Positivt med CO2-utslipp for livet på jorda

Vi ser i dag på en oppsummerende forskningsrapport fra Dr. Patrick Moore, med den opplysende tittelen «The Positive Impact Of Human CO2 Emissions On The Survival Of Life On Earth.» Avslutningsvis sammenligner vi disse kjente faktaene med et grelt eksempel på grønn journalistikk fra en avis som tidligere hadde solid bakgrunn for egne meninger.

Sammendraget fra rapporten er som følger
Denne studien ser på de positive miljøeffekter av karbondioksid (CO2), et tema som har vært godt etablert i den vitenskapelige litteraturen, men som altfor ofte ignoreres i dagens diskusjoner om klimapolitikk.

Alt liv er karbonbasert og den primære karbonkilden er CO2 i den globale atmosfæren.

Så sent som 18.000 år siden, på høyden av den siste store istid, falt CO2 til sitt laveste kjente (atmosfæriske) nivå i historien ved 180 ppm (0,018%), lavt nok til å hemme plantevekst. Dette er bare 30 ppm over et nivå som ville resultere i plantedød på grunn av CO2-mangel.

Det er beregnet at hvis nedgangen i CO2-nivået ville fortsette i samme takt som skjedd i de siste 140 millioner år, så ville livet på jorda begynne å dø ut så snart som to millioner år fra nå og vil sakte gå til grunne nesten utelukkende fordi karbon går tapt ved avsetning til sedimenter på dype havbunner.

Forbrenning av fossilt brensel til energi til å drive den menneskelige sivilisasjon har snudd den nedadgående trenden i CO2 og lover å bringe den tilbake til nivåer som trolig vil skape en betydelig økning i plantenes veksttakt og biomasse, inkludert våre avlinger og trær.

Menneskelige utslipp av CO2 har gjenopprettet en balanse til det globale karbonkretsløpet, og dermed sikret langsiktig videreføring av livet på jorda.

Dette ekstremt positive aspektet av menneskelige CO2-utslipp må veies opp mot den ubeviste hypotesen om at menneskelige CO2-utslipp vil føre til en katastrofal oppvarming av klimaet i årene som kommer.

Den ensidige politiske behandlingen av CO2 som en forurensning som bør reduseres radikalt må bli korrigert i lys av udiskutable vitenskapelige bevis for at CO2 er nødvendig for livet på jorda.

En lett forståelig rapport som bør leses!
Selve rapporten som er skrevet i et lett forståelig språk kan du finne her.  Den er delt inn i følgende kapitler og det anbefales å lese alt sammen, selv om den opplyste leser kjenner til mye av dette fra før:
CO2ens historie i den globale atmosfæren
Fordelingen av karbon i dag
Høyere CO2-konsentrasjoner vil øke plantenes veksttakt og biomasse

Moore figur 6 Global temperaturjpg_Page13Denne figuren står på side 13 og er hentet fra Nikolov og Zeller 2011. Som man vil se har det over de siste 50 milli-oner år vært en klar kjølende trend, man må over 600 millioner år tilbake for å finne sammenlignbare tempera-turer med den siste millionen år, som er preget av en rekke istider av ca 100 000 års lengde bare avbrutt av korte mellomistider på ca 10 000 år.

Pussig nok vil tilhengerne av den CO2-drevne menneske-skapte katastrofale globale oppvarming (som fortsatt ikke kan observeres noe sted) bare snakke om temperaturen de siste 100-200 år. Man ser lett hvor ubetydelig siste 100 års netto oppvarming på 0,5 grader er i den store sammenheng.

Journalistikk fra det grønne alternative universet
I Aftenposten befinner de ansatte seg i en annen virkelighet, som vist i dette oppslaget av Arild Færaas hvor han har funnet likesinnede forskere som ignorerer fotosyntesen som er naturens egen CSS-teknologi hvor atmosfærisk CO fortæres av plantene som gir oss oksygen. I dette alternative universet synes man ikke de geologiske prosess-ene som avsetter CO2 til sedimenter på havbunnen går tilstrekkelig raskt, noe som har ført til mange nye men relativt lite bærekraftige arbeidsplasser hvor man jobber med å fjerne mangelvaren CO2 fra atmosfæren for å gjemme den et sted den ikke kan bli brukt som plantemat. Sedimentene på havbunnen blir som kjent til bergarter som basalt, kalkstein og marmor, men her skriver Færaas om hvordan man skal pumpe CO2 ned i en vulkansk aktiv berggrunn. Han er nærmest ekstatisk i sin begeistring over at prosjektet skal oppskaleres til hele 10.000 tonn i året, men nevner hverken at Islands befolkning årlig puster ut ca 165 000 tonn CO2, eller at den vulkanske berggrunnen på Island lekker ut enorme mengder av både CO2 og SO2 hvert eneste år, selv uten at det skjer vulkanske utbrudd.

