre steder enn her.

   I dette intervjuet uttaler Freeman Dyson følgende:
   There certainly is an enormous religion in which there’s a lot of true believers who think that climate change is evil and that we’re going to run into a big catastrophe.
   https://www.youtube.com/watch?v=-mmI6DorL_Y

   Det er ikke vanskelig å finne andre intervjuer hvor han uttaler seg minst like klart. Denne religionen er bygd på en irrasjonell tankeprosess basert på villedende klimamodeller med uriktige premisser. Som redaktør må jeg bare beklage hvis du føler at vi med dette har krenket hovedskikkelsen i din spirituelle tenkning.

   Forøvrig kan vi anbefale vitenskapelige kilder og ikke Wikipedia, for de som er interessert i en naturfaglig tilnærming til klimaspørsmålet. Ditt sitat fra Wikipedia er simpelthen oppspinn, det er ikke omstridt i naturvitenskapen at kun 1-4 % av atmosfærens CO2 stammer fra vår forbrenning av hydrokarboner.

   I samme intervju sier han at «det er snakk om hvor store de menneskeskapte endringene er i forhold til de naturlige», som er nøyaktig samme standpunkt som klimarealistenes. Om Freeman Dyson utifra dette skal oppfattes som skeptiker, realist eller dissident er i sammenhengen fullstendig irrelevant.

   • Flott arbeid dere gjør. Takk til Freeman Dyson innsats også som folkeopplyser innen klima. Det står: «……………………..det er ikke omstridt i naturvitenskapen at kun 1-4 % av atmosfærens CO2 stammer fra vår forbrenning av hydrokarboner»……….. Samtidig er det ikke omstridt at co2 nivået har gått fra 280 ppm fra «førindustriell» til 408 ppm. Hvordan henger disse tallene sammen.

    • Jeg tror ikke de henger sammen. Det er kun på klimarealistenes sider og andre klimaskeptiske forum, at man tar for gitt at økning i atmosfærens CO2 innhold hovedsakelig er naturlig.

     Klimarealistene påstår å basere seg på vitenskap/fakta. Så jeg utfordrer redaksjonen/viteskapelige råd med å dokumentere påstanden om «det er ikke omstridt i naturvitenskapen at kun 1-4 % av atmosfærens CO2 stammer fra vår forbrenning av hydrokarboner”

     På den andre siden. Der er forksjell på

     – Hvor mye CO2-ppm har økt pga av antropogene utslipp
     – Andelen av atmosfærens CO2 som stammer fra antropogene utlslipp.

     Dette skyldes at CO2 utveksler mellom atmosfære, biomasse og hav, og er noe av grunnen til forkjellige tall.

     • Rune ber Klimarealistene om en forklaring på hvordan påstandene om bare 1-4 % menneskeskapt CO2 i atmosfæren henger sammen med økingen fra 280 til 408 ppm. Samtidig etterlyser Brede Hagen dokumentasjon på påstanden at bare 1-4 % av atmosfærens CO2 stammer fra vår forbrenning av hydrokarboner.

      Jeg tror at svært mange imøteser svarene deres med spenning! Aaslid pleier å være rask med å svare, men her tar det tydeligvis litt lengre tid av en eller annen grunn.

     • Jeg kan ikke se at jeg har akseptert at det foreligger en økning fra 280 ppm. Dataene viser et gjennomsnitt for det 19-århundret på 335 ppm, noe du burde være klar over selv.

      IPCC skriver selv om dette (AR5) at det totale årlige utslipp av CO2 i 2012 er estimert å være mellom 734 og 807 Gt, dvs. i middel 759 Gt eller 105 ppm. Av dette utgjør antropogene utslipp 33 Gt, hvorav 29 Gt fra fossilt brensel og 4 Gt fra landskapsendringer. Den antropogene delen utgjør derfor kun 4,3 %, mens usikkerheten i det totale estimatet er 6 %.

