Politisk manipulasjon av klimadata bekreftet i USA

Steven Koonin, som utgjorde en del av den politiske toppledelsen i USAs Energidepartement, opplyser til flere medier i USA mandag (her og her) at Obamaadministrasjonen fylte pressemeldinger om klimaet med villedende og/eller feilaktig informasjon i den hensikt å påvirke den politikken som ble ført. Her er detaljene.

Politisert vitenskap fra NASA-Giss og NOAA
Koonin tjenestegjorde fra 2009 til 2011 og bekrefter det svært mange allerede vet, at disse to etatene systematisk sender ut informasjon som i vesentlig grad villeder og som i enkelte tilfeller har vist seg å være feilaktig. Eller usann. For de som foretrekker at en spade omtales som en spade: det dreier seg om propaganda som har til hensikt å lure både politikerne, mediene og alle som mottar sin informasjon fra mediene.

Det er personale innen kommunikasjon i de enkelte etatene som har sørget for at det ikke kommer ut informasjon som kunne bidra til å svekke den klimapolitikken President Obama ønsket å føre.

The Right Climate Stuff
Koonin trekker spesielt fram James Hansen og Gavin Schmidt som har ledet laboratoriet i NASA-Giss, og derfra har spredd store mengder villedende informasjon. Også utenfor egne fagfelt. Til fortvilelse både for NASA-ledelsen og for de øvrige ansatte. I en diskret protest mot all den feilaktige informasjonen har en del NASA-ansatte satt opp sin egen nettside, The Right Ciimate Stuff. Der kan man bl.a lese at de villedende klimamodellene som brukes aldri er sammenlignet med virkeligheten (validering og verifisering), og at modellenes konklusjoner fra de alarmistiske scenariene ikke støttes av observasjoner i naturen. (Søk på klimamodeller for å se vår tidligere omtale av modellene).

Også NOAA med klimapropaganda
Obama-administrasjonen og deres allierte fra klimaindustrien og andre vestlige land hadde et problem før Klimakonferansen i Paris. FNs klimapanel hadde i sin siste hovedrapport fra 2014 konkludert med at signifikant global oppvarming hadde opphørt og at den lange temperaturpausen fra 1996 var reell, som vist i seriøs klimaforskning. Selv om pausen var kamuflert med kreativ ordbruk og underslag av måleusikkerheten i hovedrapportens omtale (omtalt som en lavere akselerasjon i oppvarmingen), så var tallene svært klare.

Temperaturpausen må vekk
Denne pausen måtte avlives av aktører i IPCC-leiren for å sikre det ønskede resultatet i Paris, en uforpliktende klimaavtale for USA som kunne selges til resten av kloden som en forpliktende avtale. Dermed stilte NOAA opp med sin nå beryktede «Pausebuster», en forskningsrapport hvor man brøt alle interne prosedyrer og presenterte manipulerte data i juni 2015, med NOAA-lederne Peterson og Karl i hovedrollen. Begge er i dag pensjonister.

Torturen av rådataene var såpass opplagt at rapporten i løpet av få dager var diskreditert blant naturvitere, eller falsifisert, tilbakevist som ukorrekt forskning som man uttrykker det i akademiske kretser. (Figuren viser hvordan de nye dataene skilte seg fra de virkelige dataene, blå kurve er observerte temperaturer, rød kurve er torturerte data).

Men for klimaindustrien og deres grønne politikere var dette perfekt. Alt man trengte å gjøre var å sørge for at påpekninger av rapportens mange feil og mangler ikke fikk spalteplass i mediene. En totalt meningsløs Parisavtale falt derfor på plass til stor applaus fra de deltagende, mens den villedende «informasjonen» flommet over i mediene.

NOAA-varsler går ut
Denslags skitten politikk kan selvsagt ikke foregå lenge, før varslere trer fram. Det hele var grundig avslørt i februar 2017. Som et enkelt tilfelle av skitten, uetisk klimapolitikk. Det nye nå er at det bekreftes fra USA at dette ikke var et enkelt tilfelle, men en del av en målbevisst, politisk kampanje fra Obama.administrasjonen hvor sannhetsgehalten i budskapet var av mindre betydning i forhold til egne politiske behov.