Tatt i betraktning at den beskrevne prosessen bidrar i en viss grad til å utslette alt liv på jorden 2 millioner år fra nå, så er det vanskelig å fatte både logikken og odbruken i Færaas oppslag. Men dette er klimajournalistikk, da gjelder helt andre regler enn de normale.

Det er vår i Arktis
Figuren over global temperatur vist lengre opp illustrerer også hvor useriøst det blir med spådommer om ekstreme temperaturer basert på været i enkelte måneder, men vi er nå kommet inn i den korte varme sesongen hvor det er plussgrader i Arktis. Tilstrekkelig mange plussgrader fører som kjent til at snø og is smelter, og dermed får vi en ny runde med spådommer om det isfrie Arktis, her er Aftenposten bare en av svært mange som har tråkket i salaten med journalistikk som i beste fall er tendensiøs. Også NRK pøser på med de samme håpløshetene. Selv John Kerry som har vært innom Blomstrandbreen på Svalbard later ifølge NRK til å forveksle vår i Arktis og sykliske variasjoner med klimaendringer.

Blomstrandbreen er en av de mange isbreene på Svalbard som vokser og minker i takt med den kjente issyklusen i  Arktis. Propagandistene viser oss derfor gjerne fotoer av isbreen fra rundt 1920, før den forrige varmeperioden, sammen med dagens fotoer. Men vi får pussig nok aldri se fotoene fra rundt 1940, fra avslutningen av den forrige varmeperioden i Arktis.

Monbiot_Polar_OdeDet isfrie Arktis – nok en gang
Mange andre har nå i juni resirkulert dette oppspinnet som i stor grad har sitt opphav fra professor Peter Wadhams, som gjentatte ganger
før har spådd om det isfrie Arktis, i tillegg til at han har lansert sin personlige mord-konspirasjonsteori hvor han påstår at noen prøver å ta livet av ham selv og andre klimaforskere.

Avslutningsvis finner vi det treffende å resirkulere denne karikaturen fra JOSH, av ham selv dedikert til Monbiot i The Guardian og av oss dedikert til Monbiots mange likesinnede grønne aktivister blant norske journalister som til stadighet bare bringer til torgs oppspinn uten noen vitenskapelig forankring.


Støtt oss ved å dele:

20 kommentarer

 1. Det virker ikke helt som om du har forstått utviklingen de siste 100 årene. Hovedproblemet er at temperaturen aldri har steget så fort som den gjør nå, og har gjort de siste 100 årene. CO2 innholdet (og andre drivhusgasser) har aldri vært så høy i atmosfæren før. Dette gir endringer som er så drastisk at naturens naturlige evolusjon og seleksjon ikke rekker å kompensere for endringen.

  Vi ser idag en masseutryddelse av mange dyr og spesielt planter, fordi de ikke takler det nye miljøet. Det vi ser nå med tanke på utryddelse av liv er skremmende likt Perm-trias-utryddelsen. Bakgrunnen for Perm-trias-utryddelsen var vulkanutbrudd og andre hendelser som førte til massive mengder med CO2 i atmosfæren, som igjen førte til at 70 % av alt liv på land døde. for mer info, sjekk Perm-trias-utryddelsen.

  Vi er som du nevner inne i en istidperiode. Og som du nevner så varierer temperaturen i en istidperiode opp og ned i mange 1000 års sykluser, den siste kalde perioden var for 10 000 år siden, og alt tyder på at vi egentlig skal bevege oss inn i en kald periode igjen (Grunn for varmeperioder, istider, osv er avhengig av banemekanikk og jordtilt). Men trenden vi ser er igjen motsatt av forventet.