      Dermed ligger IPCCs eget estimat på samme nivå som den øvre verdien vi har oppgitt, både her og i vårt hefte Naturen styrer klima.

     • Aaslid: Vi er helt enige om at de årlige antropogene utslippene i dag utgjør omtrent 4 % av de totale årlige utslippene av CO2. Men det er langt fra det samme som det du skriver: «at kun 1-4 % av atmosfærens CO2 stammer fra vår forbrenning av hydrokarboner». På Jorda har vi store sluk som tar opp CO2 fra atmosfæren (hav, landjord, grønne planter etc.), og de tar opp CO2 uavhengig om det er antropogent eller naturlig. Det store problemet er at de antropogene utslippene gir så mye CO2 til atmosfæren i tillegg til de naturlige utslippene at slukene er for små til å ta opp igjen alt sammen. Derfor øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren jevnt og trutt. Dersom de antropogene utslippene ville ha holdt seg på dagens nivå framover, ville CO2-konsentrrasjonen i atmosfæren fortsette å øke (men noe langsommere enn i dag), fordi de samlete utslippene fremdeles ville ha vært større enn slukene. Det er verd å legge merke til at CO2-konsentrasjonen begynte å stige omtrent samtidig med at de antropogene utslippene startet. Det er derfor ingen tvil om at det er de antropogene utslippene som står for mesteparten av den økingen vi har sett i atmosfæren.
      Om vi starter på 280 eller 335 ppm spiller ingen rolle for min argumentasjon. Men jeg antar at dine 335 ppm har sin årsak i Ernst Georg Becks meget omdiskuterte samling av måleresultater. Jeg finner ingen grunn til å ta opp diskusjonen om Becks resultater her, men slår bare fast at meningene om disse målingene er svært delte, for å si det mildt.

     • Beklager Steen,

      Det holder ikke å resirkulere dine gamle og forlengst tilbakeviste myter. Først myten om et naturlige nivået på 280 ppm. Det høyere gjennomsnittet fra målingene i et 18. århundre er bekreftet:Data fra stomataåpninger på løv fra sedimenter i danske innsjøer viser 333 og 348 ppm, hhv for 9400 og 9600 år siden, og allerede i 1956 fastslo Fonselius at det var store variasjoner på 1800-tallet, helt opp til 600 ppm.

      Deretter den enda mer bakstreverske myten om at mennesket forstår CO2-kretsløpet og har oversikt over hva som tilfører og hva som tekker ut CO2 fra atmosfæren. Bør du ikke nevne at selv IPCC skriver at vår forståelse er lav?. Henryloven med massevirkningsloven er istedet blitt noe som skal snakkes ned i IPCC-leiren, til tross for NASAs mange målinger for hvordan hav og atmosfære utveksler CO2.

     • Steen. Diskuterer ikke tolkningen av Beck med deg. Dette kun for å påpeke at Beck var en meget samvittighetsfull mann, som søkte å inkludere relevante forhold.

      Men vil bare påpeke at det var delvis topp folk, sogar Nobelprisvinner, som arbeidet med disse målingene. Og de arbeidet strukturert med interkalibreringer mm. iht. til god laboratoriepraksis. Tungvinte metoder, noen bedre enn andre, ingen mikro. Men man kunne jo dimensjonere utstyret så persisjonen ble akseptabel.

      Dessuten er hovedpoenget her de relative endringer som står seg bedre enn absolutte verdier. Hvorfor skulle verdiene ved endring fra f.eks 300 til 350 ppm være så uakseptable? Noen basert på repeterbare målinger. Interkalibrering tatt i betraktning?

      Og i de 5 årene med overlapp med målingene fra Mauna Loa (1958-63) viste de tilnærmet identiske resultater.

      Målingene (i alle fall i mange av målepunktene) viser nok brukbare relative endringer i de målepunktene som ble benyttet. Men spørsmålet er hva representerer målepunktene? Derfor valgte Beck ut 90 000 av de 180 000 målingene – de hvor det også fantes meteorologisk info.