Hva med mediene i Norge?
Her hjemme er trenden hos de aller fleste mediene at man løper til de to aktørene Cicero og Bjerknessenteret for å få vite hva man skal skrive eller kringkaste om klimaet. Pussig nok er begge disse aktørene 100% avhengig av penger fra klimatroende politikere, man ser derfor at alle arbeidsplassene på disse to stedene er avhengig av at denne pengestrømmen ikke stanser. Dermed henvender ikke mediene seg der de kan være sikre på å få tilgang til saklig og objektiv informasjon. Man henvender seg til en lobbyist.

NRK – saklig og objektivt om klimaet?
Selv NRK som langt på vei begrunner sin eksistens med sin folkeopplysning, hvor man forplikter seg til saklig og objektiv journalistikk, tar nesten utelukkende sine klimafakta fra klimaindustrien. Eksempelvis bruker NRK-Yr, i sine mange skandaløst useriøse oppslag om det isfrie Arktis, nesten alltid verstingene NASA og NOAA som kilder for sine påstander om temperatur. Det er bare Dagsnytt TV som for tiden kan ha sjeldne, seriøse innslag om klimaet.

NRK-Yrs profetier om det nedsmeltende Arktis befinner seg på klassisk vis alltid langt inne i framtiden, og er utelukkende basert på villedende klimamodeller siden det er tynt med termometre i store deler av Arktis. Eller man bruker like villedende forskningsrapporter som konkluderer på grunnlag av data fra modellenes alternative univers. Yndede intervjuobjekter er «forskere» som fisker etter alarmistiske klimabevilgninger eller de lobbyistene i klimaindustrien nevnt øverst i avsnittet. Representanter for den klimarealistiske empiriske forskning glimrer ved sitt fravær.

Å vise til moderne og nøyaktige målinger av temperatur via satellitt er stort sett helt uaktuelt. Naturligvis, fordi da forsvinner alle holdepunkter for å kunne hevde at det er unaturlig varmt.

Når skal lederen for NRKs kringkastingsråd, Per Edgar Kokkvold foreta seg noe slik at NRK i tiden som kommer opptrer saklig og objektivt i klimajournalistikken? Spørsmålet er avsendt til ham via epost.

I et kommende innslag skal vi se nærmere på den skandaløst ensidige informasjonen Kringkastingsrådet fikk seg forelagt forrige gang klimaet stod på deres dagsorden.

Støtt oss ved å dele:

29 kommentarer

 1. Apropos NRK og klima, Kveldens debatt program skal til dels handle om isen rundt Nordpolen som visstnok smelter raskere enn forventet iflg programleder Ingunn Solheim. Vi kan nok forvente oss en solid dose alarmisme.

  • Dette er bare trist lesning. At våre politiske ledere er helt forgapt i vranglæren fra IPCC leiren og styrer oss i rett i grøfta.
   Har flere års overvintringer på Jan Mayen og Bjørnøya bak meg, – en herlig tid. Da isen og vintermørket la seg rundt øyene og hindret kontakt med omverden falt roen over oss. De store problemer for oss var «hadde vi nok røyk og øl fram til våren?» Fisk kunne vi skaffe sjæl uten å spørre noen og bamsene snuste rundt husveggene etter kristen manns blod. Man måtte tenke sjøl for å overleve, ha børsa klar.
   Idag styres allt fra kontorer langt derifra. Det billigste for myndighetene er å erklære øyene for fredet,- en tomle plass for forskere ser det ut til.

   • Da tror jeg IPCC bare kan rulle inn. Her er en som har klart å rasjonere øl og røyk på Bjørnøya. Hans ord bør vektes høyest av alle, i alle fall høyere enn disse lønnede klimaforskerne!

    • For all del, ikke bring humor inn i debatten. Det er farlig. Vi må alle gå rundt med en bekymret mine.

    • Ja, litt ironi får man tillate seg. Har aldri røyka selv men en bør vel alltids kunne unne seg en øl. Men felles for alle tidligere over vintrere var friheten og selv bestemmelsen over sin egen hverdag. De som reiste opp fikk seg en opplevelse for livet. Idag får man knapt fiske i de mange vannene på Bjørnøya uten innblanding av forskere utenfra, antar det samme med eggsanking for eget bruk om våren og klatring i fuglefjella for å nå egga. Man har også ferskvann og fugle fjell på Jan Mayen som det nok forskes på så fiske er nok også begrenset der.
     Klimaet på disse øyene styres nok vesentlig av havet rundt. Når isen la seg ble det nærmest innlandsklima, tørt og svært kaldt. Åpent hav gav oss mye tåke og regn. Beerenberg med sine 2277moh gav oss voldsomme fall vinder av orkans styrke.