  Når man gjør vitenskap så kan man ikke basere noe sikkert på ett begrenset antall hendelser. Selv om du slipper ett eple 1000 ganger, og det faller i bakken, så betyr ikke det at eplet faller i bakken den 1001’nte gangen. Ja, man kan ikke si 100 % sikkert at det foregår global oppvarming. 90 % av alle klimaforskere er enig i global oppvarming, og du har 1000 bevis som taler for global oppvarming, og ett bevis som taler imot. Vil du være en del av de 1 % som tror eplet ikke vil treffe bakken? Vil du være en av de 9 % som mener det er usikkert hva eplet gjør? Eller vil du være en av de 90 % som bruker de 1000 bevisene og legger fram en sannsynlig teori for hvorfor eplet alltid vil treffe bakken?

  Uavhengig av om du tror på global oppvarming eller ikke, så kommer de fossile brennstoffene til å gå tom. Uavhengig av om du er for eller mot fornybar energi, så kommer det til å bli den eneste brukbare ressursen i framtiden. Hva vil du? Vil du bruke fossile brennstoff fram til vi går tom, for å så finne opp nye gode energimetoder? Eller vil du at vi skal finne opp dissene nye metodene nå, mens vi enda har effektive energikilder som vil gå tom? Uansett om global oppvarming eksisterer eller ei, så er teorien om global oppvarming meget viktig for vår og våre med-arters framtid.

  Hvis teorien om global oppvarming er feil, så skjer det lite. Det har ingen konsekvenser for verken mennesker eller jorden hvis den teorien tar feil, uavhengig om vi handler eller ikke. Hvis den er korrekt derimot, og vi IKKE handler, så fører det til menneskets og ett utall arters undergang. Er det verdt å satse på at den tar feil? Er det verdt å satse på små bevis, for å utsette det uunngåelige? (overgang til fornybare ressurser). Jeg vil ikke ta den sjansen, vil du?

  • Her var det så mye visvas at det får bli med denne kommentaren: Den dagen modellene som «beregner» temperaturen i framtida også kan brukes til å vise hvilke temperaturer som har vært i fortida, f. eks under den lille istid og i bronsealderen, da kan man ha tillit til modellene.

   • Du kan gjerne komme med pek til hva som er visvas. Og jeg kan gi deg kilder hvis du vil. (årstall og % tall er ikke 100 % nøyaktige, men tilnærmet…) og modellene som beregner temperaturen kan, og har blitt brukt til å vise hvilke temperaturer som har vært i fortiden. http://www.pnas.org/content/103/39/14288.full
    Her har de gjort nettopp dette.
    Istedenfor å komme med kommentarer som visvas så anbefaler jeg deg å komme med kritikk basert på fakta og bevis. Hvis du vil framstå som en som faktisk vet hva du snakker om, og er backet av rasjonelle argumenter basert på ekte bevis, så er jeg villig til å ha ett åpent syn og en debatt. Med slik du begynner der er det ganske tydelig at du allerede har bestemt deg for ditt syn, og uansett hvilke bevis og fakta som vil bli presentert så vil du benekte det…

    • Finner ingen historiske temperaturberegninger/-simuleringer i nevnte link. Det jeg karakteriserte som visvas, har Geir Aaslid behandlet grundig i egen kommentar.

  • Det er godt dokumentert både fra temperatureserien CET og fra proxydata at temperaturen en rekke ganger har steget raskere enn de 0,4 til 0,5 gradene vi har hatt de siste 100 årene.

   For det andre er er det også godt dokumentert at CO2-innholdet tidligere har vært høyere enn i dag, jfr Ernst Beck og hans fagfellevurderte forskning som peker på det høye CO2-nivået i årene rundt 1940.

   For det tredje er masseutryddelsen av arter du nevner en modellert masseutryddelse, det er intet som tyder på at en slik masseutryddelse finner sted ute i den virkelige verden. Det er tvert imot dokumentert en avtagende trend i artenes utryddelse.
   Hvis du mener en slik artsutryddelse er reell, så vil vi gjerne vite navnet på de artene som skal være utryddet. Husk da på at etter IUCN-definisjonen så skal det gå minst 50 år etter siste observasjon av en art før den kan erklæres for å være utryddet.

   Det er korrekt observert at vi er i slutten av en varm mellomistid. Her er det, høflig skrevet, to vitenskapelige hovedretninger for fremtidig utviking: IPCC-versjonen med sin CO2-drevne men til nå ikke observerte katastrofale menneskeskapte oppvarming, og solforskningen som påpeker at vi nå står foran minst 3 tiår med kjøligere klima.
   Skal man være litt mindre høvisk og komme med klar tale, så er det klart at det er syltynt med vitenskap bak IPCC-versjonen, som nesten utelukkende består av politikk.

