Renessanse for kullkraft

Putins krig mot frihet og demokrati i Europa har ført til en renessanse for kullkraft i flere verdensdeler, men ikke i Norge. I flere land, bl.a Tyskland og Sverige, legges det nå planer for omfattende utkobling av strøm for vanlige husholdninger, i tilfelle det blir akutt knapphet på elektrisitet.

Årsak og virkning

Årsak inntreffer alltid før virkning, og årsaken her er Putins angrep på Ukraina, mens en kaskade av virkninger fulgte med en sterk prisoppgang både på olje og naturgass. I USA som alltid har hatt lave priser på drivstoff til kjøretøyer, startet prisoppgangen umiddelbart etter at Biden ble innsatt som president, som en følge av Bidens krig mot utvinning av olje og gass i USA. Demokratiske politikere prøver nå å lure befolkningen til å tro at rekordhøye drivstoffpriser i USA skyldes Putins krig, mens Bidens folk går Canossagang til oljeproduserende land for at de skal øke produksjonen.

Vestens absurde energipolitikk

Som er følge av at alt for mange kunnskapsløse politikere lytter for mye til klimafanatikere, har vi i mange land fått et regime der energiforsyningen fordyres og destabiliseres. En destruktiv energipolitikk har ført til utflagging av industri, rekorddyr elektrisitet for befolkningen og nedleggelse av pålitelig og lønnsom strømproduksjon. Imens satses det stort på upålitelig og subsidiert vindkraft, som i tillegg destabiliserer strømnettet, og øker avhengigheten av gass- og kullkraft som balansekraft. I lille Norge ble folk flest forrige vinter oppmerksom på hvem som må betale for denne galskapen.

Energipolitikken er i økende grad påvirket av klimafanatikere, som skal redde kloden med sin fornybarhet og sitt grønne skifte. Disse finnes i de fleste partiene, og bekler ofte viktige posisjoner i samfunnet.

IPCC-leiren sørget på klimakonferansen COP26 i Glasgow for at ca 40 land gikk inn for å fase ut bruken av kull, etter at landene var lurt til å tro at kull slipper ut mer CO2 enn gass ved forbrenning. Disse 40 var for det meste land uten kullressurser på eget territorium. Dette korstoget mot kull vil fortsette i 2022 på neste konferanse, COP27 i Sharm El Sheikh i Egypt. Et lite problem her er at regner man sammen utslipp i utvinning, prosessering og transport, så er det minimal forskjell på kull og gass, og kull fra dagbrudd vil faktisk samlet gi 15 % lavere utslipp enn gass. Men fakta har aldri forstyrret klimafanatikerne.

Merk at Norge stanset kulldriften på Svalbard basert på myten om at kull er mer FY-FY enn naturgass.

Kull kan få vital betydning i energiproduksjonen

Med vedvarende høye priser på olje og gass som en følge av Putins krig, og vestlige sanksjoner, vil markedet sørge for at Russiske inntekter på olje og gass vil gå opp. Dette har allerede skjedd, mens sanksjonene bare vil få virkning på russisk produksjon på lengre sikt. Samtidig øker industriproduksjonen i flere land etter at Covid-pandemien er over, noe som ytterligere øker etterspørselen for energi, hvor kull har den største markedsandelen i produksjonen av elektrisitet.
Vestlige land med USA i spissen tør ikke føre en politikk som driver prisene på olje og gass for høyt opp, fordi det vil drive global økonomi inn i en resesjon ingen ønsker. Man vil derfor ikke gjøre det for vanskelig for Russland å selge sin energi til tredje part, med den bieffekten at Putin fortsatt får finansiert sin krig. Den store taperen i dette spillet er IPCC-leiren med sitt klimakorstog mot hydrokarboner.

Høye priser vil sørge for at økte andeler av energiforsyningen vil komme fra kull som er rimeligere priset og lettere tilgjengelig enn konkurrentene. Tyskland investerer nå i terminaler for LNG, med fem store flytende skipsterminaler som mellomløsning, og landets nye kriseplan vil i tillegg kjøre igang kullkraftverkene for å erstatte et bortfall av russisk gass, som er forventet kommende vinter i en fortsatt krigssituasjon. Forhandlinger om LNG-leveranser er kompliserte, fordi leverandørene som har store investeringer ønsker langsiktige kontrakter, mens tyskerne ønsker korte kontrakter fordi de fortsatt innbiller seg at de kan/må fase ut også naturgass som en del av klimapolitikken. Landets energikrise betyr at alle ambisjoner om reduserte utslipp fra CO2 vil bli flyttet inn i framtiden, men klimasvadaen vil fortsatt flyte fritt.