    • Klimaforskere hvem er nå det da? Og klima synsere fra politiske og juridiske kretser får leve etter den informasjon de velger å følge. Stakkars oss når juristene tar over å endrer lovverket etter den sannheten som råder den politiske hverdagen for tiden. NRK igår gav en utmerket oversikt over hva vi har i vente.
     Har selv gjennom 50 år som ingeniør utviklet og benyttet sensorer og kommunikasjon via lav bane satellitt systemer med særlig fokus på arktiske områder. Her på siden er det nok av fornuftige folk som behersker og diskuterer modeller og algoritmer. Noen av oss får holde litt fokus på selvopplevelsen av vær, klima og miljø dersom det fremdeles ikke er straff bart å ha sin egen oppfatning. Vår alles Gro hevdet jo at det var umoralsk å tvile på det som hun stod for.

     • Jeg har en selvopplevd erfaring som beviser global oppvarming: I Kalahari (Botswana) opplevde jeg 52 grader celcius. (Kjipt da, jeg punkterte på sandunderlag. Vanskelig å få brukt jekken).

      På en annen side har jeg opplevd snø tre steder i Afrika som motbeviser det samme: Atlas-fjellene, Hottentott-fjellene og Kilimanjaro.

      Jeg lar selvsagt mine meninger bli styrt av dette 🙂

 2. Til Arilds kommentar fra kl 07.07 i dag: Svaret er vel gitt når vi ser ingressen:
  «To nyheiter denne veka: Det er meir olje i Barnetshavet enn vi trudde, og isen rundt Nordpolen smeltar raskare enn vi trudde. Vil vi ha oljepengar ELLER redde Nordpolen?»
  Her er oljeutvinning synonymt med at Nordpolen smelter.

  • Alarmistenes tankerekker er mer kortslutninger enn logikk. Men det spiller ingen rolle, for dette budskapet er emosjonelt, ikke rasjonelt. Spill på de riktige strengene, og det faste publikum nynner med i refrenget, «det er verre enn vi trodde».

  • Som forventet var det Samset som var klimaeksperten på Brennpunkt. Han fikk uttale seg uimotsagt om jordens temperaturutvikling og 2 gr. målet. Dette var i følge ham, eksakt vitenskap med noen få usikkerheter. Når fakta og teoriene spriker mer og mer blir klimaforskerne mer og mer sikre på teoriene.

 3. Den mest trofaste formidler for de politisk manipulerte klimapåstander fra NASA, NOAA, FN’s klimapanel og flere er Aftenpostens klimajournalist Ole Mathismoen. Over to-sidige oppslag varsler han jordens uavvendelige og raske undergang, der bilenes CO2-utslipp er alvorligste klimatrussel. Klart at forurensing skal og må bekjempes, klimaendringer er kanskje på gang. Men å påstå at bilenes forurensing alene skaper såkalte menneskeskapte klimaendringer som issmelting, global oppvarming og lite mat for lundefuglene er det lite belegg for. Men en flott måte å inndrive penger på ved avgiftslegging av påståtte forurensere = bilene alene.

  • Norsk presse burde foreta en grundig gjennomgang av Mathismoens skriverier de siste 15 år eller så, og gjøre en vurdering både av hans faglige kompetanse og hans integritet som journalist.

   Og det kunne være en god ide å publisere et utvalgt knippe av «Mathismoens verste» her på KR 🙂

  • Legg også merke til at biler har omtrent like stor andel av totale co2-utslipp i Norge som landbruket (såvidt jeg husker). Men hører vi noe om krav til kutt i den sektoren, f.eks. i forbindelse med de årlige jordbruksoppgjørene? Bilen, derimot, er lettere å angripe, fordi den er blitt fremstilt som et uvesen helt siden folk flest fikk tilgang til dette godet på 1960-tallet. Men selvsagt er det bare mest ekstreme politikere som våger å forby bilismen, den er en melkeku, og melkekuer melkes, de slaktes ikke før de er utgamle og utbrukte.

   Men vær forberedt på voldsom rauting når el-bilene etterhvert mister sine fordeler. Den bølingen har stemmesterke og innflytelsesrike budeier.

   • Legg merke til at Høyre-sidens såkalte tenketank, Civita, i flere år har forsøkt å få gjennomslag for å ilegge klimaavgifter på rautende kuer og rapende sauer. Mot-argumentene fra landbruksbransjens mange herligheter har i likhet med Civitas argumenter vært 100% politisk korrekte.