      Skal bli spennende å se noe av dette når de naturlige syklusene nå ser ut til å endre seg til kaldere faser. Og med data fra OCO-satellitten etterhvert som det kommer mer data derfra. Etter de første års resultater har det blitt stillere. Ikke vanlig hvis de støtter opp om IPCCs konklusjoner.

     • Da, Aaslid, gjenstår det bare å forklare dine støttespillere hvordan de enorme mengdene av CO2 oppstår og hvor de blir av når de plutselig forsvinner igjen.

      Når du kommer med påstanden om at fjerning av CO2 fra lufta (hvilket det er liten fare for at skal skje med dagens tilstander) vil medføre avgassing av CO2 fra havet, motsier du en vesentlig forutsetning for at Le Châteliers prinsipp skal virke: det må være likevekt, noe det ikke er i naturen i dag. IPCC har aldri snakket ned Henrys lov – det er dere Klimarealister som har brukt den på en helt feil måte. At hav og atmosfære utveksler CO2 er en selvfølgelighet, og dette styres av den store forskjellen i havtemperaturer sommer og vinter (netto går det fremdeles mer CO2 ned i havet enn det avgasses fra havet, nettopp som Henrys lov sier) Men din påstand om at fjerning av CO2 fra atmosfæren i dag vil medføre avgassing av CO2 fra havet, er direkte feil.

   • Guldberg. Det gjelder ikke bare Johannessen, men også Steen i innleggene over. Han burde se flere av Dysons videoer og lese mer av hans artikler for å få et mer fullstendig bilde av CO2-dynamikken.

    • Ellestad: Jeg tviler ikke på at Beck har gjort et godt arbeide med å samle sammen disse dataene. Jeg tviler ikke på at han var samvittighetsfull og dyktig. Jeg tviler ikke på at selve den kjemiske analysen ble gjort på beste måte med de instrumentene som da var til rådighet. En slik analyse kan for øvrig enkelt gjøres av kjemielever ved videregående skole i dag, da det bare er snakk om to titreringer av sterk base mot sterk syre. Jeg har faktisk prøvd metoden selv, for å se om den funket. Og det gjorde den.

     Så hvorfor reagerer jeg – og andre – på resultatene? Fordi det er noe som heter prøvetakinger. Dersom prøvene til analyse er tatt på steder som ikke er representative for atmosfæren, hjelper det ikke stort at selve analysen er riktig utført. Mange av prøvene er tatt i nærheten av byer, spesielt i Tyskland. De fleste er tatt i bakkehøyde og 0,5 meter over bakken, noen ved 2 meters høyde og noen få i 14 meters høyde. Det har vist seg at blant annet vindstyrke og vindretning hadde stor betydning for resultatet. At det var stor trafikk i byene i Tyskland på den tiden, er helt sikkert. At det ble brent ved, kull og olje i Tyskland på den tiden, er like sikkert. Dette kan du lese mer om her:

     http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/beck_data.html

     Det var den første grunnen til min skepsis. Den andre grunnen er at analysen ikke er spesifikk for CO2. Den utføres, som du sikkert vet, ved at Luft føres gjennom en basisk løsning, der den sure gassen CO2 reagerer med noe av basen og danner karbonat. Basen analyseres før og etter luftgjennomstrømmingen, og CO2-konsentrasjonen kan enkelt beregnes. Men også andre sure gasser i lufta enn CO2 vil her kunne reagere. Svovel var garantert til stede både i kull og olje på den tiden, selv om begrepet «sur nedbør» ikke var oppfunnet ennå. Både SO2 og nitrøse gasser som NO2 har sure egenskaper. Jeg vet ikke hvor mye dette kan ha hatt å si, men det er en faktor å merke seg. Verdiene endrer seg voldsomt i løpet av kort tid, noe figurene på side 4 og 7 i Becks publikasjon viser:

     http://www.scmsa.eu/archives/ART_2006_Beck_CO2_report.pdf

     Vi snakker om en øking på over 200 ppm fra juni til august 1940. Og ned igjen med 60 ppm i løpet av en halv måned etterpå.