   Avslutningsvis vil jeg peke på at mange forskere har dokumentert at først endrer temperaturen seg, deretter følger CO2-nivået etter (Jfr Humlum, Solheim og Stordahl på Elsevier). Dette faktum, sammen med «The Grand Hiatus» fra ca 1940-1976 og det til nå noe kortere opphøret av signifikant global oppvarming etter 1996 er mer enn godt nok til å avvise hypotsen om den katastrofale CO2-drevne oppvarming.

   CO2-hypotesen får dermed preg av et religiøst dogme, noe som står fjent fra all vitenskap bortsett fra den IPCC-drevne klimavitenskap.

   • Jeg er enig i at IPCC versjonen er for mye påvirket av politikk, og du kommer med mange gode poenger der.

    Det eneste jeg kan kommentere på er det med temperatur og CO2. Det at temperaturendringen kommer først, og deretter CO2 er jo pga CO2 som var lagret i permafrost, is, osv blir løslatt når den smelter. Det vi ser idag er jo det motsatte av det som er normalt. Det er rett at dette ikke er det høyeste CO2 nivået som har vært igjennom historien.
    Det 1940 nivået du henviste til, utledet av Ernst Beck er basert på lineær regresjon fra mer moderne målinger. Hvis vi ser på iskjernemålinger så var nivået i 1940 på 311,3 PPM, for å så synke til 310,2 i 1944, og tilbake til 311,3 i 1950. Så det er rett av det var en liten topp der, men ifølge Beck så var dette nivået på 380 PPM. Så vi har ett splid av hvilke observasjoner man vil velge. Grunnen til at jeg tviler litt på Beck er at det er basert på matematisk modelering(regresjon) og at det samsvarer med nasas iskjerneprøver på alle datoer, med unntak av rundt 1940 tallet. Da velger jeg heller observasjon over modelering

    Nivået idag ligger på 391,15 PPM. Vi kan se på målingene at PPM av CO2 har økt drastisk siden 1960 tallet, som igjen samsvarer med den drastiske økningen av befolkning på jorden og det økte energikravet som ble stilt deretter. Hvis vi sammenlikner økningen med økningen på 1850 tallet (starten på ind.rev) så ser vi at fra 1850 så økte CO2 med 10PPM (285,2 – 295,3) fra 1850 til 1900. Noe som er tilnærmet normal endring. Fra 2006 til 2011 observerte vi den samme økningen, (381,59 – 391,15) på bare 5 år. Dette er ikke normal endring, og vi har heller ikke hatt noen store naturkatastrofer som har hatt muligheten til å produsere så store endringer over de siste 50 årene.

    Mengden CO2 stiger idag raskere enn tidligere i historien, Ihvertfall sammenliknet med perioder der det ikke pågår noen store naturkatastorfer som slipper ut gigantiske mengde CO2. Fordelen med naturkatastrofer er at når de slipper ut mye CO2 så slipper de også ut enorme mengde aerosoler, som igjen blokkerer solen. Dette er grunnen til at temperaturene ofte synker ette katastrofene, og at CO2 nivået går raskt ned. Aerosoler ->lite sol-> kalde temp-> CO2 låst i is.

    At CO2 mengden øker idag drastisk er praksis talt udiskutabelt, hvor mye den økte før kan være opp til diskusjon, men de fleste målinger peker på det samme, mens du har noen få som peker motsatt. Problemet er at denne økningen skjer uten jordens naturlige forsvarsmekanisme for å få fanget CO2 (aerosoler) og at CO2 spisende dyr ikke får muligheten til ekstrem oppblomstring pga oss mennesker som kontrollerer dem.

    http://data.giss.nasa.gov/modelforce/ghgases/Fig1A.ext.txt
    Link til nasa sine målinger.

    • Du skriver følgende, som er helt galt, faktisk tatt rett ut fra løse luften: «Det 1940 nivået du henviste til, utledet av Ernst Beck er basert på lineær regresjon fra mer moderne målinger.»

     Beck har systematisert eldre målinger gjort med den våtkjemiske metoden, en metode som var adskilig mer nøyaktig en den mer moderne metoden som er brukt på Mauna Loa fra midten av 1950-årene. Det fins hundrevis av målinger fra rundt 1940 som bekrefter et CO2-nivå i størrelsesorden 380-400 ppm, så her hersker det liten eller ingen tvil.