    En virkelig tenketank hadde forlengst tatt tak i den absurde klimapolitikken, men nei. Ingen tegn til det i Civita.

    Tenketanken Civita later til å tenke utelukkende i politisk korrekte baner.

    • Det er vel nærliggende å spørre seg hvem som finansierer Civita. Visse tanker er farlige å tenke, også for en tenketank.

     • Henning Nielsen – quote :
      «Det er vel nærliggende å spørre seg hvem som finansierer Civita. Visse tanker er farlige å tenke, også for en tenketank».

      Close quote

      Klima-aktivistene begynner å bli mer innpåslitene , nå kommer planen om «global regjering» opp som tema.

      I forbindelse med invitasjon til UiO-Festivalen 2017 mottatt 26..apr. ser det ut til at globalistene og deres plan begynner å komme tydeligere frem.
      Lørdag 13.mai 2017 kl. . 13.00 – 15.00 , Professorboligen (Universitetshagen) , debatt:

      «Globalization under pressure».

      Programmet er organisert av noe som kaller seg » Oslo Academy of Global Governance». –
      «GlobalGov Academy» blandt venner og ekspertise..

      Den nye hederskronede anstalt skriver følgende om sine visjoner :

      http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/globalgov/about/

      «Akademiet » baserer tydeligvis sin virksomhet og informative del primært på at klimateorien fra IPCC holdes i hevd – dokumentert eller ei.

      Artikkelen taler ellers for seg selv.

     • Takk for info, Leo. Verdensmakt har jo lenge vært en våt drøm for alarmistene, og lysten skjerpes sikkert etterhvert som stadig flere regjeringer blir «klimafornektere».

      Trist å se at offentlige midler benyttes til dette, som knapt kan kalles annet enn politisk propaganda.

      (Um…er programmet infisert av IPCC-virus? Når man skriver kommentaren, kommer det rød strek under «alarmistene», men ikke under «klimafornektere» 🙂

     • Bruker du ord som klimafornekter, så går kommentaren direkte til kurven for manuell behandling, og der kan den bli liggende i timer eller dager. Nå hadde du flaks, i og med at jeg var online og kunne godkjenne.

     • Vi er så heldige å leve i en meget spennende og vanvittig underholdende periode innen vestlig politikk , herr Nielsen , hvor det skjer så mange politiske fadeser at man knapt henger med i alt.

      Like etter påske hadde jeg fornøyelsen av å se NRK/TV; statminister Erna Solberg på besøk i Kina med sitt hoff .

      Med høydepunktet hvor hun ga en fargesprakende fotball i gave til Kinas representant for regjeringen med beskjed om at nå måtte de være flinke smågutter og følge opp FN`s bærekraftmål.

      Fabelaktig , nanny goat ! Hadde jeg ikke hatt så god helse hadde jeg dødd av latter. Blir i godt humør bare jeg tenker på scenen.

      Jeg vet ikke hvor mye Erna Solberg og rådgivere forstår av asiatisk tenkemåte , men denne var utsøkt kreativ.

      Den norske statsministerens mandat er uansett å representere Norge og forutsetninger for å fremme Norges interesser .Ikke å leke en slags klimapolitisk reservekommisær for FN`s klimateorier og vidløftige verdensplaner.

    • Jeg mener å huske at Kristin Clement for noen år siden i det minste hadde forståelse for klimaskeptikerne og at hun også var kritisk til IPCC. Men det ble vel for tøft i lengden å være motstrøms.

     (Moderator: Vennligst bruk fullt navn når du kommenterer)

  • Vel, i foelge Transportoekonomisk institutt, https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=38978, burde veibruksavgiften (drivstoffavgiften) for diesel vaert mye hoeyere:

   «Med 6,53 kr/liter for diesel ligger beregnet marginalkostnad en god del høyere enn dagens veibruksavgifter for diesel (3,82 kr/l i 2014), mens marginalkostnaden for bensin på 4,78 kr/l omtrent er på nivå med veibruksavgiften (4,87 kr/l i 2014).»

   Det er dessuten verdt aa merke seg at beregnet marginalkostnad IKKE tar hensyn til klimaeffekter…

   • Med tanke på at økt co2 i atmosfæren gir oss en frodigere og grønnere planet, er vel dette forståelig. Man måtte da betale tilbake store summer, hvis klimaeffekter skulle medregnes…eller kanskje ikke så store, for vår andel av co2-nivået er som kjent lavt.