De største kullprodusentene Kina og India står for ca 2/3 av verdens kullproduksjon, og begge land vil øke produksjonen sterkt de neste årene. Samtidig stagnerer energikrevende produksjon i EU grunnet en energi- og klimapolitikk på feil villspor. Av de seks største produsentlandene er det bare USA som vil redusere kullproduksjonen vesentlig.

India alene gjenåpner nå over 100 kullgruver for å dekke kullbehovet, og har avskaffet miljøkrav som hindrer driften, samtidig som behovet for kull trumfer vestlige ønsker om reduserte CO2-utslipp. India som forlanger rimelig og rikelig elektrisitet for landets 1,3 milliarder innbyggere, har lenge sett på vestlig klimapolitikk som nykolonialisme med mål å hindre Indias utvikling.

Sneglefart på det grønne skiftet

Etter mer enn 30 år med omfattende bygging av subsidieerte fugledrepende og miljøskadelige vindmøller har fortsatt hydrokarboner mer enn 80 % andel av klodens energiforsyning, og alle seriøse prognoser ser for seg at dette fortsatt vil være situasjonen i 2050, selv om vind med 2,2 % og sol med 1,1 % andel nå, skulle doble sin andel de neste 30 årene.

Hydrokarboner samlet, fossile brensler ifølge de troende, har kun tapt 1,8% markedsandel på 20 år.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Moderne energiverk basert på kull kan oppnå en virkningsgrad på 50 %. I tillegg kan fjernvarme trekke ut ytterligere 20-30 %. Til sammenligning er virkningsgraden på en forbrenningsmotor i en bil under varierende forhold 20-30 %. Det kan derfor gi en betydelig gevinst å generere elektrisk energi fra kull til å drive elbiler.
  Det er rikelig med kull på jorda, mens det kan fort bli knapphet på olje og gass. Det er derfor ikke særlig bærekraftig å brenne disse ressursene. De bør brukes som råvare til andre produkter i hundrevis av år framover.
  Jeg har også lurt på hvorfor ingen har laget en høyeffektiv lader for elbiler. Man burde kunne oppnå en virkningsgrad på 50 % også her og gjøre elbilen mer fleksibel. Rekkevidda kan økes, og man vil kunne bruke bilen langt unna ladestasjone med en halvering av drivstoffforbruket sammenlignet med å måtte ty til en fossildrevet bil.

 2. Det betenkelige med kullkraft er ikke co2, men at kullet inneholder tungmetaller (kvillsølv uran krom osv.) som havner i de nordlige farvannene og blir opptatt i næringskjeden der. Skal det brukes må man stille krav til rensing av disse tungmetallene.

  • Reidar, takk for saklig kommentar.

   Ja, kullet kan inneholde en rekke skadelige elementer, noen av dem svært verdifulle i andre industrielle prosesser. Det er altså nødvendig med renseanlegg, og de mest moderne tyske kullkraftverkene er så effektive her at de kun slipper ut vanndamp. Enkelte renseprosesser kan være lønnsomme grunnet verdien på det man renser ut. Allerede ved slutten av 1960-årene oppdaget kullindustrien i Tyskland at kullstøvet de ble lovpålagt å rense ut fra kullrøyken, var så verdifult at de økte netto kontantstrøm etter å ha betalt for renseanleggene, men slikt er det ikke lov å snakke om dagens samfunn.

   Jeg synes å huske at tyske kjemikere for ca 130 år siden påpekte at kullet var alt for verdifullt i andre prosesser, og at det var forkastelig å brenne det opp. Dengang hadde man ikke andre alternativer, men i dag har vi både gasskraft og kjernekraft som gode alternativer.