     Til slutt blir disse målingene, gjort nær tyske byer, utvidet til å bli globale. En må ha lov til å være noe skeptisk.

     At målingene stemmer overens med målingene på Mauna Loa etter 1950, er slett ikke så rart. Det spesielle er at alle de enorme utslagene har forsvunnet som dugg for sola når Mauna Loa-målingene startet.

     Og så et spørsmål til deg som dyktig kjemiker til slutt: mener du at havet vil avgi CO2 til atmosfæren i dag dersom vi for eksempel plutselig klarte å fjerne for eksempel 5 ppm CO2? Det er dette som er Aaslids påstand, og det er den jeg nekter å være med på. Jeg hørte på foredraget av Dyson om «The balance of carbon in the atmosphere», noe som jeg synes burde passe inn i denne diskusjonen. Det hadde lite å gjøre med hva som skjer med utvekslingen mellom hav og luft.

     • Jeg har tidligere skrevet at jeg ikke diskuterer tolkninger om CO2 med deg til enhver tid under hver artikkel. Det er for mange ukjente forhold og manglende CO2-effekt ligger i andre og dermed viktigere forhold enn mengden. Og jeg har lest motforestillingsref. du angir. Motforestillingsrapporter er bra – også for IPCC-teorien.

      Men du omtaler ikke min angivelse av at Becks valgte målinger stemmer overens med Mauna Loa i en 4-års periode med alle Becks feil inkludert.

      Dine angivelser av lokaliseringsproblemer er omtalt av Beck. Man så på målinger som funksjon av vindretninger og så hvilken innflytelse det hadde i f.eks Giessen. +20-30 ppm (hvis jeg husker riktig) når det blåste fra industriområdene relativt fra landlige områder.
      Systematiske feil fra prøvetaking gjelder for øvrig andre målinger inklusive isbreboringer, land vesus hav, tid på dagen osv.

     • Steen. Men du hopper over at selv med alle disse om’er og men’er med potensielle feilkilder, så var Becks målinger samstemte med Maouna Loa i 5 år.
      Jeg gjentar at jeg diskuterer ikke CO2-tolkninger og konklusjoner med deg for hver artikkel som dukker opp om andre tema og hvor noen necner CO2. Dertil er det for mange variable som du ikke har med deg, og mange forhold med usikkerhet. De med færrest antagelser (Salby, Harde, Berry) har andre konklusjoner enn deg. Også mange andre skrifter har viktig tilleggsinfo. Så det blir en evig runddans av gjentagelser med liten fremdrift.

      Og du griper eksempelvis fatt i at noen har uttrykt (om det er riktig?) at Henrys lov ikke er en temperaturlov. Det er skrevet mange ganger om dette på vår side om at Henrys lov er en enkel måte å illustrere gassers løselighet i værsker ved konstant temperatur, men at det egentlige uttrykket er kjemisk potensial, særlig for CO2 som dissosierer (som strider mot Henrys lovs forutsetning).

      Og likevekten hav – atmosfære (som du stadig returnerer til) hvilket er tidligere omtalt på vår side som kvasilikevekt. Men det er ikke en statisk overflate. Leste et sted (Har ikke ref, men man kan benytte det som et kvalitativt bilde) at mengden vann som fordampet over ett år (?) i tropisk sektor (?) svarte til 2 m sjikt (?). Dvs. at utvekslingen av CO2 ikke skjer ved en ren grenseflateprosess, men skjer nærmest via en slags vanndampdestillasjon. Der vertikale bevegelser fra bølger, tidevann og andre prosesser gir omrøring.hele tiden. Studier har vist vist at sonen ned til 200 m er involvert. Så dine grenseflatebetraktninger er langt mer omfattende å kvantifisere enn du angir.