    • Bare synd at du ikke har dekning for din påstand. «Alle» studier, spesielt dem fra FAO, viser at mer CO2 i atmosfæren IKKE gir større matproduksjon, snarere tvert imot (når de negative effektene måles mot de positive).

     • Takk for linkene – en annen studie til fra Schlenker , Roberts and Lobell , rykende fersk og alltid alarmerende rapport fra 2011 ; hvor man tygger drøv på konsekvenser av menneskeskapt global oppvarming og dens redsler:

      http://science.sciencemag.org/content/early/2011/05/04/science.1204531

      Jeg har fulgt med på utviklingen i India , og alle dystre spådommer slo feil der – som forventet.

      Nå ligger det an til ny rekordavling , de har nok ikke lest studiene i India – rekordavlingene kom pussig nok allerede året etter den første av disse mystiske studiene, her 1916 :

      http://www.world-grain.com/articles/news_home/Features/2016/11/Another_record-breaking_harves.aspx?ID={F66FAB2B-AE1E-40B6-95F7-A7F92CD9B379}&cck=1

      Endringer vil muligens skyldes dyrkbar mark for biodiesel – som igjen selvfølgelig gir høyere matpriser grunnet dårlig politikk og dårlige politikere.

      FN spår på nytt reduksjon i avlingene fremover for de som tror på spådommer derfra, selv om det er forventet nye rekordavlinger i 2017/2018.

     • Ja. Men IGC ( International Grain Council) mener noe annet. 2015 var ett rekord år for korn produksjon og det hadde aldri før blitt produsert så mye korn og det ble også 2016.

      http://www.world-grain.com/articles/news_home/Features/2016/11/Another_record-breaking_harves.aspx?ID=%7BF66FAB2B-AE1E-40B6-95F7-A7F92CD9B379%7D&cck=1

      Tror du virkelig at alt dette kornet hadde blitt til hvis det hadde vært null Co2 i atmosfæren? Hvorfor har bøndene dobbelt så mye Co2 i drivhusene sine er det derfor det er så varmt i drivhuset eller er det fordi plantene trenger det for å gro?.

      Ett annet spørsmål. Rådene oksygen isotoper fra is prøver. Viser at global temperatur var høyest for 3500 års siden. Men Co2 var lavere en de er i dag. Global temperaturer har falt i 3500 år. Samtidig har Co2 økt i 3500 år. Er Co2 avkjølende på atmosfæren eller er den varmende? Eller var den avkjølende i 3500 år og varmende i 20 år.

      Og hva er negative effekter av Co2?. Som er to oksygen atomer og ett karbon atom. Og alle organiske stoffer har karbon i seg. Alt liv består av karbon. Er selve livet negativt? Etter som du er laget av karbon så er det mye negativ med deg ? Du forurenser 500 kg Co2 bare ved å ånde til atmosfæren i året og den Co2 vil eksistere i 100 til 200 år i atmosfæren eller lenge etter du har forlatt verden. I følge IPCC. Høres ut som en vits.

      Nei. Klimaendringer er naturlige. Styrt av prosesser vi ikke har kunnskap om.
      Klimapolitikk er bare politikk og penger. Og handler om hvem som skal ha den billige energien og beste energien som olje er. Den stormakt som har den siste olje er den siste ultimate supermakt.

     • Hvor i all verden er «beviset» for at rekordproduksjonen i 2015 skyldes CO2? Og ikke f.eks. teknologisk utvikling? Forresten, 2016 var jo rekordvarmt, men det skyldes jo alt annet enn CO2 i følge dere klimarealister.. Og mat produseres stort sett ikke i drivhus (hvor det er fint lite tørke/oversvømmelser, hetebølger, skadedyr etc.).

      «Og alle organiske stoffer har karbon i seg. Alt liv består av karbon. Er selve livet negativt?» Du mener f.eks. CO ikke er farlig? Da kan du jo prøve å putte et eksosrør i munnen…

      (Moderator: Du er herved advart om at det ønskes et vesentlig høyere saklighetsnivå fra din side, Lars Østensen)

     • Igjen en flåsete og trollete kommentar av Østensen. Hadde jeg vært redaktør, ville jeg gitt deg gult kort og kun en sjanse til å skrive innlegg med normal folkeskikk.

      (Moderator: Trollete kommentarer fra troll hører vel til kommentargruppen «naturlige forventninger»?)

Kommentarer er stengt.