 3. Jag har aldrig förstått varför klimarealister inte visar exakt varför koldioxidhotet är vetenskapligt avvisat.
  Inte heller varför merparten olja och metangas inte är fossil så tillvida att dess kolatomer inte lagrats i jordskorpan som organiska fossiler utan följt med under jordskorpan med vatten för att förenas under årmiljoner då det vatten som utsätts för 200C spontants spjälkas i syre och väte och de som inte utsätts för den temperaturen övergår till superkritisk fas och drivet av gravitationskrafter tränger upp genom jordskorpan samtidigt som det skapar kanaler då det löser metaller.
  När det bryter genom havsbotten följer först helium (som är alfastrålning från jordens 30TW inre «kärnkraft» som tagit upp elektroner.
  Så följer metangas och nästan alltid sist olja som som bägge är vätgas som förenats med kol på sin långa resa upp.
  Se hur många km under fossiler allt fler fyndigheter öppnas och läs på om borrhålet på Kolahalvön som stoppades då det formligen kokade av vätgas 12km ner i jordskorpan.
  Vidare borde denna grupp upplysa att jorden är i energibalans genom strålning och utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra vilket innebär att bara de senaste 20 åren mänsklig aktivitet hindrat den globala medeltemperaturen från att falla med minst 0,5C https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows.

  Lägg till att bara CO2 påverkar våglängden 15µm som växthusgas och det därför är enkelt att vetenskapligt avvisa koldioxidhotet genom att mäta ändringen i den våglängden över ett plötsligt utsläpp.

  Gå vidare och visa att IPCC bygger på mätningar i laboratorier som ger 1C per fördubblad halt CO2 i 3m men jorden har CO2 många km upp i atmosfären.
  Så studien som jämför 1970 med 1998 och inte finner en enda milliwatt minskad utstrålning från jorden i koldioxidens verksamma band som växthusgas (Nature 2000).
  Förmedla vidare att den enda vetenskapliga studie som hävdat att den funnit ökad växthuseffekt som funktion av ökad halt CO2 i jordens atmosfär gör det motsatta.

  https://phys.org/news/2015-02-carbon-dioxide-greenhouse-effect.html
  Nature 2015 men min länk är en gratis kopia..

  Bara byt till ex Colorado och ni får motsatt för samma period eller globalt 1940-1975 samt 1988-1992.

  Här något med länkar jag skrev i ett engelsk talande forum.

  I have been advocating for mass production of FS-MSR since the beginning of 2000 because it is the only technology we know works to create global welfare by 2050 and without it no global environmental protection
  and an ever-increasing migration pressure on rich welfare states.

  A molten salt reactor of 600 MW requires as much resources to manufacture as a wind turbine of 12 MW if they are built in equal series.

  The difference is that the reactor gives full power around the clock for 100 years and can switch between the production of hydrogen and electricity.

  Hydrogen is everything we get from oil if it is combined with carbon dioxide.

  I have had such hard counter-arguments so I have been forced to study all relevant disciplines for many thousands of hours and found that the carbon dioxide threat is scientifically rejected, most of the oil and methane gas we extract
  is extracted much deeper than fossils found with a high proportion of organic carbon. under the earth’s crust in subduction zones and combined with hydrogen on its way up.

  Wikipedia is, as most people know, hijacked by climate alarmists, so they claim that it is the greenhouse effect that makes Venus so hot, but include facts that show that 90% of radiated solar energy is reflected into space.

  These clouds also reflect 67% of Venus’ transmitted energy back to the surface.

  Venus is warm by residual heat since the planet was formed (the earth is cooled by 10TW) and nuclear energy (the earth’s internal decomposition of uranium and thorium releases 30TW).

  For that, atmospheres must insulate because otherwise gas planets would be 3 Kelvin as ambient space.

  «Above the dense CO
  2 layer are thick clouds consisting mainly of sulfuric acid, which is formed by sulfur dioxide and water through a chemical reaction resulting in sulfuric acid hydrate. Additionally, the atmosphere consists of approximately
  1% ferric chloride.[75][76] Other possible constituents of the cloud particles are ferric sulfate, aluminium chloride and phosphoric anhydride. Clouds at different levels have different compositions and particle size distributions.[75] These clouds reflect and scatter about 90% of the sunlight that falls on them back into space, and prevent visual observation of Venus’ surface. »

  40W/m^2 is the energy from the sun that reaches CO2 below these clouds.

  Early in this interglacial the global climate was just 3 C over what IPCC has reference temperature.