     Det er faktisk NASA som har modellert eldre atmosfærisk CO2-nivå, og da iskjerneprøvene ikke stemte med det man ønsket å formidle som resultat, så ble luftboblene fra iskjerneen erklært å være ca 60 år yngre en isen de lå i, og dermed kunne man presentere et ryddig budskap..

     NASA har også gjort seg skyldig i andre grove metodefeil, som vist her (side18-21) http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Segalstad_1996_NorskOljerevy.pdf

     Det foregår mange kjemiske prosesser i isen både før, under og etter uttak av iskjernen, slik at det ikke er mulig å få troverdige data for tidligere tiders CO2-innhold i atmosfæren fra disse iskjernene.

   • Om du mener det ikke er noen masseutryddelse av arter kan du jo titte på siden til de du selv bruker som bevis.

    Du vil også finne litt lektyre her http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics. Legg spesielt merke til nederste linken til tabell 9

    Hvor står det at det er en avtagende trend i artenes utryddelse? Det kunne vært artig å se hva de skriver der

     • Jødal har som deg tydeligvis brukt tanken om at en art må ha vært uoppservert i 50 år etter at en art er antatt utdødd. Du og Jødal tar ikke inn over dere at det finnes en rødliste som – ja, den antar og beviser ingen ting – forteller oss hvordan situasjonen bli FØR det skjer.

      Jeg var så heldig på se den siste skilpadden av sin art på Galapagos (lonely George var det vel han ble kalt?). Skilpadden døde for noen få år siden og arten ble erklært utdødd. Men i følge deg må vi vente i ca 45 år før vi kan si dette.

      Man må huske at det nettopp er ca de siste 50 år at artene har begynt å bli hurtig borte, som du altså ikke tar med i konklusjonen. Lonely George er ikke utdødd…

     • Rødlisten er ikke veldig seriøs. Du har helt rett i at «den antar og beviser ingen ting». La meg ta et eksempel:

      En fugleart som aldri før er observert i Norge, blåser inn på Jæren grunnet en storm vestfra. Mens den stakkars fuglen kommer til hektene etter stormen, så observeres den, og føres øyeblikkelig opp på rødlista her i Norge som truet art.

      Der blir den stående i mange årtier som bevis på enda en utrydningstruet art i Norge.

      Rødlista er utvilsomt snadder for de som lever fett på å skremme oss med en tiltagende artsutryddelse som ikke støttes av seriøs naturvitenskap.

     • Artig at du bruker en organisasjon som sannhetsvitne for så å kalle arbeidet deres useriøst.
      Flott

     • Og denne fuglen du nevner vil aldri komme på noen rødliste. Jeg glemte å kommentere denne konkrete påstanden din

  • Du skriver at 90% av klimaforskere er enig i global oppvarming. Det finnes ikke troverdig statistikk på området, men jeg vil likevel påstå at du tar feil, (og definisjonen av hva en klimaforsker er tror jeg vi bør la ligge, den er i hvert fall ikke klar, her mener jeg det mindretallet av dem som har realfaglig bakgrunn innenfor relevante fag)

   Jeg tror tallet er 100%, men kanskje litt mindre enn 100.00%, som mener at det må finnes en menneskeskapt komponent i oppvarmingen.

   Men det betyr ikke at de er enige i vrøvlet fra IPCC’s pressemeldinger, forsterket av kunnskapsløse journalister, som er basert på SPM (Summary For Policymakers), igjen politisk diktning som få leser, som igjen (hva den tekniske delen gjelder er en fri politisk gjendikting av AR5WG1, samt de rent politiske AR5WG2 og …WG3, WG1 er det praktisk talt ingen som leser).

   Spørsmålet klimaforskerne stiller er hvor mye.

   Her er det store sprik, men gjennomsnittet av fagrapportene har siden Charney rapporten’s oppsummering av hvor vitenskapen stod på 1980 tallet gått kraftig ned, og noen spør om den menneskeskapte komponenten er så stor at den kan påvises med en betydelig statistisk signifikans (hvilket ikke betyr at de sier den ikke er der).

   IPCC har opprettholdt Charney’s oppsumering i over 30 år, forskerene har det ikke, men så langt har politikerene hatt overtaket.

   • De 90 % var ikke noe jeg sjekket opp, er mer noe jeg har hørt, så er nok ganske rett at det er feil ja. og tror selv at nivået er oppe på minst 99,9 %. Brukte det mer for å få fram en poeng på vitenskapelig deduksjon. Da man på ett sted må lage en teori basert på begrenset mengde informasjon, som man må anta fungerer alltid (f.eks tyngdekraft).

