Politiske klimaflyktninger

Kloden har fått sine første klimaflyktninger, i form av politikere som har flyktet fra all nærkontakt med naturvitenskapen. Fysikeren Steven Koonin som var «chief scientist» i Energidepartementet i USA under president Obama, argumenterer i sin nye bok «Unsettled» med at politikernes utsagn om klimavitenskapen er så fjernt fra nærkontakt med faktisk vitenskap at utsagnene både er absurde og bevislig falske.

Fysikeren Steven Koonin

Koonin underviste ved Caltech i nesten 30 år, og har ledet elitegruppen JASON som gir vitenskapelige råd for viktige føderale vitenskapsprosjekter. Han har utgitt 200 fagfellevurderte rapporter på fagområdene fysikk og astrofysikk, vitenskapelig databruk, energiteknologi og -politikk, samt klimavitenskap. Koonin har med sin dype kunnskap om klodens energisystem, forfektet sitt syn at det ikke er mulig å redusere utslipp i et omfang som gjør noen forskjell for global temperatur, både i sin rolle som «chief scientist» i BP og i Energidepartementet. Dermed har han stilt seg laglig til for skittkasterne i klimaindustrien, som garantert vil ignorere hans nye bok, slik de konsekvent ignorerer alle innspill hvor aktører prøver å få aksept for naturfaglige realiteter i den politiske klimadebatten.

Koonin som lærte sin fysikk ved MIT, sier seg i et åpenhjertig intervju med Wall Street Journal enig i at temperaturen har økt med 1 grad i forrige århundre og kan øke med 1 grad til i dette århundret, og står dermed nær den klimapolitiske konsensus.

(tillegg 10.mai kl 17.43) Hans tvil om hva vi kan være sikre på, oppstod i januar 2014 etter at en arbeidsgruppe i APS så på vitenskapen, se dette oppslaget i WSJ.

Koonins definisjon av klimakrisen er derimot utfordrende for mange – den består av manglende politisk og vitenskapelig åpenhet og ærlighet. Utsagnene vi mottar fra politkere og medier er både absurde og bevislig falske.

Konin er klar i sin kritikk av klimamodellene, de mangler den standarden som gjør at du kan stole på de med ditt eget liv eller kan bruke større pengebeløp på deres prediksjoner. Spesielt yngre klimamodellører uten annen erfaring greier ikke å skjelne mellom virkeligheten i form av observasjoner i naturen og de teoretiske modellberegningene. Dette er problematisk når klimamodellene ikke stemmer med hverandre, når vi har manglende forståelse av de observasjonene som skal modelleres, og når modellene fokuserer på hvoran været skal endre seg grunnet ørsmå variasjoner i atmosfærisk CO2 (fra 0,028 % til 0,056 %)

Hverken Koonin selv eller de fleste økonomistudier har sett noen tegn til at klimaendring kan påvirke økonomisk vekst merkbart, I verste fall er det snakk om at økonomisk vekst kan bli 0,05 % lavere. Det mangler dermed insentiv for voksende økonomier som Kina, India, Indonesia og Brasil til å gi avkall på sitt mål om å nå vestens velstandsnivå ved å utnytte sine ressurser av olje, gass og kull. Dermed blir USAs foreslåtte nye klimatiltak virkningsløse, noe klimatsar Kerry også har innrømmet åpent, uten at media viser større interesse for å formidle slik sjeldne innfall av politisk klimaredelighet.

«Unsettled» er klimaboka du ser etter

Koonins nye bok «Unsettled», med undertittelen «What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters» har den mest konsise gjennomgang av klimavitenskapen du kan finne i dag. Det kryr av klimalitteratur, men dette er en av de svært få bøkene du må ha.

Utgivelsen første uke i mai finner sted på et kritisk tidspunkt, kort tid før Klimapanelet utgir sin sjette hovedrapport foran klimatoppmøtet i Glasgow i november. Foran og i løpet av dette klimamøtet vil befolkningen i vesten bli utsatt for et bombardement, hvor selv Koonin vil betegne det meste av budskapet som propaganda. Koonin nølte ikke med å bruke denne karakteristikken da «U.S. Fourth National Climate Assessment» ble utgitt i 2018.

«Unsettled» gir deg den kunnskapen politikere, medier og journalister ikke kan eller vil gi deg, siden de har flyktet fra nærkontakten med alle naturfaglige realiteter i sin klimafortelling.

.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Bestilte boka frå Akademika i går. Norli påstod den var utselt, noko eg ikkje tok for god fisk.

    • Koonins bok kan du få på Amazon også i Kindle-utgave til en veldig hyggelig pris. Digitale utgaver blir som kjent ikke utsolgt, uansett fra enkelte på Akademika ikke vil du skal få lese.

Kommentarer er stengt.