  Then Sahara was green and had many lakes the biggest as big as the Black Sea.

  Deserts radiate much more energy to space than plants or open water.

  Take an easy calculation so you understand how imported the temperature difference is.

  Two black bodies with same size one with -80C and the other with +50C have average temperature -15C but if the difference gets away the average temperature will be +7 C without radiating more energy.

  (273-80)^4+(273+50)^4=2(273+7)^4

  10 000 years ago when the global average temperature was 2C above today´s.

  https://forskning.no/klima-forskeren-forteller-geofag/forskeren-forteller-for-10-000-ar-siden-var-det-seks-grader-varmere-pa-svalbard-enn-det-er-i-dag/329878

  The interglacial before had an even more life friendly global climate with 8C higher temperature for 6000 years on Greenland.
  https://www.nbi.ku.dk/english/news/news13/greenland-ice-cores-reveal-warm-climate-of-the-past/

  Just CO2 acts as greenhouse gas on the wavelength 15µm so it would be easy to detect a signal as a function of changed level CO2 in the atmosphere if it was one over 150 ppm.

  Satellites haven’t found a higher greenhouse effect from higher level CO2 sens 1970 when earth outradieted spectra started to mechured.

  IPCC use typical 3m in laboratories which give 1C per doubled level if earth just had CO2 in a 3m thick layer.

  The only scientific study that claims to have found an increased greenhouse effect as a function of increased carbon dioxide content is cherry picking.

  Just switch to Colorado which has good data for the same period and is pretty close and you get the opposite result or globally 1940-1970 and 1988-1992

  https://phys.org/news/2015-02-carbon-dioxide-greenhouse-effect.html?fbclid=IwAR3oxe4s9w1KrFHfahDDsloYCu83cOnrGwYFxz4Tswb7yAo4nhGie2skYFc

  The world’s deepest borehole in the earth’s crust shows that much of the water that follows in subduction zones is exposed to at least 2000C and is broken down into hydrogen and oxygen, but it does not flow out of either thru the
  earth’s crust or the seabed, which indicates that in the millions of years it takes to penetrate is combined with carbon where the majority is organic.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Superdeep_Borehole

  https://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon

  An example of human activity that contributes to warmer global climate.

  https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows

  Ricing oceans is also fake, just look at islands that stand on seabed or continetaplates that don´t had land ice for example Australia 10 000 years ago then it was 1m higher level around the great barrier reef for termisk expansion.
  South America’s west coast is another example where seabed met continental plate on the beach and the don´t had thick land ice at that time.

  Sea level over continentalplates is what activist show but the continental plates mow though the whole crust flow in equilibrium, so when land pushes down from ice the part below sea rice.

  One more fact that will change your mind.

  Ocean takes up CO2 from the atmosphere and creates limestone.

  We crush limestone when we produce cement, then as much carbon dioxide is released as the oceans have taken up but in pure form.

  We produce synthetic limestone from cement, which then absorbs as much CO2 as was released in the cement production.

  Therefore, high-temperature reactors must lie deep in lime mines and produce hydrogen for process heat in cement production and for the production of synthetic fuels in conjunction with the pure carbon dioxide that is released.

  This model was proposed by the ORNL to the Obama administration in the Blue ribbon project but it can greatly simplify, control rods and most pumps can be replaced with thermal power control and convection as the first MSR that had 860C
  in 1954 when it was started.

  https://info.ornl.gov/sites/publications/files/Pub29596.pdf

  Here a better solution with NaCl as a mediator of thermal energy.

  https://www.youtube.com/watch?v=_ou_xswB2b0&t=9

  Fundera på hur enkelt ni kunde avvisa dagens klimapolitikk om ni använde blott några av mina argument med länkar.

  Jag orkar inte skriva mer då jag inte räknar med att någon här ids fundera och svara med motargument. Pluggar på NTNU där jag kommer förstöra alla föreläsningar som handlar om klimatvetenskap då jag trängt djupt in i alla relevanta discipliner så jag enkelt kan vinna alla klimatvetenskapliga debatter.

  Nästa inlägg kommer kanske handla om varför jordens temperaturskillnader började öka för 40 miljoner år sedan så jorden haft en istid de senaste 2,8 miljoner år.

Kommentarer er stengt.