    • Du roter det til når du sammenligner med tyngdekraften. Tyngdekraften kan testes i eksperimenter og er selvfølgelig en reell kraft. På samme måte kan temperaturer og CO2-nivåer måles. Poenget i klimadebatten er hvilken betydning den menneskeskapte delen har.

     Det er noen problemer med føre var prinsippet som du forfekter. For det første er det misbruk av vitenskapen. Vitenskapen skal søke sannhet, ikke være et politisk verktøy. For det andre er en overbevisning om at temperaturen kan stabiliseres gjennom CO2-reduserende tiltak farlig. Man bruker da alle ressurser på å stoppe noe som er uunngåelig i stedet for å tilpasse seg et eventuelt varmere klima.

 2. heisann Geir. du skriv her at «Det er beregnet at hvis nedgangen i CO2-nivået ville fortsette i samme takt som skjedd i de siste 140 millioner år, så ville livet på jorda begynne å dø ut så snart som to millioner år fra nå og vil sakte gå til grunne nesten utelukkende fordi karbon går tapt ved avsetning til sedimenter på dype havbunner.»
  Dette stemmer ikkje. Det er rett at CO2 blir avsett til sedimenta (via Urey-reaksjonen). Men samtidig har vi også avgassing av CO2 frå vulkansk aktivitet. Desse to reaksjonane er i likevekt, og utgjer til saman ein klimastabiliserande mekanisme, også kalla ein CO2-termostat. Denne termostaten regulerer CO2-nivå i atmosfæren på ein tidsskala av hundre til tusenvis av år. Merk at det derfor er fullt mulig å forrykke likevekta midlertidig dersom ein frigir store mengder CO2 frå sedimenta til atmosfæren.

  • Hei Unni,
   Du skriver at «Desse to reaksjonane er i likevekt, og utgjer til saman ein klimastabiliserande mekanisme, også kalla ein CO2-termostat. Denne termostaten regulerer CO2-nivå i atmosfæren på ein tidsskala av hundre til tusenvis av år.»

   Tatt i betraktning at CO2-nivået over 500 millioner år har gått ned fra over 5000 ppm til dagens nivå på 400 ppm, så må jeg be deg dokumentere den ubegrunnede påstanden om at det er er snakk om en likevekt. Dagens CO2-nivå er av Nobelprisvinner Ivar Giæver betegnet som en tilstand hvor plantelivet lever i en konstant hungersnød grunnet CO2-mangel.

   Jeg vil også påpeke at siden geologene påpeker at det ikke eksisterer noen målinger av avgassing av CO2 fra vulkansk aktivitet fra et meningsfylt antall vulkaner, så vet vi faktisk for lite om dette til å kunne feste noen som helt tillit til påstanden din om likevekt mellom CO2 avsatt til sedimenter og CO2 avgasset fra vulkansk aktivitet. Intet tyder på at en slik likevekt eksisterer.

 3. En av Klimarealistenes fremste teser er at maks 4% av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt. Det påpekes at naturen stritter i mot våre utslipp, og det hevdes endog at det er fysisk umulig for oss å redusere CO2 innholdet i atmosfæren. Det framheves ofte at CO2 har en levetid på 5-10 år i atmosfæren

  Men så leser vi altså her at våre utslipp vil bidra til redde livet på kloden – 2 millioner år fram i tid.

  Det må vel kalles litt av et paradigmeskifte.

 4. Statlige myndigheter er visst indoktrinert til å understreke den religiøse dogmen ang co2. Eksempelvis leste jeg idag på et oppslag på veggen på venterommet på sykehuset. Det var fra Pasientreiser med informasjon om at man kan få skyss hjem etter behandling. Man måtte beregne å dele skyss med andre, da; sitat: MAN VIL SPARE MILJØET FOR CO2. I artikkelen, og i allmenn lære, er co2 en naturlig gass som er mat for alt som vokser. Sitatet kan tolkes helt motsatt, noe som antagelig er meningen. Setningen blir jo feil uansett! Hvem ligger bak dette?. Lignende går igjen i medieoppslag, som feks, at det var, ifm bygging av ny veg, E6, gjennom Otta, og i lokalavisen uttrykte innbyggere at «man ikke ville ha co2 i sitt nærmiljø». Det er jo et håpløst argument på alle nivåer.

Kommentarer er stengt.