     • Ellestad: Jeg kan skrive under på at jeg er luta lei av å påpeke at Henrys lov ikke er noen temperaturlov. Men så lenge debattanter kun omtaler at løseligheten av en gass i havet synker når temperaturen i havet stiger (og omvendt), og ikke nevner i det hele tatt at innholdet av gassen i lufta over vannet spiller noen rolle, må en ha lov til å kommentere. Folk kunne jo komme til å tro at det som er skrevet i innlegget, er riktig. Og Klimarealistene vil vel at riktige opplysninger skal komme fram?

      At CO2 spaltes i ioner i vann, er selvsagt riktig. Det burde føre til at løseligheten i vann øker enda mer enn det Henrys lov skulle tilsi, og omvendt gjøre det enda mer umulig at havet netto kan avgi CO2 til atmosfæren og derfor være en årsak til økt CO2-innhold i atmosfæren. Men du har helt sikkert rett i at forholdene ved absorbsjon og avgassing av CO2 fra vann er kompliserte. Det spesielle er at det kommer påstander som «fjerning av CO2 fra lufta vil føre til at havet avgasser mer CO2». Da hørte vi ingenting om disse kompliserte forholdene.

      Becks målinger stemte svært godt med Maouna Loa de siste 5 årene. Jeg legger merke til at flesteparten av disse siste målingene var gjort i Skandinavia. Verken du eller jeg har vel noen oversikt over hvor og hvordan prøvetakingen ble gjort, men den var tydeligvis mindre utsatt for ytre kilder enn de tidligere. Og det er jo påfallende at de voldsomme utslagene er forsvunnet som dugg for sola etter 1957.

      Skal jeg være helt ærlig, skjønner jeg godt at du er lei av å diskutere dette hver gang noen kommer med påstandene om 1-4 % antropogent CO2 i lufta eller at det er målt mye høyere CO2-konsentrasjoner for bare 80 år siden. Jeg skjønner også at jeg pirker borti et par ømme punkter hos Klimarealistene når jeg kommenterer dette, siden dere aldri har klart å forklare på en fornuftig måte hvor økingen av CO2 i atmosfæren kommer fra hvis den ikke skulle være antropogen. Når dere har gitt meg eller andre en god forklaring på dette fenomenet, skal jeg gjerne innrømme at jeg har tatt feil.

    • Med Dyson’s artikler tenker du kanskje på hans «Can vi control the carbon dioxide in the atmosphere?» fra 1977? Jeg finner ingenting om at menneskeskapt andel av økningen er 1-4% der.

     Tvert i imot, premisset er at menneskeheten øker CO2 innholdet i atmosfæren kraftig. Helt i tråd med «IPCC-leiren».

     • Raaen. Du skal ikke se bort ifra at Dyson har uttalt seg om CO2 også i de siste 40 årene. Bl.a. i de ref som allerede er gitt.

     • Dyson var en av de store i det 20 århundres fysikk. Han ville antagelig stått høyt oppe på listen over den som ikke fikk Nobelprisen.

      Det har interesse å se hva han har sagt om klima, og ikke minst å lese det han har skrevet av vitenskap om emnet.

      Du referer til artikler. I flertall. Jeg har gitt tittel på én.

      Kan du gi oss titler, årstall og gjerne linker til dem du refererte til?

 5. Freeman Dyson, Princeton’s legendary theoretical physicist, dies at 96 – A climate skeptic: ‘I like carbon dioxide’

  Flashback: Prominent scientist known as ‘Einstein’s successor’ declares himself a global warming skeptic — Rips colleagues: Freeman Dyson: ‘I just think they don’t understand the climate’- Freeman Dyson on climatologists: ‘I just think they don’t understand the climate. Their models are full of fudge factors’
  Dyson on Journalists: ‘They’re absolutely lousy… I don’t know why they’ve been brainwashed’
  More Dyson: ‘CO2 is good for vegetation. About 15% of ag yields are due to CO2 we emit… it’s a real plus to burn coal and oil’

Kommentarer er stengt.